Javascript is required
header image

Ondorio

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat

 

Czym jest Ondorio?
Ondorio to aplikacja stworzona do automatycznego sprawdzania pisemnych prac uczniów. Skraca czas potrzebny na ich ocenienie.

Dla kogo jest Ondorio?
Ondorio jest przeznaczone dla nauczycieli przygotowujących materiały sprawdzające w Generatorze testów i sprawdzianów.

Czy aby skorzystać z Ondorio, trzeba mieć dostęp do internetu?
Ondorio działa online, więc potrzebny jest telefon lub komputer z dostępem do internetu.

Czy aby skorzystać z Ondorio, trzeba zainstalować aplikację?
Nie, wystarczy wpisać adres strony: ondorio.pl i zalogować się, korzystając z takich samych danych do logowania jak do generator.dlanauczyciela.pl.

Kiedy będzie można używać Ondorio?
Aplikacja będzie dostępna najpóźniej na koniec czerwca 2023 roku.

Jakie testy sprawdza Ondorio?
Wszystkie pobrane z
Generatora testów i sprawdzianów https://generator.dlanauczyciela.pl/.

Czy Ondorio sprawdza testy i zadania przygotowane przez nauczyciela?
Tak, jeśli zostały przygotowane w Generatorze testów i sprawdzianów https://generator.dlanauczyciela.pl/.

Jak sprawdzać testy?

 1. Przygotuj test, kartkówkę albo sprawdzian dla swoich uczniów w Generatorze testów i sprawdzianów.
 2. Pobierz test i kartę odpowiedzi. Karty odpowiedzi generują się automatycznie dla każdej grupy.
 3. Rozdaj uczniom testy i karty odpowiedzi. Uczniowie zaznaczają rozwiązania na karcie odpowiedzi.
 4. Poprawność rozwiązań sprawdzaj w Ondorio.

Czy Ondorio sprawdza automatycznie rozwiązania wszystkich zadań?
Automatycznie sprawdzane są rozwiązania zadań zamkniętych typu:

 • jednokrotnego wyboru
 • wielokrotnego wyboru
 • prawda–fałsz
 • na przyporządkowanie
 • na uzasadnianie
 • w wiązce.

Jak sprawdzić w Ondorio zadania otwarte?
Zadania otwarte sprawdza nauczyciel i uzupełnia liczbę punktów na karcie odpowiedzi. Ondorio odczytuje zarówno odpowiedzi ucznia, jak i liczbę punktów przyznanych przez nauczyciela i pokazuje wynik procentowy.

Jakim kolorem długopisu uzupełniać odpowiedzi na karcie odpowiedzi?
Uczniowie i nauczyciel powinni używać kolorów – czarnego, niebieskiego lub czerwonego.

Jak znaleźć w Bazie zadań typy zadań automatycznie sprawdzanych w Ondorio?
Wystarczy użyć filtrów w zakładkach Baza zadań lub Utwórz test. Typy zadań automat
ycznie sprawdzanych w Ondorio są oznaczone ikoną .

Czy mogę używać Ondorio do automatycznego sprawdzania własnych zadań?
Tak, Ondorio sprawdza automatycznie wszystkie zadania zamknięte typu:

 • jednokrotnego wyboru
 • wielokrotnego wyboru
 • prawda–fałsz
 • na przyporządkowanie
 • na uzasadnianie
 • w wiązce.

Czy mogę dodawać swoje zadania i sprawdzać je w Ondorio?
Tak, skorzystaj w tym celu z zakładki Utwórz zadanie. Wybieraj typy zadań oznaczone ikoną Ondorio :

 • jednokrotnego wyboru
 • wielokrotnego wyboru
 • prawda–fałsz
 • na przyporządkowanie
 • na uzasadnianie
 • w wiązce

a aplikacja sprawdzi je automatycznie.

Jak zmienić typ swojego zadania na zadanie sprawdzane automatycznie w Ondorio?
Wybierz zadanie, którego typ chcesz zmienić, i kliknij przycisk Edytuj. Wybierz jeden z typów:

 • jednokrotnego wyboru
 • wielokrotnego wyboru
 • prawda–fałsz
 • na przyporządkowanie
 • na uzasadnianie
 • w wiązce

Uzupełnij formularz zadania. Zapisz zadanie.

Skąd wziąć kartę odpowiedzi do testu?
Karta odpowiedzi generuje się automatycznie – można ją znaleźć w zestawie plików do pobrania. W Bazie testów kliknij Pobierz test – wybierz rodzaj testu i kartę odpowiedzi. Zostaną one pobrane na dysk. Kartę odpowiedzi można też pobrać z okna podglądu testu.

Czy mogę użyć tego samego wydruku testu w innej klasie?
Tak, uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi, więc wydruku testu można używać wielokrotnie, wystarczy dodrukować karty odpowiedzi.

Jak fotografować karty odpowiedzi?

 1. Musisz wyrazić zgodę na dostęp Ondorio do aparatu w Twoim telefonie.
 2. Sfotografuj karty odpowiedzi w dobrze oświetlonym miejscu.
 3. Zwróć uwagę, żeby były widoczne cztery znaczniki, kod QR i wszystkie tabele umieszczone na karcie odpowiedzi.
 4. Telefon trzymaj równolegle do kartki, w odległości, która pozwala na zachowanie ostrości.

Czy mogę używać Ondorio na komputerze?
Tak, zamiast aparatu można użyć skanera. Wtedy karty odpowiedzi, zapisane jako pojedyncze pliki (JPG), szybko dodasz do Ondorio na komputerze. 

Jakie wyniki zobaczę w Ondorio?
Wyniki dla testu są porządkowane według numeru ucznia w dzienniku. Każdy test jest opisany danymi:

 • liczbą zdobytych punktów z całego testu
 • wynikiem procentowym osiągniętym przez ucznia
 • liczbą punktów za każde zadanie
 • podglądem zdjęcia karty odpowiedzi z zaznaczonymi poprawnymi i niepoprawnymi odpowiedziami.

Oprócz wyników indywidualnych ucznia raport zawiera wynik klasy:

 • średni wynik procentowy
 • wykres przestawiający średnie wyniki procentowe uzyskane za wykonanie poszczególnych zadań przez uczniów, którzy rozwiązali test.

Czy mogę pobrać wyniki na swoje urządzenie?
Tak. Raport testu można pobrać w formacie PDF.

Czy mogę zmieniać przygotowane testy?
Tak, wszystkie testy można edytować, w tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj w zakładce Baza testów. Do zmienionego testu generuje się zmieniona karta odpowiedzi. Po zmianie testu musisz ponownie pobrać kartę odpowiedzi.

Ile grup testu mogę sprawdzić w Ondorio?
Tyle grup, ile utworzysz, maksymalnie osiem.