Javascript is required

Egzamin ósmoklasisty: znamy arkusze pokazowe

22.04.2024

Podziel się

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są już dostępne arkusze pokazowe Egzaminu ósmoklasisty. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć jak najwięcej czasu na przygotowania... i opracowanie strategii zdawania.

Egzamin ósmoklasisty zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w kwietniu 2019 roku. Jego trzy kolejne edycje (2019, 2020, 2021) będą tak zwanymi edycjami przejściowymi i obejmą trzy przedmioty: język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. Natomiast od kwietnia 2022 egzamin będzie przeprowadzany z czterech przedmiotów, czyli: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu dodatkowego (biologia, chemia, fizyka, geografia i historia). Już dziś na stronach CKE możecie zapoznać się z pokazowymi arkuszami egzaminu ósmoklasisty dla przedmiotów:

  • język polski,
  • matematyka,
  • matematyka w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym,
  • język angielski,
  • język francuski,
  • język hiszpański,
  • język niemiecki,
  • język rosyjski,
  • język włoski.

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy i przeprowadzany w formie pisemnej. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu, które to zaświadczenie będzie warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Przejdź do sekcji Egzamin ósmoklasisty.

Zobacz arkusze na stronach CKE.

Podziel się