Javascript is required

Jak przygotować uczniów i rodziców na zagrożenia i trudne sytuacje czekające na dzieci w wakacje?

26.03.2023

Specjalne potrzeby edukacyjneWebinarium
Podziel się

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję o tym, co może czekać naszych uczniów w trakcie wakacji i jak pomóc im się z tym zmierzyć.

Na webinarium zaprosił wydawca programu multimedialnego MOC EMOCJI PRO. Kompetencje emocjonalno-społeczne. Poziom 2

Program webinarium:

  • Kondycja psychiczna młodzieży w Polsce na tle innych krajów europejskich.
  • Oceniać czy doceniać. Jaki wpływ na stan psychiczny uczniów może mieć zakończenie roku szkolnego?
  • Jakie zagrożenia czekają na naszych uczniów w te wakacje?
  • Rozmowa z rodzicami.
  • Gdzie szukać pomocy, kiedy szkoła jest zamknięta?

Prelegent:

Leszek Dowgiałło – pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy, autor publikacji dla pedagogów, prezes Zarządu Centrum Szkoleniowo-Doradczego Proklient Sp. z o.o., wykładowca akademicki. Inicjator i organizator cyklu konferencji dla pedagogów i psychologów „3xD Dostrzeż… Dociekaj… Działaj…”. 

Pracował jako streetworker, na co dzień pomagając osobom marginalizowanym. Inicjował i realizował gminne telefony wsparcia, prowadził świetlice socjoterapeutyczne, współpracował z kuratorami i policją, pomagał w ujęciu pedofilów. Pracował w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i współpracował z sześcioma zakładami karnymi w kraju. Animator lokalny dla młodzieży, asystent rodziny i doradca osób niepełnosprawnych. 

Od dekady szkoli kadrę pedagogiczną, samorządową oraz uczniów w całej Polsce. Odwiedził setki szkół, przepracowując tysiące godzin z zakresu profilaktyki, uzależnień, kryzysów suicydalnych, pierwszej pomocy i samoobrony. Diagnozował dziesiątki gmin i pisał plany naprawcze. Leszek jest zwolennikiem higieny umysłowej nauczycieli oraz ergonomii i racjonalizacji działań oświatowych. 

Jego największym zawodowym marzeniem jest zmiana systemu edukacji. 

Specjalne potrzeby edukacyjneWebinarium
Podziel się