Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

MOC EMOCJI PRO Poziom 2

Kompetencje emocjonalno-społeczne

MOC EMOCJI PRO to specjalistyczny program multimedialny przeznaczony do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami w wieku 10–15 lat.

Będzie doskonałym wsparciem nauczycieli, wychowawców i pedagogów w realizacji celów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas 4–8 szkoły podstawowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. Dzięki tematyce poruszanej w materiałach pomoże przeprowadzić różnego rodzaju zajęcia wychowawcze dotyczące m.in. relacji rówieśniczych i rodzinnych, emocji, wyzwań typowych dla okresu dojrzewania czy zagrożeń, takich jak cyberprzemoc.

To również narzędzie do pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej, w tym nieśmiałymi i izolującymi się od rówieśników, z młodzieżą z zaniżoną samooceną, obniżoną motywacją do nauki czy trudnościami w koncentracji uwagi. Program charakteryzuje się szerokim zakresem oddziaływania, dlatego może być stosowany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami.

gwarancja jakosci.png

MOC EMOCJI PRO jest kontynuacją programu MOC EMOCJI, który zdobył uznanie i ogromną popularność wśród specjalistów pracujących z dziećmi w wieku 6–10 lat. Przy tworzeniu poziomu przeznaczonego dla starszych uczniów zadbaliśmy, by zachował czytelną, przyjazną i dobrze znaną strukturę swojego poprzednika.

baner ikonki.jpg

Aktywna tablica – środki na SPE dla szkół podstawowych

Program multimedialny MOC EMOCJI PRO Poziom 2 spełnia wymogi programu „Aktywna tablica” 2021–2024 dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

Program wspiera kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych kluczowych w rozwoju uczniów w normie intelektualnej. Będzie też pomocą w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Ze względu na szeroki zakres oddziaływania można go używać również w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Dlaczego wartobaner dlaczego warto.jpg

Poznaj założenia metodyczne stojące za programem MOC EMOCJI PRO Poziom 2Zakres, tematyka i forma sprawiają, że program z powodzeniem spełnia następujące założenia:

 • realizuje cele określone w podstawie programowej w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego, takie jak wprowadzenie uczniów w świat wartości, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, formowanie poczucia godności – własnej i innych, ukazywanie wartości wiedzy i rozwoju motywacji do jej zdobywania;
 • podkreśla znaczenie relacji społecznych i dobrej komunikacji w rozwoju każdego ucznia;
 • sprzyja kształtowaniu umiejętności i kompetencji określonych przez podstawę programową, takich jak sprawne porozumiewanie się w języku polskim, poszukiwanie i krytyczna analiza informacji z różnych źródeł, rozwiązywanie problemów i praca w zespole;
 • podnosi stopień zaangażowania i aktywności uczniów dzięki lekcjom multimedialnym;
 • zawiera gotowe scenariusze i praktyczne wskazówki pomocne w prowadzeniu zajęć z grupą.

Zapoznaj się z szerokim zakresem tematycznym programu MOC EMOCJI PROMateriał zawarty w programie został podzielony na trzy poziomy, odpowiadające grupom wiekowym w klasach 4–8. Na każdym z nich zaplanowano 20 tematów. Ich realizacja jest możliwa w czasie jednego lub dwóch spotkań z uczniami. Taka kompozycja zapewnia gotowy materiał dydaktyczny na cały rok szkolny. Co szczególnie ważne, tematy ułożone są w sposób wspierający systematyczny przyrost wiedzy i rozwój umiejętności.

Program MOC EMOCJI PRO umożliwia omówienie takich zagadnień, jak:
 • rozpoznawanie emocji własnych i innych osób oraz radzenie sobie z emocjami,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, reagowania na przemoc,
 • strategie zachowań w obliczu trudnych sytuacji – strachu, stresu, presji społecznej,
 • relacje rodzinne i rówieśnicze (przyjaźń, miłość, lojalność, wsparcie),
 • umiejętność współpracy, udzielania pomocy, empatia,
 • dbanie o własny dobrostan psychiczny i fizyczny w okresie dojrzewania,
 • zasady współżycia społecznego, kultura osobista,
 • świadome podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za nie,
 • odkrywanie swoich mocnych stron, rozwój talentów, budowanie stabilnego poczucia własnej wartości,
 • wybór zawodu dopasowanego do własnych predyspozycji,
 • wprowadzenie w świat wartości (szacunek, szczerość, wdzięczność),
 • rozsądne zarządzanie wolnym czasem,
 • radzenie sobie z wpływem mediów społecznościowych i mediów tradycyjnych,
 • korzystanie ze smartfona w zdrowy i niepowodujący szkód sposób,
 • rozwój kreatywności, samodzielności i motywacji wewnętrznej.

 

button zapisz sie na bezpl zdalna prezentacje programu.jpg
 
grafika laptopy.jpg
Program multimedialny

Tworzy go 60 lekcji multimedialnych, w których skład wchodzą 240 interaktywnych ćwiczeń oraz 60 multimedialnych materiałów edukacyjnych.

Program instalowany jest poprzez pendrive na komputerze stacjonarnym lub laptopie. Jego działanie nie wymaga stałego dostępu do internetu. MOC EMOCJI PRO współpracuje także z tablicą interaktywną lub monitorem dotykowym oraz z rzutnikiem.
 
grafika produktowa 1.jpg
grafika produktowa 2.jpg

Kreator komiksów

To wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoją kreatywność, planować rozwój sytuacji społecznych i w prosty sposób kreować ilustrowane historie o wybranych bohaterach. Gotowe komiksy można wydrukować.

Nauczyciel może wykorzystać Kreator komiksów do przygotowania historyjek obrazkowych na potrzeby pracy terapeutycznej lub zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Zestaw zawiera propozycje wykorzystania tego narzędzia na zajęciach.

Drukowane publikacje

Do zestawu dołączone są drukowane publikacje przydatne w codziennej pracy: przewodnik metodyczny, zbiór 60 gotowych scenariuszy zajęć (z których każdy składa się z dwóch części – multimedialnej oraz przeznaczonej do pracy z grupą), karty pracy oraz karty obserwacji uczniów.

grafika dodatkowe narzędzia nauczyciela.jpg

Sprawdź, komu polecamy programMOC EMOCJI PRO Poziom 2 będzie świetną pomocą w pracy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, socjoterapeutów, psychologów, specjalistów w ośrodkach szkolno-wychowawczych i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Przyda się: 
sprawdz komu poelcamy program.jpg
button zapisz sie na bezpl zdalna prezentacje programu.jpg

Nagroda główna w konkursie Świat Przyjazny Dziecku

Multimedialny program MOC EMOCJI PRO. Kompetencje emocjonalno-społeczne. Poziom 2 otrzymał główną nagrodę w XXI edycji konkursu ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU w kategorii NASTOLATKI W TRUDNYCH CZASACH.

Konkurs to jedna z najstarszych inicjatyw Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Kapituła konkursowa docenia najbardziej wartościowe na rynku produkty, miejsca i rozwiązania służące dzieciom i ich bezpieczeństwu, a także pozytywnie stymulujące ich rozwój. 

Wymagania techniczneDesktop:

 • Windows 10/Windows 11 wersja 32-bit (działająca na 64-bit)
 • procesor: odpowiednik Intel i3
 • pamięć RAM: 4 GB
 • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 720px
 • karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/słuchawkami i mikrofonem
 • mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • 4 GB miejsca na dysku twardym
 • port USB 2.0/3.0.

Zawartość zestawuElementy zestawu (liczba sztuk):

 • Pendrive z instalatorem (1),
 • Publikacja Scenariusze zajęć (1),
 • Publikacja Przewodnik metodyczny (1),
 • Instrukcja instalacji (1),
 • Umowa licencyjna z dokumentem gwarancyjnym (1).

Kontakt