Skontaktuj się z nami

Wybierz najdogodniejszą dla siebie formę kontaktu.

Napisz do nas

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).
Czytaj więcej
*opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną niezależnie od czasu trwania rozmowy dla połączeń z telefonów stacjonarnych
opłata zgodnie z cennikiem operatora dla połączeń z telefonów komórkowych
**opłata zgodnie z cennikiem operatora

Zobacz także