Jeśli jeszcze nie dokonałeś wyboru, napisz do nas!

Nasz Przedstawiciel Oświatowy przyjedzie do Twojej placówki, przedstawi ofertę i przekaże pakiet startowy: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, książki nauczyciela, dostęp do portalu dlanauczyciela.pl z oprogramowaniem do tablic interaktywnych, nagraniami, filmami oraz pełną obudową metodyczną oraz do generatora testów.

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form