Oferta edukacyjna

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół ponadpodstawowych, w tym młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczącej się w szkołach przysposabiających do pracy. 

Publikacje spełniają wymogi rządowego programu "Wyprawka szkolna", w ramach dofinansowanie na zakup podręczników wspierających kształcenia zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami wynosi 225 zł. 

Pewny start. O dorosłości

Cel serii: przygotowanie uczniów do samodzielności po skończeniu edukacji i wejścia na rynek pracy, zapoznanie uczniów z ich mocnymi i słabymi stronami, nauka załatwiania spraw w urzędach i innych instytucjach, kształtowanie umiejętności organizowania sobie czasu wolnego.

Cechy charakterystyczne serii: teksty i dialogi napisane językiem łatwym do czytania, materiały dostosowane do możliwości uczniów, realistyczne zdjęcia i ilustracje.

Tematyka:

 • ocena swoich możliwości, poziomu wiedzy i umiejętności oraz ankieta umiejętności społecznych,
 • zainteresowania, marzenia, pomysły na przyszłość, czas wolny,
 • prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych,
 • instytucje zajmujące się sprawami osób niepełnosprawnych,
 • odpowiedzialność, dokonywanie wyborów, asertywność, savoir-vivre,
 • szukanie pracy (np. spotkanie z doradcą zawodowym, wzory CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy o pracę, świadectwo ukończenia szkoły),
 • opisy 11 miejsc pracy i charakterystyka osoby mogącej wykonywać daną pracę,
 • dbanie o wygląd,
 • pomaganie innym i proszenie o pomoc,
 • praktyki wspomagane i trening mieszkaniowy.

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Gdzie znajdę wsparcie? Karty informacyjne o instytucjach

Pewny start. O dorosłości

Autorzy: Szostak Barbara, Klaro-Celej Lidia

Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na szerokie wsparcie rozmaitych instytucji – zarówno przy poszukiwaniu pracy zawodowej, jak i radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności. Gdzie zwrócić się po wsparcie finansowe? Kto pomoże znaleźć zatrudnienie? Gdzie można udać się na warsztaty terapeutyczne? To tylko niektóre pytania, na które nauczyciel kształcenia specjalnego może odpowiedzieć, sięgając po publikację „Pewny start. O dorosłości. Gdzie znajdę wsparcie? Karty informacyjne o instytucjach”.

To zestaw materiałów dydaktycznych przeznaczonych przede wszystkim do pracy z uczniami z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, którzy:

 • uczęszczają do szkół przyspasabiających do pracy,
 • korzystają ze wsparcia środowiskowych domów samopomocy,
 • korzystają z terapii pedagogicznej lub innych zajęć wspierających rozwój społeczny.


Znajduje się w nim aż 11 bogato ilustrowanych i przejrzystych kart informacyjnych, które prezentują kluczowe instytucje odpowiadające na potrzeby osób z niepełnosprawnością, takie jak:

 • Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • centra pomocy rodzinie,
 • niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • mieszkanie treningowe,
 • zakład aktywności zawodowej.


Publikacja porusza również tematykę związaną z chronionym rynkiem pracy.

W serii wydawniczej „Pewny start. O dorosłości” znajdziesz również szeroką gamę materiałów dydaktycznych poświęconych poszukiwaniu pracy, budowaniu kompetencji społecznych oraz radzeniu sobie w codziennych sytuacjach dorosłego życia. Wszystkie są dostosowane do pracy z uczniami ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

przejdź do sklepu

Ola i Adam są dorośli. Czytanki

Pewny start. O dorosłości

Autorzy: Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej

Ola i Adam to bohaterowie, którzy są doskonale znani uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystającymi z publikacji z serii „Pewny start”. Kolejna odsłona ich przygód dotyczy wyzwań związanych z dorosłością. Ciekawe i angażujące historie zostały przygotowane przez ekspertów z myślą o kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Publikacja „Pewny start. O dorosłości. Ola i Adam są dorośli. Czytanki”:

 • zawiera aż 20 czytanek napisanych prostym, przystępnym językiem, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • porusza tematy związane m.in. z: emocjami, marzeniami, spotkaniami towarzyskimi, kręgiem wsparcia, praktykami wspomaganymi, „self-adwokatami”, pomaganiem starszym,
 • zawiera zestaw pytań i ćwiczeń do każdej czytanki, co ułatwia uczniom zrozumienie przekazu historii i ich wieloaspektowe omówienie,
 • może być wykorzystana do pracy w szkołach przyspasabiających do pracy, po których uczniowie z niepełnosprawnością zmierzą się z wyzwaniami dorosłości,
 • jest bogato ilustrowana i ma dobrze znaną uczniom szatę graficzną – co sprawia, że praca z nią jest komfortowa i przyjemna.


Nauczyciele mogą również sięgnąć po inne materiały dydaktyczne z cyklu „Pewny start. O dorosłości” – to m.in. karty pracy poświęcone kompetencjom społecznym i przygotowaniu do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

przejdź do sklepu

Wyprawka szkolna 2023-24

Pewny start. Aktywni zawodowo

Cel serii: rozwijanie praktycznych umiejętności umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną wejście na rynek pracy.

Cechy charakterystyczne serii: ilustracje i tematy przygotowane pod kątem uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zadania polegają na etykietowaniu, wycinaniu, łączeniu, liczeniu, pisaniu po śladzie, uzupełnianiu, rozwiązywaniu krzyżówek.

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Zajęcia kulinarne. Podaję do stołu

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Krystyna Rapiej

"Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Podaję do stołu" to przewodnik po podstawowych akcesoriach kuchennych i sposobach ich wykorzystania oraz zasadach serwowania i ozdabiania potraw.

 • Celem publikacji jest zapoznanie uczniów:
 • z przyrządami i akcesoriami do dekorowania potraw,
 • zasadami dekorowania potraw,
 • garnirowaniem, carvingiem,
 • sposobami podawania zup, dań gorących, deserów, sałatek i przekąsek.


Publikacja pomoże przygotować uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności w kuchni oraz do pracy w gastronomii.

przejdź do sklepu

ABC pracy w kuchni. Materiał edukacyjny

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Krystyna Rapiej

„Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. ABC pracy w kuchni” to ilustrowany przewodnik po produktach spożywczych, skałdnikach odżywczych, sposobach obróbki i przygotowywania owoców, warzyw, mięs, ryb - przeznaczony dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną.
Omowione produkty spożywcze:

 • warzywa i owoce,
 •  mleko i produkty mleczne,
 •  jaja, mąka, i kasza,
 •  mięso, drób i ryby,
 •  tłuszcze.

Uczniowie zyskają nie tylko wiedzę, ale też umiejętności potrzebne w jak najlepszym funkcjonowaniu w dorosłym życiu prywatnym i zawodowym.

przejdź do sklepu

ABC Rękodzieła. Materiał edukacyjny

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej

„ABC Rękodzieła. Materiał edukacyjny Pewny start. Aktywni zawodowo” zawiera opis technik rękodzielniczych, ich przykłady oraz instrukcje wykonania różnych przedmiotów krok po kroku. Publikacja jest przewodnikiem po technikach rękodzielniczych, pomoże rozwijać wyobraźnię uczniów i motywować ich do pracy twórczej.

Tematyka:

 • papieroplastyka (origami, kusudama, papierowa wiklina, quilling, iris folding)
 • decoupage
 • ceramika (garncarstwo, masy plastyczne, odlewy gipsowe)
 • mozaika
 • szycie
 • haft
 • materiały naturalne
 • surowce wtórne.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej (np. na zajęciach rozwijających kreatywność) oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
przejdź do sklepu

Kalendarz ogrodnika. Plansze magnetyczne

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń,Anna Minkiewicz,Krystyna Rapiej

Aktywni zawodowo Kalendarz ogrodnika. Plansze magnetyczne” to doskonała pomoc podczas omawiania zagadnień związanych z wykonywaniem sezonowych czynności porządkowych i pielęgnacyjnych w ogrodzie, takich jak przygotowanie zagonów do zasiewu, sianie nasion, wysadzanie roślin, uprawa roślin pod osłonami, pielęgnacja trawników, roślin doniczkowych, zakładanie ogródka na parapecie.

Dzięki kalendarzowi uczniowie będą mogli łatwo pozyskać i uporządkować wiedzę na temat prac koniecznych do wykonania w ogrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku. Będą też mogli zaplanować prace ogrodnicze z wyprzedzeniem.

W zestawie:

 • plansza magnetyczna do układania planu prac
 • zestaw magnesów: etykiety z nazwami pór roku, miesięcy, zjawisk atmosferycznych, zdjęcia z podpisami, symbole pogody,
 • termometry z opisami temperatury
 • plansze poglądowe na każdą porę roku.


Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole
 • podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy
przejdź do sklepu

Pracuję w biurze. Materiał edukacyjny

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej ,

Pewny start. Aktywni zawodowo. Pracuję w biurze. Materiał edukacyjny zawiera informacje na temat wyposażenia biura, organizacji pracy w biurze, wizerunku pracownika, czynności wykonywanych podczas kontaktów z interesantami oraz instrukcje obsługi urządzeń biurowych krok po kroku. Publikacja pozwoli uczniom przygotować się do wykonywania określonych zadań, dzięki czemu będą mogli funkcjonować jako pełnoprawni pracownicy.
Wiele praktycznych umiejętności nabytych po przerobieni tego materiału pomoże nie tylko w znalezieniu pracy, ale także w codziennym funkcjonowaniu.
Tematyka:

 • wyposażenie biura: meble, urządzenia, akcesoria biurowe
 • wyposażenie kącika gospodarczego
 • organizacja stanowiska pracy w biurze
przejdź do sklepu

Zajęcia kulinarne. Obsługa AGD

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Krystyna Rapiej

"Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Obsługa AGD" to zbiór instrukcji obsługi sprzętu AGD, zasad bezpiecznego ich użytkowania, a także informacji o higienie pracy i czynnościach wykonywanych w kuchni.

Publikacja zawiera instrukcje obsługi:

 • kuchenki, piekarnika, ekspresu do kawy,
 • miksera, blendera, krajalnicy,
 • maszynki do mielenia,
 • tostera, gofrownicy.

Publikacja pomoże przygotować uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności w kuchni oraz do pracy w gastronomii.

przejdź do sklepu

Ogrodnictwo. Karty pracy 1

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Minkiewicz Anna, Rapiej Katarzyna, Gajda Robert

Ogrodnictwo Karty pracy 1 to 80 kart zawierających materiał teoretyczny i praktyczny związany z ogrodnictwem.

Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, uczą umiejętności samodzielnego myślenia i sprawnego posługiwania się narzędziami pisarskimi.
Publikacja może towarzyszyć uczniom w ciągu całego roku szkolnego, odpowiadając potrzebom sezonowych prac w ogrodzie zarówno w szkole, jak i w gospodarstwie domowym.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
przejdź do sklepu

Ogrodnictwo. Karty pracy 2

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Minkiewicz Anna, Rapiej Katarzyna, Gajda Robert

Ogrodnictwo Karty pracy 2 to 80 kart, które zawierają materiał teoretyczny i praktyczny związany z ogrodnictwem.
Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, uczą umiejętności samodzilenego myślenia i sprawnego posługiwania się narzędziami pisarskimi.
Publikacja może towarzyszyć uczniom w ciągu całego roku szkolnego, odpowiadając potrzebom sezonowych prac w ogrodzie zarówno w szkole, jak i w gospodarstwie domowym.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
przejdź do sklepu
Rękodzieło. Karty pracy 1

Rękodzieło. Karty pracy 1

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Minkiewicz Anna, Rapiej Katarzyna, Gajda Robert

„Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Karty pracy 1” to zestaw kart pracy zawierający materiał teoretyczny i praktyczny związany z rękodzielnictwem.

Tematyka:

 • techniki rękodzieła
 • zastosowanie papieru w życiu codziennym
 • narzędzia do obróbki papieru
 • sposoby łączenia papieru
 • wykorzystanie dziurkacza biurowego i ozdobnego
 • karbownica do papieru
 • techniki i formy papieroplastyki
 • origami
 • origami modułowe – choinka
 • bombka z papieru na bazie koła
 • kusudama
 • papierowa wiklina
 • quilling
 • podstawowe kształty w quillingu
 • iris folding
 • decoupage
 • papierowy witraż
 • kompozycje płaskie
 • papierowe koperty
 • winietki
  Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, uczą samodzielnego myślenia.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej (np. na zajęciach rozwijających kreatywność) oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
przejdź do sklepu
Rękodzieło. Karty pracy 2

Rękodzieło. Karty pracy 2

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej

Rękodzieło Karty pracy 2 to 80 kart zawierających materiał teoretyczny i praktyczny związany z rękodzielnictwem.
Część z nich zawiera instrukcje samodzielnego wykonania ozdób okolicznościowych.
Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, uczą umiejętności samodzielnego myślenia i sprawnego posługiwania się narzędziami pisarskimi.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.

Materiał może być wykorzystany również na zajęciach rozwijających kreatywność.

przejdź do sklepu
Zajęcia kulinarne Karty pracy 1

Zajęcia kulinarne Karty pracy 1

Pewny start Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Minkiewicz Anna, Rapiej Katarzyna, Gajda Robert

„Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Karty pracy 1” to zestaw 80 kart, które są przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną.
Celem publikacji jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z gastronomią, takimi jak: 

 • wybrane zawody w branży,
 •  higiena i zasady bezpieczeństwa pracy w kuchni,
 •  jednostki miary stosowane w kuchni,
 •  przelicznik kuchenny.

Tematyka kart: 

 • środki spożywcze, surowce,
 •  produkty i półprodukty,
 • potrawy i posiłki,
 •  metody konserwowania żywności,
 •  etapy obróbki wstępnej żywności,
 •  etapy obróbki cieplnej.

Uczniowie zyskają nie tylko wiedzę, ale też umiejętności potrzebne w jak najlepszym funkcjonowaniu w dorosłym życiu prywatnym i zawodowym.

przejdź do sklepu

Zajęcia kulinarne. Karty pracy 2

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Krystyna Rapiej

Seria publikacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Tematyka: drobny sprzęt kuchenny, instrukcje parzenia herbaty i kawy, przyrządzanie kanapek, mąka - jej rodzaje i zastosowanie, techniki zarabiania ciasta, przepisy kulinarne

przejdź do sklepu

Zajęcia kulinarne. Karty pracy 3

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Krystyna Rapiej

„Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Karty pracy 3” to zestaw 80 kart, które są przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem publikacji jest zapoznanie uczniów:

 •  ze sztuką garnirowania i carvingu
 •  z technikami sporządzania zup, dań głównych, sałatek, surówek, deserów.

Tematyka kart: 

 • zdobienie potraw,
 •  ozdoby z warzyw i owoców,
 •  zupy i sosy,
 •  przekąski, sałatki i surówki,
 •  mięsa,
 •  desery.

Uczniowie zyskają nie tylko wiedzę, ale też umiejętności potrzebne w jak najlepszym funkcjonowaniu w dorosłym życiu prywatnym i zawodowym.

przejdź do sklepu

Prace porządkowe. Karty pracy 1

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Rapiej Krystyna, Gajda Robert

„Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace porządkowe. Karty pracy 1" to zestaw 46 kart.

Celem publikacji jest zapoznanie uczniów z zakresem prac porządkowych oraz potrzebnym sprzętem, przyborami i środkami czystości.

Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, uczą umiejętności samodzielnego myślenia.

Tematyka:

 • środki czystości,
 • podział prac porządkowych,
 • czynności porządkowe,
 • planowanie prac porządkowych,
 • dom i jego pomieszczenia,
 • pojęcie ergonomii.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • uczęszczający do branżowych szkół specjalnych,
 • uczący się w starszych klasach szkoły podstawowej,
 • uczęszczający do szkoły przysposabiającej do pracy.
przejdź do sklepu

Prace porządkowe. Karty pracy 2

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Rapiej Krystyna, Gajda Robert

„Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace porządkowe. Karty pracy 2" to zestaw 49 kart.

Celem publikacji jest zapoznanie uczniów z wyposażeniem oraz zakresem prac porządkowych w pomieszczeniach takich jak: łazienka, salon, sypialnia, korytarz, pokój.

Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, uczą umiejętności samodzielnego myślenia.

Tematyka:

 • łazienka – wyposażenie, porządki, zasady ergonomii,
 • salon – wyposażenie, porządki, zasady ergonomii, podział prac porządkowych,
 • sypialnia – wyposażenie, porządki, zasady ergonomii, planowanie prac porządkowych,
 • korytarz – porządki,
 • czynności porządkowe,
 • instalacje w domu.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 • uczący się w starszych klasach szkoły podstawowej
 • uczęszczający do szkoły przysposabiającej do pracy.
przejdź do sklepu

Prace porządkowe. Karty pracy 3

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Rapiej Krystyna, Gajda Robert

„Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace porządkowe. Karty pracy 3" to zestaw 46 kart teoretycznych i praktycznych związanych czynnościami porządkowymi.

Celem publikacji jest zapoznanie uczniów urządzeniami wykorzystywanymi do sprzątania oraz zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z nich.

Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, uczą umiejętności samodzielnego myślenia.

Tematyka:

 • urządzenia AGD wykorzystywane do sprzątania,
 • zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń i sprzętów,
 • pranie,
 • prasowanie,
 • porządki w szafie,
 • gospodarowanie odpadami.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 • uczący się w starszych klasach szkoły podstawowej
 • uczęszczający do szkoły przysposabiającej do pracy.
przejdź do sklepu

Prace biurowe. Karty pracy 1

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Minkiewicz Anna, Rapiej Katarzyna, Gajda Robert

Prace biurowe Karty pracy 1 to 80 kart, które zawierają materiał teoretyczny i praktyczny związany z przygotowaniem ucznia do prac biurowych.
Część z nich dotyczy zasad BHP w pracy i podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. W publikacji znajdują się zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, a także z nauką sprawnego posługiwania się narzędziami pisarskimi.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
przejdź do sklepu

Czynności porządkowe. Materiał edukacyjny

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Rapiej Krystyna, Gajda Robert

„Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace porządkowe. Czynności porządkowe " to materiał edukacyjny zawierający podstawowe informacje na temat organizowania prac porządkowych oraz instrukcje wykonywania konkretnych czynności porządkowych.

Tematyka:

 • środki czystości, podstawowy zestaw do sprzątania,
 • zasady prac porządkowych,
 • instrukcje mycia lodówki, kuchenki, piekarnika,
 • instrukcje usuwania kurzu z mebli, ścian, sufitu,
 • instrukcje czyszczenia umywalki, wanny, kabiny prysznicowej,
 • instrukcje mycia okna, lustra,
 • instrukcje zmiany pościeli, ścielenia łóżka,
 • instrukcje składania ubrań.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 • uczący się w starszych klasach szkoły podstawowej
 • uczęszczający do szkoły przysposabiającej do pracy.
przejdź do sklepu

Przykładowe strony

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące publikacji "Pewny start" i "Akademia pomysłów" dedykowanych kształceniu specjalnemu?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach dotacji celowej dla dzieci z niepełnosprawnościami? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: spe.publikacje@nowaera.pl  
lub wypełnij poniższy formularz. 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form