Javascript is required
header image

Kształcenie specjalne

Dla uczniów szkół przysposabiających do pracy

Konkurs eduSensus Education Awards 2024 • Konkurs eduSensus Education Awards 2024

Oferta edukacyjnaMateriały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół ponadpodstawowych, w tym młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczącej się w szkołach przysposabiających do pracy. 

Publikacje spełniają wymogi rządowego programu "Wyprawka szkolna", w ramach dofinansowanie na zakup podręczników wspierających kształcenia zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami wynosi 225 zł. 

Pewny start. O dorosłościCel serii: przygotowanie uczniów do samodzielności po skończeniu edukacji i wejścia na rynek pracy, zapoznanie uczniów z ich mocnymi i słabymi stronami, nauka załatwiania spraw w urzędach i innych instytucjach, kształtowanie umiejętności organizowania sobie czasu wolnego.

Cechy charakterystyczne serii: teksty i dialogi napisane językiem łatwym do czytania, materiały dostosowane do możliwości uczniów, realistyczne zdjęcia i ilustracje.

Tematyka:

 • ocena swoich możliwości, poziomu wiedzy i umiejętności oraz ankieta umiejętności społecznych,
 • zainteresowania, marzenia, pomysły na przyszłość, czas wolny,
 • prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych,
 • instytucje zajmujące się sprawami osób niepełnosprawnych,
 • odpowiedzialność, dokonywanie wyborów, asertywność, savoir-vivre,
 • szukanie pracy (np. spotkanie z doradcą zawodowym, wzory CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy o pracę, świadectwo ukończenia szkoły),
 • opisy 11 miejsc pracy i charakterystyka osoby mogącej wykonywać daną pracę,
 • dbanie o wygląd,
 • pomaganie innym i proszenie o pomoc,
 • praktyki wspomagane i trening mieszkaniowy.

Materiały edukacyjne i ćwiczenioweBrak wyników!

Pewny start. Aktywni zawodowo

Cel serii: 
rozwijanie praktycznych umiejętności umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną wejście na rynek pracy.

Cechy charakterystyczne serii: ilustracje i tematy przygotowane pod kątem uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zadania polegają na etykietowaniu, wycinaniu, łączeniu, liczeniu, pisaniu po śladzie, uzupełnianiu, rozwiązywaniu krzyżówek.

Materiały edukacyjne i ćwiczenioweBrak wyników!

Funkcje psychofizyczneCel serii: usprawnienie funkcji psychofizycznych i społecznych uczniów.
Cechy charakterystyczne serii: kompleksowe zestawy ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje, kolorowe materiały, prosta forma (minimalna, niezbędna do wykonania zadania liczba elementów na stronie), dołączona płyta z nagraniami do pracy nad percepcją słuchową.

 

Materiały ćwiczenioweBrak wyników!

Formularz kontaktowyMasz pytania dotyczące publikacji "Pewny start" i "Akademia pomysłów" dedykowanych kształceniu specjalnemu?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach dotacji celowej dla dzieci z niepełnosprawnościami? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: spe.publikacje@nowaera.pl  
lub wypełnij poniższy formularz.