Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Kształcenie specjalne

Publikacje uzupełniające

Oferta edukacyjnaZapraszamy do zapoznania się z ofertą praktycznych publikacji wspierających kształcenie specjalne na różnych etapach nauczania: w klasach 1-3 szkoły podstawowej, w klasach 4-8 szkoły podstawowej, a także podczas zajęć przysposabiających do pracy. Wszystkie materiały zostały przygotowane przez praktyków o wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniemi o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, lub znacznym, ze spektrum autyzmu, a także o specjalnych potrzebach edukacyjnych innego rodzaju. 

Pewny start. Instrukcje zachowańCel serii: pomoc uczniom w zwiększaniu samodzielności i zapoznawanie ich z typowymi sytuacjami w życiu społecznym.

Cechy charakterystyczne serii: proste polecenia napisane tzw. tekstem łatwym do czytania, realistyczne zdjęcia, skoncentrowanie każdej publikacji na jednej tematyce, publikacje ułatwiające funkcjonowanie ucznia.

Zadania polegają na ćwiczeniu (samodzielnym i z pomocą nauczyciela lub rodzica) ważnych w życiu ucznia czynności na podstawie prostych instrukcji.

Przykładowa tematyka:

 • higiena i choroba,
 • pory roku,
 • kino, kawiarnia, zakupy, jedzenie,
 • dobre maniery i dbanie o wygląd,
 • komunikacja,
 • nagłe zdarzenia i bezpieczeństwo (na drodze, w internecie).

Brak wyników!

Pewny start. Karty demonstracyjneCel: rozwijanie funkcji poznawczych, pomoc uczniom w utrwaleniu wiedzy, uatrakcyjnienie procesu uczenia się dzięki kolorowym, ciekawym materiałom.

Cechy charakterystyczne serii: kolorowe plansze z dużymi wyraźnymi ilustracjami pogrupowanymi tematycznie. Seria składa się z 4 publikacji – kart demonstracyjnych, które pomagają uczniom w utrwalaniu podstawowych zagadnień związanych z:

 • Polską – jej symbolami, miastami, podziałem administracyjnym, sąsiednimi krajami,
 • pogodą i zjawiskami atmosferycznymi,
 • cechami pór roku,
 • najbardziej charakterystycznymi elementami kontynentów.

Brak wyników!

Pewny start. Czytam samCel serii: przygotowanie uczniów do samodzielności, samoobsługi, poznania swoich mocnych i słabych stron, budowanie samoświadomości i umiejętności organizowania sobie czasu wolnego.

Cechy charakterystyczne serii: teksty napisane tzw. językiem łatwym do czytania, sytuacje opisywane w publikacjach odpowiadające realnym, codziennym wydarzeniom z życia uczniów.

Tematyka:

 • dobre i kulturalne zachowania,
 • pomoc w domu,
 • jaki jestem,
 • kim jestem,
 • jestem konsumentem,
 • jestem Polakiem, Polką,
 • dbam o zdrowie,
 • opiekuję się zwierzętami domowymi,
 • mam hobby.

Brak wyników!

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjneCel serii: usprawnienie funkcji psychofizycznych i społecznych uczniów. Zajęcia rewalidacyjne to kompleksowy, specjalistyczny zestaw różnorodnych ćwiczeń i kart pracy usprawniający funkcje psychofizyczne.

Cechy charakterystyczne serii: kompleksowe zestawy ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje, kolorowe materiały, prosta forma (minimalna, niezbędna do wykonania zadania ilość elementów na stronie), dołączona płyta z nagraniami do pracy nad percepcją słuchową. 

Z materiałami można pracować w:

 • szkołach specjalnych,
 • szkołach z oddziałami integracyjnymi,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-kompensacyjnych i na terapii pedagogicznej.

Proponowany poziom edukacyjny:

 1. poziom: szkoła podstawowa klasy I-IV.
 2. poziom: szkoła podstawowa klasy V-VI.
 3. poziom: szkoła podstawowa klasy VI-VIII, PDP.

Publikacje z poziomu 1 i 2 powstały we współpracy ze specjalistami z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorkami publikacji z poziomu 3 są Zyta Czechowska (Nauczyciel Roku 2019) oraz Jolanta Majkowska.

Brak wyników!