Oferta edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktycznych publikacji wspierających kształcenie specjalne na różnych etapach nauczania: w klasach 1-3 szkoły podstawowej, w klasach 4-8 szkoły podstawowej, a także podczas zajęć przysposabiających do pracy. Wszystkie materiały zostały przygotowane przez praktyków o wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniemi o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, lub znacznym, ze spektrum autyzmu, a także o specjalnych potrzebach edukacyjnych innego rodzaju. 

Pewny start. Instrukcje zachowań

Cel serii: pomoc uczniom w zwiększaniu samodzielności i zapoznawanie ich z typowymi sytuacjami w życiu społecznym.

Cechy charakterystyczne serii: proste polecenia napisane tzw. tekstem łatwym do czytania, realistyczne zdjęcia, skoncentrowanie każdej publikacji na jednej tematyce, publikacje ułatwiające funkcjonowanie ucznia.

Zadania polegają na ćwiczeniu (samodzielnym i z pomocą nauczyciela lub rodzica) ważnych w życiu ucznia czynności na podstawie prostych instrukcji.

Przykładowa tematyka:

 • higiena i choroba,
 • pory roku,
 • kino, kawiarnia, zakupy, jedzenie,
 • dobre maniery i dbanie o wygląd,
 • komunikacja,
 • nagłe zdarzenia i bezpieczeństwo (na drodze, w internecie).

Materiały edukacyjne

Jestem dorosły

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin

Celem publikacji Pewny Start. Instrukcje Zachowań. Jestem dorosły jest uświadomienie praw i obowiązków związanych z dorosłością, wyjaśnienie pojęć: odpowiedzialność, samodzielność oraz podanie informacji związanych z dowodem osobistym. Książka może być wykorzystywana jako pomoc w czynnościach dnia codziennego, a jej głównym zadaniem jest zwiększenie samodzielności dzieci i przygotowanie ich do dorosłości.

Tematyka:

 •  co to znaczy być dorosłym
 •  dowód osobisty – co to jest, kto, kiedy i komu go wydaje; PESEL – jak czytać ten numer
 •  samodzielność i plany na przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Publikację Pewny Start. Instrukcje Zachowań. Jestem dorosły opracowano z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Może być również wykorzystywana w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
  Publikacja została napisana tekstem do łatwego czytania i zawiera materiał ilustracyjny w formie zdjęć.


Praca z materiałami powinna przebiegać zgodnie z następującymi etapami:

 •  wprowadzenie – nauczyciel omawia instrukcje z uczniem w szkole
 •  ćwiczenie – uczeń stara się stosować instrukcje w naturalnych sytuacjach, z pomocą nauczyciela lub rodzica
 •  wdrożenie – uczeń samodzielnie wykonuje określone czynności, z pomocą instrukcji.

 

przejdź do sklepu
Asertywność

Asertywność

Pewny Start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin

Publikację opracowano z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Została napisana tekstem do łatwego czytania i zawiera materiał ilustracyjny w formie zdjęć. Może być wykorzystywana jako pomoc w czynnościach dnia codziennego, a jej głównym zadaniem jest zwiększenie samodzielności dzieci w wyrażaniu potrzeb i egzekwowaniu swoich praw.

Celem publikacji jest przybliżenie pojęcia asertywności; zapoznanie z przykładowymi sytuacjami, w których można lub trzeba powiedzieć: nie; zaprezentowanie sposobów odmawiania i przepraszania; nauka radzenia sobie z poczuciem wyrządzenia komuś krzywdy.

Tematyka: 

 • co to jest asertywność
 • w jakich sytuacjach można i trzeba odmawiać
 • jak odmówić, aby nie sprawić omuś przykrości
 • jak sobie radzić z uczuciami
 • jak przyznać się do błędu i przeprosić
 • dlaczego nie należy bać się krytyki
przejdź do sklepu

Bezpieczeństwo na drodze

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Bezpieczeństwo na drodze to niezwykle ważny aspekt codziennego życia – zwłaszcza przy nieustannie zwiększającej się liczbie samochodów na ulicach. Jak poprawnie przechodzić przez ulicę na przejściach z sygnalizacją świetlną i bez niej? W jaki sposób prawidłowo poruszać się na rowerze? Gdzie nie wolno na nim jeździć? Jak poruszać się pieszo, aby nie narazić się na wypadek? Wszystkie te zagadnienia zostały ujęte w publikacji „Pewny start. Instrukcje zachowań. Bezpieczeństwo na drodze”.

Zestaw praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się po drodze został przygotowany przede wszystkim do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Można je wykorzystać również podczas zajęć z osobami ze spektrum autyzmu.

Publikacja:

 • zawiera gotowe zestawy konkretnych i prostych instrukcji postępowania w typowych sytuacjach w ruchu drogowym, z którymi może się spotkać uczeń,
 • jest przeznaczona do wieloetapowej pracy – od omówienia instrukcji z nauczyciela, przez ich praktyczne przećwiczenie na lekcji czy pod okiem rodzica, aż po samodzielne podążanie za wskazówkami w prawdziwych sytuacjach na drodze,
 • jest bogato ilustrowana, a zestawy wskazówek są uzupełnione o pytania, które osadzają porady w rzeczywistym kontekście praktycznym,

została napisana przystępnym, przyjaznym i zrozumiałym językiem.

W cyklu „Instrukcje zachowań” pojawiło się również 18 innych publikacji z poradami dotyczącymi prawidłowego postępowania w wielu codziennych sytuacjach. Zapoznaj się także z nimi.

przejdź do sklepu

Bezpieczeństwo w internecie

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Internet stanowi coraz ważniejszą część życia każdego z nas, już od najmłodszych lat. Dlatego również osoby o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym korzystają z możliwości sieci. I choć świat on-line jest pełen cennych i inspirujących informacji, niesie za sobą również poważne zagrożenia dla młodego człowieka.

Publikacja „Pewny start. Instrukcje zachowań. Bezpieczeństwo w internecie” powstała, aby wypracować w uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych właściwe nawyki związane z korzystaniem z zasobami Sieci. Proste, przejrzyste instrukcje pozwolą m.in. zapobiec nawiązywaniu groźnych kontaktów czy korzystania z nieodpowiednich treści.

Tematyka instrukcji zawartych w książce obejmuje:

 • zakładanie kont na portalach społecznościowych w Internecie,
 • zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa i prywatności podczas korzystania z sieci.

Książka:

 • ma postać prostych, przejrzystych instrukcji krok po kroku, które stanowią jasne wskazówki postępowania w różnorodnych sytuacjach,
 • zawiera ilustracje, które ułatwiają przyswojenie zasad korzystania z Sieci,
 • jest wzbogacona o pytania i zadania, które pozwalają utrwalić uzyskane informacje i sprawiają, że uczeń jest lepiej przygotowany na trudne sytuacje, jakie mogą mu się zdarzyć on-line.

Poznaj również pozostałe publikacje z cyklu „Instrukcje zachowań”, które obejmują niemal wszystkie sfery życia codziennego i ułatwiają uczniowi sprawne funkcjonowanie w otaczającym go świecie.

przejdź do sklepu

Choroba

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

"Pewny start. Instrukcje zachowań. Choroba" to publikacja zawierająca instrukcje w formie tekstu łatwego do czytania oraz zdjęcia dotyczące:

 •  rozpoznawania pierwszych objawów choroby
 •  przestrzegania zasad higieny podczas kataru, kaszlu
 •  przyjmowania leków, a także sposobów zapobiegania chorobie.

Celem publikacji jest pomoc uczniom w zwiększeniu ich samodzielności.

Proponujemy następującą formę pracy z materiałami:

 •  wprowadzenie - nauczyciel omawia instrukcje z uczniem w szkole.
 •  ćwiczenie - uczeń stara się stosować instrukcje w naturalnych sytuacjach, z pomocą nauczyciela lub rodzica.
 •  wdrożenie - uczeń samodzielnie wykonuje określone czynności, z pomocą instrukcji.
przejdź do sklepu

Co czuję?

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin

Publikację opracowano z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Została napisana tekstem do łatwego czytania i zawiera materiał ilustracyjny w formie zdjęć. Może być wykorzystywana jako pomoc w czynnościach dnia codziennego, a jej głównym zadaniem jest zwiększenie samodzielności dzieci w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć.

Celem publikacji jest nauka rozpoznawania emocji u innych osób, radzenia sobie z własnymi emocjami, a także uświadomienie sobie prawa do wyrażania uczuć.

Tematyka:

 •  złość, radość, smutek, wdzięczność – dlaczego i kiedy się je odczuwa
 •  jak okazywać uczucia innym osobom
 •  jak pokonać lęk przed mówieniem o uczuciach
przejdź do sklepu

Czas wolny

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Czym jest czas wolny? Jak kreatywnie i pożytecznie go wykorzystać? Gdzie spędzać czas wolny? W jakim towarzystwie? Na jakie zagrożenia warto uważać? Jak pilnować czasu w trakcie zabawy? Kogo poinformować o wyjściu na spotkanie ze znajomymi? To tylko niektóre pytania związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, na jakie uczeń z niepełnosprawnością intelektualną znajdzie odpowiedzi w publikacji „Pewny start. Instrukcje zachowań. Czas wolny”.

To część cenionej przez ekspertów i praktyków serii instrukcji praktycznych, które dotyczą zachowań w typowych sytuacjach codziennych, z jakimi może się spotkać uczeń ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

Publikacja:

 • zawiera proste i przejrzyste instrukcje postępowania w typowych sytuacjach związanych ze spędzaniem czasu wolnego – to przydatne wskazówki, które przygotowują ucznia również na nieprzewidziane wydarzenia,
 • ma atrakcyjną szatę graficzną – duże, „drukowane” litery oraz ilustracje do każdej wskazówki ułatwiają uczniowi przyswojenie i zrozumienie prezentowanej treści,
 • zawiera szeroką gamę wskazówek oraz pytania i ćwiczenia utrwalające przekazane porady i ich przemyślenie,
 • sprawdzi się podczas pracy z uczniami na zajęciach lekcyjnych, dodatkowych, a także w trakcie indywidualnej terapii pedagogicznej,
 • może być wykorzystana również podczas pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Sprawdź również pozostałe części serii „Instrukcje zachowań”, które obejmują podpowiedzi związane ze wszystkimi istotnymi dla ucznia sferami życia.

przejdź do sklepu

Dbam o swoje ciało

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin

Publikację opracowano z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Została napisana tekstem do łatwego czytania i zawiera materiał ilustracyjny w formie zdjęć. Może być wykorzystywana jako pomoc w czynnościach dnia codziennego, a jej głównym zadaniem jest zwiększenie samodzielności dzieci w zakresie higieny osobistej.

Celem publikacji jest uświadomienie konieczności dbania o czystość ciała, zapoznanie z rodzajami kosmetyków i przyborów kosmetycznych oraz zasadami ich używania, a także nauka korzystania z toalety publicznej.

Tematyka:

 • zasady dbania o czystość ciała
 • kosmetyki i przybory do kąpieli, mycia włosów, higieny intymnej, czyszczenia zębów, pielęgnacji twarzy, rąk i stóp
 • instrukcja korzystania z toalety publicznej krok po kroku
przejdź do sklepu

Dobre maniery

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina


Jak się grzecznie przywitać z rówieśnikami, a jak z członkami rodziny czy panią w szkole? Jak powinno wyglądać kulturalne pożegnanie? W jaki sposób poprawnie stosować zwroty grzecznościowe i dlaczego są tak ważne? Jak się zachowywać, aby nie urazić innych? Te ważne problemy związane ze wszystkimi sferami życia społecznego zostały poruszone w publikacji „Pewny start. Instrukcje zachowań. Dobre maniery”.

Ta książka w przystępny i praktyczny sposób omawia wzorce zachowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych, kładąc nacisk na kwestię dobrych manier. Mogą z niej korzystać przede wszystkim uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, a także osoby ze spektrum autyzmu.

Publikacja:

 • pozwala uczniom zrozumieć wagę, jaką mają poprawne maniery,
 • zawiera przejrzyste i proste instrukcje, które dodatkowo zostały wzbogacone o pasujące ilustracje i wizualizacje,
 • pozwala zautomatyzować prawidłowe wzorce zachowań związanych z dobrym i manierami – zadania są zaplanowane tak, aby można było krok po kroku wypracować pożądane mechanizmy: od ich omówienia z nauczycielem, przez przećwiczenia pod okiem rodzica czy opiekuna, aż po wykorzystanie w „prawdziwym życiu”.

Zapoznaj się bliżej z zawartością tej publikacji oraz poznaj pozostałe z cyklu „Instrukcje zachowań”, które pozwalają wzmacniać kompetencje społeczne uczniów z niepełnosprawnością i innymi szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

przejdź do sklepu

Higiena

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Wypracowanie prawidłowych nawyków higienicznych jest ważnym aspektem funkcjonowania społecznego. Czysty i pachnący uczeń zostanie bardziej pozytywnie odebrany, a także zatroszczy się o swoje zdrowie i samopoczucie.

W jaki sposób myć ręce, twarz czy zęby? Jak często to robić? Jak czyścić paznokcie i dlaczego warto? Czemu higiena osobista to ważny aspekt każdego dnia? Na te i wiele innych pytań związanych z utrzymaniem ciała w czystości odpowiada publikacja „Pewny start. Instrukcje zachowań. Higiena”.

Ta książka:

 • zawiera kompletne zestawy krok po kroku poświęcone podstawowym czynnościom higienicznym, jakie powinny poznać w praktyce wszystkie dzieci,
 • oferuje szereg ćwiczeń dodatkowych, które pomogą uczniowi skuteczniej przyswoić przekazane w trakcie lekcji informacje,
 • prezentuje wskazówki dotyczące higieny w postaci prostych zestawów instrukcji wzbogaconych o ilustracje tematyczne.

Publikacja została dostosowana do potrzeb specjalnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Mogą z niej korzystać także osoby ze spektrum autyzmu.

Książka jest serią cyklu 18 publikacji poświęconych instrukcjom prawidłowych zachowań, nad którymi podejmuje się pracę na etapie kształcenia specjalnego. Zapoznaj się również z pozostałymi, aby wybrać odpowiednie materiały dydaktyczne dla swoich uczniów.

przejdź do sklepu

Jedzenie

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

O czym należy pamiętać przed zjedzeniem posiłku? Jakiego jedzenia warto unikać? Jakie dania są zdrowe? W jaki sposób przygotować prosty posiłek? Jak zachowywać się przy stole? Na te i wiele innych pytań związanych z jedzeniem można znaleźć odpowiedzi w publikacji „Pewny start. Instrukcje zachowań. Jedzenie”. To część popularnej serii instrukcji zachowań przygotowanych dla uczniów z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną bądź spektrum autyzmu.

Publikacja:

 • ma przejrzystą, przyjemną w odbiorze formę – instrukcje są prostymi poleceniami, urozmaiconymi powiązanymi ilustracjami graficznymi,
 • krok po kroku przeprowadza ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez typowe sytuacje komunikacyjne i zadania związane z żywnością – ucząc prawidłowych wzorów zachowań,
 • rozwiewa wątpliwości dotyczące tego, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych – daje gotowe wskazówki,
 • ułatwia uczniom prawidłowe reagowanie na sytuacje niebezpieczne i doradza, kiedy warto zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,
 • pomaga wypracować prawidłowe nawyki, m.in. związane z higieną przy posiłku oraz zdrowym odżywianiem się.

Do każdego instruktażu są dołączone ciekawe pytania, które pozwalają uczniowi wyobrazić sobie sytuacje opisane we wskazówkach i lepiej przygotować się do reagowania na nie.

Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej instrukcjom dotyczącym rozmaitych sytuacji z życia codziennego. Zapoznaj się z pozostałymi publikacjami z tego praktycznego cyklu i zapewnij do nich dostęp swoim uczniom.

przejdź do sklepu

Kawiarnia

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Wizyta w kawiarni z przyjaciółmi czy członkami rodziny to ciekawe doświadczenie, które ubogaca codzienne życie. Warto jednak wiedzieć, że w takim miejscu jest wymagane podążanie określonymi schematami zachowań. Co jest oczekiwane w takim obiekcie gastronomicznym? Jak wybrać dobrą kawiarnię? W jaki sposób złożyć zamówienie i co wybrać z menu? Jak zapłacić za kawę lub deser? O jakich manierach należy pamiętać w takiej sytuacji? Te i pokrewne tematy zostały poruszone w publikacji „Pewny start. Instrukcje zachowań. Kawiarnia”.

Ta książka powstała z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zawiera komplet instrukcji, które pozwalają osobie z trudnościami rozwojowymi bez trudu odnaleźć się w sytuacjach komunikacyjnych w kawiarni.

Publikacja:

 • zawiera przejrzyste, przystępne wskazówki dotyczące zachowania w kawiarni, które pozwalają uczniom oswoić się z atmosferą takich miejsc,
 • została wzbogacona o dodatkowe ćwiczenia do każdego instruktażu – mądrze zadane pytania pozwalają uczniowi zwizualizować sytuacje, w których będzie mu potrzebna nowa wiedza,
 • oferuje instrukcje krok po kroku, które uczeń może: omówić z nauczycielem, wyćwiczyć w domu pod okiem rodziców lub w szkole, a następnie wykorzystać w „prawdziwym życiu” bez obaw o popełnienie faux pas.

Poznaj także pozostałe wydania z cyklu „Instrukcje zachowań”. Są poświęcone innym istotnym sferom życia – np. chorobom, bezpieczeństwu w ruchu drogowym czy komunikacji międzyludzkiej.

przejdź do sklepu

Kim jestem?

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin

Publikację opracowano z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Została napisana tekstem do łatwego czytania i zawiera materiał ilustracyjny w formie zdjęć. Może być wykorzystywana jako pomoc w czynnościach dnia codziennego, a jej głównym zadaniem jest zwiększenie samodzielności dzieci i kształtowanie w nich poczucia własnej tożsamości.

Celem publikacji jest uświadomienie różnorodności osób, zachowań, cech fizycznych i charakterów; uwrażliwienie na potrzebę ochrony danych osobowych; uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron oraz niepełnosprawności; poznanie praw osób niepełnosprawnych.

 • Tematyka:
 •  czym się różnimy
 •  co to są dane osobowe i jak je chronić
 •  czym jest RODO
 •  mocne strony – jak je rozwijać
 •  słabe strony – jak nad nimi pracować
 •  niepełnosprawność – jak o niej rozmawiać, jak z nią żyć i odnosić sukcesy
przejdź do sklepu

Komunikacja między nami

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Jak asertywnie, ale grzecznie wyrażać swoje zdanie? W jaki sposób prosić o pomoc czy wyrażać zaniepokojenie? Jak porozumiewać się przy pomocy gestów czy obrazków? W jaki sposób prowadzić rozmowę, aby zrozumieć i być zrozumianym? W opanowaniu podstawowych zagadnień komunikacyjnych pomoże publikacja „Pewny start. Instrukcje zachowań. Komunikacja między nami”.

Ta niezwykła książka jest częścią serii wydawniczej przygotowanej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności:

 • z lekkim, umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej,
 • ze spektrum autyzmu.

Znajdują się w niej przystępne instrukcje związane z komunikacją międzyludzką, które ułatwiają uczniom radzenie sobie z codziennymi sytuacjami w szkole, domu, na podwórku czy w sklepie.

Ta publikacja:

 • zawiera przejrzyste i zrozumiałe instrukcje dotyczące sfery komunikacji międzyludzkiej – są łatwymi do przyswojenia komunikatami, które dodatkowo zostały zwizualizowane przy pomocy ilustracji,
 • pomaga przygotować się na typowe, ale i bardziej nieprzewidywalne związane z rozmową z drugą osobą,
 • zawiera ciekawe pytania dotyczące treści instrukcji, dzięki którym uczeń może lepiej przyswoić otrzymane wskazówki i wykorzystać je w sytuacjach praktycznych.

Książka sprawdzi się w pracy indywidualnej oraz grupowej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto również sięgnąć po pozostałe publikacje z tej serii wydawniczej, poświęcone m.in. bezpieczeństwu dziecka w internecie czy higienie osobistej.

przejdź do sklepu

Nagłe zdarzenia

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Wypadek na drodze, ewakuacja z miejsca publicznego, wybuch pożaru – to tylko przykładowe nagłe zdarzenia, które mogą się zdarzyć w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Co zrobić, gdy do nich dojdzie? Kogo i w jaki sposób powiadomić? Pod jakie numery alarmowe dzwonić? Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak postępować w przypadku konieczności ewakuacji? W publikacji „Pewny start. Instrukcje zachowań. Nagłe zdarzenia” znajduje się precyzyjny zestaw instrukcji, które pozwolą uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym prawidłowo się zachować w sytuacjach zagrożenia.

Ta książka:

 • jest częścią serii publikacji z instrukcjami prawidłowych zachowań w rozmaitych sytuacjach życiowych,
 • została przygotowana głównie z myślą o wsparciu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, jak również osób ze spektrum autyzmu,
 • zawiera praktyczne ćwiczenia i pytania, dzięki którym uczeń może lepiej zrozumieć i zapamiętać przekazane informacje,
 • prezentuje przejrzysty, konkretny zestaw instrukcji postępowania na wypadek różnych nagłych zdarzeń, np. pożaru, wypadku drogowego czy ewakuacji,
 • pozwala uczyć się w schemacie: omówienie tematu z nauczycielem, przećwiczenie reakcji pod okiem opiekuna, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

To materiały dydaktyczne, które warto wykorzystać podczas zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną – mają niezwykłą wartość praktyczną. Poznaj również pozostałe publikacje z tej serii wydawniczej.

przejdź do sklepu

Pory roku

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Zmieniająca się pogoda zaskakuje niejeden raz w ciągu roku. Zróżnicowane temperatury i rozmaite zjawiska przyrodnicze wymagają właściwego zachowania się – tak, aby móc przebywać na zewnątrz bezpiecznie i czerpać radość z tego faktu.

Książka „Pewny start. Instrukcje zachowań. Pory roku” zawiera przystępne wskazówki, które pozwalają uczniom z niepełnosprawnością intelektualną przygotować się na każdy miesiąc roku. Odpowiada m.in. na pytania o to:

 • jak dobrać ubranie do pory roku i warunków panujących na zewnątrz – czym się kierować i gdzie szukać wiarygodnych informacji,
 • jak bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu i kiedy lepiej schować się w domu,
 • jakie prace ogrodnicze są wykonywane w różnych momentach roku kalendarzowego.

Publikacja:

 • zawiera proste, konkretne instrukcje postępowania, które pozwalają poradzić sobie z typowymi sytuacjami związanymi z przebywaniem na zewnątrz,
 • jest urozmaicona ćwiczeniami i pytaniami, dzięki którym uczeń ma możliwość usystematyzowania swojej wiedzy,
 • umożliwia uczniom stopniowe zautomatyzowanie prawidłowych wzorców zachowań o różnych porach roku – materiał jest ułożony tak, aby można było go omówić z nauczycielem, przećwiczyć pod okiem opiekuna, a następnie wykorzystać w praktyce,
 • ma przystępną, czytelną formę, dostosowaną do potrzeb edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub spektrum autyzmu.

W tej serii wydawniczej znajdziesz również 18 innych publikacji z instrukcjami zachowania. Poznaj wszystkie i wybierz te, które pomogą uczniom radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

przejdź do sklepu

Ubranie

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Co mówią o nas ubrania? Jakie wybrać na podwórko, jakie do szkoły, a jakie na rodzinne przyjęcie czy akademię? Dlaczego właściwy ubiór jest tak ważny? W jaki sposób dbać o ubrania? Jak ubierać się samodzielnie? Jak dopasować strój do pogody i pory roku? Wskazówki i odpowiedzi na te pytania znajdziesz w publikacji „Pewny start. Instrukcje zachowań. Ubranie”.

Książka została przygotowana dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Ma za zadanie wesprzeć ich w wypracowaniu prawidłowego modelu zachowań w odniesieniu do sfery ubierania się.

Publikacja:

 • to szereg prostych instrukcji zachowań w typowych sytuacjach związanych z ubraniami – ich doborem do pory roku i okoliczności, zakładaniem oraz sciąganiem, a także kupowaniem,
 • zawiera przejrzyste instrukcje pisane przystępnym językiem i wzbogacone pasującymi tematycznie ilustracjami,
 • prezentuje również pytania powiązane z tematami instrukcji – pomagają one uczniowi wyobrazić sobie typowe sytuacje komunikacyjne i lepiej zrozumieć, jakie zachowania są w nich oczekiwane,
 • to doskonałe przygotowanie do lepszego funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku.

W tej serii wydawniczej znajdziesz również 18 innych zestawów instrukcji, które są poświęcone wszystkim istotnym aspektom codzienności. To praktyczne materiały dydaktyczne, które przydadzą się podczas pracy grupowej i indywidualnej z uczniami o szczególnych wymaganiach edukacyjnych. Sięgnij po nie, aby wzmocnić ich pewność siebie na co dzień.

przejdź do sklepu

Zakupy

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

Celem publikacji "Zakupy Pewny start. Instrukcje zachowań" jest nauka zachowania się podczas zakupów od wyboru sklepu do zapłacenia rachunku i wyjścia ze sklepu.
Książka może być wykorzystywana jako pomoc w czynnościach dnia codziennego, a jej głównym zadaniem jest nauka samodzielności i zachowań akceptowanych społecznie.


Tematyka:

 •  wybór sklepu
 •  wybieranie produktów
 •  płacenie.

Publikację "Zakupy Pewny start. Instrukcje zachowań" opracowano z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Może być również wykorzystywana w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
Publikacja została napisana tekstem do łatwego czytania i zawiera materiał ilustracyjny w formie zdjęć.
Praca z materiałami powinna przebiegać zgodnie z następującymi etapami:

 •  wprowadzenie – nauczyciel omawia instrukcje z uczniem w szkole
 •  ćwiczenie – uczeń stara się stosować instrukcje w naturalnych sytuacjach, z pomocą nauczyciela lub rodzica
 •  wdrożenie – uczeń samodzielnie wykonuje określone czynności, z pomocą instrukcji.
przejdź do sklepu

Pewny start. Karty demonstracyjne

Cel: rozwijanie funkcji poznawczych, pomoc uczniom w utrwaleniu wiedzy, uatrakcyjnienie procesu uczenia się dzięki kolorowym, ciekawym materiałom.

Cechy charakterystyczne serii: kolorowe plansze z dużymi wyraźnymi ilustracjami pogrupowanymi tematycznie. Seria składa się z 4 publikacji – kart demonstracyjnych, które pomagają uczniom w utrwalaniu podstawowych zagadnień związanych z:

 • Polską – jej symbolami, miastami, podziałem administracyjnym, sąsiednimi krajami,
 • pogodą i zjawiskami atmosferycznymi,
 • cechami pór roku,
 • najbardziej charakterystycznymi elementami kontynentów.

Materiały edukacyjne

Pogoda

Pogoda

Pewny start. Karta demonstracyjna

Na karcie demonstracyjnej zostały pokazane i omówione symbole związane z zachmurzeniem, opadami, wiatrem, burza oraz innymi zjawiskami atmosferycznymi pojawiającymi się w kolejnych porach roku.

przejdź do sklepu
Polska

Polska

Pewny start. Karta demonstracyjna

Karta pozwala na utrwalenie podstawowych zagadnień związanych z Polską, takich jak flaga, godło, podział administracyjny, największe miasta. Jedna z prezentowanych map naszego kraju zawiera ciekawostki na temat miast, gór oraz morza.

przejdź do sklepu
Pory roku

Pory roku

Pewny start. Karta demonstracyjna

Karta pozwala utrwalić zagadnienia dotyczące podziału roku na pory roku i miesiące. Przybliża też pojęcie temperatury oraz określeń takich jak ciepło, zimno, mroźno, dzięki czemu można zainicjować rozmowę na temat ubierania się odpowiedniego do warunków atmosferycznych.

przejdź do sklepu

Pewny start. Czytam sam

16.jpg

Cel serii: przygotowanie uczniów do samodzielności, samoobsługi, poznania swoich mocnych i słabych stron, budowanie samoświadomości i umiejętności organizowania sobie czasu wolnego.

Cechy charakterystyczne serii: teksty napisane tzw. językiem łatwym do czytania, sytuacje opisywane w publikacjach odpowiadające realnym, codziennym wydarzeniom z życia uczniów.

Tematyka:

 • dobre i kulturalne zachowania,
 • pomoc w domu,
 • jaki jestem,
 • kim jestem,
 • jestem konsumentem,
 • jestem Polakiem, Polką,
 • dbam o zdrowie,
 • opiekuję się zwierzętami domowymi,
 • mam hobby.

Materiały edukacyjne

Dbam o zdrowie

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Publikacja Pewny Start. Czytam Sam. Dbam o zdrowie jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.


Cele publikacji:

 •  poszerzenie wiedzy uczniów o budowie ciała człowieka
 •  zapoznanie uczniów z działaniami mającymi wpływ na stan zdrowia
 •  nauka obserwowania sygnałów płynących z własnego organizmu i sygnalizowania swojego samopoczucia i potrzeb.
  Książka zawiera 45 czytanek.

Tematy w publikacji Pewny Start. Czytam Sam. Dbam o zdrowie:

 •  Jak działa ciało człowieka?
 •  Oddychanie
 •  Jak dbać o kręgosłup?
 •  Jak dbać o wzrok?
 •  Jak dbać o mózg?
 •  Jak wypoczywać?
przejdź do sklepu

Dobre zachowanie w szkole

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Szkoła jest dla uczniem drugim domem. To tutaj spędza co najmniej kilka godzin dziennie, spotykając się z kolegami i koleżankami i ucząc się nowych rzeczy. Jak prawidłowo zachować się podczas lekcji i w trakcie przerwy? Jak rozmawiać z kolegami i koleżankami? Jak okazać szacunek starszym? To tylko niektóre pytania, na które uczeń znajdzie odpowiedź w pouczających czytankach.

Książka „Pewny start. Czytam sam. Dobre zachowanie w szkole” jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – m.in. z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu.

Publikacja:

 • zawiera aż 45 czytanek o przyjaznej, krótkiej treści powiązane z zagadnieniami z życia szkolnego,
 • ma przyjazną formę – teksty są zapisane „drukowanymi” literami, co ułatwia ich czytanie,
 • jest bogato ilustrowana i zawiera ćwiczenia do wykonania do każdego tekstu,
 • porusza ważne tematy związane z kształtowaniem prawidłowych postaw społecznych w szkole.

Tematy, które zostały poruszone w czytankach, to m.in.:

 • Jestem uczniem
 • Moje koleżanki i moi koledzy
 • Jestem komunikatywny
 • Jestem asertywny
 • Przestrzegam kodeksu ucznia
 • Dbam o wygląd i higienę
 • Jestem samodzielny
 • Współpracuję z kolegami
 • Szukam pomocy

Zachęcamy również do poznania pozostałych części tej serii, poświęconych m.in. zachowaniu w domu i w sklepie oraz relacjom z rówieśnikami i starszymi.

przejdź do sklepu

Ja i świat zwierząt

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Książka Czytam sam. Ja i świat zwierząt umożliwia poznanie świata zwierząt żyjących dziko, hodowlanych i domowych. Uczeń poznaje cechy charakterystyczne zwierząt, środowisko ich życia i warunki hpdpwli. Tematyka poruszana w książe przybliża i pomoaga zrozumieć świat. Uwrażliwia ucznia na krzywdę i potrzeby zwierząt.

Jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.

Cele publikacji:

 •  poznanie zwierząt żyjących dziko, hodowlanych i domowych
 •  poznanie cech charakterystycznych zwierząt, środowiska ich życia i hodowli
 •  nauka empatii w stosunku do zwierząt.


Książka zawiera 45 czytanek.

Tematy w publikacji Pewny Start. Czytam Sam. Ja i świat zwierząt:

 •  Miłość do zwierząt
 •  Gdzie żyją zwierzęta?
 •  Co jedzą zwierzęta?
 •  Opieka nad zwierzętami
 •  Podróżowanie ze zwierzętami
 •  Schronisko dla zwierząt
przejdź do sklepu

Jaki jestem?

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Poznanie samego siebie to podstawa zrozumienia świata otaczającego ucznia. Dlatego budowanie kompetencji społecznych w procesie kształcenia warto również wzbogacić o autorefleksję. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomagają w realizacji tego celu czytanki zawarte w publikacji „Pewny start. Czytam sam. Jaki jestem?”

To jedna z sześciu części cyklu czytanek, które są przeznaczone dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z innymi trudnościami rozwojowymi.

Celem ich powstania jest wsparcie rozwoju kompetencji społecznych ucznia, jak również kształtowanie jego umiejętności poznawczych związanych z czytaniem.

Ten zestaw materiałów:

 • koncentruje się na tematyce związanej z budowaniem tożsamości ucznia – czytanki pozwalają mu lepiej poznać własne zalety i wady, nazwać towarzyszące mu emocje, a także rzeczy, które sprawiają trudność,
 • zawiera ponad 40 angażujących czytanek o zróżnicowanej tematyce – nauczyciel może swobodnie wybierać te, które najbardziej pasują do realizowanego programu dydaktycznego,
 • został wzbogacony o ćwiczenia do każdej czytanki – to zadania praktyczne, które pozwalają uczniowi przećwiczyć kompetencje społeczne,
 • to pouczająca lektura, która pozwala uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lepiej zrozumieć siebie i otoczenie.

 

przejdź do sklepu

Jestem konsumentem

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Publikacja Pewny Start. Czytam Sam. Jestem konsumentem jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.
Cele publikacji:

 •  zapoznanie ucznia z informacjami na temat punktów usługowych, instytucji i miejsc użyteczności publicznej i wdrożenie wzorca korzystania z tych miejsc
 •  nauka racjonalnego wykorzystania pieniędzy, samodzielności i umiejętności niezbędnych w życiu codziennym
   nauka kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.


Książka zawiera 45 czytanek.

Tematy w publikacji Pewny Start. Czytam Sam. Jestem konsumentem:

 •  Kto jest konsumentem?
 •  Skąd mamy pieniądze na zakupy?
 •  Małe i wielkie sklepy, sklepy internetowe
 •  Miejsca kultury
 •  Komunikacja publiczna
 •  Punkty usługowe.
przejdź do sklepu

Kim jestem?

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Publikacja „Pewny start. Czytam sam. Kim jestem?” to część serii „Czytam sam”, która jest przeznaczona do wspierania budowania kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Książka, która zawiera 45 czytanek, sprawdza się w pracy z uczniami:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z pozostałymi trudnościami rozwojowymi.

Przystępne, napisane prostym językiem historie koncentrują się na budowaniu tożsamości dziecka w aspekcie społecznym. Kolejne teksty poruszają tematy ról społecznych, niepełnosprawności, patriotyzmu lokalnego i państwowego, a także wyglądu i tolerancji. Zostały podzielone na następujące kręgi tematyczne:

 • Czym różnią się ludzie?
 • Role społeczne – od narodzin do starości
 • Obywatel kraju i obywatel świata
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Wygląd zewnętrzny
 • Ubiór stosowny do okoliczności

Publikacja:

 • jest bogato ilustrowana, co pogłębia zrozumienie treści,
 • została dostosowana do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów – zarówno pod względem stopnia skomplikowania czytanek, jak i ich formy (drukowane litery zwiększają czytelność),
 • zawiera ćwiczenia praktyczne do każdej czytanki – to zadania, które pozwalają utrwalić nowo zdobyte informacje i skłaniają do refleksji nad pozycji w społeczeństwie.

Nauczyciel może swobodnie planować pracę z tą publikacją, uwzględniając korzystanie z niej w dowolnym momencie toku nauczania.

Poznaj także pozostałe książki z serii „Pewny start. Czytam sam” – poświęcone m.in. zachowaniu w szkole, sklepie czy przy stole.

przejdź do sklepu

Kulturalne zachowanie przy stole

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Co to znaczy być kulturalnym? W jaki sposób zachowywać się podczas spożywania posiłków w domu i poza nim? Czego nie wypada robić? Jak prowadzić rozmowę w trakcie rodzinnego spotkania? Na te i wiele innych pytań uczniowie znajdą odpowiedź w czytankach z publikacji „Pewny start. Czytam sam. Kulturalne zachowanie przy stole”.

To część wyjątkowej serii materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – m.in. z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. Napisane przystępnym językiem historie pozwalają lepiej zrozumieć zasady savoir-vivre przy stole i podczas imprez rodzinnych.

Tematyka poruszona w czytankach to:

 • Kulturalny – co to znaczy?
 • Jedzenie i picie – co warto o tym wiedzieć?
 • Piramida zdrowia
 • Piękny stół
 • Rozmowy przy stole
 • Potrawy, przyprawy, napoje

Publikacja:

 • zawiera aż 45 czytanek o zróżnicowanej tematyce powiązanej z jedzeniem i kulturalnym zachowaniem,
 • jest wzbogacona o ćwiczenia powiązane z historiami – do każdej z nich przypisana jest ilustracja oraz 2 zadania praktyczne, które rozszerzają wiedzę i umiejętności uczniów związane z interakcjami społecznymi,
 • ma przystępną szatę graficzną – teksty zostały zapisane dużymi, „drukowanymi” literami, co zwiększa ich czytelność.

W serii „Czytam sam” znajdziesz również czytanki poświęcone innym aspektom życia społecznego, m.in. zachowaniu z w sklepie, w szkole czy kształtowaniu postaw obywatelskich i tożsamości.

przejdź do sklepu

Mieszkam w Polsce

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

"Dla każdego z nas ważne jest poczucie przynależności do grupy, społeczności lokalnej, regionu i narodu. Publikacja ""Pewny start. Czytam sam. Mieszkam w Polsce" pomoże w uczniom poznać swoją ojczyznę.

W książce zawarte są zarówno informacje związane z historią państwa polskiego, jak i informacje o pasmach górski, jeziorach, puszczach, wydmach, największych miastach. Publikacja pomoga w kształtowaniu postaw patriotycznych.

Publikacja jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.
Cele publikacji:

 •  rozbudzenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i narodu
 •  przybliżenie dziejów i historii państwa polskiego
 •  zapoznanie z tematami rozmów, które uczeń może podjąć z innymi osobami także spoza najbliższego otoczenia.

Książka zawiera 45 czytanek.

Tematy w publikacji :

 •  Jesteśmy Polakami
 •  Polska – moja ojczyzna
 •  Zwiedzamy Polskę
 •  Historia, teraźniejszość, przyszłość
 •  Prezydent, rząd, sejm, senat
 •  Kulinarne podróże po Polsce
przejdź do sklepu

Moje hobby

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

"Posiadanie hobby może zwiększyć szansę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na aktywyny udział w życiu społecznym, a także pomóc w nawiązywaniu relacji. Z książki ""Pewny start. Czytam sam. Moje hobby"" uczeń dowie się jakie można mieć zainteresowania. Książka zawiera 45 czytanek, omawiających między innymi:

 • Pływanie
 • Lekkoatletykę
 • Gry planszowe
 • Fotografię
 • Malowanie
 • Kino
 • Kolekcjonowanie
 • Kręgle.


Publikacja sprawdzi się w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi. W serii ""Czytam sam"" ukazały się również czytanki, które pomogą uczniom poznać swoje mocne i słabe strony, rozwijać kompetencje komunikacyjne, asertywność."

przejdź do sklepu

Moje relacje z innymi

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Relacje rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie to codzienność. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji szczególnie ważne jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego uczeń powinien wiedzieć:

 • Jak się nawiązuje relacje?
 • Jak rozpocząć, podtrzymać i zakończyć rozmowę?
 • Jak zachować spokój w trudnych sytacjach?
 • Co robić gdy ktoś o nas plotkuje?


To tylko niektóre zagadnienia, które zostały omówione w książce "Czytam sam. Moje relacje z innymi".
Publikacja sprawdzi się w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.

przejdź do sklepu

Pomagam w domu

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

„Pewny start. Czytam sam. Pomagam w domu” to publikacja będąca częścią cyklu materiałów dydaktycznych wspomagających rozwijanie szerokich kompetencji społecznych. Jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z innymi trudnościami rozwojowymi.

Znajduje się w niej aż 45 czytanek powiązanych tematycznie z życiem domowym.

Jakie obowiązki spoczywają na dziewczynkach i chłopcach w domu? Dlaczego należy pomagać rodzicom w pracach domowych? Jak wykonać je poprawnie? Na te i inne pytania dzieci znajdą odpowiedź w przystępnych i prostych historiach.

Tematyka historii to m.in.:

 • Przygotowuję śniadanie
 • Sprzątam w swoim pokoju
 • Sprzątam łazienkę
 • Pomagam w kuchni
 • Robię zakupy
 • Prasuję ubrania
 • Dbam o kwiaty
 • Dbam o zwierzęta

Każda z czytanek jest zapisana dużymi, „drukowanymi” literami i ilustrowana oraz wzbogacona o ciekawe ćwiczenia praktyczne. Dzięki temu uczeń może przemyśleć przeczytane informacji, przedyskutować je oraz przećwiczyć oczekiwane od niego zachowania społeczne.

przejdź do sklepu

Uroczystości i okoliczności

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

"W obawie przed trudnymi zachowaniami i nieumiejętnością dostosowania się do sytuacji uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często nie biorą udziału w ważnych wydarzeniach rodzinnych i społecznych. Treści zawarte w publikacji ""Pewny start. Czytam sam. Uroczystości i okoliczności"" umożliwią uczniom poznanie przebiegu uroczystości i schematu właściwego postępowania, dadzą poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu uczeń poradzi sobie w nieznanych i trudnych sytuacjach.

Książka może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi."

Cele publikacji:

 •  zapoznanie ucznia z rożnymi rodzajami świąt i uroczystości
 •  ćwiczenie zachowań adekwatnych do okoliczności
 •  ćwiczenie komunikowania się z osobami z bliższego i dalszego otoczenia ucznia.


Książka zawiera 45 czytanek.

Tematy w publikacji Pewny Start. Czytam Sam. Uroczystości i okoliczności:

 •  Klasowa impreza urodzinowa
 •  Święta
 •  Zachowanie w kościele podczas ślubu-
 •  Jestem pacjentem
 •  Idę na urodziny
 •  Uroczystości szkolne.
przejdź do sklepu

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne

Cel serii: usprawnienie funkcji psychofizycznych i społecznych uczniów. Zajęcia rewalidacyjne to kompleksowy, specjalistyczny zestaw różnorodnych ćwiczeń i kart pracy usprawniający funkcje psychofizyczne.

Cechy charakterystyczne serii: kompleksowe zestawy ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje, kolorowe materiały, prosta forma (minimalna, niezbędna do wykonania zadania ilość elementów na stronie), dołączona płyta z nagraniami do pracy nad percepcją słuchową. 

Z materiałami można pracować w:

 • szkołach specjalnych,
 • szkołach z oddziałami integracyjnymi,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-kompensacyjnych i na terapii pedagogicznej.

Proponowany poziom edukacyjny:

 1. poziom: szkoła podstawowa klasy I-IV.
 2. poziom: szkoła podstawowa klasy V-VI.
 3. poziom: szkoła podstawowa klasy VI-VIII, PDP.

Publikacje z poziomu 1 i 2 powstały we współpracy ze specjalistami z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorkami publikacji z poziomu 3 są Zyta Czechowska (Nauczyciel Roku 2019) oraz Jolanta Majkowska.

Materiały ćwiczeniowe

Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy. Poziom 3

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne.

Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Odbiorcą publikacji są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, którzy mają problemy z odnalezieniem się w sytuacjach społecznych w domu i poza najbliższym środowiskiem. Publikacja wprowadza elementy treningu umiejętności społecznych, rozwija i usprawnia funkcje społeczne, wszechstronnie stymuluje i zachęca do rozwijania funkcji poznawczych.

Materiał zawiera 102 karty z różnymi zadaniami.
Ćwiczenia zawierają elementy logicznego myślenia i programowania.

Z publikacji mogą korzystać:

 • pedagodzy specjalni
 • terapeuci
przejdź do sklepu
 Orientacja przestrzenna. Karty pracy. Poziom 3

Orientacja przestrzenna. Karty pracy. Poziom 3

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne

Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Orientację przestrzenną trudno jest oddzielić od innych procesów zmysłowych, takich jak percepcja wzrokowa, czuciowa, słuchowa czy koncentracja uwagi. W życiu codziennym każda indywidualna organizacja przestrzeni odbywa się jednocześnie w oparciu o spostrzeganie i odbieranie bodźców wielomodalnych.

Prawidłowa orientacja przestrzenna jest efektem współpracy kilku kanałów wielozmysłowych, przede wszystkim: dotykowego, wzrokowego, kinestetycznego i słuchowego. Z tego względu publikacja "Zajęcia rewalidacyjne. Orientacja przestrzenna. Poziom 3" zawiera propozycje ćwiczeń łączących wszystkie wymienione aspekty.
Proponowane karty pracy służą rozwijaniu i utrwalaniu umiejętności nazywania i oceny stosunków przestrzennych, dodatkowo pozwalają na ćwiczenie percepcji wzrokowej, pamięci, koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Publikacja zawiera 90 kart o zróżnicowanym poziomie trudności i aktywności. Zadania w kartach pracy polegają m.in. na:

 •  wykreślaniu
 •  samodzielnym uzupełnianiu
 •  odczytywaniu współrzędnych, nazw kierunków
 •  postępowaniu według instrukcji
 •  czytaniu wykresów.

Proponowane aktywności nie bazują na odtwórczym działaniu ucznia, ale prowokują do kreatywnych działań, gier, samodzielnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i wdrażają do aktywności w parach lub grupach.

Z publikacji mogą korzystać:

 • pedagodzy specjalni
 • terapeuci pedagogiczni.
przejdź do sklepu
 Percepcja słuchowa. Karty pracy z płytą CD. Poziom 3

Percepcja słuchowa. Karty pracy z płytą CD. Poziom 3

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne

Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Percepcja słuchowa, czyli spostrzeganie słuchowe jest jedną z podstawowych funkcji psychofizycznych zaangażowanych w czynności czytania i pisania. Harmonijny rozwój percepcji słuchowej ma bardzo duże znaczenie w rozwoju dziecka. Nieprawidłowości w rozwoju percepcji słuchowej stanowią jedną z wielu przyczyn niepowodzeń w nauce czytania i pisania, konieczne jest więc systematyczne prowadzenie ćwiczeń rozwijających tę funkcję w domu i w szkole.

Publikacja polecana do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją. Ćwiczenia pomogą w nauce skupienia i koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych, odróżniania głosek i wyrazów, a także w ćwiczeniu słuchu fonemowego i uwagi.

Materiał zawiera 97 kart o zróżnicowanym poziomie trudności i aktywności. Karty pomogą również usprawniać orientację przestrzenną, logiczne myślenie i umiejętność wypowiadania się.

Z publikacji mogą korzystać:

 •  pedagodzy specjalni
 •  terapeuci.
przejdź do sklepu
Koncentracja uwagi. Karty pracy. Poziom 3

Koncentracja uwagi. Karty pracy. Poziom 3

Pewny Start. Zajęcia rewalidacyjne

Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Odbiorcą publikacji są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, których uwaga jest krótkotrwała, mało podzielna i łatwo ulega zakłóceniu. Celem publikacji jest poprawienie skupienia uwagi oraz udoskonalenie spostrzegania wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej.

Materiał zawiera 103 karty z różnymi zadaniami. Są wśród nich: sudoku, zadania z osią symetrii, ćwiczenia wspomagające umiejętność klasyfikowania, kratownice z osiami współrzędnych do określania położonych na planszy elementów, wykreślanki, wycinanki, zabawy ze spinnerem i zadania z odnajdywaniem różnic.

Ćwiczenia są spójne tematycznie z podstawą programową i preferowanymi przez nauczycieli aktywnościami. Zawierają elementy logicznego myślenia i programowania.

Tematyka:

 • pory roku, miesiące, dni tygodnia
 • symbole pogody
 • święta i ich symbole
 • owady, rośliny, zwierzęta
 • wyposażenie domu
 • Polska, jej sąsiedzi oraz inne państwa europejskie
 • figury, kształty, kierunki
 • liczby i działania matematyczne
przejdź do sklepu
Percepcja wzrokowa. Karty pracy. Poziom 3

Percepcja wzrokowa. Karty pracy. Poziom 3

Pewny Start. Zajęcia rewalidacyjne

Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Odbiorcą publikacji są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy mają problemy z rozpoznawaniem i różnicowaniem bodźców wzrokowych, a tym samym deficyty w zakresie orientacji w otoczeniu, poruszania się, oceny odległości, kształtu i wielkości przedmiotów.

Materiał zawiera 102 karty z różnymi zadaniami – są wśród nich: wykreślanki, wycinanki, zabawy ze spinnerem, zadania z odnajdywaniem różnic, osią symetrii, kodowaniem, zadania matematyczne.

Ćwiczenia są spójne tematycznie z podstawą programową i preferowanymi przez nauczycieli aktywnościami. Zawierają elementy logicznego myślenia i programowania.

Tematyka:

 •  pory roku, miesiące
 •  symbole pogody
 •  święta i ich symbole
 •  owady, rośliny, zwierzęta
 •  przybory szkolne
 •  miasta w Polsce i w Europie
 •  figury i kształty
 •  liczby i działania matematyczne
przejdź do sklepu

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące publikacji "Pewny start" i "Akademia pomysłów" dedykowanych kształceniu specjalnemu?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach dotacji celowej dla dzieci z niepełnosprawnościami? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: spe.publikacje@nowaera.pl  
lub wypełnij poniższy formularz. 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form