Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Nowe kwoty dotacji celowej w roku szkolnym 2023/2024

21.05.2023

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się
Osoba pisząca w notatniku przy biurku.

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2023 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r, zaś od 15 maja - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Przesłałeś wnioski przed 15 maja? Złóż aktualizacje  

Placówki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), które złożyły wnioski przed 15 maja, są zobowiązane do ich aktualizacji. Powstała różnica będzie wypłacana JST przez wojewodów w kolejnych terminach dotacyjnych. Nowe kwoty dotacji w kształceniu ogólnym prezentują się następująco:  

  • Dla klas 1–3  na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne: do 98,01 zł na ucznia.  
  • Dla klas 1-3 na materiały ćwiczeniowe: do 54,45 zł na ucznia.  
  • Dla klas 4–8 na podręczniki lub materiały edukacyjne: do 183,15 zł na ucznia (klasy 4), do 235,62 zł na ucznia (klasy 5-6), do 326,70 zł na ucznia (klasy 7-8).  
  • Dla klas 4-8 na materiały ćwiczeniowe: do 27,23 zł na ucznia. 

Masz uczniów z Ukrainy? Na nich również przysługuje dotacja 

W roku szkolnym 2023/2024 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy jest finansowany z Funduszu Pomocy, a wnioskować o dotacje można po 15 maja. Wysokość dotacji jest taka sama, jak dla uczniów z Polski, ale  obowiązują uproszczone wzory wniosków, a same wnioski należy składać do odpowiednich wojewodów. 

Co z dotacją dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?  

Należy pamiętać, że uczniom szkół podstawowych mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w szczególności tych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Kwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe różnią się w zależności od poziomu nauczania i rodzaju niepełnosprawności.  

Kiedy otrzymasz swoją dotację?  

Warto pilnować harmonogramu składania wniosków, ponieważ od tego zależy termin przyznania dotacji. I tak:  

  • Jeśli złożyłeś wniosek od 15 kwietnia do 5 maja, dotację otrzymasz 3 czerwca. 
  • Jeśli złożyłeś wniosek od 6 maja do 5 czerwca, dotację otrzymasz 3 lipca. 
  • Jeśli złożyłeś wniosek od 6 czerwca do 12 lipca, dotację otrzymasz 8 sierpnia. 
  • Jeśli złożyłeś wniosek od 13 lipca do 15 września, dotację otrzymasz 14 października. 

Aby rozliczyć otrzymane dotacje, należy złożyć informacje do JST do końca roku budżetowego.  

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje, akty prawne, wnioski i załączniki? 

Wszystkie wyżej wymienione materiały opisaliśmy bardziej szczegółowo i uzupełniliśmy o stosowne linki na stronie Wnioski dotacyjne 2023. Tam też znajdują się odnośniki do pobrania odpowiednich wniosków i formularzy oraz harmonogramy działań – zarówno tych podejmowanych przez dyrektora placówki, jak i przez JST. W razie niejasności lub dodatkowych pytań jesteśmy w Nowej Erze do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu Centrum Kontaktu: 587 214 800. Można też wypełnić formularz kontaktu, który znajduje się tutaj: Kontakt 

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się