Strefa narzędzi

SERIA

Puls życia

Najlepsza seria do nauczania biologii dostosowana do potrzeb współczesnego ucznia i zapewniająca solidne wsparcie w obudowie dydaktycznej. Dzięki nowym elementom w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń ułatwi przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

 • Zawiera spójne rozwiązania, które sprzyjają nauce.
 • Wspiera w samodzielnym przyswajaniu wiedzy.
 • Jest dostosowana do współczesnego ucznia.
 • Pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty.
 • Ułatwia pracę na lekcji dzięki bogatej obudowie dydaktycznej.

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021-2023

Nr dopuszczenia: 844/1/2018
Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 5 zawiera treści dotyczące podstaw biologii, wirusów i bakterii, protistów, grzybów oraz roślin. 

 • Uwzględnia możliwości percepcyjne młodszych uczniów.
 • Ułatwia przyswojenie treści dzięki krótkim zdaniom napisanym prostym językiem.
 • Nakierowuje ucznia na najważniejsze treści poprzez elementy Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze!
 • Pomaga w nauce abstrakcyjnych zagadnień dzięki czytelnym infografikom.
 • Kształci praktyczne umiejętności poprzez Doświadczenia i Obserwacje oraz przeglądy organizmów Rozpoznaj…
 • Skłania do dyskusji i rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą Co o tym sądzisz?
 • Umożliwia powtórzenie materiału i sprawdzenie wiedzy przed sprawdzianami dzięki Podsumowaniu po dziale oraz testom Wiesz czy nie wiesz? po każdym dziale.
 • Ułatwia przygotowania do konkursów biologicznych poprzez wyraźnie oznaczone treści spoza podstawy programowej.
przejdź do sklepu

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021–2023

Autorzy: Jolanta Holeczek, Jacek Pawłowski, Jolanta Pawłowska

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 5 ułatwia utrwalanie wiedzy i kształcenie umiejętności.

 • Pomaga przyswoić metodologię badań biologicznych dzięki Doświadczeniom.
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez elementy Korzystam z informacji połączone z zadaniami.
 • Umożliwia indywidualizację nauki dzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pozwala samodzielnie skontrolować wiedzę przed sprawdzianem za pomocą Sprawdź, czy potrafisz.
 • Utrwala najważniejsze informacje dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcji poprzez dodatkowe zadania, animacje i filmy umieszczone pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2022–2024

Nr dopuszczenia: 844/2/2019
Autorzy: Joanna Stawarz

Nowa Edycja 2022-2024

Podręcznik do biologii „Puls życia” dla klasy 6 zawiera treści dotyczące różnorodności zwierząt.

 • Ułatwia przyswojenie wiedzy dzięki krótkim zdaniom napisanym prostym językiem i wytłuszczeniu ważnych informacji.
 • Wskazuje obowiązujące wymagania podstawy programowej poprzez elementy Zwróć uwagę naoraz To najważniejsze!
 • Pomaga w nauce trudniejszych zagadnieńdzięki atrakcyjnym, czytelnym infografikom.
 • Umożliwia wykorzystanie wiedzy w praktycedzięki oryginalnym rozwiązaniom dydaktycznym, np. tablicom Rozpoznaj…
 • Skłania do dyskusji i rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotemza pomocą elementu Co o tym sądzisz?
 • Pomaga uporządkować wiedzę przed sprawdzianem dzięki czytelnym Podsumowaniomoraz testom Wiesz czy nie wiesz? umieszczonym po każdym dziale.
przejdź do sklepu

Puls życia Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6

Autorzy: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

Zeszyt ćwiczeń do biologii „Puls życia” dla klasy 6 ułatwia utrwalanie wiedzy i kształcenie najważniejszych umiejętności z zakresu różnorodności zwierząt.

 • Pomaga kształcić umiejętności badawcze dzięki elementom Doświadczenia Łatwo to sprawdzić.
 • Ułatwia pracęna lekcji dzięki przejrzystej strukturze i korelacji z podręcznikiem.
 • Kształci umiejętność pracy z tekstem źródłowymza pomocą elementu Korzystam z informacji
 • Umożliwia indywidualizację naukidzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga w przygotowaniach do sprawdzianówza pomocą testów Sprawdź, czy potrafisz umieszczonych po każdym dziale.
 • Utrwala najważniejsze informacjedzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcjiprzez zdjęcia, animacje i filmy umieszczone pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020–2022

Nr dopuszczenia: 844/3/2020/z1
Autorzy: Małgorzata Jefimow

Nowa edycja 2020–2022

Nowy podręcznik „Puls życia” dla klasy 7 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści dotyczących człowieka oraz umożliwia skuteczne rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z biologii.

 • Zapewnia więcej czasu na realizację treści dotyczących człowieka dzięki usunięciu tematów wyrównujących wiedzę uczniów w okresie przejściowym.
 • Ułatwia naukę współczesnemu uczniowi poprzez atrakcyjne i czytelne  infografiki, treści podzielone na małe, zwięzłe porcje oraz prosty i przyjazny język wykładu.
 • Pozwala na rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z biologii za pomocą bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
przejdź do sklepu

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020–2022

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 7 to publikacja skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności biologiczne.

 • Umożliwia rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z biologii dzięki testom Sprawdź, czy potrafisz do poszczególnych rozdziałów.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.
 • Rozbudza zainteresowanie biologią dzięki elementowi Korzystam z informacji łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi najważniejsze umiejętności.
 • Umożliwia uporządkowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!.
przejdź do sklepu

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021–2023

Nr dopuszczenia: 844/4/2021/z1
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa edycja 2021–2023

Nowy podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 8 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści oraz umożliwia skuteczne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii.

 • Pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z biologii za pomocą bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Ułatwia naukę współczesnemu uczniowi poprzez atrakcyjne i czytelne  infografiki, treści podzielone na małe, zwięzłe porcje oraz prosty i przyjazny język wykładu.
 • W czytelny sposób obrazuje trudneabstrakcyjne zagadnienia dzięki przejrzystym, atrakcyjnym infografikom.
 • Wspomaga naukę genetyki poprzez stopniowe wprowadzanie ucznia w kolejne etapy rozwiązywania krzyżówek genetycznych.
 • Nakierowuje ucznia na najważniejsze zagadnienia z danego tematu dzięki elementom Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze.
 • Skłania do refleksji i dyskusji dzięki elementom Co o tym sądzisz?
 • Ułatwia poszerzanie wiedzy i przygotowania do konkursów poprzez wyraźne oznaczenie treści dodatkowych.
przejdź do sklepu

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021–2023

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 8 pomaga kształcić kluczowe umiejętności biologiczne oraz wspiera w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty. 

 • Umożliwia przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii dzięki testom Sprawdź, czy potrafisz do poszczególnych rozdziałów.
 • Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.
 • Pomaga w kształceniu umiejętności analizy materiałów źródłowych dzięki elementowi Korzystam z informacji łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi najważniejsze umiejętności.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Umożliwia uporządkowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!.
 • Ułatwia zrozumienie treści zadań dzięki dodatkowym animacjom i filmom umieszczonym pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela


Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Multibook

Elektroniczne wersje podręczników pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

zobacz

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

zobacz

Multimedialny atlas anatomiczny

Aplikacja zawiera interaktywne tablice, filmy, animacje, a także ćwiczenia i quizy, które dynamizują lekcje i ułatwiają przyswajanie wiedzy.

zobacz

Multimedialny atlas zwierząt kręgowych

Aplikacja, która zawiera ponad 150 tablic poświęconych zwierzętom kręgowym z całego świata wraz z opisami i ciekawostkami dotyczącymi ich życia.

zobacz

Dlaczego warto wybrać serię Puls życia?

Nowa edycja podręczników i zeszytów ćwiczeń z serii Puls życia 2021–2023 została przygotowana zgodnie z sugestiami nauczycieli, wynikającymi z ich doświadczeń w pracy z tą serią. Ponadto edycja ta zawiera różnorodne rozwiązania dydaktyczne wspierające przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii. 

Wspieramy uczniów

w samodzielnej nauce

Samodzielność to ważna kompetencja w XXI wieku, która decyduje o sukcesach w nauce. Osiągną je ci uczniowie, którzy będą potrafili selekcjonować ważne treści. Najważniejszym narzędziem, który wspiera samokształcenie ucznia jest przygotowany pod tym kątem podręcznik.

Czytaj więcej

Współczesny uczeń

jak do niego dotrzeć?

Uczeń lepiej przyswaja informacje, które wywołują emocje i pobudzają do działania. Dlatego w naszych podręcznikach znajduje się wiele elementów, które wzbudzają ciekawość uczniów oraz dają im możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Czytaj więcej

Dostosowujemy się

do wieku uczniów

Między 5 a 8 klasą uczniowie dorastają, zmienia się ich sposób myślenia oraz postrzegania świata. Dlatego nasze publikacje odpowiadają na potrzeby dorastających uczniów, uwzględniają ich poziom rozwoju oraz możliwości poznawcze.

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty

Od 2024 r.* biologię będzie można zdawać na egzaminie ósmoklasisty. Podręczniki Puls życia zawierają szereg przemyślanych rozwiązań ułatwiających systematyczne kształcenie umiejętności wymaganych na egzaminie. *zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

Czytaj więcej

Komfort pracy

nauczyciela

Bogata baza różnorodnych nowoczesnych materiałów dydaktycznych skorelowanych z podręcznikami serii Puls życia pozwala nauczycielowi zminimalizować czas i wysiłek potrzebne na zaplanowanie pracy i przygotowanie się do zajęć.

Czytaj więcej

Strefa wiedzy

Webinaria

Mózg a uczenie się – jak wspomóc pracę mózgu, by lepiej przyswajać wiedzę?

Mózg a uczenie się – jak wspomóc pracę mózgu, by lepiej przyswajać wiedzę?

Dopalacze – zabójcze dla ciała i umysłu – stale rosnący problem medyczny

Dopalacze – zabójcze dla ciała i umysłu – stale rosnący problem medyczny.

Tlen – jak się bronić przed tym „życiodajnym zabójcą”?

Tlen – jak się bronić przed tym „życiodajnym zabójcą”?

Między genem a cechą – choroby cywilizacyjne jako pandemia XXI wieku

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez dr Marka Bartoszewicza.

COVID - pół roku później

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez dr Marka Bartoszewicza.

Poskromić koronawirusa. Szczepionki w walce z pandemią

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez dr Marka Bartoszewicza.

Zmiany klimatu

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez Huberta Kordulewskiego.

Przyjaźń, empatia i tolerancja jako czynniki ewolucji człowieka

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez prof. Piotra Dawidowicza.

Czy możemy czuć się bezpiecznie? - nowy koronawirus z Chin

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez dr Marka Bartoszewicza.

Jak obserwować zwierzęta w mieście?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli przyrody i biologii w szkole podstawowej przeprowadzonego przez dra Andrzeja Kruszewicza.

Strefa rozwoju

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Uczeń

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Opracowujemy materiały, które pomogą zapewnić wsparcie edukacyjne i psychologiczne zarówno ukraińskim, jak i polskim uczniom, a  nauczycieli wyposażyć w narzędzia ułatwiające  naukę i integrację dzieci oraz promowanie wzajemnego zrozumienia między nimi. 

 • Integracja – poznaj pomysły i inicjatywy, które ułatwią integrację ukraińskich uczniów w polskich placówkach oświatowych.
 • Komunikacja – sprawdź webinaria oraz słowniczki, które pomogą w komunikacji na lekcjach.
 • Materiały dydaktyczne – wybierz dodatkowe materiały, które pomogą zaplanować pracę, m.in. materiały do nauki języka polskiego jako obcego czy opracowania przybliżające system edukacji na Ukrainie. 
 • Wsparcie psychologiczne – sprawdź artykuły i webinaria psychologiczne pomagające mierzyć się z obecną sytuacją wszystkim, którzy są w nią zaangażowani – uczniom, rodzicom, nauczycielom, opiekunom.
 • Organizacja nauki – zapoznaj się z przepisami, ustawami i rozporządzeniami, w których streszczamy i objaśniamy (ze wskazaniem źródeł) najważniejsze regulacje dotyczące sytuacji uczniów ukraińskich w polskich szkołach.
 • Słowniczki polsko-ukraińskie – dostępne w Grupie na Facebooku „Sercem z Ukrainą. Grupa dla nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy”. To miejsce, w którym członkowie pomagają sobie w codziennej pracy, dzielą się wiedzą, praktycznymi pomysłami i doświadczeniami. Słowniczki ze zwrotami przydatnymi na lekcjach biologii dostępne są TU.

 

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Puls życia w trybie nauki zdalnej:

 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Zadania do wysłania – specjalna sekcja w portalu dlanauczyciela.pl z ćwiczeniami w postaci elektronicznej, które nauczyciel może przesyłać uczniom.
  PRZEJDŹ ›
 • Generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów, która ułatwi ocenianie w czasie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ ›
 • Docwiczenia.pl – portal m.in. z filmami, animacjami
  i dodatkowymi zadaniami, które ułatwią uczniom samodzielną naukę.
  POBIERZ LISTĘ MATERIAŁÓW >
 • Dlanauczyciela.pl – różnorodne materiały dydaktyczne dla klas
  5-8, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym,
  jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ › 

Zobacz także