Strefa narzędzi

SERIA

Sprawdzona seria z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi – z NEONbookiem Podręcznika i NEONbooku Zeszytu ćwiczeń dla nauczyciela i dla ucznia oraz z systemem Ondorio.

 • Pomaga uczniom zrozumieć treści dzięki stylowi narracyjnemu, różnorodnym formom przekazu oraz licznym animacjom w NEONbooku Podręcznika.
 • Zawiera infografiki, które są kluczem do zrozumienia biologii, ponieważ przedstawiają zagadnienia w czytelny, atrakcyjny i skondensowany sposób.
 • Ułatwia uczniom zapamiętywanie dzięki opisom umieszczonym bezpośrednio przy grafikach.
 • Dostosowana się do potrzeb dorastającego ucznia dzięki przemyślanym rozwiązaniom dopasowanym do jego wieku.
 • Pozwala na indywidualizację procesu nauczania przez wyraźnie oznaczone dodatkowe treści dla zainteresowanych uczniów oraz ćwiczenia o różnym stopniu trudności w zeszytach ćwiczeń.
 • Kompleksowo kształci umiejętności praktyczne za pomocą sprawdzonych rozwiązań i zasobów cyfrowych, m.in. filmów, interaktywnych doświadczeń i ćwiczeń.
 • Wspiera samodzielne utrwalanie wiedzy dzięki dodatkowym podsumowaniom oraz quizom w NEONbooku Podręcznika.
 • Ułatwia kontrolowanie postępów uczniów dzięki Generatorowi testów z systemem Ondorio oraz diagnozie przedmiotowej.

Puls życia 5

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Nr dopuszczenia: 844/1/2018
Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 5 zawiera treści dotyczące podstaw biologii, wirusów i bakterii, protistów, grzybów oraz roślin. 

 • Uwzględnia możliwości percepcyjne młodszych uczniów.
 • Ułatwia przyswojenie treści dzięki krótkim zdaniom napisanym prostym językiem.
 • Nakierowuje ucznia na najważniejsze treści poprzez elementy Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze!
 • Pomaga w nauce abstrakcyjnych zagadnień dzięki czytelnym infografikom.
 • Kształci praktyczne umiejętności poprzez Doświadczenia i Obserwacje oraz przeglądy organizmów Rozpoznaj…
 • Skłania do dyskusji i rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą Co o tym sądzisz?
 • Umożliwia powtórzenie materiału i sprawdzenie wiedzy przed sprawdzianami dzięki Podsumowaniu po dziale oraz testom Wiesz czy nie wiesz? po każdym dziale.
 • Ułatwia przygotowania do konkursów biologicznych poprzez wyraźnie oznaczone treści spoza podstawy programowej.
przejdź do sklepu

Puls życia 5

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Autorzy: Jolanta Holeczek, Jacek Pawłowski, Jolanta Pawłowska

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 5 ułatwia utrwalanie wiedzy i kształcenie umiejętności.

 • Pomaga przyswoić metodologię badań biologicznych dzięki Doświadczeniom.
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez elementy Korzystam z informacji połączone z zadaniami.
 • Umożliwia indywidualizację nauki dzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pozwala samodzielnie skontrolować wiedzę przed sprawdzianem za pomocą Sprawdź, czy potrafisz.
 • Utrwala najważniejsze informacje dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcji poprzez dodatkowe zadania, animacje i filmy umieszczone pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Puls życia 6

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2022–2024

Nr dopuszczenia: 844/2/2019
Autorzy: Joanna Stawarz

Nowa Edycja 2022-2024

Podręcznik do biologii „Puls życia” dla klasy 6 zawiera treści dotyczące różnorodności zwierząt.

 • Ułatwia przyswojenie wiedzy dzięki krótkim zdaniom napisanym prostym językiem i wytłuszczeniu ważnych informacji.
 • Wskazuje obowiązujące wymagania podstawy programowej poprzez elementy Zwróć uwagę naoraz To najważniejsze!
 • Pomaga w nauce trudniejszych zagadnieńdzięki atrakcyjnym, czytelnym infografikom.
 • Umożliwia wykorzystanie wiedzy w praktycedzięki oryginalnym rozwiązaniom dydaktycznym, np. tablicom Rozpoznaj…
 • Skłania do dyskusji i rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotemza pomocą elementu Co o tym sądzisz?
 • Pomaga uporządkować wiedzę przed sprawdzianem dzięki czytelnym Podsumowaniomoraz testom Wiesz czy nie wiesz? umieszczonym po każdym dziale.
przejdź do sklepu

Puls życia 6

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej

Autorzy: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

Zeszyt ćwiczeń do biologii „Puls życia” dla klasy 6 ułatwia utrwalanie wiedzy i kształcenie najważniejszych umiejętności z zakresu różnorodności zwierząt.

 • Pomaga kształcić umiejętności badawcze dzięki elementom Doświadczenia Łatwo to sprawdzić.
 • Ułatwia pracęna lekcji dzięki przejrzystej strukturze i korelacji z podręcznikiem.
 • Kształci umiejętność pracy z tekstem źródłowymza pomocą elementu Korzystam z informacji
 • Umożliwia indywidualizację naukidzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga w przygotowaniach do sprawdzianówza pomocą testów Sprawdź, czy potrafisz umieszczonych po każdym dziale.
 • Utrwala najważniejsze informacjedzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcjiprzez zdjęcia, animacje i filmy umieszczone pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Puls życia 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020–2022

Nr dopuszczenia: 844/3/2020/z1
Autorzy: Małgorzata Jefimow

Nowa edycja 2020–2022

Nowy podręcznik „Puls życia” dla klasy 7 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści dotyczących człowieka oraz umożliwia skuteczne rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z biologii.

 • Zapewnia więcej czasu na realizację treści dotyczących człowieka dzięki usunięciu tematów wyrównujących wiedzę uczniów w okresie przejściowym.
 • Ułatwia naukę współczesnemu uczniowi poprzez atrakcyjne i czytelne  infografiki, treści podzielone na małe, zwięzłe porcje oraz prosty i przyjazny język wykładu.
 • Pozwala na rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z biologii za pomocą bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
przejdź do sklepu

Puls życia 7

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020–2022

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 7 to publikacja skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności biologiczne.

 • Umożliwia rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z biologii dzięki testom Sprawdź, czy potrafisz do poszczególnych rozdziałów.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.
 • Rozbudza zainteresowanie biologią dzięki elementowi Korzystam z informacji łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi najważniejsze umiejętności.
 • Umożliwia uporządkowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!.
przejdź do sklepu

Puls życia 8

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Nr dopuszczenia: 844/4/2021/z1
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa edycja 2021–2023

Nowy podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 8 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści oraz umożliwia skuteczne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii.

 • Pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z biologii za pomocą bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Ułatwia naukę współczesnemu uczniowi poprzez atrakcyjne i czytelne  infografiki, treści podzielone na małe, zwięzłe porcje oraz prosty i przyjazny język wykładu.
 • W czytelny sposób obrazuje trudneabstrakcyjne zagadnienia dzięki przejrzystym, atrakcyjnym infografikom.
 • Wspomaga naukę genetyki poprzez stopniowe wprowadzanie ucznia w kolejne etapy rozwiązywania krzyżówek genetycznych.
 • Nakierowuje ucznia na najważniejsze zagadnienia z danego tematu dzięki elementom Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze.
 • Skłania do refleksji i dyskusji dzięki elementom Co o tym sądzisz?
 • Ułatwia poszerzanie wiedzy i przygotowania do konkursów poprzez wyraźne oznaczenie treści dodatkowych.
przejdź do sklepu

Puls życia 8

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 8 pomaga kształcić kluczowe umiejętności biologiczne oraz wspiera w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty. 

 • Umożliwia przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii dzięki testom Sprawdź, czy potrafisz do poszczególnych rozdziałów.
 • Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.
 • Pomaga w kształceniu umiejętności analizy materiałów źródłowych dzięki elementowi Korzystam z informacji łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi najważniejsze umiejętności.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Umożliwia uporządkowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!.
 • Ułatwia zrozumienie treści zadań dzięki dodatkowym animacjom i filmom umieszczonym pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię Puls życia?

Puls życia to kompletna seria do nauczania biologii. Spójne, przemyślane i cenione rozwiązania dydaktyczne gwarantują nauczycielowi komfort pracy, a uczniom pozwalają kontynuować naukę w znany sposób. W naszych podręcznikach prowadzimy ucznia przez treści biologiczne krok po kroku, tak by rozumiał omawiany materiał. Dodatkowym wsparciem  są zasoby cyfrowe zawarte w NEONbooku Podręcznika oraz NEONbooku Zeszytu ćwiczeń. Dzięki tym narzędziom nauczyciel może prowadzić jeszcze ciekawsze lekcje i oszczędzać swój czas, ponieważ prace domowe i klasówki będą się sprawdzać automatycznie.

 

NEONbook Podręcznika

Ponad 300 nowych zasobów cyfrowych z biologii dla klasy 7 ułatwia zrozumienie i zapamiętanie treści lekcji.

Co znajdziesz w NEONbooku Podręcznika?

 • animacje, interaktywne prezentacje, GIF-y
 • filmy z doświadczeniami oraz interaktywne doświadczenia z wyjaśnieniem ich celu
 • ćwiczenia memory
 • klikalne mapy pojęć do działów
 • słowniczki pojęć do działów
 • interaktywne testy podsumowujące
 • quizy Sprawdź się po każdym dziale

 

NEONbook Zeszytu Ćwiczeń

Ponad 300 interaktywnych zadań umożliwia skuteczne utrwalenie wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach biologii w klasie 7.

 • Dzięki NEONbookowi Zeszytu ćwiczeń wszyscy uczniowie mają dostęp do elektronicznej wersji zeszytu ćwiczeń – zarówno w szkole, jak i w domu.
 • Zdigitalizowane zadania zawarte NEONbooku Zeszytu ćwiczeń stanowią 80% zadań z tradycyjnego zeszytu ćwiczeń.
 • Dzięki cyfrowej formie zadań uczniowie automatycznie otrzymują wyniki wraz z punktami i nagrodami.
 • NEON umożliwia szybkie i proste zadawanie prac domowych i automatycznie je sprawdza.

 

Z nami uczeń naprawdę zrozumie

Tłumaczymy biologię krok po kroku, stylem narracyjnym, a nie repetytoryjnym, by uczeń zrozumiał omawiane zagadnienia biologiczne.

 • Zachowujemy równowagę między tekstem a elementami graficznymi, by uczeń umiał łączyć fakty i rozumiał treść lekcji.
 • Stosujemy infografiki, które są kluczem do zrozumienia biologii, ponieważ przedstawiają zagadnienia w czytelny, atrakcyjny i skondensowany sposób.
 • Opisy umieszczamy bezpośrednio przy grafikach, by uczeń lepiej kojarzył budowę z funkcją.
 • Liczne animacje w NEONbooku Podręcznika pozwalają uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia omawiane na lekcjach.
 • Interaktywne plansze w NEONbooku Podręcznika pomagają uczniom szybciej zapamiętać budowę i funkcję danego układu.
 • Zadania interaktywne w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń pomagają uczniom jeszcze lepiej utrwalić treść lekcji.

 

Narzędzia nauczyciela


Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

NEON

NEON

NEON to praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

zobacz

Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Ondorio

Ondorio

Ondorio to nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

zobacz

dlanauczyciela.pl

dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

zobacz

E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Strefa wiedzy

Webinaria

Mózg a uczenie się – jak wspomóc pracę mózgu, by lepiej przyswajać wiedzę?

Mózg a uczenie się – jak wspomóc pracę mózgu, by lepiej przyswajać wiedzę?

Dopalacze – zabójcze dla ciała i umysłu – stale rosnący problem medyczny

Dopalacze – zabójcze dla ciała i umysłu – stale rosnący problem medyczny.

Tlen – jak się bronić przed tym „życiodajnym zabójcą”?

Tlen – jak się bronić przed tym „życiodajnym zabójcą”?

Zmiany klimatu

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli biologii przeprowadzonego przez Huberta Kordulewskiego.

Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także