Strefa narzędzi

SERIA

Sprawdzona seria z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi – z NEONbookiem Podręcznika i NEONbooku Zeszytu ćwiczeń dla nauczyciela i dla ucznia oraz z systemem Ondorio.

 • Pomaga uczniom zrozumieć treści dzięki stylowi narracyjnemu, różnorodnym formom przekazu oraz licznym animacjom w NEONbooku Podręcznika.
 • Zawiera infografiki, które są kluczem do zrozumienia biologii, ponieważ przedstawiają zagadnienia w czytelny, atrakcyjny i skondensowany sposób.
 • Ułatwia uczniom zapamiętywanie dzięki opisom umieszczonym bezpośrednio przy grafikach.
 • Dostosowana się do potrzeb dorastającego ucznia dzięki przemyślanym rozwiązaniom dopasowanym do jego wieku.
 • Pozwala na indywidualizację procesu nauczania przez wyraźnie oznaczone dodatkowe treści dla zainteresowanych uczniów oraz ćwiczenia o różnym stopniu trudności w zeszytach ćwiczeń.
 • Kompleksowo kształci umiejętności praktyczne za pomocą sprawdzonych rozwiązań i zasobów cyfrowych, m.in. filmów, interaktywnych doświadczeń i ćwiczeń.
 • Wspiera samodzielne utrwalanie wiedzy dzięki dodatkowym podsumowaniom oraz quizom w NEONbooku Podręcznika.
 • Ułatwia kontrolowanie postępów uczniów dzięki Generatorowi testów z systemem Ondorio oraz diagnozie przedmiotowej.

Puls życia 5

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Nr dopuszczenia: 844/1/2018
Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 5 zawiera treści dotyczące podstaw biologii, wirusów i bakterii, protistów, grzybów oraz roślin. 

 • Uwzględnia możliwości percepcyjne młodszych uczniów.
 • Ułatwia przyswojenie treści dzięki krótkim zdaniom napisanym prostym językiem.
 • Nakierowuje ucznia na najważniejsze treści poprzez elementy Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze!
 • Pomaga w nauce abstrakcyjnych zagadnień dzięki czytelnym infografikom.
 • Kształci praktyczne umiejętności poprzez Doświadczenia i Obserwacje oraz przeglądy organizmów Rozpoznaj…
 • Skłania do dyskusji i rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą Co o tym sądzisz?
 • Umożliwia powtórzenie materiału i sprawdzenie wiedzy przed sprawdzianami dzięki Podsumowaniu po dziale oraz testom Wiesz czy nie wiesz? po każdym dziale.
 • Ułatwia przygotowania do konkursów biologicznych poprzez wyraźnie oznaczone treści spoza podstawy programowej.
przejdź do sklepu

Puls życia 5

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Autorzy: Jolanta Holeczek, Jacek Pawłowski, Jolanta Pawłowska

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 5 ułatwia utrwalanie wiedzy i kształcenie umiejętności.

 • Pomaga przyswoić metodologię badań biologicznych dzięki Doświadczeniom.
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez elementy Korzystam z informacji połączone z zadaniami.
 • Umożliwia indywidualizację nauki dzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pozwala samodzielnie skontrolować wiedzę przed sprawdzianem za pomocą Sprawdź, czy potrafisz.
 • Utrwala najważniejsze informacje dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcji poprzez dodatkowe zadania, animacje i filmy umieszczone pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Puls życia 6

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2022–2024

Nr dopuszczenia: 844/2/2019
Autorzy: Joanna Stawarz

Nowa Edycja 2022-2024

Podręcznik do biologii „Puls życia” dla klasy 6 zawiera treści dotyczące różnorodności zwierząt.

 • Ułatwia przyswojenie wiedzy dzięki krótkim zdaniom napisanym prostym językiem i wytłuszczeniu ważnych informacji.
 • Wskazuje obowiązujące wymagania podstawy programowej poprzez elementy Zwróć uwagę naoraz To najważniejsze!
 • Pomaga w nauce trudniejszych zagadnieńdzięki atrakcyjnym, czytelnym infografikom.
 • Umożliwia wykorzystanie wiedzy w praktycedzięki oryginalnym rozwiązaniom dydaktycznym, np. tablicom Rozpoznaj…
 • Skłania do dyskusji i rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotemza pomocą elementu Co o tym sądzisz?
 • Pomaga uporządkować wiedzę przed sprawdzianem dzięki czytelnym Podsumowaniomoraz testom Wiesz czy nie wiesz? umieszczonym po każdym dziale.
przejdź do sklepu

Puls życia 6

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej

Autorzy: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

Zeszyt ćwiczeń do biologii „Puls życia” dla klasy 6 ułatwia utrwalanie wiedzy i kształcenie najważniejszych umiejętności z zakresu różnorodności zwierząt.

 • Pomaga kształcić umiejętności badawcze dzięki elementom Doświadczenia Łatwo to sprawdzić.
 • Ułatwia pracęna lekcji dzięki przejrzystej strukturze i korelacji z podręcznikiem.
 • Kształci umiejętność pracy z tekstem źródłowymza pomocą elementu Korzystam z informacji
 • Umożliwia indywidualizację naukidzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga w przygotowaniach do sprawdzianówza pomocą testów Sprawdź, czy potrafisz umieszczonych po każdym dziale.
 • Utrwala najważniejsze informacjedzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcjiprzez zdjęcia, animacje i filmy umieszczone pod kodami QR.
przejdź do sklepu
Puls życia NEON. Klasa 7. Nowa edycja 2023–2025

Puls życia NEON. Klasa 7. Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 844/3/2020/z1
Autorzy: Jefimow Małgorzata

Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik „Puls życia” dla klasy 7 zawiera treści dotyczące anatomii i fizjologii człowieka. Zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu, dzięki systemowi NEON.

 • Prowadzi ucznia „krok po kroku” przez zagadnienia anatomiczne dzięki, schematom, tabelom i ilustracjom, które tworzą spójną całość z narracyjnym tekstem.
 • Zawiera infografiki, które  są kluczem do zrozumienia biologii, ponieważ przedstawiają zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka w czytelny, atrakcyjny i skondensowany sposób.
 • Ułatwia naukę współczesnemu uczniowi poprzez treści podzielone na małe, zwięzłe porcje, a także prosty i przyjazny język.
 • Pozwala szybciej zapamiętywać praktyczną wiedzę na temat chorób dzięki wyraźnie wyróżnionym przyczynom, objawom, sposobom leczenia i profilaktyce chorób w elemencie Zapobiegaj zamiast leczyć.
 • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem Podręcznika, zawierającym ponad 300 różnorodnych zasobów, które ułatwią zrozumienie i zapamiętanie treści, a także uporządkują wiedzę i umożliwią naukę poprzez ćwiczenie.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Puls życia – NEON.

 

przejdź do sklepu
Puls życia NEON. Klasa 7

Puls życia NEON. Klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Januszewska-Hasiec Barbara, Holeczek Jolanta

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 7 to publikacja skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności biologiczne. Teraz cyfrowy zeszyt ćwiczeń w NEONbooku jest dostępny dla każdego ucznia – zarówno na lekcji, jak i w domu.

 • Ułatwia indywidualizację nauczania dzięki zróżnicowaniu stopnia trudności ćwiczeń zawartych w elementach Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez elementy Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.
 • Rozbudza zainteresowanie biologią dzięki elementowi Korzystam
  z informacji 
  łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi najważniejsze umiejętności.
 • Umożliwia uporządkowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!.
 • Bogata baza ponad 300 zadań interaktywnych w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń z możliwością natychmiastowej weryfikacji odpowiedzi sprawia, że nauczanie biologii jest atrakcyjne i efektywne.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Puls życia – NEON.

 

przejdź do sklepu

Puls życia 8

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Nr dopuszczenia: 844/4/2021/z1
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa edycja 2021–2023

Nowy podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 8 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści oraz umożliwia skuteczne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii.

 • Pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z biologii za pomocą bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Ułatwia naukę współczesnemu uczniowi poprzez atrakcyjne i czytelne  infografiki, treści podzielone na małe, zwięzłe porcje oraz prosty i przyjazny język wykładu.
 • W czytelny sposób obrazuje trudneabstrakcyjne zagadnienia dzięki przejrzystym, atrakcyjnym infografikom.
 • Wspomaga naukę genetyki poprzez stopniowe wprowadzanie ucznia w kolejne etapy rozwiązywania krzyżówek genetycznych.
 • Nakierowuje ucznia na najważniejsze zagadnienia z danego tematu dzięki elementom Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze.
 • Skłania do refleksji i dyskusji dzięki elementom Co o tym sądzisz?
 • Ułatwia poszerzanie wiedzy i przygotowania do konkursów poprzez wyraźne oznaczenie treści dodatkowych.
przejdź do sklepu

Puls życia 8

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 8 pomaga kształcić kluczowe umiejętności biologiczne oraz wspiera w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty. 

 • Umożliwia przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii dzięki testom Sprawdź, czy potrafisz do poszczególnych rozdziałów.
 • Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.
 • Pomaga w kształceniu umiejętności analizy materiałów źródłowych dzięki elementowi Korzystam z informacji łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi najważniejsze umiejętności.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Umożliwia uporządkowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!.
 • Ułatwia zrozumienie treści zadań dzięki dodatkowym animacjom i filmom umieszczonym pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię Puls życia?

Puls życia to kompletna seria do nauczania biologii. Spójne, przemyślane i cenione rozwiązania dydaktyczne gwarantują nauczycielowi komfort pracy, a uczniom pozwalają kontynuować naukę w znany sposób. W naszych podręcznikach prowadzimy ucznia przez treści biologiczne krok po kroku, tak by rozumiał omawiany materiał. Dodatkowym wsparciem  są zasoby cyfrowe zawarte w NEONbooku Podręcznika oraz NEONbooku Zeszytu ćwiczeń. Dzięki tym narzędziom nauczyciel może prowadzić jeszcze ciekawsze lekcje i oszczędzać swój czas, ponieważ prace domowe i klasówki będą się sprawdzać automatycznie.

 

NEONbook Podręcznika

Ponad 300 nowych zasobów cyfrowych z biologii dla klasy 7 ułatwia zrozumienie i zapamiętanie treści lekcji.

Co znajdziesz w NEONbooku Podręcznika?

 • animacje, interaktywne prezentacje, GIF-y
 • filmy z doświadczeniami oraz interaktywne doświadczenia z wyjaśnieniem ich celu
 • ćwiczenia memory
 • klikalne mapy pojęć do działów
 • słowniczki pojęć do działów
 • interaktywne testy podsumowujące
 • quizy Sprawdź się po każdym dziale

 

NEONbook Zeszytu Ćwiczeń

Ponad 300 interaktywnych zadań umożliwia skuteczne utrwalenie wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach biologii w klasie 7.

 • Dzięki NEONbookowi Zeszytu ćwiczeń wszyscy uczniowie mają dostęp do elektronicznej wersji zeszytu ćwiczeń – zarówno w szkole, jak i w domu.
 • Zdigitalizowane zadania zawarte NEONbooku Zeszytu ćwiczeń stanowią 80% zadań z tradycyjnego zeszytu ćwiczeń.
 • Dzięki cyfrowej formie zadań uczniowie automatycznie otrzymują wyniki wraz z punktami i nagrodami.
 • NEON umożliwia szybkie i proste zadawanie prac domowych i automatycznie je sprawdza.

 

Z nami uczeń naprawdę zrozumie

Tłumaczymy biologię krok po kroku, stylem narracyjnym, a nie repetytoryjnym, by uczeń zrozumiał omawiane zagadnienia biologiczne.

 • Zachowujemy równowagę między tekstem a elementami graficznymi, by uczeń umiał łączyć fakty i rozumiał treść lekcji.
 • Stosujemy infografiki, które są kluczem do zrozumienia biologii, ponieważ przedstawiają zagadnienia w czytelny, atrakcyjny i skondensowany sposób.
 • Opisy umieszczamy bezpośrednio przy grafikach, by uczeń lepiej kojarzył budowę z funkcją.
 • Liczne animacje w NEONbooku Podręcznika pozwalają uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia omawiane na lekcjach.
 • Interaktywne plansze w NEONbooku Podręcznika pomagają uczniom szybciej zapamiętać budowę i funkcję danego układu.
 • Zadania interaktywne w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń pomagają uczniom jeszcze lepiej utrwalić treść lekcji.

 

Sprawdź, co wyróżnia serię „Puls życia” – NEON!

W broszurze znajdziesz informacje o tym, jak:

 • elastycznie dopasować serię „Puls życia” z NEONem do pracy swojej i uczniów, w domu i szkole
 • zaoszczędzić czas dzięki nowym rozwiązaniom w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń i systemowi Ondorio
 • dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym ułatwić codzienną pracę
 • w codziennej pracy sprawdza się seria „Puls życia”.
pobierz

Narzędzia nauczyciela


Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

NEON

NEON

NEON to praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

zobacz

dlanauczyciela.pl

dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Ondorio

Ondorio

Ondorio to nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

zobacz

E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Strefa wiedzy

Webinaria

Tradycyjnie i cyfrowo – współczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych

Retransmisja webinarium o technologiach w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Mózg a uczenie się – jak wspomóc pracę mózgu, by lepiej przyswajać wiedzę?

Mózg a uczenie się – jak wspomóc pracę mózgu, by lepiej przyswajać wiedzę?

Dopalacze – zabójcze dla ciała i umysłu – stale rosnący problem medyczny

Dopalacze – zabójcze dla ciała i umysłu – stale rosnący problem medyczny.

Tlen – jak się bronić przed tym „życiodajnym zabójcą”?

Tlen – jak się bronić przed tym „życiodajnym zabójcą”?

Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także