Pomagamy w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z biologii


Od 2024 r.* biologię będzie można zdawać na egzaminie ósmoklasisty. Podręczniki Puls życia zawierają szereg przemyślanych rozwiązań ułatwiających systematyczne kształcenie wymaganych na egzaminie umiejętności.

*zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

Blok Wiesz, umiesz, zdasz w podręcznikach Puls życia dla klas 7 i 8


Wiesz, umiesz, zdasz
to blok porządkujący wiadomości i kształcący umiejętności z danego rozdziału. Obejmuje PodsumowanieSposób na zadania oraz Sprawdź, czy potrafisz.

Wiesz, umiesz, zdasz w zeszytach ćwiczeń


W zeszytach ćwiczeń Puls życia dla klas 7 i 8, podobnie jak w podręcznikach, znajdują się elementy kształcące kluczowe umiejętności wymagane na egzaminie ósmoklasisty z biologii. Należą do nich elementy oznaczone literą E.

Wszystkie rozwiązania

Wspieramy uczniów w samodzielnej nauce

Najważniejszym narzędziem, który wspiera samokształcenie ucznia jest przygotowany pod tym kątem podręcznik.

Wiemy, jak dotrzeć do współczesnego ucznia

Uczeń lepiej przyswaja informacje, które wywołują emocje i pobudzają do działania. Dlatego w naszych podręcznikach znajduje się wiele elementów, które wzbudzają ciekawość uczniów oraz dają im możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Dostosowujemy się do wieku uczniów

Między 5 a 8 klasą uczniowie dorastają, zmienia się ich sposób myślenia oraz postrzegania świata. Dlatego nasze publikacje odpowiadają na potrzeby dorastających uczniów, uwzględniają ich poziom rozwoju oraz możliwości poznawcze.