Wiemy, jak dotrzeć do współczesnego ucznia


Uczeń lepiej przyswaja informacje, które wywołują emocje i pobudzają do działania. Dlatego w naszych podręcznikach znajduje się wiele elementów, które wzbudzają ciekawość uczniów oraz dają im możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Oddziałujemy na wyobraźnię


Atrakcyjne infografiki oraz filmy i animacje wywołują emocje, przez co ułatwiają przyswajanie i zapamiętywanie istotnych treści.

Nauka przez działanie


Proste doświadczenia i obserwacje wykonane samodzielnie pomagają zapamiętać przebieg nawet najtrudniejszych procesów.

Pamięć lubi to, co nowe


Nowinki ze świata nauki zawarte w Dowiedz się więcej i Czy wiesz, że… rozbudzają ciekawość uczniów.

Nadajemy informacjom osobiste znaczenie


Elementy Co o tym sądzisz? poprzez zachęcanie do dyskusji i zajmowania stanowiska uławiają zapamiętywanie informacji.

Wszystkie rozwiązania

Dostosowujemy się do wieku uczniów

Nasze publikacje odpowiadają na potrzeby dorastających uczniów, uwzględniają ich poziom rozwoju oraz możliwości poznawcze.

Pomagamy w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z biologii

Podręczniki Puls życia zawierają szereg przemyślanych rozwiązań ułatwiających systematyczne kształcenie wymaganych na egzaminie umiejętności.

Komfort pracy nauczyciela

Bogata baza różnorodnych nowoczesnych materiałów dydaktycznych skorelowanych z podręcznikami serii Puls życia pozwala nauczycielowi zminimalizować czas i wysiłek potrzebne na zaplanowanie pracy i przygotowanie się do zajęć.