Komfort pracy nauczyciela


Bogata baza różnorodnych nowoczesnych materiałów dydaktycznych skorelowanych z podręcznikami serii Puls życia pozwala nauczycielowi zminimalizować czas i wysiłek potrzebne na zaplanowanie pracy i przygotowanie się do zajęć.

Narzędzia, które nadążają za zmieniającymi się oczekiwaniami


Obecni uczniowie należą do pokolenia przyzwyczajonego do odbierania różnego rodzaju form wizualnych. Aby zyskać ich zainteresowanie przedmiotem i wytłumaczyć złożone zagadnienia, warto korzystać na lekcjach z Multibooka
czy Multimedialnego atlasu anatomicznego.


Multibook dla klasy 8 
– NOWOŚĆ


Aplikacja dla nauczyciela zawierająca ponad 80 zasobów, w tym nowe ciekawe animacje i filmy, które ułatwiają omawianie treści dotyczących genetyki, ewolucjonizmu, ekologii i ochrony przyrody.

Multimedialny atlas anatomiczny – anatomia człowieka
w nowoczesnej formule


Interaktywne ilustracje i schematy obrazują budowę człowieka, a animacje, filmy i pokazy slajdów z narracjami ułatwiają tłumaczenie ważnych zagadnień.

 

 

 

Generator testów i sprawdzianów


Wygodna i stale aktualizowana aplikacja z obszerną bazą gotowych zadań i testów sprawdzających wiedzę uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny na przygotowanie testów i sprawdzianów.