Wspieramy uczniów w samodzielnej nauce


Samodzielność to ważna kompetencja w XXI wieku, która decyduje o sukcesach w nauce. Osiągną je ci uczniowie, którzy będą potrafili selekcjonować ważne treści. Najważniejszym narzędziem, który wspiera samokształcenie ucznia jest przygotowany pod tym kątem podręcznik.

Wskazujemy ważne treści


Zastosowanie celów lekcji oraz podsumowań po każdym temacie wskazuje uczniowi najważniejsze treści z danej lekcji, a wyróżnienia i śródtytuły pozwalają łatwo zlokalizować kluczowe terminy oraz ułatwiają szybką nawigację
w obrębie tematu.

Pomagamy w samodzielnym utrwalaniu wiedzy i umiejętności


Bogaty materiał ćwiczeniowy, zarówno w podręczniku, jak i zeszycie ćwiczeń, wspiera samodzielne utrwalanie wiedzy po każdej lekcji oraz systematyczne przygotowania do sprawdzianów.

Umożliwiamy samokształcenie


Samouczki i klucze do oznaczania organizmów kształcą istotne umiejętności biologiczne wymagane w podstawie programowej, np. umiejętność rozpoznawania organizmów czy rozwiązywania krzyżówek genetycznych.

Przekazujemy treści w przystępny sposób


W samodzielnej nauce ważny jest sposób podania wiedzy – musi być przyjazny i zrozumiały. Dlatego w naszych podręcznikach mamy rozwiązania, które pomagają uczniom w aktywnym przyswajaniu nowych wiadomości.

Wszystkie rozwiązania

Wiemy, jak dotrzeć do współczesnego ucznia

Uczeń lepiej przyswaja informacje, które wywołują emocje i pobudzają do działania. Dlatego w naszych podręcznikach znajduje się wiele elementów, które wzbudzają ciekawość uczniów oraz dają im możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Dostosowujemy się do wieku uczniów

Między 5 a 8 klasą uczniowie dorastają, zmienia się ich sposób myślenia oraz postrzegania świata. Dlatego nasze publikacje odpowiadają na potrzeby dorastających uczniów, uwzględniają ich poziom rozwoju oraz możliwości poznawcze.

Pomagamy w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z biologii

Podręczniki Puls życia zawierają szereg przemyślanych rozwiązań ułatwiających systematyczne kształcenie wymaganych na egzaminie umiejętności.