Strefa narzędzi

SERIA

 • Zgodna z nową podstawą programową seria do nauczania chemii w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej.
 • Umożliwia osiąganie najlepszych efektów nauczania dzięki stopniowaniu trudności wprowadzanych treści i ich optymalnemu rozplanowaniu na klasy 7 i 8.
 • Rozwija umiejętność formułowania wniosków na podstawie obserwacji dzięki filmom z doświadczeń chemicznych zamieszczonym m.in. w NEONBooku Podręcznika, Dziennikach laboratoryjnych i na stronie internetowej oraz ćwiczeniom To doświadczenie muszę znać i Niewielkie projekty – duże efekty! w zeszytach ćwiczeń.
 • Ćwiczy umiejętności obliczeniowe dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku w podręcznikach oraz różnorodnym zadaniom w zeszytach ćwiczeń i zbiorze zadań. 
 • Umożliwia indywidualizację nauczania oraz rozbudzazainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki licznym materiałom prezentacyjnym dostępnym w NEONBooku Podręcznika oraz materiałom ćwiczeniowym dostępnym w NEONBooku Zeszytu Ćwiczeń.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności odczytywania informacji z układu okresowego pierwiastków chemicznych dzięki Multimedialnemu układowi okresowemu na stronie ukladokresowy.edu.pl.
 • Ułatwia kontrolę postępów uczniów dzięki Generatorowi testów, Ondorio i diagnozie przedmiotowej.

Chemia Nowej Ery NEON 7. Nowość! Edycja 2023–2025

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 785/1/2023/z1
Autorzy: Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. W nowej edycji zostały m.in. uaktualnione dane, zgodne ze współczesnym stanem wiedzy chemicznej i danymi publikowanymi przez CKE. Zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu, dzięki systemowi NEON.

 • Ułatwia opanowanie podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność, dzięki wyjaśnionym krok po kroku ponad 50 przykładom zadań problemowych i obliczeniowych oraz infografikom Przeczytaj – zrozumiesz! przedstawiającym krok po kroku procesy i kształcącym umiejętności.
 • Wspiera stopniowe wprowadzanie uczniów w zagadnienia chemii dzięki optymalnemu podziałowi treści nauczania na klasę 7 i 8. Powtórzenie informacji o Tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8 ułatwia przypomnienie ich przed realizacją tematu Sole
 • Kształci umiejętność projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych dzięki precyzyjnym instrukcjom zilustrowanym schematem i fotografią, z czytelnie wyróżnionymi obserwacjami i wnioskami. Propozycje doświadczeń do samodzielnego wykonania przez uczniów umożliwiają bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów i ułatwiają kształcenie umiejętności rysowania schematów. Doświadczenia zalecane do realizacji w podstawie programowej zostały wyróżnione.
 • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści w danym temacie dzięki elementowi Zapamiętaj i Celom lekcji przygotowanym do każdego tematu.
 • Jest pomocny w utrwalaniu i porządkowaniu wiedzy dzięki elementom Skojarz i zapamiętaj! oraz Podobieństwa i różnice.
 • Budzi zainteresowanie, gdyż w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną dzięki elementowi Chemia wokół nas oraz licznym infografikom Zastosowania.
 • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności przed sprawdzianem dzięki Podsumowaniom oraz przekrojowym zadaniom Sprawdź, czy wiesz… Sprawdź, czy umiesz… umieszczonym na końcu każdego działu.
 • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom i zadaniom o podwyższonym stopniu trudności – Dla dociekliwych.
 • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem Podręcznika, zawierającym ponad 250 różnorodnych zasobów, które ułatwią zrozumienie i zapamiętywanie, uporządkują wiedzę, umożliwią naukę poprzez wykonywanie ćwiczeń interaktywnych.

 

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

 • Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Chemia Nowe Ery – NEON.
przejdź do sklepu

Chemia Nowej Ery NEON 7

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa edycja zeszytu ćwiczeń dla klasy 7 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” zawiera ponad 300 ćwiczeń i doskonale wspiera rozwijanie umiejętności opisywania doświadczeń chemicznych, wykonywania obliczeń i korzystania z różnych źródeł informacji. Dodatkowo dostępny dla każdego ucznia, na lekcji i w domu, NEONbook Zeszytu ćwiczeń to ponad 200 ćwiczeń interaktywnych.

 • Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki ćwiczeniom To doświadczenie muszę znać oraz doświadczeniom do samodzielnego przeprowadzenia Niewielkie projekty – duże efekty! 
 • Jest pomocny w osiągnięciu biegłości w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych. Ćwiczenia Obliczenia chemiczne – uczę się krok po kroku pokazują kolejne kroki do rozwiązania, co ułatwia uczniom samodzielne zmierzenie się z zadaniami.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji dzięki interesującym treściom połączonym z ćwiczeniami – Korzystam z informacji.
 • Nowe typy zadań Rozstrzygnij i uzasadnij wspierają kształcenie logicznego myślenia i umiejętność argumentowania.
 • Ułatwia uczniom weryfikację wiedzy przed sprawdzianem i ćwiczenie umiejętności rozwiązywania różnego typu zadań dzięki przekrojowym testom na końcu działów – Sprawdź, czy potrafisz.
 • Umożliwia skuteczne utrwalenie podstaw chemii dzięki ćwiczeniom Na dobry początek; rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą, czemu służą ćwiczenia Dla dociekliwych.
 • Zapewnia uczniom dostęp do dodatkowych ćwiczeń, zdjęć, animacji i filmów z doświadczeniami na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Chemia Nowej Ery – NEON.

 

przejdź do sklepu

Chemia w zadaniach i przykładach NEON. Nowość! Edycja 2023–2025

Zbiór zadań dla klas siódmej i ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Litwin Maria, Styka-Wlazło Szarota, Kulawik Teresa

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej „Chemia w zadaniach i przykładach” to rozwiązanie wspierające naukę chemii z lekcji na lekcję oraz podczas przygotowań do sprawdzianów czy konkursów chemicznych. W nowej edycji zostały uaktualnione dane, zgodne z CKE. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Jest pomocny w utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności z lekcji na lekcję dzięki różnorodnym zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Skutecznie wspiera opanowanie wielu sposobów rozwiązywania zadań, zarówno obliczeniowych, jak i z problemowych dzięki przykładom opisanym krok po kroku.
 • Słownik chemiczny, z ważnymi pojęciami uporządkowanymi alfabetycznie, doskonale sprawdzi się podczas powtarzania wiadomości.
 • Element Opisywanie doświadczeń chemicznych krok po kroku kształci umiejętność opisu doświadczeń chemicznym, a testy umożliwiają weryfikację poziomu opanowania wiedzy i umiejętności.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności wykraczających poza wymagania podstawy programowej dzięki zadaniom i treściom zamieszczonym w dziale Przygotowanie do konkursów chemicznych.
 • Zapewnia uczniom dostęp do animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Tablice chemiczno-fizyczne dla szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nowa publikacja dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji chemii i fizyki oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane podczas rozwiązywania zadań.

 • Są pomocne w kształceniu kompetencji matematycznych niezbędnych na lekcji chemii i fizyki, takich jak: biegłość w przekształcaniu wzorów oraz przeliczaniu jednostek fizykochemicznych, dzięki zebraniu w jednym miejscu najważniejszych zagadnień matematycznych niezbędnych podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.
 • Kształcą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji dzięki przedstawieniu zagadnień z chemii i fizyki w różnej w formie, m.in.: map pojęć, tabel, schematów i na układach okresowych.
przejdź do sklepu

Chemia Nowej Ery 8

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Nr dopuszczenia: 785/2/2018
Autorzy: Jan Kulawik, Maria Litwin, Teresa Kulawik

NOWA EDYCJA 2021-2023

W podręczniku dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” zawarte są treści z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej. Powtórzenie informacji o tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8 ułatwia przypomnienie wiadomości istotnych przy omawianiu tematu Sole.

 • Pomaga w opanowaniu podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność, dzięki wyjaśnionym krok po kroku przykładom zadań problemowych i obliczeniowych oraz infografikom Przeczytaj – zrozumiesz! przedstawiającym w prosty sposób ważne procesy.
 • Powtórzenie informacji o tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8 ułatwia przypomnienie wiadomości istotnych przy omawianiu tematu Sole.
 • Kształci kluczowe umiejętności sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z chemii, m.in. umiejętność projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych, dzięki precyzyjnym instrukcjom, które zostały zilustrowane schematem i fotografią, oraz czytelnie wyróżnionym obserwacjom i wnioskom. Propozycje doświadczeń do samodzielnego wykonania przez uczniów umożliwiają bezpieczne wykonywanie eksperymentów i ułatwiają kształcenie umiejętności rysowania schematów. Doświadczenia zalecane do realizacji w podstawie programowej zostały wyróżnione.
 • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści dzięki Celom lekcji oraz elementowi Zapamiętaj! przygotowanym do każdego tematu.
 • Pomaga w utrwalaniu i porządkowaniu wiedzy dzięki elementom Skojarz i zapamiętaj! oraz Podobieństwa i różnice.
 • Budzi zainteresowanie chemią, gdyż w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o jej wykorzystaniu. Częste odwołania do życia codziennego, np. w elemencie Chemia wokół nas oraz na infografikach Zastosowania, ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną.
 • Umożliwia samodzielne sprawdzenie wiadomości i ćwiczenie umiejętności przed sprawdzianem dzięki Podsumowaniom oraz przekrojowym zadaniom Sprawdź, czy wiesz…, Sprawdź, czy umiesz… umieszczonym na końcu każdego działu.
 • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom i zadaniom Dla dociekliwych, które mają podwyższony stopień trudności.
 • Ułatwia przypomnienie przed egzaminem najważniejszych zagadnień z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej dzięki zebraniu ich w atrakcyjnej formie na końcu podręcznika.
 • Aktywizuje uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy dzięki elementowi Spojrzenie w przeszłość – projekty edukacyjne, który ułatwia organizację lekcji po egzaminie ósmoklasisty.
przejdź do sklepu

Chemia Nowej Ery 8

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Autorzy: Elżbieta Megiel, Małgorzata Mańska

NOWA EDYCJA 2021–2023

Nowa edycja zeszytu ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” doskonale wspiera kształcenie kluczowych umiejętności sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty, takich jak: opisywanie doświadczeń chemicznych, wykonywanie obliczeń i korzystanie z różnych źródeł informacji. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Umożliwia uczniom przypomnienie najważniejszych zagadnień dotyczących tlenków i wodorotlenków dzięki elementowi To było w klasie 7! oraz ich utrwalenie podczas rozwiązywania testu Sprawdź, czy potrafisz – tlenki i wodorotlenki.
 • Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki ćwiczeniom To doświadczenie muszę znać oraz doświadczeniom do samodzielnego wykonania Niewielkie projekty – duże efekty!
 • Pomaga osiągnąć biegłość w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych. Ćwiczenia Obliczenia chemiczne – uczę się krok po kroku pokazują kolejne kroki rozwiązania, co ułatwia uczniom samodzielne zmierzenie się z zadaniami.
 • Wspiera kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji dzięki interesującym treściom połączonym z ćwiczeniami – Korzystam z informacji.
 • Ułatwia weryfikację wiedzy przed sprawdzianem i ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań typu egzaminacyjnego dzięki przekrojowym testom Sprawdź, czy potrafisz na końcu działów, które zawierają również zadania opracowane przez CKE.
 • Umożliwia skuteczne utrwalenie podstaw chemii dzięki ćwiczeniom Na dobry początek, a dzięki ćwiczeniom Dla dociekliwych rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą.
 • Zapewnia uczniom dostęp do dodatkowych ćwiczeń, zdjęć, animacji i filmów z doświadczeniami na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Chemia w zadaniach i przykładach NEON. Nowość! Edycja 2023–2025

Zbiór zadań dla klas siódmej i ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Litwin Maria, Styka-Wlazło Szarota, Kulawik Teresa

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej „Chemia w zadaniach i przykładach” to rozwiązanie wspierające naukę chemii z lekcji na lekcję oraz podczas przygotowań do sprawdzianów czy konkursów chemicznych. W nowej edycji zostały uaktualnione dane, zgodne z CKE. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Jest pomocny w utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności z lekcji na lekcję dzięki różnorodnym zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Skutecznie wspiera opanowanie wielu sposobów rozwiązywania zadań, zarówno obliczeniowych, jak i z problemowych dzięki przykładom opisanym krok po kroku.
 • Słownik chemiczny, z ważnymi pojęciami uporządkowanymi alfabetycznie, doskonale sprawdzi się podczas powtarzania wiadomości.
 • Element Opisywanie doświadczeń chemicznych krok po kroku kształci umiejętność opisu doświadczeń chemicznym, a testy umożliwiają weryfikację poziomu opanowania wiedzy i umiejętności.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności wykraczających poza wymagania podstawy programowej dzięki zadaniom i treściom zamieszczonym w dziale Przygotowanie do konkursów chemicznych.
 • Zapewnia uczniom dostęp do animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Tablice chemiczno-fizyczne dla szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nowa publikacja dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji chemii i fizyki oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane podczas rozwiązywania zadań.

 • Są pomocne w kształceniu kompetencji matematycznych niezbędnych na lekcji chemii i fizyki, takich jak: biegłość w przekształcaniu wzorów oraz przeliczaniu jednostek fizykochemicznych, dzięki zebraniu w jednym miejscu najważniejszych zagadnień matematycznych niezbędnych podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.
 • Kształcą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji dzięki przedstawieniu zagadnień z chemii i fizyki w różnej w formie, m.in.: map pojęć, tabel, schematów i na układach okresowych.
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię Chemia Nowej Ery?

Najlepsza koncepcja nauczania chemii – późno wprowadzamy trudne dla ucznia zagadnienia – atom, układ okresowy, równania reakcji chemicznych. Dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na nauczenie się podstaw i oswojenie z przedmiotem. Optymalny podział treści nauczania umożliwia pełną realizację materiału przy siatce godzin 2 + 2, przy zachowaniu dbałości o jakość nauczania. Nowe pomoce dydaktyczne są dostosowane dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.

 

Wspiera nauczycieli

Wszystkie dane w serii „Chemia Nowej Ery” są zgodne z wartościami opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zostały zaktualizowane:

 • wartości mas atomowych pierwiastków i elektroujemności w układzie okresowymi pierwiastków,
 • tabela rozpuszczalności.

Również nazewnictwo związków organicznych w klasie 8 jest zgodne z zaleceniami IUPAC.

Rzetelnie opracowane pomoce dydaktyczne uzupełniono o:

 • Rozwiązania wszystkich zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zbioru zadań
 • Graficzne karty pracy
 • Karty pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • nowe zadania i testy w Generatorze testów i sprawdzianów.

 

Optymalnie dzieli treści nauczania

Pełną realizację materiału w klasach 7 i 8. wspiera przypomnienie ważnych informacji z klasy 7 w podręczniku klasy 8.

Krótkie akapity i wyróżnienia ułatwiają znalezienie najważniejszych treści. 

Zainteresowany uczeń łatwiej zrozumie chemię:

 • Infografiki Zastosowania z elementem To Ci się przyda! pokazują współczesne zastosowania z praktycznymi wskazówkami.
 • Skojarz i zapamiętaj! – humor pomaga zapamiętać ważne treści.
 • Chemia wokół nas – powołuje się na obserwacje z życia, co ułatwia zrozumienie.

Lepsze przygotowanie do sprawdzianów dzięki korelacji rozwiązań tradycyjnych i cyfrowych:

 • Podsumowania oraz Sprawdź, czy wiesz i umiesz… pomagają powtórzyć treści i wyćwiczyć umiejętności.
 • Testy w NEONBooku Podręcznika pomogą w sprawdzeniu poziomu przygotowania.

 

Wspiera różne potrzeby edukacyjne

Układ treści umożliwia stopniowanie trudności, a wykresy, schematy, tabele i infografiki ułatwiają zrozumienie treści.

Symbole i wzory chemiczne są wprowadzane później, dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na nauczenie się podstaw. Wyróżnienie ważnych treści pomaga uczniom w selekcji informacji.

 • Infografiki Przeczytaj – zrozumiesz! ułatwiają zrozumienie zagadnień ważnych w dalszej nauce.
 • Ponad 50 przykładów krok po kroku pomaga w osiągnięciu biegłości w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych i problemowych.
 • Zwięzłe opisy doświadczeń chemicznych, zilustrowane schematem i zdjęciami, są zgodne z dydaktyką przedmiotu oraz zasadami BHP. Wyróżnione obserwacje i wnioski wspierają kształcenie umiejętności opisu doświadczeń chemicznych.

 

NEONBooki i NEON do domu

W spójnym systemie rozwiązań edukacyjnych publikacje tradycyjne i cyfrowe pomagają osiągnąć najlepsze efekty nauczania

Wszyscy nauczyciele i uczniowie mają dostęp do zeszytu ćwiczeń, a to umożliwia skuteczne ćwiczenie umiejętności z wykorzystaniem zadań spójnych z tematami w podręczniku. NEON do domu to nowe rozwiązanie, które automatycznie sprawdzi zadaną uczniom pracę domową. Cyfrowe materiały w NEONBooku Podręcznika są dostępne też dla uczniów:

 • Filmy do wszystkich doświadczeń.
 • Interaktywne przykłady krok po kroku wyjaśniające zadania problemowe i obliczeniowe.
 • Ćwiczenia interaktywne ułatwiające utrwalenie wiedzy z tematu.
 • Słowniczek pojęć do tematów i działów.
 • Prezentacje z podsumowaniem działu.
 • Testy do działów z informacją zwrotną dla ucznia.

 

Sprawdź, co wyróżnia serię „Chemia Nowej Ery” – NEON!

W broszurze znajdziesz informacje o tym, jak:

 • elastycznie dopasować serię „Chemia Nowej Ery” z NEONem do pracy swojej i uczniów, w domu i szkole
 • zaoszczędzić czas dzięki nowym rozwiązaniom w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń i systemowi Ondorio
 • dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym ułatwić codzienną pracę
 • została zaktualizowana seria „Chemia Nowej Ery”.
pobierz

Narzędzia nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

NEON

NEON

NEON to praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

zobacz

dlanauczyciela.pl

dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Ondorio

Ondorio

Ondorio to nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

zobacz

Dziennik laboratoryjny

Dziennik laboratoryjny

Zbiór kart pracy i filmów do wszystkich doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej.

zobacz

Multimedialny układ okresowy pierwiastków

Multimedialny układ okresowy pierwiastków

Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z układu okresowego pierwiastków w szkole podstawowej. Jest wygodny do stosowania w codziennej pracy i przyciąga uwagę uczniów.

zobacz

Wirtualne Laboratorium Empirusz

Wirtualne Laboratorium Empirusz

Wirtualne Laboratorium Empirusz jest doskonałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego.

zobacz

Strefa wiedzy

Webinaria

Wyzwania i zmagania – chemia w rzeczywistości szkolnej

Retransmisja webinarium o technologii w nauczaniu chemii.

Chemiczny NEON, czyli nowe spojrzenie na lekcję o pierwiastkach chemicznych

Retransmisja webinarium o prowadzeniu lekcji dotyczących pierwiastków chemicznych.

Pierwiastki i związki chemiczne

Retransmisja webinarium o pierwiastkach i związkach chemicznych.

Tablet graficzny na lekcjach chemii krok po kroku

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli chemii poprowadzonego przez Annę Dąbrowską.

Artykuły

OK – czas na ocenianie kształtujące

Idea oceniania kształtującego (OK) dotarła do Polski w 2002 r. z Wielkiej Brytanii.

O wiązaniach chemicznych w szkole podstawowej

Omawianie wiązań chemicznych po raz pierwszy wymaga stosowania uproszczeń.

Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także