Jak ułatwić współczesnemu uczniowi naukę fizyki

Uczniowie często postrzegają fizykę jako trudny przedmiot. Podręczniki Spotkania z fizyką, poprzez nawiązania do życia
i zastosowanie rozwiązań ułatwiających zrozumienie kolejnych zagadnień, pozwalają im spojrzeć na fizykę z zainteresowaniem.

Wszystkie rozwiązania

Sposób na umiejętności matematycznie niezbędne w nauczaniu fizyki

Seria Spotkania z fizyką zawiera rozwiązania, które wspierają uczniów w tym aspekcie nauki.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Umiejętności rozwiązywania zadań i odczytywania informacji a także przeprowadzanie doświadczeń to najważniejsze kompetencje egzaminacyjne w zakresie fizyki.