Javascript is required

To jest fizyka
Seria edukacyjna dla szkoły podstawowej 4-8

 • Klasyczny układ treści rozpoczynający się mechaniką
 • Czytelne infografiki i odniesienia do życia codziennego zapewniające angażującą naukę
 • Przykłady krok po kroku i różnorodne zadania umożliwiające skuteczny trening zadaniowy
 • NEONbooki podręczników i zeszytów ćwiczeń z nowymi materiałami cyfrowymi
 • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych z konkretną pomocą w codziennej pracy nauczyciela

Zmiany w edukacji23 kwietnia br. MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego. Zmiany polegają m.in. na usunięciu niektórych treści nauczania. Jednocześnie rozpoczął się proces konsultacji publicznych. Ostateczna wersja dokumentu ma zostać opublikowana w czerwcu i zacznie obowiązywać od 1 września 2024 r.

W odpowiedzi na tę sytuację na rok szkolny 2024/2025 Nowa Era przygotowuje oznaczenia treści objętych zmianami.

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

 • NEON Strefa ćwiczeń

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię To jest fizyka?Publikacje z serii To jest fizyka są dostosowane do wieku uczniów i sprawdzone w szkolnej praktyce. Zagadnienia przedstawione są zwięźle i przystępnie, z odwołaniami do życia codziennego. Proste doświadczenia, przykłady i zadania o różnym stopniu trudności pozwalają opanować kluczowe umiejętności. NEONbooki podręcznika i zeszytu ćwiczeń – dostępne dla nauczycieli i uczniów w dowolnym miejscu i czasie – stwarzają nowe możliwości edukacyjne dzięki zasobom multimedialnym i zadaniom do każdej lekcji.

NEONbook podręcznika

Ponad 200 zasobów multimedialnych dla klasy 7, skorelowanych z podręcznikiem, ułatwia uczniom zrozumienie nowych zagadnień.

Zasoby z NEONbooka można wyświetlać w dowolnym momencie lekcji, zatrzymywać i powtarzać. Dzięki temu, że są udostępniane również uczniowi, nauczyciel i uczeń pracują z tymi samymi zasobami. Wśród ponad 200 materiałów prezentacyjnych i ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

 • animacje i interaktywne ilustracje
 • filmy z doświadczeniami
 • ćwiczenia interaktywne, zadania z podpowiedziami i przykłady zadań obliczeniowych z rozwiązaniami krok po kroku
 • test do każdego działu z natychmiastową informacją zwrotną o poziomie przygotowania do sprawdzianu
 • podsumowanie działu w graficznej formie

NEONbook zeszytu ćwiczeń

Ponad 100 interaktywnych ćwiczeń i ponad 200 w wersji tradycyjnej umożliwia skuteczne utrwalenie wiedzy i umiejętności wprowadzanych na lekcjach.

Dzięki NEONbookowi wszyscy uczniowie mają dostęp do elektronicznej wersji zeszytu ćwiczeń – zarówno w szkole, jak i w domu. NEON zapewnia:

 • oszczędność czasu dzięki szybkiemu i prostemu zadawaniu prac domowych
 • wygodę dzięki pełnej automatyzacji sprawdzania zadań zamkniętych
 • szybką informację zwrotną w postaci automatycznego otrzymywania przez uczniów wyników wraz z punktami i nagrodami

Fizyka nie musi być trudna

Seria To jest fizyka przystępnie i zwięźle przedstawia zagadnienia, czyniąc naukę łatwiejszą i bardziej interesującą

 • przystępny język i niewielkie porcje wiedzy rozdzielone śródtytułami ułatwiają uczniom przyswajanie nowych zagadnień
 • podsumowania na koniec każdej lekcji pomagają w usystematyzowaniu wiedzy z danego tematu
 • fotografie otwierające na początku tematów w  podręczniku inspirują uczniów i rozbudzają ich wyobraźnię
 • infografiki, liczne zdjęcia i odwołania do życia codziennego zaciekawiają uczniów i ułatwiają naukę
 • NEONbook podręcznika pozwala łatwiej przyswoić trudne zagadnienia – dzięki zasobom multimedialnym, jak animacje, ilustracje interaktywne i filmy, np. o powstawaniu wykresu czy o sile wypadkowej

Sposób na problemy matematyczne

Seria To jest fizyka pomaga w przezwyciężaniu problemów matematycznych i nauce rozwiązywania zadań obliczeniowych.

 • przykładowo rozwiązane zadania w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań ułatwiają uczniom naukę rozwiązywania zadań obliczeniowych
 • Policzmy razem w zeszycie ćwiczeń – pokazanie kolejnych kroków prowadzących do rozwiązania – ułatwia samodzielne zmierzenie się z zadaniami danego typu
 • NEONbooki podręcznika i zeszytu ćwiczeń zawierają zasoby wspierające uczniów w przypominaniu lub uzupełnianiu wiedzy matematycznej i rozwiązywaniu zadań obliczeniowych, jak przykład dotyczący obliczania prędkości czy ilustracja interaktywna wyjaśniająca zagadnienie średniej arytmetycznej

Kluczowe umiejętności przedmiotowe

Pomagamy w kształceniu umiejętności przedmiotowych, związanych m.in. z rozwiązywaniem zadań i przeprowadzaniem doświadczeń.

 • zadania o różnym stopniu trudności, przykłady umożliwiające prześledzenie rozwiązań, również dwoma sposobami, Sposób na zadanie w zeszycie ćwiczeń i zadania analogiczne do przykładów, ułatwiają kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań różnego typu
 • doświadczenia przedstawione w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań pozwalają kształcić umiejętności związane z przeprowadzaniem i analizą doświadczeń
 • zadania wymagające odczytywania informacji, np. z wykresów i ilustracji, pozwalają kształcić umiejętność odczytywania informacji przedstawionych w różnej formie

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.
Sprawdź
Ondorio

Ondorio

Nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.
Sprawdź
Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.