Strefa narzędzi

SERIA

Planeta Nowa to sprawdzona seria do nauczania geografii w szkole podstawowej, wzbogacona o nowoczesne cyfrowe rozwiązania dydaktyczne. Nauczycielom gwarantuje komfort pracy, a uczniom znacznie ułatwia opanowanie wiedzy oraz umiejętności przedmiotowych.

 • Ułatwia zrozumienie i zapamiętanie zagadnień geograficznych dzięki narracyjnemu sposobowi wprowadzania treści, zróżnicowanemu materiałowi ilustracyjnemu, a także licznym animacjom w NEONbooku Podręcznika.
 • Pozwala systematycznie kształcić umiejętności geograficzne dzięki samouczkom Nic trudnego! oraz praktycznym tutorialom w NEONbooku Podręcznika.
 • Wspiera samodzielne utrwalanie wiedzy – służą temu m.in. Podsumowania i testy Sprawdź, czy potrafisz po każdym rozdziale podręcznika, a także podsumowania w różnorodnych formatach oraz quizy w NEONbooku Podręcznika.
 • Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnym rozkładówkom Oczami podróżnika oraz licznym prezentacjom wzbogaconymi ciekawymi fotografiami w NEONbooku podręcznika.
 • Zawiera najbardziej aktualne dane statystyczne – znajdują się one w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń, NEONbookach i w atlasie geograficznym.
 • Ułatwia kontrolowanie postępów uczniów dzięki Generatorowi testów i sprawdzianów, Ondorio i diagnozie przedmiotowej.

Planeta Nowa 5

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Nr dopuszczenia: 906/1/2018
Autorzy: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik „Planeta Nowa” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasie piątej szkoły podstawowej. W przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące mapy, a także kontynentów i oceanów na Ziemi, krajobrazów Polski oraz krajobrazów świata. Podręcznik zawiera rozwiązania znane uczniom z podręcznika „Tajemnice przyrody” dla klasy czwartej, przez co umożliwia łagodne przejście po kursie przyrody w fascynujący świat geografii.

 • Ułatwia młodszemu uczniowi zrozumienie treści lekcji dzięki prostemu językowi, krótkim akapitom, wytłuszczeniu ważnych informacji oraz jednokolumnowemu układowi tekstu.
 • Kształci umiejętność interpretacji map dzięki licznym samouczkom Nic trudnego!
 • Pomaga zrozumieć kluczowe treści dotyczące krajobrazów Polski dzięki wielu starannie dobranym fotografiom, ilustracjom oraz mapom.
 • Ułatwia poznanie fauny i flory poszczególnych stref krajobrazowych dzięki atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia uporządkowanie wiedzy dotyczącej podobieństw i różnic między poszczególnymi strefami krajobrazowymi świata za pomocą czytelnych tabel.
 • Ułatwia porządkowanie wiedzy i powtarzanie wiadomości przed sprawdzianami dzięki takim elementom, jak To najważniejsze! po każdej lekcji, Podsumowania i testy Sprawdź się! na końcu rozdziałów oraz Słowniczek na końcu podręcznika.
 • Rozbudza pasję poznawania Polski oraz świata przez prezentację ciekawostek oraz wspaniałych fotografii z różnych zakątków globu na stronach Oczami podróżnika.
przejdź do sklepu

Planeta Nowa 5

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Autorzy: Kamila Skomoroko

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej „Planeta Nowa” zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących mapy, krajobrazów Polski, krajobrazów świata, a także kontynentów i oceanów na Ziemi.

 • Pozwala na doskonalenie umiejętności czytania map oraz oznaczania na nich różnych zjawisk dzięki licznym zadaniom z mapami tematycznymi i konturowymi.
 • Pomaga kształcić umiejętność analizy materiału ilustracyjnego za pomocą zadań z wykorzystaniem rysunków, schematów i fotografii.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga systematyzować wiedzę dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Pozwala skutecznie przygotowywać się do sprawdzianów z wykorzystaniem elementów Sprawdź, czy potrafisz do każdego rozdziału oraz Sprawdź, czy znasz mapę!
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Krzyżówki geograficzne czy Korzystam z informacji, który zawiera ciekawe treści połączone z zadaniam
 • Zachęca do poszerzania wiedzy przez uczniów dzięki dodatkowym zadaniom zamieszczonym na stronie docwiczenia.pl, do których odsyłają kody QR.
przejdź do sklepu
Atlas Polska, kontynenty, świat

Atlas Polska, kontynenty, świat

Atlas geograficzny dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej. Nowa edycja 2023–2025

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
 • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz danym statystycznym zamieszczonym w tabelach na końcu atlasu.
 • Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.
 • Zapewnia realizację wymagań podstawy programowej do geografii w szkole podstawowej.
 • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki czytelnej infografice.
 • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.
przejdź do sklepu
Planeta Nowa 6

Planeta Nowa 6

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa edycja 2022-2024

Nr dopuszczenia: 906/2/2019
Autorzy: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

NOWA EDYCJA 2022-2024

Podręcznik „Planeta Nowa” dla klasy 6 szkoły podstawowej w przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące współrzędnych geograficznych, ruchów Ziemi, środowiska przyrodniczego Europy oraz wybranych krajów naszego kontynentu. W treść lekcji o krajach europejskich zostały umiejętnie wplecione podstawy geografii społeczno-ekonomicznej, z którymi uczniowie zetkną się po raz pierwszy w toku nauczania.

 • Ułatwia młodszemu uczniowi zrozumienie treści lekcji dzięki prostemu językowi, krótkim akapitom, wytłuszczeniu ważnych informacji oraz jednokolumnowemu układowi tekstu.
 • Kształci umiejętność posługiwania się współrzędnymi geograficznymiza pomocą licznych samouczków Nic trudnego!
 • Pomaga zrozumieć ważne treści dotyczące ruchów Ziemi dzięki wielu starannie opracowanym ilustracjom oraz infografikom.
 • Umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarkidzięki prostym, czytelnym mapom, wykresom i schematom.
 • Ułatwia porządkowanie wiedzy i powtarzanie wiadomości przed sprawdzianami dzięki takim elementom, jak To najważniejsze!po każdej lekcji, Podsumowania i testy Sprawdź się! na końcu rozdziałów oraz Słowniczek na końcu podręcznika.
 • Rozbudza pasję poznawania Europyza pomocą ciekawostek oraz wspaniałych fotografii z różnych zakątków naszego kontynentu zamieszczonych na stronach Oczami podróżnika.
przejdź do sklepu
Planeta Nowa 6

Planeta Nowa 6

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2022-2024

Autorzy: Kamila Skomoroko

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej „Planeta Nowa” zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących współrzędnych geograficznych, ruchów Ziemi, środowiska przyrodniczego Europy, a także funkcjonowania gospodarki wybranych krajów naszego kontynentu.

 • Pozwala na doskonalenie umiejętności czytania map oraz oznaczania na nich różnych obiektów geograficznych i zjawiskdzięki licznym zadaniom z mapami tematycznymi i konturowymi.
 • Pomaga kształcić umiejętność analizy materiałuilustracyjnego za pomocą zadań z wykorzystaniem rysunków, diagramów, schematów i fotografii.
 • Ułatwia indywidualizację nauczaniaprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga systematyzować wiedzędzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Pozwala skutecznie przygotowywać się do sprawdzianówz wykorzystaniem elementów Sprawdź, czy potrafisz do każdego rozdziału oraz Sprawdź, czy znasz mapę!
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotemza pomocą takich elementów, jak Korzystam z informacji, który zawiera ciekawe treści połączone z zadaniami, oraz Krzyżówki geograficzne.
 • Zachęca uczniów do poszerzania wiedzy dzięki dodatkowym zasobom multimedialnym zamieszczonym na stronie docwiczenia.pl, do których odsyłają kody QR.
przejdź do sklepu
Atlas Polska, kontynenty, świat

Atlas Polska, kontynenty, świat

Atlas geograficzny dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej. Nowa edycja 2023–2025

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
 • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz danym statystycznym zamieszczonym w tabelach na końcu atlasu.
 • Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.
 • Zapewnia realizację wymagań podstawy programowej do geografii w szkole podstawowej.
 • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki czytelnej infografice.
 • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.
przejdź do sklepu
Planeta Nowa NEON. Klasa 7

Planeta Nowa NEON. Klasa 7

Podręcznik do geografii do szkoły podstawowej. Nowość! Edycja 2023–2025

Nr dopuszczenia: 906/3/2023/z1
Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowość! Edycja 2023–2025

 • Zawiera najbardziej aktualne dane statystyczne przedstawione na mapach, wykresach i w tabelach, a także informacje dotyczące wydarzeń, które w ostatnim czasie wpłynęły na sytuację demograficzną i gospodarczą Polski, takich jak pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie.
 • Ułatwia zrozumienie treści dotyczących geografii fizycznej Polski dzięki elementowi Aby lepiej zrozumieć zawierającemu podstawowe treści z geografii fizycznej ogólnej.
 • Umożliwia przypomnienie i rozwinięcie najważniejszych umiejętności z klas 5 i 6 dotyczących pracy z mapą dzięki materiałowi dodatkowemu Praca z mapą na lekcjach geografii zamieszczonemu na początku podręcznika.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki dużym i czytelnym mapom ogólnogeograficznym Europy i Polski zamieszczonym na wklejce na końcu podręcznika.
 • Rozbudza pasję poznawania świata poprzez atrakcyjne strony Oczami podróżnika zawierające ciekawostki oraz wspaniałe fotografie z różnych zakątków Polski.
 • Pozwala osiągnąć efekt synergii w nauce geografii dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbokiem Podręcznika, który zawiera ponad 230 zasobów cyfrowych umożliwiających zrozumienie i zapamiętanie zagadnień geograficznych, a także przećwiczenie kluczowych umiejętności przedmiotowych.

 

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Planeta Nowa – NEON.

przejdź do sklepu
Planeta Nowa NEON. Klasa 7

Planeta Nowa NEON. Klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Knopik Justyna, Kucharska Maria, Przybył Ryszard, Skomoroko Kamila, Witek-Nowakowska Alina

Zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa” dla klasy 7 umożliwia skuteczne kształcenie umiejętności przedmiotowych, takich jak praca z mapą. Teraz NEONbook Zeszytu ćwiczeń jest dostępny dla każdego ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu.

 • Ułatwia indywidualizację nauczaniapoprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga kształcić najważniejsze umiejętności geograficzneza pomocą Samouczków.
 • Umożliwia usystematyzowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!.
 • Uczy korzystania z map ogólnogeograficznychdzięki elementowi Sprawdź, czy znasz mapę!.
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotempoprzez elementy Korzystam z informacji zawierające ciekawe treści połączone z zadaniami, a także Krzyżówki geograficzne.
 • Zawiera najbardziej aktualne dane statystyczne przedstawione na mapach, wykresach i w tabelach.
 • Zapewnia dostęp do ponad 220 ćwiczeń interaktywnych, a także umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności odpowiedzi dzięki NEONbookowi Zeszytu ćwiczeń.

 

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Planeta Nowa – NEON.

przejdź do sklepu
Atlas Polska, kontynenty, świat

Atlas Polska, kontynenty, świat

Atlas geograficzny dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej. Nowa edycja 2023–2025

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
 • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz danym statystycznym zamieszczonym w tabelach na końcu atlasu.
 • Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.
 • Zapewnia realizację wymagań podstawy programowej do geografii w szkole podstawowej.
 • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki czytelnej infografice.
 • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.
przejdź do sklepu

Planeta Nowa 8

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021–2023

Nr dopuszczenia: 906/4/2021/z1
Autorzy: Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał

Nowy podręcznik „Planeta Nowa” do geografii dla klasy 8 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści oraz pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii.

 • Zawiera najbardziej aktualne informacje w treściach lekcji oraz dane statystyczne przedstawione na mapach, wykresach, diagramach oraz w tabelach.
 • Pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii za pomocą bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Ułatwia naukę współczesnemu uczniowi poprzez atrakcyjne i czytelne  infografiki, treści podzielone na małe, zwięzłe porcje oraz prosty i przyjazny język wykładu.
 • W czytelny sposób obrazuje trudneabstrakcyjne zagadnienia dzięki przejrzystym, atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia szybką lokalizację obiektów geograficznych omawianych na lekcji dzięki mapom politycznym oraz ogólnogeograficznym zamieszczonym na początku każdego rozdziału.
 • Kształci umiejętność analizy oraz interpretacji map dzięki wielu czytelnym mapom tematycznym.
 • Rozbudza pasję poznawania świata przez prezentację ciekawostek oraz wspaniałych fotografii z różnych zakątków globu na stronach Oczami podróżnika.
przejdź do sklepu

Planeta Nowa 8

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Autorzy: Ryszard Przybył

Nowy zeszyt ćwiczeń do geografii „Planeta Nowa” dla klasy ósmej szkoły podstawowej zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących geografii regionalnej świata oraz elementy wspierające uczniów w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii.

 • Oswaja uczniów z formą zadań występujących w arkuszu egzaminacyjnym dzięki elementowi Sprawdź, czy potrafisz, który zawiera zestawy zadań typu egzaminacyjnego, w tym przykładowe zadania CKE.
 • Pozwala na doskonalenie umiejętności czytania map oraz zaznaczania na nich różnych zjawisk, co umożliwiają liczne zadania z mapami tematycznymi i konturowymi.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy i interpretacji danych statystycznych dzięki zadaniom z danymi liczbowymi.
 • Pomaga kształcić umiejętność analizy materiału ilustracyjnego za pomocą zadań z wykorzystaniem schematów oraz diagramów.
 • Pozwala na kształcenie umiejętności analizy informacji pochodzących z różnych źródeł dzięki elementowi Korzystam z informacji.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania przez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga systematyzować wiedzę dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Krzyżówki geograficzne oraz Sprawdź czy znasz mapę!
przejdź do sklepu
Atlas Polska, kontynenty, świat

Atlas Polska, kontynenty, świat

Atlas geograficzny dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej. Nowa edycja 2023–2025

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
 • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz danym statystycznym zamieszczonym w tabelach na końcu atlasu.
 • Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.
 • Zapewnia realizację wymagań podstawy programowej do geografii w szkole podstawowej.
 • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki czytelnej infografice.
 • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię Planeta Nowa?

Planeta Nowa to seria, która od lat gwarantuje nauczycielom komfort pracy, a uczniom znacznie ułatwia opanowanie wiedzy i umiejętności geograficznych. Podręczniki opracowaliśmy tak, aby skutecznie tłumaczyły omawiane zagadnienia oraz wyjaśniały wprowadzane terminy. Wiele unikatowych rozwiązań dydaktycznych cieszy się dużym uznaniem wśród nauczycieli i doskonale sprawdza się w praktyce szkolnej. Wiemy o tym dzięki nieustannie prowadzonym konsultacjom i badaniom rynku.

 

NEONbook Podręcznika

Ponad 230 nowych zasobów cyfrowych z geografii dla klasy 7 ułatwia zrozumienie i zapamiętanie treści lekcji.

 • Animacje procesów wzbogacone o narracje pozwalają uczniom jeszcze lepiej i szybciej zrozumieć omawiane procesy.
 • Interaktywne osie czasu pomagają uporządkować chronologicznie i zapamiętać różnego rodzaju wydarzenia.
 • Zasoby Przypomnij sobie zawierają informacje z klas 5 i 6 niezbędne do zrozumienia zagadnień realizowanych w klasie 7.
 • Ćwiczenia interaktywne do lekcji ułatwiają efektywne zdobywanie wiedzy w toku bieżącej nauki.
 • Prezentacje interaktywne porządkują wiedzę zdobywaną podczas lekcji i ułatwiają zapamiętanie omawianych zagadnień.

  

NEONbook Zeszytu Ćwiczeń

Ponad 280 interaktywnych zadań umożliwia skuteczne utrwalenie wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach geografii w klasie 7.

 • Dzięki NEONbookowi Zeszytu ćwiczeń wszyscy uczniowie mają dostęp do elektronicznej wersji zeszytu ćwiczeń – zarówno w szkole, jak i w domu.
 • Zdigitalizowane zadania zawarte NEONbooku Zeszytu ćwiczeń stanowią 80% zadań z tradycyjnego zeszytu ćwiczeń.
 • Dzięki cyfrowej formie zadań uczniowie automatycznie otrzymują wyniki wraz z punktami i nagrodami.
 • NEON umożliwia nie tylko szybkie i proste zadawanie prac domowych, lecz także pełną automatyzację sprawdzania zadań zamkniętych.

  

Sposób na geografię

Tłumaczymy geografię w przemyślany sposób i systematycznie kształcimy podstawowe umiejętności przedmiotowe.

 • W podręczniku Planeta Nowa dla klasy 7 znajduje się element Aby lepiej zrozumieć, który zawiera treści z geografii fizycznej ogólnej niezbędne do zrozumienia zagadnień z geografii fizycznej Polski.
 • Liczne animacje w NEONbooku Podręcznika pozwalają lepiej zrozumieć procesy omawiane na lekcjach.
 • Dzięki materiałom dodatkowym Praca z mapą na lekcjach geografii znajdującym się w podręczniku dla klasy 7 można szybko i skutecznie powtórzyć kluczowe umiejętności z klas 5 i 6.
 • Praktyczne tutoriale w NEONbooku Podręcznika tłumaczą krok po kroku, jak wykonywać obliczenia matematyczne w geografii. Wyjaśniają np., jak obliczyć przyrost naturalny. 

   

Zawsze aktualne treści

Dynamiczne zmiany zachodzące na świecie wymagają dostosowywania treści serii Planeta Nowa do aktualnego stanu wiedzy.

 • W nowej wersji podręcznika Planeta Nowa dla klasy 7 uwzględniliśmy aktualne informacje dotyczące wydarzeń, które wpłynęły na sytuację demograficzną i gospodarczą Polski, np. pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.
 • W podręczniku dla klasy 7 zaktualizowaliśmy 60 wykresów, 90 map oraz treść na ponad 100 stronach. Wykorzystaliśmy do tego najnowsze dostępne dane statystyczne.
 • W nowej edycji atlasu geograficznego Polska, kontynenty, świat zaktualizowaliśmy ponad 100 map, ponad 20 wykresów i ponad 30 tabel z danymi statystycznymi.

   

Sprawdź, co wyróżnia serię „Planeta Nowa” – NEON!

W broszurze znajdziesz informacje o tym, jak:

 • elastycznie dopasować serię „Planeta Nowa” z NEONem do pracy swojej i uczniów, w domu i szkole
 • zaoszczędzić czas dzięki nowym rozwiązaniom w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń i systemowi Ondorio
 • dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym ułatwić codzienną pracę
 • została zaktualizowana seria „Planeta Nowa”.
pobierz

Narzędzia nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

NEON

NEON

NEON to praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

Czytaj więcej

Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

Czytaj więcej

Ondorio

Ondorio

Ondorio to nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

Czytaj więcej

dlanauczyciela.pl

dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

zobacz

E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Strefa rozwoju

Webinaria

Tradycyjnie i cyfrowo – współczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych

Retransmisja webinarium o technologiach w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Zlodowacenia na obszarze Polski

Retransmisja webinarium o zlodowaceniach na obszarze Polski.

Zlodowacenia na obszarze Polski – pomysły na prowadzenie lekcji

Retransmisja webinarium o zlodowaceniach na obszarze Polski.

Góry w Europie i w Polsce

Retransmisja webinarium o górach w Polsce i Europie.

Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także