Strefa narzędzi

SERIA

Planeta Nowa

Planeta Nowa to sprawdzona seria do nauczania geografii w szkole podstawowej, wzbogacona o nowe rozwiązania dydaktyczne. Gwarantuje nauczycielom komfort pracy, a uczniom – skuteczne opanowanie wiedzy oraz umiejętności przedmiotowych.

 • Pomaga w niwelowaniu różnic między obecną a nową podstawą programową dzięki dodatkowemu rozdziałowi „Podstawy geografii” oraz elementowi Aby lepiej zrozumieć w podręczniku dla klasy 7.
 • Ułatwia pracę na lekcji dzięki bogatej obudowie dydaktycznej dostępnej na portalu dlanauczyciela.pl.
 • Pozwala na sprawdzenie postępów uczniów w nauce za pomocą diagnozy przedmiotowej przeprowadzanej na początku i na końcu roku szkolnego.
 • Rozbudza pasję poznawania świata poprzez atrakcyjne elementy, takie jak Oczami podróżnika, oraz liczne ciekawostki i infografiki.

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Nr dopuszczenia: 906/1/2018
Autorzy: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik „Planeta Nowa” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasie piątej szkoły podstawowej. W przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące mapy, a także kontynentów i oceanów na Ziemi, krajobrazów Polski oraz krajobrazów świata. Podręcznik zawiera rozwiązania znane uczniom z podręcznika „Tajemnice przyrody” dla klasy czwartej, przez co umożliwia łagodne przejście po kursie przyrody w fascynujący świat geografii.

 • Ułatwia młodszemu uczniowi zrozumienie treści lekcji dzięki prostemu językowi, krótkim akapitom, wytłuszczeniu ważnych informacji oraz jednokolumnowemu układowi tekstu.
 • Kształci umiejętność interpretacji map dzięki licznym samouczkom Nic trudnego!
 • Pomaga zrozumieć kluczowe treści dotyczące krajobrazów Polski dzięki wielu starannie dobranym fotografiom, ilustracjom oraz mapom.
 • Ułatwia poznanie fauny i flory poszczególnych stref krajobrazowych dzięki atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia uporządkowanie wiedzy dotyczącej podobieństw i różnic między poszczególnymi strefami krajobrazowymi świata za pomocą czytelnych tabel.
 • Ułatwia porządkowanie wiedzy i powtarzanie wiadomości przed sprawdzianami dzięki takim elementom, jak To najważniejsze! po każdej lekcji, Podsumowania i testy Sprawdź się! na końcu rozdziałów oraz Słowniczek na końcu podręcznika.
 • Rozbudza pasję poznawania Polski oraz świata przez prezentację ciekawostek oraz wspaniałych fotografii z różnych zakątków globu na stronach Oczami podróżnika.
przejdź do sklepu

Planeta Nowa.

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Autorzy: Kamila Skomoroko

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej „Planeta Nowa” zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących mapy, krajobrazów Polski, krajobrazów świata, a także kontynentów i oceanów na Ziemi.

 • Pozwala na doskonalenie umiejętności czytania map oraz oznaczania na nich różnych zjawisk dzięki licznym zadaniom z mapami tematycznymi i konturowymi.
 • Pomaga kształcić umiejętność analizy materiału ilustracyjnego za pomocą zadań z wykorzystaniem rysunków, schematów i fotografii.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga systematyzować wiedzę dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Pozwala skutecznie przygotowywać się do sprawdzianów z wykorzystaniem elementów Sprawdź, czy potrafisz do każdego rozdziału oraz Sprawdź, czy znasz mapę!
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Krzyżówki geograficzne czy Korzystam z informacji, który zawiera ciekawe treści połączone z zadaniam
 • Zachęca do poszerzania wiedzy przez uczniów dzięki dodatkowym zadaniom zamieszczonym na stronie docwiczenia.pl, do których odsyłają kody QR.
przejdź do sklepu

Polska, kontynenty, świat

Atlas geograficzny dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
 • Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.
 • Zapewnia realizację wymagań nowej podstawy programowej do geografii w szkole podstawowej.
 • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz jeszcze większej liczbie najnowszych danych statystycznych zamieszczonych w tabelach na końcu atlasu.
 • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki nowej czytelnej infografice.
 • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.
przejdź do sklepu
Planeta Nowa

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa edycja 2022-2024

Nr dopuszczenia: 906/2/2019
Autorzy: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

NOWA EDYCJA 2022-2024

Podręcznik „Planeta Nowa” dla klasy 6 szkoły podstawowej w przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące współrzędnych geograficznych, ruchów Ziemi, środowiska przyrodniczego Europy oraz wybranych krajów naszego kontynentu. W treść lekcji o krajach europejskich zostały umiejętnie wplecione podstawy geografii społeczno-ekonomicznej, z którymi uczniowie zetkną się po raz pierwszy w toku nauczania.

 • Ułatwia młodszemu uczniowi zrozumienie treści lekcji dzięki prostemu językowi, krótkim akapitom, wytłuszczeniu ważnych informacji oraz jednokolumnowemu układowi tekstu.
 • Kształci umiejętność posługiwania się współrzędnymi geograficznymiza pomocą licznych samouczków Nic trudnego!
 • Pomaga zrozumieć ważne treści dotyczące ruchów Ziemi dzięki wielu starannie opracowanym ilustracjom oraz infografikom.
 • Umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarkidzięki prostym, czytelnym mapom, wykresom i schematom.
 • Ułatwia porządkowanie wiedzy i powtarzanie wiadomości przed sprawdzianami dzięki takim elementom, jak To najważniejsze!po każdej lekcji, Podsumowania i testy Sprawdź się! na końcu rozdziałów oraz Słowniczek na końcu podręcznika.
 • Rozbudza pasję poznawania Europyza pomocą ciekawostek oraz wspaniałych fotografii z różnych zakątków naszego kontynentu zamieszczonych na stronach Oczami podróżnika.
przejdź do sklepu
Planeta Nowa

Planeta Nowa

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2022-2024

Autorzy: Kamila Skomoroko

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej „Planeta Nowa” zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących współrzędnych geograficznych, ruchów Ziemi, środowiska przyrodniczego Europy, a także funkcjonowania gospodarki wybranych krajów naszego kontynentu.

 • Pozwala na doskonalenie umiejętności czytania map oraz oznaczania na nich różnych obiektów geograficznych i zjawiskdzięki licznym zadaniom z mapami tematycznymi i konturowymi.
 • Pomaga kształcić umiejętność analizy materiałuilustracyjnego za pomocą zadań z wykorzystaniem rysunków, diagramów, schematów i fotografii.
 • Ułatwia indywidualizację nauczaniaprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga systematyzować wiedzędzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Pozwala skutecznie przygotowywać się do sprawdzianówz wykorzystaniem elementów Sprawdź, czy potrafisz do każdego rozdziału oraz Sprawdź, czy znasz mapę!
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotemza pomocą takich elementów, jak Korzystam z informacji, który zawiera ciekawe treści połączone z zadaniami, oraz Krzyżówki geograficzne.
 • Zachęca uczniów do poszerzania wiedzy dzięki dodatkowym zasobom multimedialnym zamieszczonym na stronie docwiczenia.pl, do których odsyłają kody QR.
przejdź do sklepu

Polska, kontynenty, świat

Atlas geograficzny dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
 • Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.
 • Zapewnia realizację wymagań nowej podstawy programowej do geografii w szkole podstawowej.
 • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz jeszcze większej liczbie najnowszych danych statystycznych zamieszczonych w tabelach na końcu atlasu.
 • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki nowej czytelnej infografice.
 • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.
przejdź do sklepu

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

Nr dopuszczenia: 906/3/2019/z1
Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa edycja 2020-2022

Podręcznik „Planeta Nowa” zawiera treści dotyczące geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej Polski. Dzięki praktycznym rozwiązaniom dydaktycznym umożliwia skuteczne opanowanie wiedzy i umiejętności geograficznych.

 • Zapewnia bardziej efektywne nauczanie geografii w klasie 7 dzięki udoskonalonemu układowi treści (wplecenie tematów z rozdziału Relacje między elementami środowiska geograficznego do poszczególnych rozdziałów podręcznika).
 • Umożliwia przypomnienie i rozwinięcie najważniejszych umiejętności z klas 5 i 6 dotyczących pracy z mapą dzięki materiałowi dodatkowemu Praca z mapą na lekcjach geografii zamieszczonemu na początku podręcznika.
 • Ułatwia zrozumienie treści dotyczących geografii fizycznej Polski dzięki elementowi Aby lepiej zrozumieć zawierającemu podstawowe treści z geografii fizycznej ogólnej.
 • Pozwala na rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z geografii za pomocą bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Rozbudza pasję poznawania świata poprzez atrakcyjne strony Oczami podróżnika, zawierające ciekawostki oraz wspaniałe fotografie z różnych zakątków Polski.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki dużym i czytelnym mapom ogólnogeograficznym Europy i Polski zamieszczonym na wklejce na końcu podręcznika.
przejdź do sklepu

Planeta Nowa

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska

Zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa” dla klasy 7 szkoły podstawowej zawiera wiele elementów, które kształcą najważniejsze umiejętności geograficzne, a także rozbudzają zainteresowanie geografią Polski.

Unikatowa forma zeszytu ćwiczeń:

 • pomaga kształcić kluczowe umiejętności geograficzne za pomocą Samouczków,
 • umożliwia usystematyzowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!,
 • wspiera w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii dzięki elementowi Sprawdź, czy potrafisz do poszczególnych rozdziałów,
 • rozbudza zainteresowanie geografią poprzez elementy Korzystam z informacji zawierające ciekawe treści połączone z zadaniami, a także Krzyżówki geograficzne,
 • ułatwia naukę korzystania z map ogólnogeograficznych dzięki elementowi Sprawdź, czy znasz mapę!.
przejdź do sklepu

Polska, kontynenty, świat

Atlas geograficzny dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
 • Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.
 • Zapewnia realizację wymagań nowej podstawy programowej do geografii w szkole podstawowej.
 • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz jeszcze większej liczbie najnowszych danych statystycznych zamieszczonych w tabelach na końcu atlasu.
 • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki nowej czytelnej infografice.
 • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.
przejdź do sklepu

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021–2023

Nr dopuszczenia: 906/4/2021/z1
Autorzy: Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał

Nowy podręcznik „Planeta Nowa” do geografii dla klasy 8 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści oraz pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii.

 • Zawiera najbardziej aktualne informacje w treściach lekcji oraz dane statystyczne przedstawione na mapach, wykresach, diagramach oraz w tabelach.
 • Pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii za pomocą bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Ułatwia naukę współczesnemu uczniowi poprzez atrakcyjne i czytelne  infografiki, treści podzielone na małe, zwięzłe porcje oraz prosty i przyjazny język wykładu.
 • W czytelny sposób obrazuje trudneabstrakcyjne zagadnienia dzięki przejrzystym, atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia szybką lokalizację obiektów geograficznych omawianych na lekcji dzięki mapom politycznym oraz ogólnogeograficznym zamieszczonym na początku każdego rozdziału.
 • Kształci umiejętność analizy oraz interpretacji map dzięki wielu czytelnym mapom tematycznym.
 • Rozbudza pasję poznawania świata przez prezentację ciekawostek oraz wspaniałych fotografii z różnych zakątków globu na stronach Oczami podróżnika.
przejdź do sklepu

Planeta Nowa

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Autorzy: Ryszard Przybył

Nowy zeszyt ćwiczeń do geografii „Planeta Nowa” dla klasy ósmej szkoły podstawowej zawiera wiele różnorodnych zadań dotyczących geografii regionalnej świata oraz elementy wspierające uczniów w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z geografii.

 • Oswaja uczniów z formą zadań występujących w arkuszu egzaminacyjnym dzięki elementowi Sprawdź, czy potrafisz, który zawiera zestawy zadań typu egzaminacyjnego, w tym przykładowe zadania CKE.
 • Pozwala na doskonalenie umiejętności czytania map oraz zaznaczania na nich różnych zjawisk, co umożliwiają liczne zadania z mapami tematycznymi i konturowymi.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy i interpretacji danych statystycznych dzięki zadaniom z danymi liczbowymi.
 • Pomaga kształcić umiejętność analizy materiału ilustracyjnego za pomocą zadań z wykorzystaniem schematów oraz diagramów.
 • Pozwala na kształcenie umiejętności analizy informacji pochodzących z różnych źródeł dzięki elementowi Korzystam z informacji.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania przez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga systematyzować wiedzę dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Krzyżówki geograficzne oraz Sprawdź czy znasz mapę!
przejdź do sklepu

Polska, kontynenty, świat

Atlas geograficzny dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
 • Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.
 • Zapewnia realizację wymagań nowej podstawy programowej do geografii w szkole podstawowej.
 • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz jeszcze większej liczbie najnowszych danych statystycznych zamieszczonych w tabelach na końcu atlasu.
 • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki nowej czytelnej infografice.
 • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

zobacz

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

Czytaj więcej

Multibook

Elektroniczne wersje podręczników pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

Czytaj więcej

Multiteka

Biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

Czytaj więcej

Dlaczego warto wybrać serię Planeta Nowa?

Przygotowując nową edycję podręczników i zeszytów ćwiczeń serii Planeta Nowa (2021–2023), wzięliśmy pod uwagę sugestie nauczycieli wynikające z ich doświadczeń w pracy z tą serią. Dlatego zawiera ona wiele różnorodnych rozwiązań dydaktycznych wspierających uczniów w nauce geografii.

Wspieramy uczniów

w samodzielnej nauce

Kluczem do sukcesu w nauce geografii jest umiejętność selekcjonowania wiedzy oraz rozumienie kluczowych zagadnień. Dużym wsparciem w samodzielnej pracy ucznia jest podręcznik podający wiedzę w sposób przyjazny i zrozumiały.

Czytaj więcej

Wiemy, jak dotrzeć

do współczesnego ucznia

Wpływanie na emocje uczniów podczas nauki ułatwia im przyswajanie nowych treści. Dlatego w podręcznikach Planeta Nowa znajduje się wiele elementów, które oddziałują na wyobraźnię, zachęcają do samodzielnego myślenia oraz wzbudzają ciekawość świata.

Czytaj więcej

Planeta Nowa

rośnie wraz z uczniem

Między 5 a 8 klasą uczniowie dorastają, zmienia się ich sposób postrzegania świata. Dlatego nasze publikacje dla 11-latków wyglądają inaczej niż te dla 14-latków. Zastosowane w nich rozwiązania dydaktyczne odpowiadają na potrzeby dorastających uczniów.

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty

Od 2024 r.* geografia stanie się jednym z czterech przedmiotów przyrodniczych, z których będzie można zdawać egzamin ósmoklasisty. Wynik egzaminu z tego przedmiotu w dużej mierze będzie zależał od systematycznego kształcenia wymaganych umiejętności. *zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

Czytaj więcej

Komfort pracy

nauczyciela

Bogata baza różnorodnych nowoczesnych materiałów dydaktycznych skorelowanych z podręcznikami serii Planeta Nowa pozwala nauczycielowi zminimalizować czas i wysiłek potrzebne na zaplanowanie pracy i przygotowanie się do zajęć.

Czytaj więcej

Strefa rozwoju

Webinaria

Konflikt Ukraina – Rosja w kontekście gospodarczym

Konflikt Ukraina – Rosja w kontekście gospodarczym

Palcami, widelcem, pałeczkami – na tropie smaków świata

Palcami, widelcem, pałeczkami – na tropie smaków świata

Gospodarka po COVID-19

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez dr Wojciecha Świdra.

Energetyka jądrowa: Fakty i mity

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez Jakuba Wiecha.

Etiopia – jaka jest?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez dr hab. Tomasza Karasiewicza.

Oblicza Globalizacji

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez Przemysława Charzyńskiego.

Czy rolnicy mogą uratować Ziemię?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez dr hab. Marcina Świtoniaka.

Niebezpieczna natura wulkanów

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez dr hab. Tomasza Karasiewicza.

Z pustyni w tropiki – podróż przez kraje Afryki Zachodniej: Niger i Benin

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez dr hab. Marcin Świtoniaka.

Ginące krajobrazy Polski - próba identyfikacji

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonego przez dr Wojciecha Lewandowskiego.

O radości bycia geografem

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez dr Wojciecha Lewandowskiego.

Strefa rozwoju

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Uczeń

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Opracowujemy materiały, które pomogą zapewnić wsparcie edukacyjne i psychologiczne zarówno ukraińskim, jak i polskim uczniom, a  nauczycieli wyposażyć w narzędzia ułatwiające  naukę i integrację dzieci oraz promowanie wzajemnego zrozumienia między nimi. 

 • Integracja – poznaj pomysły i inicjatywy, które ułatwią integrację ukraińskich uczniów w polskich placówkach oświatowych.
 • Komunikacja – sprawdź webinaria oraz słowniczki, które pomogą w komunikacji na lekcjach.
 • Materiały dydaktyczne – wybierz dodatkowe materiały, które pomogą zaplanować pracę, m.in. materiały do nauki języka polskiego jako obcego czy opracowania przybliżające system edukacji na Ukrainie. 
 • Wsparcie psychologiczne – sprawdź artykuły i webinaria psychologiczne pomagające mierzyć się z obecną sytuacją wszystkim, którzy są w nią zaangażowani – uczniom, rodzicom, nauczycielom, opiekunom.
 • Organizacja nauki – zapoznaj się z przepisami, ustawami i rozporządzeniami, w których streszczamy i objaśniamy (ze wskazaniem źródeł) najważniejsze regulacje dotyczące sytuacji uczniów ukraińskich w polskich szkołach.
 • Grupa na Facebooku – dołącz na Facebooku do społeczności „Sercem z Ukrainą. Grupa dla nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy”. To miejsce, w którym członkowie pomagają sobie w codziennej pracy, dzielą się wiedzą, praktycznymi pomysłami i doświadczeniami.

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Planeta Nowa w trybie nauki zdalnej:

 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Zadania do wysłania – specjalna sekcja w portalu dlanauczyciela.pl z ćwiczeniami w postaci elektronicznej, które nauczyciel może przesyłać uczniom. 
  PRZEJDŹ ›
 • Generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów, która ułatwi ocenianie w czasie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ ›
 • Docwiczenia.pl – portal m.in. z filmami, animacjami oraz galeriami fotografii, które ułatwią uczniom samodzielną naukę.
  POBIERZ LISTĘ MATERIAŁÓW › 
 • Dlanauczyciela.pl – około 300 materiałów dydaktycznych dla klas 5, 6, 7 i 8,  które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego. 
  PRZEJDŹ › 
 • Interaktywne mapy Polski – aplikacja zawierająca interaktywne mapy: hipsometryczną oraz krajobrazową Polski, które uatrakcyjniają lekcje poświęcone geografii fizycznej Polski.
  PRZEJDŹ › 
 • Multiatlas „Polska. Przyroda i kultura” – bogaty zestaw interaktywnych map Polski wzbogaconych opisami i pokazami slajdów, który ułatwia uczniom poznanie najciekawszych miejsc w Polsce.
  PRZEJDŹ › 

Zobacz także