Komfort pracy nauczyciela


Bogata baza różnorodnych nowoczesnych materiałów dydaktycznych skorelowanych z podręcznikami serii Planeta Nowa pozwala nauczycielowi zminimalizować czas i wysiłek potrzebne na zaplanowanie pracy i przygotowanie się

do zajęć.

Warsztat pracy dostosowany do potrzeb nauczyciela


W portalach dlanauczyciela.pl oraz generator.dlanauczyciela.pl zamieściliśmy profesjonalnie przygotowane

oraz pogrupowane w klarowny sposób materiały edukacyjne.

Atrakcyjne i różnorodne materiały prezentacyjne


Nowoczesne zasoby multimedialne, takie jak filmy edukacyjne czy ciekawe aplikacje, pobudzają wyobraźnię uczniów, zachęcają ich do nauki i wspierają proces zapamiętywania nowych treści.

 

 

Filmy edukacyjne

Zestaw ciekawych filmów umożliwia poprowadzenie atrakcyjnych zajęć z geografii Polski.

 

Multiatlas. Polska. Przyroda i kultura

Aplikacja zawiera zestaw interaktywnych map Polski wzbogaconych opisami i pokazami slajdów. Stanowi doskonałe źródło wiedzy na temat najciekawszych zakątków w naszym kraju. 

 

Interaktywne mapy Polski

Aplikacja umożliwia prezentowanie mapy krajobrazowej oraz mapy hipsometrycznej Polski. Zawiera również trójwymiarowe modele terenu, zbiór fotografii z kraju, ćwiczenia interaktywne oraz gotowe do druku mapy konturowe.

 

Multibooki dla klas 5–8

W aktywizowaniu uczniów, niezależnie od trybu kształcenia, pomagają atrakcyjne wizualnie zasoby edukacyjne, takie jak filmy, animacje, pokazy slajdów oraz mapy interaktywne, dostępne w Multibookach w portalu dlanuczyciela.pl.

Wszystkie rozwiązania

Wspieramy uczniów w samodzielnej nauce

Kluczem do sukcesu w nauce geografii jest umiejętność selekcjonowania wiedzy oraz rozumienie kluczowych zagadnień.

Wiemy, jak dotrzeć do współczesnego ucznia

Wpływanie na emocje uczniów podczas nauki ułatwia im przyswajanie nowych treści.

Planeta Nowa rośnie wraz z uczniem

Między 5 a 8 klasą uczniowie dorastają, zmienia się ich sposób postrzegania świata. Dlatego nasze publikacje dla 11-latków wyglądają inaczej niż te dla 14-latków.