Wspieramy uczniów w samodzielnej nauce


Kluczem do sukcesu w nauce geografii jest umiejętność selekcjonowania wiedzy oraz rozumienie kluczowych zagadnień. Dużym wsparciem w samodzielnej pracy ucznia jest podręcznik podający wiedzę w sposób przyjazny

i zrozumiały.

Wskazujemy ważne treści


Wyróżnienia i śródtytuły pozwalają łatwo zlokalizować w lekcji kluczowe informacje oraz ułatwiają szybką nawigację w obrębie tematu.

Ułatwiamy powtarzanie wiadomości


Podsumowania To najważniejsze! umieszczone na końcu każdej lekcji umożliwiają zapamiętanie najważniejszych informacji.

Zachęcamy do utrwalania wiedzy po każdej lekcji


Ciekawe ćwiczenia po każdej lekcji pomagają utrwalić zdobytą wiedzę.

Pomagamy w przygotowaniach do sprawdzianów


Podsumowania oraz testy sprawdzające pomagają uczniom uporządkować i utrwalić wiedzę, co znacznie ułatwia przygotowanie się do sprawdzianów.

Przekazujemy treści w przystępny sposób


Narzędziem ułatwiającym uczniom skuteczne przyswajanie wiedzy geograficznej jest podręcznik z przystępnym językiem wykładu, zawierający wiele atrakcyjnych infografik, czytelnych schematów oraz map.

Wszystkie rozwiązania

Wiemy, jak dotrzeć do współczesnego ucznia

Wpływanie na emocje uczniów podczas nauki ułatwia im przyswajanie nowych treści.

Planeta Nowa rośnie wraz z uczniem

Między 5 a 8 klasą uczniowie dorastają, zmienia się ich sposób postrzegania świata. Dlatego nasze publikacje dla 11-latków wyglądają inaczej niż te dla 14-latków.

Pomagamy w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty

Od 2024 r. geografia stanie się jednym z czterech przedmiotów przyrodniczych, z których będzie można zdawać egzamin ósmoklasisty.