SERIA

Seria Lubię to! umożliwia spójne nauczanie informatyki w szkole podstawowej. Pozwala rozwijać umiejętności stosownie do możliwości percepcyjnych uczniów. Wsparcie w nauce stanowią różnorodne materiały elektroniczne zapewniające komfort pracy nauczyciela.

 • Pozwala skutecznie przekazać wiedzę informatyczną dzięki nauczaniu blokowemu oraz dostosowywanie form przekazu wiedzy do możliwości uczniów.
 • Zwiększa efektywność kształcenia dzięki ciekawym zadaniom praktycznym oraz atrakcyjnym ćwiczeniom interaktywnym, a także przydatnym przypomnieniom wiedzy uprzedniej.
 • Ułatwia pracę z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych dzięki licznym materiałom wspierającym naukę, jak tutoriale i animacje, oraz poszerzającym wiedzę, jak Serwis dla ciekawskich i Dla zainteresowanych.
 • Wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnej szkoły poprzez uwzględnienie doświadczeń nauki zdalnej, aktualizację treści oraz oparcie się na najpopularniejszym oprogramowaniu.
 • Realizuje zagadnienia z algorytmiki i programowania z uwzględnieniem możliwości poznawczych uczniów – w klasach 4–6 uczniowie pracują w Scratchu, w klasie 7. oswajają się z pojęciem składni na przykładzie HTML-a, aby w klasie 8., kiedy są najdojrzalsi, wkroczyć w świat języka tekstowego.

Lubię to! NEON. Klasa 4. Nowość! Edycja 2023–2025

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 847/1/2022/z1
Autorzy: Kęska Michał

Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik „Lubię to!” dla klasy czwartej szkoły podstawowej zawiera zaktualizowane treści i omawiane oprogramowanie. Wprowadza ucznia w świat komputerów, internetu i pracy z wykorzystaniem narzędzi zdalnych, a ponadto uczy programowania, pracy z edytorem grafiki i edytorem tekstu. Zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia zarówno w szkole, jak i w domu dzięki systemowi NEON.

 • Uczy programów użytkowych z wykorzystaniem Microsoft 365, najpopularniej w szkołach wersji pakietu biurowego.
 • Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności dzięki licznym zrzutom ekranowym oraz podpowiedziom i komentarzom w ramkach z pinezką i poglądowym infografikom.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy, czemu służą ciekawostki zamieszczone pod koniec każdego tematu i zadania „Dla zainteresowanych”.
 • Rozwija umiejętność pracy w grupie poprzez propozycje projektów na końcu działów poświęconych programom Paint i Word. 
 • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem podręcznika, zawierającym niemal 200 różnorodnych zasobów, które ułatwią zrozumienie i zapamiętanie, uporządkują wiedzę, umożliwią naukę poprzez ćwiczenie.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Lubię to! – NEON.

przejdź do sklepu

Lubię to! 5

Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 847/2/2021/z1
Autorzy: Michał Kęska

NOWA EDYCJA 2021-2023

Podręcznik „Lubię to!” dla klasy piątej szkoły podstawowej poszerza wiedzę uczniów z zakresu edytora tekstu oraz programowania. Uczniowie uczą się także tworzyć prezentacje i animacje.

 • Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności dzięki licznym zrzutom ekranowym oraz podpowiedziom i komentarzom zawartym w ramkach z pinezką.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy, czemu służą ciekawostki zamieszczone pod koniec każdego tematu i zadania „Dla zainteresowanych”.
 • Rozwija umiejętność pracy w grupie poprzez propozycje projektów na końcu działów poświęconych programom Word i Pivot.
przejdź do sklepu
Lubię to! 6

Lubię to! 6

Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 847/3/2022/z1
Autorzy: Michał Kęska

Nowa Edycja 2022-2024

Podręcznik „Lubię to!” dla klasy szóstej omawia zagadnienia dotyczące współpracy zdalnej i zasad wirtualnej komunikacji. Rozwija wiedzę z zakresu programowania i tworzenia gier komputerowych. Ponadto uczy, jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego i edytora grafiki.

 • Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności dzięki licznym zrzutom ekranowym oraz podpowiedziom i komentarzom zawartym w ramkach z pinezką.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy, czemu służą ciekawostki zamieszczone pod koniec każdego tematu i zadania „Dla zainteresowanych”.
 • Rozwija umiejętność pracy w grupie poprzez propozycje projektów na końcu działów poświęconych wirtualnej komunikacji i grafice komputerowej.
przejdź do sklepu

Lubię to! NEON. Klasa 7. Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 847/4/2020/z1
Autorzy: Koba Grażyna

Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik „Lubię to!” dla klasy siódmej szkoły podstawowej pogłębia wiedzę uczniów dotyczącą komputerów i sieci komputerowych, stron WWW, edytorów grafiki, edytora tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych, a ponadto uczy podstaw montażu filmów. Zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu dzięki systemowi NEON.

 • Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności poprzez liczne definicje oraz podpowiedzi zawarte w ramkach.
 • Pozwala sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce dzięki ćwiczeniom zamieszczonym w toku lekcji, odnoszącym się bezpośrednio do omawianych treści.
 • Umożliwia powtórzenie wiadomości z lekcji dzięki pytaniom i poleceniom zawartym w bloku „Oko w oko z monitorem”.
 • Pomaga wyćwiczyć omawiane umiejętności dzięki rozbudowanym ćwiczeniom praktycznym zamieszczonym po każdej lekcji.
 • Rozwija umiejętność pracy w grupie poprzez lekcje w formie zadań projektowych w rozdziałach o programie Word i grafice komputerowej.
 • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem podręcznika, zawierającym niemal 200 różnorodnych zasobów, które ułatwią zrozumienie i zapamiętywanie, uporządkują wiedzę, umożliwią naukę poprzez ćwiczenie.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Lubię to! – NEON.

przejdź do sklepu

Lubię to! 8

Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 847/5/2021/z1
Autorzy: Grażyna Koba

NOWA EDYCJA 2021-2023

Podręcznik „Lubię to!” dla klasy ósmej szkoły podstawowej rozwija umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego i wprowadza uczniów w świat algorytmiki i programowania w języku tekstowym (do wyboru Python albo C++). Zawiera też propozycje projektów zespołowych.

 • Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności dzięki licznym definicjom oraz podpowiedziom umieszczonym w różnego typu ramkach.
 • Pozwala sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce dzięki ćwiczeniom zamieszczonym w temacie, odnoszącym się bezpośrednio do omawianych treści.
 • Umożliwia powtórzenie wiadomości z lekcji dzięki pytaniom i poleceniom zawartym w bloku „Oko w oko z monitorem”.
 • Pomaga wyćwiczyć omawiane umiejętności podczas rozwiązywania zadań praktycznych zamieszczonych po każdym temacie.
 • Rozwija umiejętność pracy w grupie poprzez lekcje w formie zadań projektowych.
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię Lubię to!?

Podręczniki z serii Lubię to! są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów. Prosty i zwięzły język oraz bogaty materiał ilustracyjny ułatwiają przyswojenie wiedzy informatycznej. Ciekawe zadania o różnym stopniu trudności pozwalają opanować kluczowe umiejętności.
NEONbooki zawierają ponad 500 atrakcyjnych zasobów prezentacyjnych i sprawdzających wiedzę. Nowością w serii są Ćwiczenia dodatkowe z zadaniami interaktywnymi, które pozwalają sprawdzić wiedzę teoretyczną po działach.

 

NEONbooki podręczników

Ponad 400 różnorodnych zasobów, skorelowanych z podręcznikiem, ułatwia uczniom zrozumienie nowych zagadnień.

Zasoby z NEONbooka można wyświetlać w dowolnym momencie lekcji, zatrzymywać i powtarzać. Są one udostępniane również uczniom, dzięki czemu nauczyciel i uczniowie korzystają z tego samego zestawu pomocy dydaktycznych.
Wśród ponad 400 materiałów prezentacyjnych i ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

 • pliki do zadań
 • animacje
 • filmy instruktażowe
 • prezentacje Zapamiętaj! oraz poszerzające wiedzę
 • fiszki Warto powtórzyć
 • ćwiczenia interaktywne do tematów
 • testy do działów

 

NEONbooki Ćwiczeń Dodatkowych

Ćwiczenia interaktywne pogrupowane według działów pomagają opanować pojęcia teoretyczne.

100 atrakcyjnych i różnorodnych ćwiczeń interaktywnych z możliwością automatycznego sprawdzania odpowiedzi zachęca uczniów do samodzielnego weryfikowania wiedzy.

 

Mamy sposób na nauczanie informatyki

Stosujemy różnorodne rozwiązania wspierające opanowanie wiedzy oraz utrwalanie umiejętności praktycznych.

 • Zadania w podręcznikach są ułożone od najłatwiejszych do najtrudniejszych, co sprzyja indywidualizacji kształcenia.
 • Podsumowania tematów Zapamiętaj! w NEONbookach podręczników zyskały swoją cyfrową wersję wzbogaconą o materiał ilustracyjny, co ułatwia przyswojenie nowych treści.
 • W klasach 7–8 pytania wprowadzające do tematów Warto powtórzyć zostały uzupełnione o odpowiedzi w formie fiszek dostępnych w NEONBookach podręczników.
 • Ćwiczenia interaktywne do tematów oraz testy po działach Sprawdź się z autosprawdzaniem umożliwiają sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy teoretycznej.

 

Wykorzystujemy potencjał uczniów

Opracowaliśmy narzędzia, które pomagają uczniom pracować w ich własnym tempie – zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.

 • Animacje w NEONbookach podręczników ułatwiają zapamiętywanie informacji, co jest szczególnie istotne w przypadku uczniów z trudnościami w czytaniu.
 • Tutoriale w NEONbookach podręczników, które uczeń może odtworzyć samodzielnie, kiedy tego potrzebuje, wspierają proces kształcenia i usprawniają pracę na lekcji.
 • NEONbooki ćwiczeń dodatkowych z ćwiczeniami interaktywnymi pogrupowanymi według działów uatrakcyjniają pracę na lekcjach i zachęcają uczniów do samodzielnego weryfikowania wiedzy.
 • Serwisy dla ciekawskich w NEONbookach podręczników wzbogacone o dodatkowe informacje oraz linki do interesujących stron pozwalają poszerzyć wiedzę o przedmiocie.

 

Idziemy z duchem czasu

Wykorzystujemy doświadczenia nauki zdalnej i dbamy o aktualność przekazywanej wiedzy i stosowanego oprogramowania.

 • Aktualne treści i zdjęcia urealniają omawiane zagadnienia, dzięki czemu łatwiej je przyswoić.
 • Animacje i filmy odwołujące się do otaczającej rzeczywistości i aktualnych realiów ułatwiają naukę i sprzyjają pogłębianiu wiedzy przez uczniów.
 • Tutoriale do oprogramowania LibreOffice w NEONbookach podręczników ułatwiają pracę na komputerach z takim oprogramowaniem.
 • Pliki do zadań dostępne w NEONbookach podręczników (tam, gdzie są potrzebne) znacznie przyspieszają pracę na lekcji.
 • NEONBooki podręczników umożliwiają aktualizację treści na bieżąco, co zapewnia dostęp do aktualnych informacji, niezależnie od wersji papierowej.

 

Uczymy programowania w rytmie pracy ucznia

Stwarzamy optymalne warunki do opanowania języków programowania przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej.

 • Hiperlinki w NEONbookach podręczników pozwalają się szybko przenieść na stronę Scratcha, co przyspiesza pracę na lekcji.
 • Tutoriale pokazują realizację wszystkich istotnych etapów budowania skryptów.
 • Animacje odwołujące się do sytuacji bliskich doświadczeniom uczniów ułatwiają zrozumienie mechanizmów tworzenia skryptów.
 • Ćwiczenia interaktywne towarzyszące animacjom pozwalają uczniom sprawdzić, czy zrozumieli dane zagadnienie.

 

Sprawdź, co wyróżnia serię „Lubię to!” – NEON!

W broszurze znajdziesz informacje o tym, jak:

 • elastycznie dopasować serię „Lubię to!” z NEONem do pracy swojej i uczniów, w domu i szkole
 • zaoszczędzić czas dzięki nowym rozwiązaniom w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń i systemowi Ondorio
 • dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym ułatwić codzienną pracę
 • została zaktualizowana seria „Lubię to!”
pobierz

Narzędzia nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

NEON

NEON

NEON to praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

Czytaj więcej

Dla Nauczyciela

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

Czytaj więcej

Kurs podstaw Pythona dla nauczycieli

Odcinek 1. Zaczynamy programować w języku Python

Kurs podstaw Pythona dla nauczycieli – retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli informatyki przeprowadzonego przez Agnieszkę Borowiecką.

Odcinek 2. Python liczy i podejmuje decyzje

Kurs podstaw Pythona dla nauczycieli – retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli informatyki przeprowadzonego przez Agnieszkę Borowiecką.

Odcinek 3. Od słowa do słowa – napisy w Pythonie

Kurs podstaw Pythona dla nauczycieli – retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli informatyki przeprowadzonego przez Agnieszkę Borowiecką.

Odcinek 4. Śladami Euklidesa – od algorytmu do funkcji

Kurs podstaw Pythona dla nauczycieli – retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli informatyki przeprowadzonego przez Agnieszkę Borowiecką.

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także