Systematyczne przygotowania do egzaminu

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby uczniowie mieli możliwość
uporządkować i utrwalić wiedzę oraz przećwiczyć rozwiązywanie jak największej liczby zadań typu egzaminacyjnego.

Wszystkie rozwiązania

Jak zmotywować ucznia do nauki języka niemieckiego?

Uczniowie często postrzegają język niemiecki jako przedmiot trudny i niepotrzebny. Dzięki projektom interkulturowym, pracy z filmem oraz rozwiązaniom technologicznym bliskim uczniom kurs Das ist Deutsch! KOMPAKT angażuje młodych ludzi motywując ich jednocześnie do nauki.

Przejrzysty rozkład materiału gwarantuje realizację podstawy programowej

Seria Das ist Deutsch! KOMPAKT zawiera odpowiednią ilość materiału, która gwarantuje zrealizowanie jednej części podręcznika w rok nauki. Dzięki przejrzystemu rozkładowi nauczyciel może dokładnie zaplanować pracę na lekcji.

Dodatkowe karty komunikacyjne ułatwiają ćwiczenie umiejętności mówienia

Do każdego rozdziału ćwiczeń dodaliśmy karty komunikacyjne, które pozwalają uczniom efektywnie pracować nad rozwijaniem umiejętności mówienia.