Praca z uczniami o różnych możliwościach

Dostosowania metod pracy wymagają zarówno uczniowie z trudnościami w nauce, jaki i ci bardzo zdolni.
Pomaga to zapewnić optymalne warunki do rozwoju każdego ucznia.

Praca z podręcznikiem

Korzystanie z dodatkowych publikacji

Wszystkie rozwiązania

Nowa odsłona klasy 7

Zmiana układu treści po okresie przejściowym, nowe podejście do wielu zagadnień oraz przemyślane opracowanie graficzne zwiększają komfort i efektywność pracy.

Zaciekawić i zmotywować

Dzięki osadzeniu zadań w sytucjach realnych udaje się rozbudzić zainteresowanie dzieci matematyką.

Aby lepiej zrozumieć

Materiały, z których korzystają uczniowie, powinny być przejrzyste, atrakcyjne graficznie, ciekawe, przyciągać uwagę.