SERIA

Lekcja muzyki. Reforma 2017

 • Umożliwia doskonalenie podstawowych aktywności muzycznych za pomocą różnorodnych propozycji ćwiczeń.
 • Skutecznie zapoznaje z wymaganymi treściami przedmiotowymi dzięki przejściu od praktyki do teorii.
 • Sprzyja wszechstronnemu umuzykalnieniu uczniów poprzez staranny dobór repertuaru muzycznego.
 • Systematyzuje wiedzę i ułatwia utrwalanie umiejętności za pomocą cyklicznych warsztatów muzycznych.
 • Zachęca do aktywnego udziału w lekcji dzięki ciekawym, lubianym propozycjom piosenek oraz utworów do grania i słuchania.
„Lekcja muzyki”

„Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 852/1/2017
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” pomaga rozwijać kluczowe umiejętności muzyczne i zapoznaje z podstawowymi wiadomościami z teorii muzyki.

 • Skutecznie kształci umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce dzięki różnorodnym propozycjom ćwiczeń i zabaw muzycznych.
 • Inspiruje do twórczej aktywności i rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez polecenia Na złota nutę oraz Moja muzyka.
 • Sprzyja wszechstronnemu umuzykalnieniu za pomocą starannie dobranych piosenek, utworów do grania i propozycji literatury muzycznej do słuchania.
 • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
 • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.
 • Zapewnia bogaty materiał do nauki podstawowych umiejętności muzycznych dzięki zestawowi dodatkowych piosenek oraz utworów instrumentalnych wraz z tabelą chwytów fletowych.
przejdź do sklepu

Lekcja muzyki 5

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 852/2/2018
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” przekazuje podstawową wiedzę z teorii muzyki i pozwala kształcić różnorodne umiejętności muzyczne.

 • Pomaga w rozwijaniu umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce dzięki interesującym ćwiczeniom oraz zabawom muzycznym.
 • Zachęca do pogłębiania muzycznych zainteresowań poprzez polecenia Na złota nutę i Moja muzyka.
 • Inspiruje do aktywności na lekcji za pomocą znanych i lubianych piosenek oraz utworów do grania i słuchania.
 • Przybliża wybrane zagadnienia muzyczne poprzez ciekawe infografiki.
 • Zapewnia systematyczność w utrwalaniu wiedzy i umiejętności dzięki warsztatom muzycznym.
 • Dostarcza bogatego materiału do kształcenia umiejętności muzycznych w postaci dodatkowych piosenek oraz utworów do grania.
przejdź do sklepu

„Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 852/3/2019
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” zapoznaje z podstawowymi wiadomościami z teorii oraz historii muzyki i wspiera rozwój kluczowych umiejętności muzycznych.

 • Sprzyja umuzykalnieniu za pomocą starannie dobranego repertuaru utworów do śpiewania i grania oraz literatury muzycznej do słuchania.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce dzięki różnorodnym propozycjom ćwiczeń.
 • Zachęca do twórczej aktywności i rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez polecenia Na złota nutę oraz Moja muzyka.
 • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
 • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.
 • Zapewnia bogaty materiał do kształcenia umiejętności muzycznych dzięki zestawowi dodatkowych piosenek oraz utworów instrumentalnych.
przejdź do sklepu
Lekcja muzyki

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 852/4/2017
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” wspiera rozwój kluczowych umiejętności muzycznych i zapoznaje z podstawowymi wiadomościami z teorii oraz historii muzyki.

 • Umożliwia kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce dzięki różnorodnym propozycjom ćwiczeń.
 • Zachęca do twórczej aktywności i rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez polecenia Na złota nutę oraz Moja muzyka.
 • Pobudza uczniów do aktywności na lekcji i sprzyja umuzykalnieniu za pomocą starannie dobranego repertuaru utworów do śpiewania i grania oraz literatury muzycznej do słuchania.
 • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
 • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.
 • Zapewnia bogaty materiał do nauki podstawowych umiejętności muzycznych dzięki zestawowi dodatkowych piosenek oraz utworów instrumentalnych wraz z tabelą chwytów fletowych.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Płyty z nagraniami utworów z podręczników

 • Bogaty materiał muzyczny do wykorzystania na lekcjach.
 • Każda płyta to zestaw ok. 90 utworów do słuchania, piosenek i akompaniamentów w formacie mp3.
 • Płyta z nagraniami do wykorzystania w danej klasie jest dołączana do Książki Nauczyciela.


Książki Nauczyciela

Książki Nauczyciela z serii „Lekcja muzyki” zawierają materiały przydatne w codziennej pracy, m.in.:

 • rozkład materiału – materiał nauczania podzielony na 30 jednostek lekcyjnych w każdej klasie, z uwzględnieniem wymagań podstawowych i ponadpodstawowych;
 • scenariusze lekcji – proponowane sposoby realizacji wybranych zagadnień z podręcznika;
 • karty pracy i dodatkowe ćwiczenia ułatwiające prowadzenie lekcji;
 • omówienie utworów wykorzystywanych podczas pracy z uczniami.

Do każdej Książki Nauczyciela dołączona jest płyta z nagraniami utworów z podręcznika.

Portal dlanauczyciela.pl

Nauczyciele uczący z serii „Lekcja muzyki” mogą skorzystać z dodatkowych pomocy dydaktycznych, takich jak:

 • aplikacja „Puzzle rytmiczne”;
 • materiały prezentacyjne – filmy i animacje;
 • scenariusze lekcji;
 • karty pracy.

Rekomendowane dla Ciebie

Puzzle rytmiczne

Puzzle rytmiczne

Aplikacja ułatwiająca kształcenie podstawowych umiejętności muzycznych

Interaktywna gra pozwala w atrakcyjny sposób utrwalać najważniejsze zagadnienia muzyczne. Układanie własnych utworów rytmicznych sprzyja rozwijaniu umiejętności czytania nut i rozpoznawania metrum.

pobierz

Więcej o serii

Muzykujemy z „Lekcją muzyki”. Realizacja nowej podstawy programowej w przedmiocie muzyka [WEBINARIUM]

Grażyna Kilbach i Monika Gromek, autorki nowej podstawy programowej do muzyki oraz wielu podręczników oraz publikacji edukacyjnych, przybliżają nową podstawę programową z muzyki oraz jej realizację w podręcznikach z serii „Lekcja muzyki”. Obejrzyj webinarium!

Zobacz także