SERIA

Tajemnice przyrody

Lubiana i ceniona seria do nauczania przyrody, łącząca sprawdzoną koncepcję z nowoczesnymi rozwiązaniami dydaktycznymi. Stanowi solidną podstawę do nauki przedmiotów przyrodniczych i zapewnia spójność z seriami Nowej Ery do tych przedmiotów w kolejnych klasach.

 • Umożliwia realizację podstawy programowej zgodnie z porami roku dzięki dopracowanemu układowi treści.
 • Kształci postawę badawczą m.in. dzięki instrukcjom doświadczeń zgodnym z metodą naukową, zamieszczonym w podręczniku oraz zeszycie ćwiczeń
 • Umożliwia wykorzystywanie wiedzy w praktyce za pomocą zamieszczonych w podręczniku kluczy do rozpoznawania obiektów przyrodniczych oraz licznych odniesień do otaczającego nas świata.
 • Ukazuje świat przyrody w dynamiczny sposób dzięki zastosowaniu licznych rozwiązań multimedialnych w multibooku oraz zasobach dostępnych pod kodami QR w zeszycie ćwiczeń.
 • Pomaga w indywidualizacji nauczania przez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności.

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 863/2019/z1
Autorzy: Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa edycja 2020-2022

Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” stopniowo wprowadza uczniów w świat przyrody oraz ukazuje sposoby jej poznawania. Pozwala zrozumieć zagadnienia związane ze zjawiskami przyrodniczymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka, a także treści dotyczące czytania map i planów oraz rodzajów krajobrazów. Uczniowie poznają przystosowania organizmów do życia w środowiskach wodnym i lądowym na przykładach rzeki lasu, łąki i pola.

 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki licznym ciekawostkom Warto wiedzieć oraz atrakcyjnej szacie graficznej.           
 • Uczy samodzielnego poznawania przyrody dzięki propozycjom ciekawych doświadczeń i obserwacji opisanym krok po kroku zgodnie z metodą naukową.
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów przyrodniczych dzięki ograniczeniu długich opisów tekstowych na rzecz róznorodnych form przekazu, takich jak wypunktowania, schematy, tabele, infografiki.
 • Umożliwia wykorzystanie wiedzy przyrodniczej w praktyce dzięki ilustrowanym opisom obiektów przyrodniczych Rozpoznaj…
 • Kształci podstawowe umiejętności czytania map dzięki przystępnemu opracowaniu tych treści oraz ich korelacji z tematami dotyczącymi skali, realizowanymi na lekcjach matematyki. 
 • Umożliwia powtórzenie materiału przed sprawdzianami dzięki czytelnym Podsumowaniom zamieszczonym po każdym dziale.
przejdź do sklepu

Tajemnice przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” ułatwia kształcenie najważniejszych umiejętności i utrwalanie wiedzy.

 • Ułatwia pracę dzięki przejrzystej strukturze i korelacji z podręcznikiem.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i umiejętności dzięki różnorodnym typom ćwiczeń.
 • Zachęca do nauki przez ciekawą formę zadań oraz atrakcyjną szatę graficzną.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania przez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń oraz zadania Dla dociekliwych.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym materiałom (ćwiczeniom, animacjom, filmom i galeriom zdjęć) umieszczonym w zeszycie ćwiczeń pod kodami dostępu.
 • Uczy umiejętności samodzielnego poznawania przyrody dzięki instrukcjom ciekawych doświadczeń i obserwacji opisanym zgodnie z metodą naukową.
przejdź do sklepu
Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Atlas do przyrody dla szkoły podstawowe

Autorzy: Opracowanie zbiorowe


Atlas ilustrowany „Świat przyrody” stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody oraz jest doskonałym uzupełnieniem treści zawartych w podręczniku.

Ułatwia wyjaśnianie wybranych zagadnień geograficznych dzięki czytelnym mapom. 

Rozbudza zainteresowanie ucznia przyrodą za pomocą atrakcyjnych ilustracji, wyjątkowych fotografii oraz licznych ciekawostek.

• Uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dzięki ilustrowanym tablicom Poznaj rozpoznaj zawierającym opisy organizmów.

• Pomaga zrozumieć zagadnienia przyrodnicze za pomocą unikalnych, przezroczystych kalek.

• Ułatwia sprawdzanie wiedzy dzięki poleceniom Czy wiesz, że?

Kształcenie zdalne

 

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią „Tajemnice przyrody” w trybie nauki zdalnej:

 • E-book – wersja elektroniczna podręcznika do klasy 4, z którego można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Zadania do wysłania – specjalna sekcja na portalu dlanauczyciela.pl z ćwiczeniami w postaci elektronicznej, które nauczyciel może przesyłać uczniom.
  PRZEJDŹ › 
 • Generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów, która ułatwi ocenianie w czasie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ ›
 • Docwiczenia.pl - portal m.in. z filmami, animacjami i przykładami zadań rozwiązanymi krok po kroku, które ułatwią uczniom samodzielną naukę.
  POBIERZ LISTĘ MATERIAŁÓW 
 • Dlanauczyciela.pl – ponad 100 materiałów dydaktycznych, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ › 

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Multibook

Elektroniczne wersje podręczników pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

zobacz

Generator zadań

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Webinaria

Jak obserwować zwierzęta w mieście?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli przyrody i biologii w szkole podstawowej przeprowadzonego przez dra Andrzeja Kruszewicza.

Szkoła podstawowa zawsze na czasie.
Zaktualizuj swój podręcznik do przyrody

Nową wersję podręcznika do przyrody opracowaliśmy z uwzględnieniem rzeczywistych możliwości realizacji treści zawartych w podstawie programowej. Wzięliśmy pod uwagę sugestie nauczycieli wynikające z ich doświadczeń w pracy z serią Tajemnice przyrody. Zastosowaliśmy bardziej przyjazny sposób przedstawienia treści i nowe rozwiązania dydaktyczne, dopasowane do percepcji współczesnego ucznia, zachowując jednocześnie cenione elementy podręcznika.

Doskonalszy sposób realizacji treści

Późniejsze wprowadzenie zagadnień dotyczących mapy umożliwia ich realizację w drugim semestrze, gdy uczniowie
zapoznali się już z pojęciem skali na lekcjach matematyki. Zrozumienie tych treści staje się więc dla nich łatwiejsze i zajmuje im mniej czasu.

Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Podręczniki wykorzystywane w szkole podstawowej powinny uwzględniać możliwości percepcyjne młodszych uczniów.
Czytelniejsza i bardziej atrakcyjna szata graficzna oraz zastosowanie wizualnych form przekazu w postaci
tabel, wypunktowań i schematów ułatwiają naukę przedmiotu.

Dopracowana koncepcja – zachowanie cenionych elementów podręcznika

Dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań dydaktycznych podręcznik stanowi inspirację do samodzielnego odkrywania świata przyrody,
ułatwia wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności oraz wspiera pracę z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.

Zobacz także