SERIA

Tajemnice przyrody. Reforma 2017

 • Umożliwia realizację podstawy programowej zgodnie z porami roku dzięki dopracowanemu układowi treści.
 • Kształci postawę badawczą m.in. dzięki instrukcjom doświadczeń zgodnym z metodą naukową, zamieszczonym w podręczniku oraz zeszycie ćwiczeń
 • Umożliwia wykorzystywanie wiedzy w praktyce za pomocą zamieszczonych w podręczniku kluczy do rozpoznawania obiektów przyrodniczych oraz licznych odniesień do otaczającego nas świata.
 • Ukazuje świat przyrody w dynamiczny sposób dzięki zastosowaniu licznych rozwiązań multimedialnych w multibooku oraz zasobach dostępnych pod kodami QR w zeszycie ćwiczeń.
 • Pomaga w indywidualizacji nauczania przez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności.

Dla ucznia

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 863/2017
Autorzy: Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” stopniowo wprowadza uczniów w świat przyrody oraz ukazuje sposoby jej poznawania. Pozwala zrozumieć zagadnienia związane ze zjawiskami przyrodniczymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka, a także treści dotyczące czytania map i planów oraz rodzajów krajobrazów. Uczniowie poznają przystosowania organizmów do życia w środowiskach wodnym i lądowym na przykładach rzeki lasu, łąki i pola.

 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki licznym ciekawostkom Warto wiedzieć oraz atrakcyjnej szacie graficznej.
 • Uczy samodzielnego poznawania przyrody dzięki propozycjom ciekawych doświadczeń i obserwacji Na własne oczy opisanym zgodnie z metodą naukową.
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów przyrodniczych dzięki zastosowaniu atrakcyjnych infografik.
 • Umożliwia wykorzystanie wiedzy przyrodniczej w praktyce dzięki ilustrowanym opisom obiektów przyrodniczych Rozpoznaj…
 • Kształci podstawowe umiejętności czytania map za pomocą przejrzystych opisów i zrozumiałych instrukcji Krok po kroku.
 • Umożliwia powtórzenie materiału przed sprawdzianami dzięki czytelnym Podsumowaniom zamieszczonym po każdym dziale.
przejdź do sklepu

Tajemnice przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” ułatwia kształcenie najważniejszych umiejętności i utrwalanie wiedzy.

 • Ułatwia pracę dzięki przejrzystej strukturze i korelacji z podręcznikiem.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i umiejętności dzięki różnorodnym typom ćwiczeń.
 • Zachęca do nauki przez ciekawą formę zadań oraz atrakcyjną szatę graficzną.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania przez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń oraz zadania Dla dociekliwych.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym materiałom (ćwiczeniom, animacjom, filmom i galeriom zdjęć) umieszczonym w zeszycie ćwiczeń pod kodami dostępu.
 • Uczy umiejętności samodzielnego poznawania przyrody dzięki instrukcjom ciekawych doświadczeń i obserwacji opisanym zgodnie z metodą naukową.
przejdź do sklepu

Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Atlas do przyrody dla szkoły podstawowej

Autorzy: praca zbiorowa

Atlas ilustrowany „Świat przyrody” stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody oraz jest doskonałym uzupełnieniem treści zawartych w podręczniku.
Ułatwia wyjaśnianie wybranych zagadnień geograficznych dzięki czytelnym mapom.
Rozbudza zainteresowanie ucznia przyrodą za pomocą atrakcyjnych ilustracji, wyjątkowych fotografii oraz licznych ciekawostek.
Uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dzięki ilustrowanym tablicom Poznaj rozpoznaj zawierającym opisy organizmów.
Pomaga zrozumieć zagadnienia przyrodnicze za pomocą unikalnych, przezroczystych kalek.
Ułatwia sprawdzanie wiedzy dzięki poleceniom Czy wiesz, że?

przejdź do sklepu

Zobacz nasz podręcznik i zeszyt ćwiczeń

„Tajemnice przyrody” – na przyrodzie znamy się najlepiej!

Seria łącząca sprawdzoną koncepcję z nowoczesnymi rozwiązaniami dydaktycznymi.

 • Zgodna z nową podstawą programową.
 • Dostosowana do percepcji ucznia klasy 4.
 • Wprowadza ucznia w fascynujący świat przyrody.
 • Ułatwia kształcenie najważniejszych umiejętności przyrodniczych.
zobacz podręcznik zobacz zeszyt ćwiczeń

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Skorelowana z podręcznikiem „Tajemnice przyrody” Książka Nauczyciela pozwala zaplanować i poprowadzić ciekawe lekcje oraz ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów. 

 • Pozwala prowadzić ciekawe lekcje i angażować uwagę uczniów dzięki starannie opracowanym kartom pracy, zawierającym różne typy zadań.
 • Ułatwia zaplanowanie i realizowanie procesu nauczania dzięki szczegółowemu rozkładowi materiału i planowi wynikowemu.
 • Pomaga w powtórzeniach materiału wspólnie z uczniami dzięki ciekawym grom dydaktycznym po każdym dziale

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Tajemnice przyrody” znajdą wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych, takich jak:

 • dokumentacja nauczyciela - rozkład materiału nauczania, plan wynikowy, program nauczania,
 • scenariusze lekcji i karty pracy do każdej lekcji z podręcznika,
 • generator testów, umożliwiający tworzenie własnych testów i sprawdzianów,
 • multibook, czyli interaktywną wersję podręcznika,
 • lekcje multimedialne do wybranych tematów.

generator.dlanauczyciela.pl

Generator testów i sprawdzianów ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny do przygotowania materiałów weryfikujących wiedzę. Umożliwia:

 • korzystanie z bazy gotowych zadań i testów,
 • tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • edycję zadań zamieszczonych w bazie,
 • dodawanie własnych zadań i tworzenie z nich materiałów sprawdzających wiedzę.

Multibook

Multibook „Tajemnice przyrody” to elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować na lekcji za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej.

 • Zawiera dodatkowe materiały, takie jak: zdjęcia, filmy, nagrania, ciekawostki oraz animacje.
 • Ułatwia realizację wybranych treści  w nowoczesny, atrakcyjny dla uczniów sposób.
 • Umożliwia utrwalenie omawianych  tematów w ciekawy sposób dzięki ćwiczeniom interaktywnym.
Pobierz multibook

Zobacz także