Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Publikacje wykorzystywane w szkole podstawowej powinny uwzględniać możliwości percepcyjne młodszych uczniów.
Czytelniejsza i bardziej atrakcyjna szata graficzna oraz zastosowanie wizualnych form przekazu
w postaci tabel, wypunktowań i schematów ułatwiają naukę przedmiotu.

Bardziej przyjazny sposób przedstawienia treści

Aby jeszcze lepiej dopasować formy przekazu do możliwości percepcyjnych uczniów klasy czwartej,
ograniczyliśmy niektóre opisy na rzecz wypunktowań, tabel czy infografik. Dodatkowo ulepszyliśmy wybrane infografiki i dodaliśmy nowe.

Wybieraj pomoce dydaktyczne,
które nadążają za zmieniającymi się oczekiwaniami

Ponad 180 zasobów znajdujących się w Multibooku, w tym filmy edukacyjne, animacje, symulacje, rysunki interaktywne itp.,
pobudza wyobraźnię uczniów i sprzyja skupieniu ich uwagi podczas zajęć.