SERIA

Dziś i jutro

 • Rozwija kompetencje obywatelskie i kształci umiejętności potrzebne w codziennym życiu za pomocą odpowiednich materiałów dydaktycznych i ćwiczeń.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji dzięki materiałom z kompleksowej obudowy dydaktycznej.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez atrakcyjną szatę graficzną, nowoczesne infografiki oraz ciekawe rozwiązania edukacyjne (np. wirtualne spacery, filmy).
 • Pomaga sprawdzać wiedzę za pomocą zróżnicowanych zadań i poleceń znajdujących się w podręczniku.
 • Umożliwia realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści i zrozumiałemu językowi.

Elementy serii

Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 874/2017
Autorzy: Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro” to podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, który w przystępnej formie przedstawia informacje dotyczące zagadnień społecznych, ustroju Rzeczypospolitej, samorządu terytorialnego, praw człowieka i spraw międzynarodowych. 

 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych rozwiązań graficznych: ilustracji, infografik i schematów.
 • Ułatwia nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści.
 • Kształtuje aktywną postawę obywatelską poprzez różnorodne ćwiczenia zamieszczone po każdym temacie.
 • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami za pomocą ćwiczeń, testów i elementu Fakty i opinie.
 • Ułatwia samodzielne powtarzanie wiadomości poprzez Podsumowania po każdym rozdziale.
 • Umożliwia pracę z Konstytucją RP dzięki zamieszczeniu tekstu ustawy zasadniczej na końcu publikacji.
przejdź do sklepu

Atlas do wiedzy o społeczeństwie

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to publikacja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności uczniów.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżać omawiane treści dzięki przystępnie zaprezentowanym i aktualnym danym statystycznym.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach poprzez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronną analizę zagadnień przedstawionych w atrakcyjnej formie graficznej, m.in. w postaci map, wykresów, schematów, diagramów, zdjęć.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności przedmiotowych dzięki bogatemu wyborowi różnorodnych materiałów i źródeł.

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

Poznaj nasz podręcznik

„Dziś i jutro” – sprawdzony podręcznik w nowej odsłonie

 • Zawiera sprawdzone i cenione rozwiązania dydaktyczne, zastosowane wcześniej w serii gimnazjalnej „Dziś i jutro”.
 • Realizuje treści z nowej podstawy programowej i jest dostosowany do poziomu percepcji ucznia.
 • Pomaga rozwijać kompetencje obywatelskie uczniów.
 • Umożliwia skuteczne nauczanie treści przedmiotowych.
zobacz materiały promocyjne

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu dlanauczyciela.pl osoby pracujące z serią „Dziś i jutro” znajdą wiele pomocy dydaktycznych:

 • wirtualne spacery  
 • scenariusze projektów edukacyjnych,
 • scenariusze lekcji,
 • karty pracy,
 • artykuły,
 • oraz prezentacje multimedialne, filmy, „prasówkę” i wiele innych materiałów edukacyjnych.

generator.dlanauczyciela.pl

Generator testów i sprawdzianów ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny do przygotowania materiałów weryfikujących wiedzę. Umożliwia:

 • korzystanie z bazy gotowych zadań i testów,
 • tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • edycję zadań zamieszczonych w bazie,
 • dodawanie własnych zadań i tworzenie z nich materiałów sprawdzających wiedzę.

Rekomendowane dla Ciebie

Wirtualne spacery

Wirtualne spacery

Specjalne prezentacje, zawierające najważniejsze wiadomości przedmiotowe.

Dołączone do wirtualnych spacerów opisy kompetencji danych urzędów czy formularze urzędowe, ułatwiają przyswojenie wielu informacji przedmiotowych oraz kształcenie kompetencji obywatelskich.

zobacz więcej

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

Więcej o serii

Jak będzie wyglądać przedmiot „wiedza o społeczeństwie” w zreformowanej szkole podstawowej?

Dotychczas w szkole podstawowej zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie były realizowane w ramach przedmiotu „historia i społeczeństwo”. W związku z wejściem w życie w 2017 r. reformy edukacji nastąpi powrót do klasycznego nauczania historii.

Zobacz także