Edukacja językowa z SUPER POWERS jest:  

 • Pozytywna, bo ukierunkowana na rozwój i szacunek, prowadząca do sukcesów na miarę możliwości KAŻDEGO UCZNIA.
 • Nowoczesna, wykorzystująca NARZĘDZIA XXI wieku do wspierania nauczycielskich i uczniowskich supermocy.
 • Wspierająca, w której jest miejsce dla KAŻDEGO DZIECKA, na jego talenty i trudności, z którymi się zmaga.

Super Powers kl.4

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 1097/1/2020
Autorzy: Kevin Hadley, Jon Hird, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka, Barbara Ściborowska

Nowość. Edycja 2020-2022

Praca z podręcznikiem Super Powers 4 to:

 • prezentacja zagadnień gramatycznych w łagodny sposób, dzięki rozłożeniu treści gramatycznych na dwie lekcje w rozdziale,
 • możliwość pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie, dzięki podziałowi na słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz oznaczeniu ćwiczeń wg. stopnia trudności,
 • polecenia, wskazówki, strategie uczenia się i wyjaśnienia gramatyczne napisane łatwym, dostępnym dla ucznia językiem,
 • łatwy dostęp do nagrań w szkole i w domu w postaci kodów QR,
 • zabawa i rozrywka, dzięki wykorzystaniu gier, projektów edukacyjnych i rapów.
przejdź do sklepu

Super Powers kl.4

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Kevin Hadley, Kim Ashmore, Magdalena Dygała, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka

Nowość. Edycja 2020-2022

Praca z zeszytem ćwiczeń Super Powers 4 to:

 • możliwość korzystania z różnorodnych zadań, pozwalające na swobodne przećwiczenie wszystkich zagadnień językowych w szkole i w domu,
 • wskazówki pomagające uczniom w samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń,
 • przyjazny layout, dużo miejsca na wykonywanie zadań pisemnych,
 • dobra nawigacja z podręcznikiem,
 • dodatkowa sekcja ćwiczeń gramatycznych i nauki pisania pozwala na utrwalenie najtrudniejszych dla uczniów zagadnień i umiejętności językowych,
 • łatwy dostęp do nagrań i filmów gramatycznych w klasie i w domu, kulturowych oraz z udziałem vlogerów poprzez kody QR.
przejdź do sklepu
Super Powers kl. 5

Super Powers kl. 5

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 1097/2/2021
Autorzy: Kevin Hadley, Jon Hird, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka, Barbara Ściborowska, Paulina Kuźmo-Biwan

Nowość! Edycja 2021-2023

Praca z podręcznikiem Super Powers 5 to:

 • prezentacja zagadnień gramatycznych w łagodny sposób, dzięki rozłożeniu treści gramatycznych na dwie lekcje w rozdziale,
 • możliwość pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie, dzięki podziałowi na słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz oznaczeniu ćwiczeń wg. stopnia trudności,
 • polecenia, wskazówki, strategie uczenia się i wyjaśnienia gramatycznenapisane łatwym, dostępnym dla ucznia językiem,
 • łatwy dostęp do nagrań w szkole i w domu w postaci kodów QR,
 • zabawa i rozrywka, dzięki wykorzystaniu gier, projektów edukacyjnych i rapów.
przejdź do sklepu
Super Powers kl. 5

Super Powers kl. 5

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Kevin Hadley, Kim Ashmore, Magdalena Dygała, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka

Nowość! Edycja 2021-2023

Praca z zeszytem ćwiczeń Super Powers 5 to:

 • możliwość korzystania z różnorodnych zadań, pozwalające na swobodne przećwiczenie wszystkich zagadnień językowych w szkole i w domu,
 • wskazówki pomagające uczniomw samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń,
 • przyjazny layout, dużo miejsca na wykonywanie zadań pisemnych,
 • dobra nawigacja z podręcznikiem,
 • dodatkowa sekcja ćwiczeń gramatycznych i nauki pisaniapozwala na utrwalenie najtrudniejszych dla uczniów zagadnień i umiejętności językowych,
 • łatwy dostęp do nagrań i filmów gramatycznychw klasie i w domu, kulturowych oraz z udziałem vlogerów poprzez kody QR.
przejdź do sklepu
Super Powers kl.5

Super Powers kl.5

Bank pomysłów

Autorzy: Praca zbiorowa

Nowość! Edycja 2021-2023

Bank Pomysłów dla klasy 5 to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 • 120 stron dodatkowych, gotowych materiałów do kopiowania. Materiały zintegrowane z podręcznikiem, które pomogą nauczycielowi w pracy z uczniami na różnym poziomie językowym, o różnych potrzebach edukacyjnych oraz stylach uczenia się.
 • Wsparcie nauczyciela w wyrównywaniu poziomu językowego klasy. Zapewnia komfort pracy i satysfakcję nauczyciela oraz lepszą edukację językową dla każdego ucznia.
 • Szeroki wybór ćwiczeń SPE.

Ćwiczenia dla tzw. „fast finishers”, czyli uczniów, którzy zazwyczaj szybciej kończą pracę.

Super Powers kl.7

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 1097/4/2020
Autorzy: Dziewicka Aleksandra; Dygała Magdalena; Freeman-Zolotenki Jayne; Shaw Magdalena

Nowość. Edycja 2020-2022

Praca z podręcznikiem Super Powers 7 to:

 • realizacja wszystkich zagadnień z podstawy programowej już w klasie siódmej, dzięki czemu w klasie ósmej uczniowie mogą skoncentrować się na powtarzaniu materiału i przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty,
 • unikatowy 8. rozdział Closer, który powtarza materiał z całego roku, a nauczyciel decyduje, w jakim zakresie będzie z niego korzystał,
 • ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym w każdej lekcji,
 • rozłożenie treści gramatycznych na dwie lekcje w rozdziale, wsparte przez wyjaśnienia w języku polskim i filmy gramatyczne,
 • możliwość pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie dzięki podziałowi na słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz oznaczeniu ćwiczeń wg. stopnia trudności,
 • rozbudowany program nauki pisania, obejmujący wszystkie formy z informatora egzaminacyjnego CKE,
 • rozrywka, dzięki wykorzystaniu gier, projektów edukacyjnych i lekcji z udziałem vlogerów,
 • pomoc w najtrudniejszych dla ucznia dziedzinach – gramatyce i pisaniu – dzięki dodatkowym sekcjom Grammar Bank i Writing Bank.
przejdź do sklepu

Super Powers kl.7

Zeszyt Ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jayne Freeman-Zolotenki, Kim Ashmore, Magdalena Shaw, Magdalena Dygała, Małgorzata Konopczyńska, Joanna Filous

Nowość. Edycja 2020-2022

Praca z zeszytem ćwiczeń Super Powers 7 to:

 • bogactwo różnorodnych ćwiczeń, pozwalające na swobodne przećwiczenie wszystkich zagadnień językowych,
 • różnorodne ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym, pozwalające na gruntowne i stopniowe przygotowanie do egzaminu w ramach bieżącej nauki,
 • sekcje Writing, Grammar Bank i Open Tasks, pozwalające na dodatkowe ćwiczenie najtrudniejszych dla uczniów umiejętności i typów zadań,
 • wskazówki pomagające uczniom w samodzielnym wykonywaniu zadań,
 • dużo miejsca na wykonywanie ćwiczeń pisemnych,
 • dobra nawigacja z podręcznikiem,
 • kolorowe karty pracy do lekcji filmowych,
 • łatwy dostęp do nagrań i filmów poprzez kody QR.
przejdź do sklepu
Repetytorium 8

Repetytorium 8

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 1097/5/2021
Autorzy: Jayne Freeman-Zolotenki

NOWOŚĆ! EDYCJA 2021-2023

Praca z podręcznikiem to:

 • Skuteczne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty dzięki ćwiczeniom w formatach egzaminacyjnych znajdujących się w każdej lekcji (ćwiczenia egzaminacyjne w każdej lekcji, układ lekcji opowiadający kolejności zadań w arkuszu egzaminacyjnym).
 • Nauczanie języka obcego w takiej formie, w jakiej znajdzie się na egzaminie ósmoklasisty i z jakim uczniowie zetkną się poza szkołą. Dzieje się to za sprawą odpowiedniego połączenia dwóch tematów egzaminacyjnych w ramach jednego rozdziału (materiał podzielony na lekcje, spiralne łączenie treści,  teoria, czyli gramatyka i słownictwo, poprzedza praktykę – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie).
 • Motywacja do pracy nawet w okresie po egzaminie ósmoklasisty dzięki unikalnemu rozdziałowi Closer. Nauka opiera się tu na komunikacji, grach, projektach i rozwija umiejętności istotne w XXI wieku. Closer można realizować na 7 do 14 godzin lekcyjnych, co zapewnia elastyczność pracy przy zmiennym terminie egzaminu.
 • Wsparcie uczniów przez przejrzystą i czytelną szatę graficzną, jasne i krótkie wyjaśnienia zagadnień, filmy gramatyczne, wskazówki, naukę pisania step by step.
 • Poszerzenie zakresu słownictwa dla uczniów mocniejszych dzięki sekcji Extra Vocabulary Practise na końcu podręcznika.
przejdź do sklepu
Repetytorium 8

Repetytorium 8

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jayne Freeman-Zolotenki

NOWOŚĆ! EDYCJA 2021-2023

Praca z zeszytem ćwiczeń to:

 • Spójne połączenie treści z przedstawionymi w podręczniku: każdej lekcji z podręcznika i wszystkim materiałom dodatkowym na końcu podręcznika odpowiada zestaw zadań w zeszycie ćwiczeń.
 • Intensywny trening egzaminacyjny w każdej lekcji m.in. dzięki sekcji Exam. Znajdują się w niej ćwiczenia z punktacją o charakterze egzaminacyjnym, a każda kolejna sekcja zbiera materiał z poprzednich unitów.
 • Atrakcyjna dla uczniów forma pracy z czterema rodzajami filmów:
  •  gramatycznych, w formie sketch notes z komentarzem w języku polskim,
  •  komunikacyjnych, z udziałem nastoletnich youtuberów,
  •  kulturowych, przybliżających kraje angielskiego obszaru językowego,
  •  egzaminacyjnych, w formie przewodnika po egzaminie ósmoklasisty.

Filmom towarzyszą kolorowe karty pracy w zeszycie ćwiczeń.

 • Diagnoza umiejętności egzaminacyjnych na początku roku szkolnego – dzięki testowi „na wejście” – Mock Test.
 • Regularne powtórki materiału w formie arkusza egzaminacyjnego po każdym rozdziale – w formie lekcji Test.
 • Bogata baza ćwiczeń uzupełniających i do samodzielnej pracy w domu.
 • Dodatkowy trening gramatyczny dzięki sekcji Extra Grammar Practise na końcu zeszytu ćwiczeń.
przejdź do sklepu
Super Powers kl.8

Super Powers kl.8

Bank Pomysłów

Autorzy: Praca zbiorowa

Bank pomysłów to 144 strony do kopiowania z dodatkowymi zadaniami do każdego rozdziału. Publikacja zawiera karty pracy do samodzielnej pracy ucznia (w domu, na zajęciach wyrównawczych w szkole, na lekcjach).

W skład Banku pomysłów wchodzą dwa rodzaje kart pracy :

 • Karty Support – zawierające zadania dla uczniów wymagających dodatkowego treningu; w ich skład wchodzą prostsze zadania (tylko zamknięte) oraz dodatkowe wskazówki,
 • Karty Mastery – zawierające zadania dla uczniów bardziej zaawansowanych językowo; w tych kartach znajdują się wszystkie typy zadań egzaminacyjnych, w tym zadania otwarte.

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Super Powers w trybie nauki zdalnej:

 • ONEbook– innowacyjne oprogramowanie do tablic interaktywnych wspierające pracę nauczyciela.
  PRZEJDŹ ›
 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ 
 • generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej.
  PRZEJDŹ ›
 • dlanauczyciela.pl – materiały dydaktyczne dla klasy 4 i 7. Sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ 
 • Kanał na YouTube’ie – kanał z klipami z brytyjskimi vlogerami oraz filmami gramatycznymi do samodzielnej powtórki materiału.
  PRZEJDŹ ›
 • Banki pomysłów – dodatkowe materiały rozwijające komunikację, dla uczniów na różnych poziomach językowych i o różnych potrzebach edukacyjnych.
  PRZEJDŹ ›
 • Przewodnik Specjalne Potrzeby Edukacyjne – wskazówki do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmodyfikowane wersje zadań.
  PRZEJDŹ ›

Super Powers - nowa seria do klas 4-8

Czy stoisz przed wyborem podręcznika do języka angielskiego dla klas 4-8? Chciałbyś, żeby Twoi uczniowie dobrze przygotowali się do egzaminu ósmoklasisty a Tobie pomagał nowoczesny asystent lekcji? Czy w Twojej grupie znajdują się uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi? Mamy dla Ciebie rozwiązanie - nową serię „Super Powers”.

Zobacz podręczniki i zeszyty ćwiczeń

Podręcznik Super Powers" kl. 4

Praca z podręcznikiem to:

 • bogaty i łagodny sposób prezentacji zagadnień gramatycznych, dzięki rozłożeniu treści gramatycznych na dwie lekcje w rozdziale,
 • możliwość pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie, dzięki podziałowi na słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz oznaczeniu ćwiczeń wg. stopnia trudności,
 • polecenia, wskazówki, strategie uczenia się i wyjaśnienia gramatyczne napisane łatwym, dostępnym dla ucznia językiem,
 • łatwy dostęp do nagrań w szkole i w domu w postaci kodów QR,
 • zabawa i rozrywka, dzięki wykorzystaniu gier, projektów edukacyjnych i rapów,
 • dodatkowa pomoc w najtrudniejszych dla ucznia dziedzinach, jakimi są nauka gramatyki i pisania,
 • dodatkowe sekcje Grammar Bank i Writing Bank na końcu książki.
zobacz podręcznik – kl. 4. zobacz przewodnik

Podręcznik Super Powers" kl. 7

Praca z podręcznikiem to:

 • uzupełnienie wszystkich zagadnień z podstawy programowej już w klasie siódmej,pozwala w ósmej klasie skoncentrować się na powtarzaniu materiału i przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty,
 • unikatowy 8. rozdział Closer, który powtarza materiał z całego roku, a nauczyciel decyduje, w jakim zakresie będzie z niego korzystał,
 • ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym w każdej lekcji,
 • rozłożenie treści gramatycznych na dwie lekcje w rozdziale, wsparte przez wyjaśnienia w języku polskim i filmy gramatyczne,
 • możliwość pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie dzięki podziałowi na słownictwo podstawowe i rozszerzone oraz oznaczeniu ćwiczeń wg. stopnia trudności,
 • rozbudowany program nauki pisania, obejmujący wszystkie formy z informatora egzaminacyjnego CKE,
 • rozrywka, dzięki wykorzystaniu gier, projektów edukacyjnych i lekcji z udziałem vlogerów,
 • pomoc w najtrudniejszych dla ucznia dziedzinach - gramatyce i pisaniu – dzięki dodatkowym sekcjom Grammar Bank i Writing Bank.
zobacz podręcznik – kl. 7. zobacz przewodnik

Zeszyt ćwiczeń Super Powers" kl. 4

Praca z zeszytem ćwiczeń to:

 • bogactwo różnorodnych zadań, pozwalające na swobodne przećwiczenie wszystkich zagadnień językowych w szkole i w domu,
 • wskazówki pomagające uczniom w samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń,
 • przyjazny layout, dużo miejsca na wykonywanie zadań pisemnych,
 • dobra nawigacja z podręcznikiem,
 • dodatkowa sekcja ćwiczeń gramatycznych i nauki pisania pozwala na utrwalenie najtrudniejszych dla uczniów zagadnień i umiejętności językowych,
 • łatwy dostęp w klasie i w domu do nagrań i filmów gramatycznych, kulturowych oraz z udziałem vlogerów poprzez kody QR.
zobacz zeszyt ćwiczeń – kl. 4.

Zeszyt ćwiczeń Super Powers" kl. 7

Praca z zeszytem ćwiczeń to:

 • bogactwo różnorodnych ćwiczeń, pozwalające na swobodne przećwiczenie wszystkich zagadnień językowych,
 • różnorodne ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym, pozwalające na gruntowne i stopniowe przygotowanie do egzaminu w ramach bieżącej nauki,
 • sekcje Writing, Grammar Bank i Open Tasks, pozwalające na dodatkowe ćwiczenie najtrudniejszych dla uczniów umiejętności i typów zadań,
 • wskazówki pomagające uczniom w samodzielnym wykonywaniu zadań,
 • dużo miejsca na wykonywanie ćwiczeń pisemnych,
 • dobra nawigacja z podręcznikiem,
 • kolorowe karty pracy do lekcji filmowych,
 • łatwy dostęp do nagrań i filmów poprzez kody QR.
zobacz zeszyt ćwiczeń – kl. 7.

Pomoce dydaktyczne

 

Książka nauczyciela

Praca z książką nauczyciela to:

 • oszczędność czasu przy planowaniu lekcji m.in. dzięki bardzo czytelnej nawigacji,
 • wygodny dostęp do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, transkrypcji nagrań i kluczy odpowiedzi,
 • wsparcie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, dzięki dostępowi do Przewodnika Specjalne Potrzeby Edukacyjne z różnorodnymi materiałami dodatkowymi,
 • dostęp do nagrań pod kodami QR.

 

Bank pomysłów

Praca z Bankiem pomysłów to:

 • materiały dla uczniów na różnych poziomach językowych i o różnych potrzebach edukacyjnych,
 • wsparcie nauczyciela w wyrównywaniu poziomu językowego klasy,
 • 120 stron dodatkowych, gotowych materiałów do kopiowania,
 • komfort pracy i satysfakcja nauczyciela oraz lepsza edukacja językowa dla każdego ucznia.
zobacz bank pomysłów zobacz bank pomysłów – kl. 7.

Przewodnik Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Praca z Przewodnikiem Specjalne Potrzeby Edukacyjne to:

 • wskazówki i ćwiczenia do lekcji zawierające alternatywne wersje ćwiczeń,
 • zmodyfikowane ćwiczenia do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń,
 • poradnik dostępny jest online.
zobacz zobaczONEbook

Innowacyjne oprogramowanie na tablice multimedialne angażujące dzieci oraz wspierające i oszczędzające czas nauczyciela.

dowiedz się więcej

 

 

Kanał z You Tube do pracy z filmami w klasie i w domu, a na nim:

 • 14 filmów gramatycznych „Super Grammar”,
 • 7 filmów z nastoletnimi vlogerami „Super Vlog”,
 • 4 filmy kulturowe „Super Travel” z kolorowymi kartami pracy w zeszycie ćwiczeń.
zobacz więcej

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

ONEbook

Innowacyjne oprogramowanie do tablic interaktywnych wspierające pracę nauczyciela.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

zobacz

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Webinaria

Na kłopoty… Onebook

Jak wykorzystać oprogramowanie interaktywne do podręczników Super Heroes i Super Powers? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Monika Kapuśniak.

Jak budować pracę z jednym kursem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Jak obudzić supermoce w uczniach, podczas nauki języka angielskiego? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Małgorzata Gutowska .

I’m a super hero - sposobach na uczniowskie i nauczycielskie sukcesy na lekcjach angielskiego!

Jak obudzić supermoce w uczniach, podczas nauki języka angielskiego? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Małgorzata Gutowska.

Motivating young learners presentation: in YL’s shoes

Co robić, aby wesprzeć uczniów w nauce języka i zmotywować ich do pracy? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Rebecca Adlard.

O uczniowskich i nauczycielskich supermocach egzaminacyjnych

Nauczycielskie supermocne i uczniowski power są najlepszą kombinacją w procesie pozytywnej edukacji, gdzie miarą sukcesu staje się nie tylko wynik egzaminu, ale także ciekawość poznawcza ucznia i rozwój jego umiejętności językowych.

Super Powers 4 i 7

Edukacja z Nową Erą jest POZYTYWNA, WSPIERAJĄCA i NOWOCZESNA. Pozytywna,  bo ukierunkowana na rozwój i  szacunek, prowadząca do sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia. Wspierająca, w której jest miejsce dla każdego dziecka, na jego talenty i trudności, z którymi się zmaga. Nowoczesna, bo wykorzystująca narzędzia XXI wieku do wspierania nauczycielskich i uczniowskich super mocy.

ONEBOOK – nowoczesna edukacja,
która oszczędza czas nauczyciela i angażuje ucznia

Powstały w 2020 roku ONEBOOK Twój asystent lekcji to innowacyjne oprogramowanie to tablic interaktywnych wspierające pracę anglistów
w szkole podstawowej. ONEBOOK to odpowiedź na szybko postępujące zmiany w edukacji i potrzeby współczesnych uczniów.

Włącz w sobie moc i wesprzyj uczniów
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Program językowej edukacji wspierającej to ekosystem rozwiązań do pracy z uczniami o zróżnicowanych
potrzebach edukacyjnych, który jest integralną częścią kursu Super Powers.

Pozytywny przepis na egzamin

Prace nad SUPER POWERS rozpoczęliśmy już po ukazaniu się w 2018 roku informatora o egzaminie ósmoklasisty
i uwzględniliśmy wszystkie aspekty pierwszej edycji tego egzaminu z kwietnia 2019 roku.

Zobacz także