Strefa narzędzi

Seria do nauki języka niemieckiego dla klas 7–8, która elastycznie dopasowuje się do potrzeb wszystkich nauczycieli. Gwarantuje skuteczną naukę języka niemieckiego dzięki efektywnej metodzie nauczania gramatyki oraz inspirującym materiałom kulturoznawczym. Innowacyjne rozwiązania technologiczne angażują uczniów, motywując jednocześnie do nauki języka.

 • posiada przejrzysty rozkład materiału, podzielony na 2 lata, który gwarantuje realizację podstawy oraz osiągnięcie wymaganego poziomu A1,
 • umożliwia efektywną naukę gramatyki dzięki Grammatik FIT, bogatemu zestawowi materiałów gramatycznych w tradycyjnej i interaktywnej formie,
 • motywuje uczniów do nauki języka niemieckiego dzięki ONEbook, innowacyjnemu oprogramowaniu  do tablic interaktywnych,
 • inspiruje do uczestniczenia w wyjątkowej przygodzie z językiem niemieckim dzięki pracy z filmem oraz wideoblogom,
 • buduje zaangażowanie uczniów poprzez ciekawe projekty interkulturowe przedstawiające kulturę krajów niemieckojęzycznych, także w odniesieniu do kultury polskiej,
 • zawiera bliskie uczniom rozwiązania technologiczne, takie jak kody QR, ćwiczenia oparte na użyciu Internetu i mediów społecznościowych,
 • oferuje nauczycielom gotowe materiały skorelowane z podręcznikiem do pracy z uczniami o zróżnicowanych poziomach językowych oraz potrzebach edukacyjnych.

Deutschtour FIT

Zeszyt ćwiczeń kl. 7

Autorzy: Kosacka Małgorzata, Kościelniak-Walewska Ewa

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • Zadania leksykalno-gramatyczne ściśle skorelowane z podręcznikiem.
 • Dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (Wortschatz und Grammatik FIT) z odniesieniem do podręcznika oraz udostępniony poprzez kody QR pakiet dodatkowych zadań gramatycznych (Grammatik EXTRA!).
 • 14 filmów gramatycznych z objaśnieniami zagadnień gramatycznych dostępne poprzez kody QR.
 • Dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!) oraz dostęp poprzez kody QR do kart pracy z ćwiczeniami na komunikację (Rollenspiel).
 • Utrwalenie słownictwa aktywnego z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!).
 • Skuteczne przygotowanie do sprawdzianów po każdym rozdziale (Mein Test z nagraniami dostępnymi poprzez kody QR).
 • Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie rozumienia autentycznego języka poprzez filmy dostępne za pomocą kodów QR (Filmlektionen).
 • Inspiracje do samodzielnej pracy projektowej (Videoblogs).
 • Autentyczne filmy o tematyce krajoznawczej oraz karty pracy do filmów dostępne poprzez kody QR (Bank filmów).
przejdź do sklepu

DEUTSCHTOUR FIT

Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022

Nr dopuszczenia: 1096/1/2020
Autorzy: Kościelniak-Walewska Ewa

Nowa Edycja 2020-2022

Deutschtour FIT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej - gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń - a w nim:

 • Przejrzysta budowa - każda z sześciu lekcji w rozdziale prezentowana na rozkładówce.
 • Treści gramatyczne prezentowane w przystępny sposób w lekcji - podręczne tabele i reguły.
 • Systematyzujące zagadnienia gramatyczne zestawione w postaci tabel i reguł w języku polskim (Grammatik FIT) po każdym rozdziale.
 • Wzbogacona oferta ćwiczeń leksykalno-gramatycznych rozwijająca sprawności językowe (Dialogecke EXTRA! i Textecke EXTRA!).
 • Autentyczne materiały niosące ze sobą treści realioznawcze dotyczące krajów DACHL – lekcje w rozdziale oraz dwie lekcje w sekcji
 • Interesujące projekty (Projekt!) motywujące do nauki języka niemieckiego.
 • Słownik aktywny (Aktivwörterbuch), który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu.
 • Sekcje powtórzeniowe (Vor der Klassenarbeit!) po każdym rozdziale.
 • Intensywny trening fonetyczny (Aussprache) z nagraniami, tabelami i polskimi odpowiednikami wymawianych głosek lub ich zbitek.
przejdź do sklepu

DEUTSCHTOUR FIT

Podręcznik kl. 8 Nowa Edycja 2021-2023

Nr dopuszczenia: 1096/2/2021
Autorzy: Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Edycja 2021-2023

Deutschtour FIT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej - gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń - a w nim:

 • Przejrzysta budowa - każda z sześciu lekcji w rozdziale prezentowana na rozkładówce.
 • Treści gramatyczne prezentowane w przystępny sposób w lekcji - podręczne tabele i reguły.
 • Systematyzujące zagadnienia gramatyczne zestawione w postaci tabel i reguł w języku polskim (Grammatik FIT) po każdym rozdziale.
 • Wzbogacona oferta ćwiczeń leksykalno-gramatycznych rozwijająca sprawności językowe (Dialogecke EXTRA! i Textecke EXTRA!).
 • Autentyczne materiały niosące ze sobą treści realioznawcze dotyczące krajów DACHL – lekcje w rozdziale oraz dwie lekcje w sekcji
 • Interesujące projekty (Projekt!) motywujące do nauki języka niemieckiego.
 • Słownik aktywny (Aktivwörterbuch), który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu.
 • Sekcje powtórzeniowe (Vor der Klassenarbeit!) po każdym rozdziale.
 • Intensywny trening fonetyczny (Aussprache) z nagraniami, tabelami i polskimi odpowiednikami wymawianych głosek lub ich zbitek.
przejdź do sklepu
Deutschtour FIT

Deutschtour FIT

Zeszyt ćwiczeń kl. 8

Autorzy: Małgorzata Kosacka

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • Zadania leksykalno-gramatyczne ściśle skorelowane z podręcznikiem.
 • Dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (Wortschatz und Grammatik FIT) z odniesieniem do podręcznika oraz udostępniony poprzez kody QR pakiet dodatkowych zadań gramatycznych (Grammatik EXTRA!).
 • 14 filmów gramatycznych z objaśnieniami zagadnień gramatycznych dostępne poprzez kody QR.
 • Dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!) oraz dostęp poprzez kody QR do kart pracy z ćwiczeniami na komunikację (Rollenspiel).
 • Utrwalenie słownictwa aktywnego z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!).
 • Skuteczne przygotowanie do sprawdzianów po każdym rozdziale (Mein Test z nagraniami dostępnymi poprzez kody QR).
 • Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie rozumienia autentycznego języka poprzez filmy dostępne za pomocą kodów QR (Filmlektionen).
 • Inspiracje do samodzielnej pracy projektowej (Videoblogs).
 • Autentyczne filmy o tematyce krajoznawczej oraz karty pracy do filmów dostępne poprzez kody QR (Bank filmów)
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

 

Książka Nauczyciela

 • zawiera pomniejszony podręcznik i zeszyt ćwiczeń wraz z nadpisanymi odpowiedziami,
 • dzięki wskazówkom wspomaga nauczyciela, jak pracować z podręcznikiem,
 • umożliwia dostęp poprzez kody QR do dodatkowych zasobów z podręcznika i zeszytu ćwiczeń,
 • zawiera płytę CD – Audio z nagraniami do podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz testów,
 • zawiera płytę DVD  z filmami (3 z sekcji Filmlektion i 7 z Banku filmów),
 • proponuje 48 rozgrzewek językowych wprowadzających w tematykę każdej lekcji.

Bank Pomysłów

Dodatkowa publikacja, skorelowana z podręcznikiem oferująca bogactwo materiałów uzupełniających do pracy z uczniami:

 • szybciej i wolniej pracującymi,
 • z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dysleksją,
 • o różnych poziomach językowych.

91 stron dodatkowych materiałów:

 • do treningu leksykalnego,
 • do treningu gramatycznego,
 • z ćwiczeniami dodatkowymi,
 • z zadaniami o podwyższonym i obniżonym stopniu trudności,
 • z grami komunikacyjnymi,
 • z lekcjami realioznawczymi.

ONEbook+

Twój asystent lekcji w nowej odsłonie

Innowacyjne oprogramowanie na tablice interaktywne i do pracy zdalnej.

Wspiera i angażuje UCZNIA:

 • nowoczesna forma
 • możliwość indywidualizacji pracy
 • interaktywne zadania na smartofny

Jest intuicyjny i oszczędza czas NAUCZYCIELA:

 • wszystkie materiały w jednym miejscu
 • sprawne powtarzanie materiału
 • czytelna struktura
 • prosta nawigacja
pobierz aplikacje

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Generator testów i sprawdzianów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę.

zobacz

ONEbook +

Twój asystent lekcji w nowej odsłonie.

zobacz

Dlaczego warto wybrać serię Deutschtour FIT?

Deutschtour FIT to seria, która elastycznie dopasowuje się do potrzeb wszystkich nauczycieli. To gwarancja skutecznej nauki języka niemieckiego, dzięki efektywnej metodzie nauczania gramatyki oraz inspirującym materiałom kulturoznawczym.

Motywacja do nauki

języka niemieckiego

Uczniowie często postrzegają język niemiecki jako przedmiot trudny i niepotrzebny. Dzięki ciekawym materiałom kulturoznawczym, pracy z filmem oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym bliskim uczniom kurs Deutschtour FIT angażuje młodych ludzi motywując ich jednocześnie do nauki.

Czytaj więcej

Grammatik FIT

efektywna metoda nauczania gramatyki

Gramatyka języka niemieckiego to niełatwy aspekt nauki tego języka. Zespół autorski i redakcyjny zastosował zupełnie nowe podejście do nauczania gramatyki, wypracowując liczne rozwiązania, dzięki którym łatwiej ją zrozumieć, zapamiętać reguły i zastosować tę wiedzę w praktyce.

Czytaj więcej

ONEbook

Twój asystent lekcji w nowej odsłonie

Wykorzystanie technologii informacyjnych znacznie zwiększa motywację uczniów do pracy na lekcji. Oczekują oni bowiem, że wiedza merytoryczna będzie zaprezentowana w ciekawy, bliski ich realiom sposób. Dzięki oprogramowaniu ONEbook nauczyciel angażuje klasę oszczędzając swój czas.

Czytaj więcej

Strefa wiedzy

Webinaria

ONEbook+ - intuicyjność, prostota i nowoczesność w nauczaniu języka niemieckiego. Atrakcyjne i ciekawe lekcje w nauce stacjonarnej oraz zdalnej

ONEbook+ - intuicyjność, prostota i nowoczesność w nauczaniu języka niemieckiego. Atrakcyjne i ciekawe lekcje w nauce stacjonarnej oraz zdalnej

ONLINE po ludzku - #1 E-learning z głową

Nauczanie zdalne niejedno ma imię, przez co rodzą się liczne pytania - a my spieszymy z odpowiedziami.

ONLINE po ludzku - #2 Praca z filmem

Na drugim spotkaniu z cyklu Online po ludzku skupimy się na zagadnieniu pracy z filmem na lekcjach zdalnych.

ONLINE po ludzku - #3 Lekcja LIVE!

Wisienką na torcie cyklu webinariów Online po ludzku jest spotkanie poświęcone lekcjom live - czyli lekcjom prowadzonym w trybie synchronicznym.

Gotowi na wszystko, czyli jak skutecznie uczyć języka niemieckiego w każdej rzeczywistości

Standardowe lekcje w klasie, hybrydowe, zdalne - obecnie jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Nauczyciele muszą adaptować swoje metody pracy i materiały dydaktyczne do niepewnej rzeczywistości szkolnej, uwzględniając przy tym wyzwania organizacyjne i ograniczenia technologiczno-sprzętowe po stronie swojej i uczniów.

Strefa rozwoju

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Uczeń

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Deutschtour FIT w trybie nauki zdalnej:

 • ONEbook – innowacyjne oprogramowanie z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, nagraniami i filmami w jednym miejscu. Dzięki dostępowi do wszystkich komponentów, ćwiczeniom na smartfony oraz możliwości omawiania zadań krok po kroku nauczyciel może w łatwy sposób pracować z klasą zdalnie.
  PRZEJDŹ ›
 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ 
 • generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów o standardowym i obniżonym poziomie trudności, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej.
  PRZEJDŹ ›
 • dlanauczyciela.pl – ponad 230 materiałów dydaktycznych, takich jak filmy gramatyczne, dodatkowe ćwiczenia, filmy, czy lekcje okolicznościowe, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ ›
 • docwiczenia.pl – platforma z nagraniami do podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz filmami do lekcji video, które ułatwią uczniom samodzielną naukę. Są one dostępne pod kodami QR zamieszczonymi w podręczniku, w zeszycie ćwiczeń oraz w Książce Nauczyciela.
  PRZEJDŹ ›
 • Filmy – ciekawe i inspirujące filmy realioznawcze umieszczone pod kodami QR w zeszycie ćwiczeń oraz w Książce Nauczyciela to doskonałe wsparcie podczas lekcji. Dodatkowe filmy gramatyczne pomagają opanować materiał z gramatyki. Bardzo pomocne podczas nauki zdalnej.
  PRZEJDŹ ›
 • Flipbooki – cyfrowe wersje rozdziałów podręczników do klasy 7 i 8. Można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej.
  PRZEJDŹ ›
 • Banki pomysłów – dodatkowe materiały rozwijające komunikację, dla uczniów na różnych poziomach językowych i o różnych potrzebach edukacyjnych. Sprawdzą się zarówno w przygotowaniu do egzaminów, jak i podczas lekcji.
  PRZEJDŹ ›
 • Learning Apps – dodatkowe zadania interaktywne dostępne pod kodami QR w Banku Pomysłów, w zeszycie ćwiczeń oraz w Książce Nauczyciela.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego wraz z nagraniami i kluczem odpowiedzi.
  PRZEJDŹ ›

Zobacz także