Seria szczegółowo dopasowana do wymogów Podstawy Programowej:

 • posiada przejrzysty rozkład materiału, podzielony na 2 lata, który gwarantuje realizację podstawy oraz osiągnięcie wymaganego poziomu A1,
 • umożliwia efektywną naukę gramatyki dzięki Grammatik FIT, bogatemu zestawowi materiałów gramatycznych w tradycyjnej i interaktywnej formie,
 • motywuje uczniów do nauki języka niemieckiego dzięki ONEbook, innowacyjnemu oprogramowaniu  do tablic interaktywnych,
 • inspiruje do uczestniczenia w wyjątkowej przygodzie z językiem niemieckim dzięki pracy z filmem oraz wideoblogom,
 • buduje zaangażowanie uczniów poprzez ciekawe projekty interkulturowe przedstawiające kulturę krajów niemieckojęzycznych, także w odniesieniu do kultury polskiej,
 • zawiera bliskie uczniom rozwiązania technologiczne, takie jak kody QR, ćwiczenia oparte na użyciu Internetu i mediów społecznościowych,
 • oferuje nauczycielom gotowe materiały skorelowane z podręcznikiem do pracy z uczniami o zróżnicowanych poziomach językowych oraz potrzebach edukacyjnych.

Dla ucznia

DEUTSCHTOUR FIT

DEUTSCHTOUR FIT

Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022

Nr dopuszczenia: 1096/1/2020
Autorzy: Kościelniak-Walewska Ewa

Nowa Edycja 2020-2022

Deutschtour FIT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej - gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń - a w nim:

 • Przejrzysta budowa - każda z sześciu lekcji w rozdziale prezentowana na rozkładówce.
 • Treści gramatyczne prezentowane w przystępny sposób w lekcji - podręczne tabele i reguły.
 • Systematyzujące zagadnienia gramatyczne zestawione w postaci tabel i reguł w języku polskim (Grammatik FIT) po każdym rozdziale.
 • Wzbogacona oferta ćwiczeń leksykalno-gramatycznych rozwijająca sprawności językowe (Dialogecke EXTRA! i Textecke EXTRA!).
 • Autentyczne materiały niosące ze sobą treści realioznawcze dotyczące krajów DACHL – lekcje w rozdziale oraz dwie lekcje w sekcji
 • Interesujące projekty (Projekt!) motywujące do nauki języka niemieckiego.
 • Słownik aktywny (Aktivwörterbuch), który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu.
 • Sekcje powtórzeniowe (Vor der Klassenarbeit!) po każdym rozdziale.
 • Intensywny trening fonetyczny (Aussprache) z nagraniami, tabelami i polskimi odpowiednikami wymawianych głosek lub ich zbitek.
przejdź do sklepu
Deutschtour FIT

Deutschtour FIT

Zeszyt ćwiczeń kl. 7

Autorzy: Kosacka Małgorzata, Kościelniak-Walewska Ewa

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • Zadania leksykalno-gramatyczne ściśle skorelowane z podręcznikiem.
 • Dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (Wortschatz und Grammatik FIT) z odniesieniem do podręcznika oraz udostępniony poprzez kody QR pakiet dodatkowych zadań gramatycznych (Grammatik EXTRA!).
 • 14 filmów gramatycznych z objaśnieniami zagadnień gramatycznych dostępne poprzez kody QR.
 • Dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!) oraz dostęp poprzez kody QR do kart pracy z ćwiczeniami na komunikację (Rollenspiel).
 • Utrwalenie słownictwa aktywnego z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!).
 • Skuteczne przygotowanie do sprawdzianów po każdym rozdziale (Mein Test z nagraniami dostępnymi poprzez kody QR).
 • Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie rozumienia autentycznego języka poprzez filmy dostępne za pomocą kodów QR (Filmlektionen).
 • Inspiracje do samodzielnej pracy projektowej (Videoblogs).
 • Autentyczne filmy o tematyce krajoznawczej oraz karty pracy do filmów dostępne poprzez kody QR (Bank filmów).
przejdź do sklepu

Pomoce dydaktyczne

ONEbook

Innowacyjne oprogramowanie na tablice multimedialne angażujące ucznia oraz wspierające i oszczędzające czas nauczyciela.

Wspiera i angażuje UCZNIA:

 • nowoczesna forma
 • możliwość indywidualizacji pracy
 • interaktywne zadania na smartofny

Jest intuicyjny i oszczędza czas NAUCZYCIELA:

 • wszystkie materiały w jednym miejscu
 • sprawne powtarzanie materiału
 • czytelna struktura
 • prosta nawigacja
Pobierz DEMO

Książka Nauczyciela

 • zawiera pomniejszony podręcznik i zeszyt ćwiczeń wraz z nadpisanymi odpowiedziami,
 • wspomaga nauczyciela poprzez wskazówki, jak pracować z podręcznikiem,
 • umożliwia dostęp poprzez kody QR do zasobów ukrytych pod kodami QR w podręczniku i zeszycie ćwiczeń,
 • zawiera płytę CD – Audio z nagraniami do podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz testów,
 • zawiera płytę DVD  z filmami (3 z sekcji Filmlektioni 7 z Banku filmów),
 • proponuje 48 rozgrzewek językowych wprowadzających w tematykę każdej lekcji.

Bank Pomysłów

Dodatkowa publikacja, skorelowana z podręcznikiem oferująca bogactwo materiałów uzupełniających do pracy z uczniami:

 • szybciej i wolniej pracującymi,
 • z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dysleksją,
 • o różnych poziomach językowych.

91 stron dodatkowych materiałów:

 • do treningu leksykalnego,
 • do treningu gramatycznego,
 • z ćwiczeniami dodatkowymi,
 • z zadaniami o podwyższonym i obniżonym stopniu trudności,
 • z grami komunikacyjnymi,
 • z lekcjami realioznawczymi.

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Generator testów i sprawdzianów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę.

zobacz

ONEbook

Innowacyjne oprogramowanie do tablic interaktywnych wspierające pracę nauczyciela.

zobacz

Zobacz także