Strefa narzędzi

Seria Deutschtour FIT to gwarancja skutecznej nauki języka niemieckiego dzięki efektywnej metodzie nauczania gramatyki oraz inspirującym materiałom kulturoznawczym.

 • Spójny system rozwiązań edukacyjnych NEON łączący publikacje papierowe i bogactwo cyfrowych rozwiązań.
 • Grammatik FIT – bogactwo zasobów gramatycznych w tradycyjnej i interaktywnej formie.
 • liczne materiały kulturo-realioznawcze.
Deutschtour FIT NEON. Klasa 7. Nowa edycja 2023–2025

Deutschtour FIT NEON. Klasa 7. Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej – Język niemiecki

Nr dopuszczenia: 1096/1/2020
Autorzy: Kościelniak-Walewska Ewa, Abramczyk Anna

Nowa Edycja 2023–2025

 

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej – Szkoła podstawowa 4–8

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej - gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń - a w nim:

 • Przejrzysta budowa - każda z sześciu lekcji w rozdziale prezentowana na rozkładówce.
 • Treści gramatyczne prezentowane w przystępny sposób w lekcji - podręczne tabele i reguły.
 • Systematyzujące zagadnienia gramatyczne zestawione w postaci tabel i reguł w języku polskim (Grammatik FIT) po każdym rozdziale.
 • Wzbogacona oferta ćwiczeń leksykalno-gramatycznych rozwijająca sprawności językowe (Dialogecke EXTRA!Textecke EXTRA!).
 • Autentyczne materiały niosące ze sobą treści realioznawcze dotyczące krajów DACHL – lekcje w rozdziale oraz dwie lekcje w sekcji
 • Interesujące projekty (Projekt!) motywujące do nauki języka niemieckiego.
 • Słownik aktywny (Aktivwörterbuch), który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu.
 • Sekcje powtórzeniowe (Vor der Klassenarbeit!) po każdym rozdziale.
 • Intensywny trening fonetyczny (Aussprache) z nagraniami, tabelami i polskimi odpowiednikami wymawianych głosek lub ich zbitek.

NEONbook Podręcznika to ponad 360 zasobów cyfrowych motywujących uczniów do pracy i ułatwia zrozumienie i zapamiętanie treści lekcji:

 • ponad 320 zadań interaktywnych,
 • 14 animacji gramatycznych, znajdujących się tuż przy zadaniach,
 • 30 tabel gramatycznych z możliwością wyświetlenia, pobrania lub wydrukowania,
 • nagrania tuż przy zadaniach na rozumienie tekstu słuchanego,
 • filmy przy zadaniach w sekcjach pracy z filmem,
 • przykładowe rozwiązania zadań do pracy w parach.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Deutschtour FIT.

przejdź do sklepu
Deutschtour FIT NEON. Klasa 7

Deutschtour FIT NEON. Klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Kosacka Małgorzata

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej – Szkoła podstawowa 4–8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • Zadania leksykalno-gramatyczne ściśle skorelowane z podręcznikiem.
 • Dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (Wortschatz und Grammatik FIT) z odniesieniem do podręcznika oraz udostępniony poprzez kody QR pakiet dodatkowych zadań gramatycznych (Grammatik EXTRA!).
 • 14 filmów gramatycznych z objaśnieniami zagadnień gramatycznych dostępne poprzez kody QR.
 • Dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!) oraz dostęp poprzez kody QR do kart pracy z ćwiczeniami na komunikację (Rollenspiel).
 • Utrwalenie słownictwa aktywnego z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!).
 • Skuteczne przygotowanie do sprawdzianów po każdym rozdziale (Mein Testz nagraniami dostępnymi poprzez kody QR).
 • Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie rozumienia autentycznego języka poprzez filmy dostępne za pomocą kodów QR (Filmlektionen).
 • Inspiracje do samodzielnej pracy projektowej (Videoblogs).
 • Autentyczne filmy o tematyce krajoznawczej oraz karty pracy do filmów dostępne poprzez kody QR (Bank filmów).

Teraz cyfrowy zeszyt ćwiczeń w NEONbooku jest dostępny dla każdego ucznia na lekcji i w domu. W NEONbooku Zeszytu Ćwiczeń znajduje się:

 • ponad 250 zadań interaktywnych,
 • nagrania tuż przy zadaniach na rozumienie tekstu słuchanego,
 • filmy do odtworzenia przy zadaniach z możliwością włączenia i wyłączenia napisów,
 • tabele i animacje gramatyczne przy zadaniach ćwiczących struktury gramatyczne,
 • dodatkowe sekcje gramatyczno-leksykalne z zadaniami interaktywnymi, które mogą być doskonałą bazą do zadawania online’owych prac domowych,
 • kody QR do dodatkowych zadań na docwiczenia.pl,
 • odpowiedzi do zadań wspomagające autonomię nauczania.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Deutschtour FIT.

przejdź do sklepu

Deutschtour FIT 8

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa Edycja 2021-2023

Nr dopuszczenia: 1096/2/2021
Autorzy: Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Edycja 2021-2023

Deutschtour FIT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej - gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń - a w nim:

 • Przejrzysta budowa - każda z sześciu lekcji w rozdziale prezentowana na rozkładówce.
 • Treści gramatyczne prezentowane w przystępny sposób w lekcji - podręczne tabele i reguły.
 • Systematyzujące zagadnienia gramatyczne zestawione w postaci tabel i reguł w języku polskim (Grammatik FIT) po każdym rozdziale.
 • Wzbogacona oferta ćwiczeń leksykalno-gramatycznych rozwijająca sprawności językowe (Dialogecke EXTRA! i Textecke EXTRA!).
 • Autentyczne materiały niosące ze sobą treści realioznawcze dotyczące krajów DACHL – lekcje w rozdziale oraz dwie lekcje w sekcji
 • Interesujące projekty (Projekt!) motywujące do nauki języka niemieckiego.
 • Słownik aktywny (Aktivwörterbuch), który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu.
 • Sekcje powtórzeniowe (Vor der Klassenarbeit!) po każdym rozdziale.
 • Intensywny trening fonetyczny (Aussprache) z nagraniami, tabelami i polskimi odpowiednikami wymawianych głosek lub ich zbitek.
przejdź do sklepu
Deutschtour FIT 8

Deutschtour FIT 8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Małgorzata Kosacka

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • Zadania leksykalno-gramatyczne ściśle skorelowane z podręcznikiem.
 • Dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (Wortschatz und Grammatik FIT) z odniesieniem do podręcznika oraz udostępniony poprzez kody QR pakiet dodatkowych zadań gramatycznych (Grammatik EXTRA!).
 • 14 filmów gramatycznych z objaśnieniami zagadnień gramatycznych dostępne poprzez kody QR.
 • Dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!) oraz dostęp poprzez kody QR do kart pracy z ćwiczeniami na komunikację (Rollenspiel).
 • Utrwalenie słownictwa aktywnego z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!).
 • Skuteczne przygotowanie do sprawdzianów po każdym rozdziale (Mein Test z nagraniami dostępnymi poprzez kody QR).
 • Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie rozumienia autentycznego języka poprzez filmy dostępne za pomocą kodów QR (Filmlektionen).
 • Inspiracje do samodzielnej pracy projektowej (Videoblogs).
 • Autentyczne filmy o tematyce krajoznawczej oraz karty pracy do filmów dostępne poprzez kody QR (Bank filmów)
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię Deutschtour FIT?

Edukacja z Nową Erą i NEON-em to rozwiązanie, które pozwoli Ci dostosować lekcję do każdego ucznia dzięki różnorodności zadań. NEONbooki Podręcznika i Zeszytu Ćwiczeń są dostępne dla ucznia i nauczyciela. Interaktywna forma ćwiczeń oferuje więcej możliwości rozwiązywania ćwiczeń, niż forma papierowa. Elementy grywalizacji w postaci punktów i pucharów oraz możliwości wyboru awatara zwiększą jego motywację.

NEONbook Podręcznika

Ponad 360 zasobów cyfrowych motywuje uczniów do pracy i ułatwia zrozumienie i zapamiętanie treści lekcji.

Co znajdziesz w NEONbooku Podręcznika?

 • ponad 320 zadań interaktywnych
 • 14 animacji gramatycznych, znajdujących się tuż przy zadaniach
 • 30 tabel gramatycznych z możliwością wyświetlenia, pobrania lub wydrukowania
 • nagrania tuż przy zadaniach na rozumienie tekstu słuchanego
 • filmy przy zadaniach w sekcjach pracy z filmem
 • przykładowe rozwiązania zadań do pracy w parach


    

NEONbook Zeszytu ćwiczeń

Co znajdziesz w NEONbooku Zeszytu Ćwiczeń?

 • ponad 250 zadań interaktywnych
 • nagrania tuż przy zadaniach na rozumienie tekstu słuchanego
 • filmy do odtworzenia przy zadaniach z możliwością włączenia i wyłączenia napisów
 • tabele i animacje gramatyczne przy zadaniach ćwiczących struktury gramatyczne
 • dodatkowe sekcje gramatyczno-leksykalne z zadaniami interaktywnymi, które mogą być doskonałą bazą do zadawania online’owych prac domowych
 • kody QR do dodatkowych zadań na docwiczenia.pl
 • odpowiedzi do zadań wspomagające autonomię nauczania

     

Gramatyka i słownictwo

Każdy z rozdziałów zawiera Grammatik FIT, czyli zbiór reguł i tabel gramatycznych stanowiący powtórzenie wprowadzanych zagadnień oraz aktywny słownik powtarzający nowe słownictwo.

Ćwiczenia w wersji cyfrowej dostępne w NEONbookach zawierają łatwo dostępne materiały dodatkowe w formie animacji gramatycznych.


   

   
  

Praca z dialogiem i tekstem

Dialogecke EXTRA! To dodatkowe materiały do ćwiczenia i doskonalenia umiejętności rozumienia, tworzenia i przetwarzania dialogów.

Textecke EXTRA! to zadania skupiające się na pracy z tekstem. NEONbooki oferują więcej możliwości rozwiązywania zadań, dzięki czemu kurs może być bardziej dostosowany do ucznia.

 

Nowa forma ćwiczeń fonetycznych

Cykliczne ćwiczenia fonetyczne z NEONem są jeszcze ciekawsze dzięki wyraźnemu podkreśleniu na kolorowo trudnych fragmentów wyrazów i zwrotów. Uczeń może śledzić tekst jednocześnie słuchając wzorcowej wymowy głosek i je powtarzać.

Sprawdź, co wyróżnia serię „Deutschtour FIT” – NEON

W broszurze znajdziesz informacje o tym, jak:

 • elastycznie dopasować serię „Deutschtour FIT” z NEONem do pracy swojej i uczniów, w domu i szkole
 • zaoszczędzić czas dzięki nowym rozwiązaniom w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń i systemowi Ondorio
 • dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym ułatwić codzienną pracę
 • w codziennej pracy sprawdza się seria „Deutschtour FIT”.
pobierz

Narzędzia nauczyciela

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

NEON

NEON to praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

zobacz

dlanauczyciela.pl

dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Ondorio

Ondorio

Ondorio to nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

zobacz

E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

ONEbook +

Twój asystent lekcji w nowej odsłonie

zobacz

Strefa wiedzy

Kein Anfang ist schwer, czyli sposoby na motywację uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego

Cykl webinarów

Zaangażowanie uczniów na lekcji jest uzależnione od wielu czynników, a ich wewnętrzna motywacja jest jedną z głównych przyczyn sukcesu lub jego braku w nauce języka. Podczas cyklu podzielimy się z Państwem gotowymi pomysłami na aktywizację uczniów do mówienia, na efektywne przekazywanie leksyki oraz na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Webinarium #1 – 21.11.2023

Alle können sprechen, czyli 5 sposobów na aktywizację ucznia rozpoczynającego naukę języka niemieckiego do mówienia.

Podczas spotkania dowiesz się:

 • dlaczego motywacja to kluczowy czynnik wpływający na komunikację w języku obcym,
 • jak proste ćwiczenia mogą przełamać bariery w mówieniu i zwiększyć pewność siebie uczniów,
 • w jaki sposób stworzyć atmosferę w klasie, która sprzyja otwartej komunikacji i skłania uczniów do mówienia bez obaw przed błędami.

Kim jest Prelegentka?

Katarzyna Drausal

Nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego, doradca metodyczny w GODN, właścicielka firmy szkoleniowej Inspirownia Edukacyjna, prezes PSNJN w Trójmieście, autorka materiałów edukacyjnych, entuzjastka innowacyjnych metod oraz nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Webinarium #2 – 12.12.2023

Der, die, das, czyli efektywne metody na naukę słownictwa i (gramatyki?) dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego.

Szczegóły spotkania wkrótce

Webinarium #3 – 23.01.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne na lekcji języka niemieckiego. Przykłady metod i form pracy z uczniami z orzeczeniem.

Szczegóły spotkania wkrótce

Webinaria

NEON w domu. Sprawdź, ile może za Ciebie zrobić!

Retransmisja webinarium o praktycznych zastosowaniach NEONa.

NEON w szkole. Sprawdź, jak uczyć angażująco z elementami grywalizacji!

Retransmisja webinarium o praktycznych zastosowaniach NEONa.

Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacja - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także