Biologia na czasie

Spójna koncepcja nauczania biologii w zakresach podstawowym i rozszerzonym, z logicznym układem treści, oparta na sprawdzonych i cenionych rozwiązaniach. Przygotowana z myślą o młodszym uczniu. Pozwala w przystępny sposób nauczać biologii w zakresie podstawowym. Doskonale sprawdza się w systematycznym przygotowaniu do matury już od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym.

Zakres podstawowy

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1006/1/2019
Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Podręcznik „Biologia na czasie 1” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące podstaw biologii. Został przygotowany z myślą o młodszym uczniu w szkole ponadpodstawowej i umożliwia łagodne wprowadzenie go w kolejne zagadnienia biologiczne.

 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Zapewnia sprawną realizację materiału przez dostosowanie ilości treści w każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.
 • Przyspiesza naukę dzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom zamieszczonym na końcu każdego działu.  
 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw biologii na początku działu w elemencie To było w szkole podstawowej oraz praktycznym wskazówkom Jest na to sposób.
 • Wspiera realizację obowiązkowych doświadczeń biologicznych za pomocą samouczków Krok po krokuObserwacji i Doświadczeń.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia biologią dzięki nawiązywaniu do życia codziennego.
 • Umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym
 • Pomaga zrozumieć procesy biologiczne dzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

„Karty pracy ucznia” to sprawdzona i ceniona publikacja skorelowana z podręcznikiem, teraz wzbogacona o nowe rozwiązania ułatwiające nauczanie biologii w zakresie podstawowym. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl.  

 • Ułatwiają pracę z młodszym uczniem dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia oraz mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującymi informacje z każdej lekcji.
 • Pomagają zrealizować trudne i obszerne treści dzięki zestawom pytań i odpowiedzi do działu Na wyrywki, kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi po dziale oraz odwołaniom do stron z podręcznika.
 • Skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym kartom pracy do każdej lekcji. 
 • Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych, wykresów i tabel.  
przejdź do sklepu

Atlas anatomiczny

Tajemnice ciała (miękka oprawa)

Seria: Biologia na czasie

Atlas anatomiczny „Tajemnice ciała” to zbiór niezwykłych ilustracji i fotografii z opisami, umożliwiających poznanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej narządów człowieka. Wzbogacony o elementy fizjologii, cytologii, histologii i genetyki.

 • Zwiększa atrakcyjność lekcji dzięki bogactwu materiałów ilustracyjnych.
 • Ułatwia tłumaczenie ważnych zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu poprzez wyjątkowe ilustracje i schematy oraz informacje podane w przystępny sposób.
 • Pozwala wyjaśnić przyczyny najczęściej występujących chorób dzięki rubryce Patologie.
 • Pomaga w przygotowaniach do sprawdzianów i konkursów dzięki atrakcyjnemu i przystępnemu przedstawieniu powiązania pomiędzy budową i funkcją elementów budowy ciała człowieka. 
przejdź do sklepu

Zakres rozszerzony

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1010/1/2019
Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Podręcznik „Biologia na czasie 1” do zakresu rozszerzonego skutecznie przygotowuje do matury już od pierwszej klasy.

 • Pomaga kształcić umiejętność analizy procesów dzięki przejrzystym infografikom.
 • Kształci umiejętność analizy doświadczeń biologicznych za pomocą samouczków Krok po krokuObserwacji i Doświadczeń.
 • Pomaga w uporządkowaniu wiadomości z każdego działu dzięki przekrojowemu ujęciu treści w postaci tabel, schematów i wykresów.
 • Kształci umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki praktycznym wskazówkom zamieszczonym w Jest na to sposób.
 • Pomaga wyćwiczyć umiejętność udzielania odpowiedzi do określonych typów poleceń dzięki zadaniom typu maturalnego umieszczonym na końcu każdego działu.
 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Wskazuje wymagania egzaminacyjne przez cele lekcji ujęte w Zwróć uwagę na….
 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw biologii na początku każdego działu w elemencie To było w szkole podstawowej.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc

„Maturalne karty pracy” to znana publikacja w nowej odsłonie, skorelowana z podręcznikiem. Została ona udoskonalona nowymi rozwiązaniami zapewniającymi solidne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu maturalnego już od pierwszej klasy.

 • Oswaja z formą zadań maturalnych dzięki zadaniom typu maturalnego uporządkowanym według działów i tematów z podręcznika.
 • Kształci kluczową umiejętność udzielania odpowiedzi adekwatnych do danego typu polecenia dzięki elementowi Jak rozumieć polecenia?
 • Pomaga kształcić umiejętność rozwiązywania zadań przez praktyczne wskazówki zawarte w Przykładach.
 • Pomaga wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE do każdego działu zawartym w To było na maturze!
 • Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 1 za pomocą Zestawu maturalnego zamieszczonego na końcu publikacji.
 • Ma opracowany klucz odpowiedzi, dostępny na dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu

Atlas anatomiczny

Tajemnice ciała (miękka oprawa)

Seria: Biologia na czasie

Atlas anatomiczny „Tajemnice ciała” to zbiór niezwykłych ilustracji i fotografii z opisami, umożliwiających poznanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej narządów człowieka. Wzbogacony o elementy fizjologii, cytologii, histologii i genetyki.

 • Zwiększa atrakcyjność lekcji dzięki bogactwu materiałów ilustracyjnych.
 • Ułatwia tłumaczenie ważnych zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu poprzez wyjątkowe ilustracje i schematy oraz informacje podane w przystępny sposób.
 • Pozwala wyjaśnić przyczyny najczęściej występujących chorób dzięki rubryce Patologie.
 • Pomaga w przygotowaniach do sprawdzianów i konkursów dzięki atrakcyjnemu i przystępnemu przedstawieniu powiązania pomiędzy budową i funkcją elementów budowy ciała człowieka. 
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela – zakres podstawowy

Książka Nauczyciela „Biologia na czasie” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego pozwala zaplanować i poprowadzić ciekawe lekcje oraz ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

 • Ułatwia zaplanowanie i realizowanie procesu nauczania biologii dzięki szczegółowemu rozkładowi materiału, wymaganiom edukacyjnym i przedmiotowym zasadom oceniania.
 • Ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie interesujących zajęć dzięki scenariuszom lekcji skorelowanym z podręcznikiem.
 • Odsyła do dodatkowych materiałów, m.in. dodatkowych scenariuszy i doświadczeń zamieszczonych w portalu www.dlanauczyciela.pl.

Książka Nauczyciela – zakres rozszerzony

Książka Nauczyciela dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu rozszerzonego „Biologia na czasie ” pozwala zaplanować i poprowadzić ciekawe lekcje oraz ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

 • Ułatwia zaplanowanie i realizowanie procesu nauczania biologii dzięki szczegółowemu rozkładowi materiału, wymaganiom edukacyjnym i przedmiotowym zasadom oceniania.
 • Ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie interesujących zajęć dzięki scenariuszom lekcji skorelowanym z podręcznikiem.
 • Odsyła do dodatkowych materiałów, m.in. scenariuszy i doświadczeń zamieszczonych w portalu www.dlanauczyciela.pl.

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Dla Nauczyciela

edukacja przedszkolna i szkolna

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Generator

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę.

Czytaj więcej

Multiteka

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

Czytaj więcej

Webinarium

Jolanta Golanko

Jolanta Golanko

Jak pracować z uczniem niezainteresowanym biologią?

Program spotkania:

 1. Radykalna zmiana w nauczaniu w zakresie podstawowym
 2. Metabolizm w podstawie programowej
 3. Rozwój kompetencji kluczowych na lekcjach biologii
 4. Style uczenia się i ich rola w planowaniu i realizacji procesu edukacyjnego
 5. Jak kształtować autonomię ucznia na lekcjach biologii?
 6. Ocenianie uczniów na lekcjach biologii.

W trakcie spotkania zostanie również zaprezentowana seria „Biologia na czasie”.

Reforma w szkole średniej – biologia

Zgodnie z nową podstawą programową kształcenie biologii w zakresie podstawowym albo w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego i technikum. Dlatego absolwent szkoły podstawowej musi podjąć decyzję, na jakim poziomie chce się uczyć tego przedmiotu. Najczęściej będzie się to wiązało z wyborem klasy o odpowiednim profilu.

Spójna koncepcja nauczania biologii

Spójna koncepcja nauczania oraz wspólne lub podobne rozwiązania dydaktyczne do obu zakresów to gwarancja komfortu pracy nauczyciela podczas realizacji wymagań nowej podstawy programowej na lekcjach biologii.

 

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Atrakcyjna forma przekazu treści oraz język dostosowany do percepcji młodszego, współczesnego ucznia to skuteczny sposób na zainteresowanie go przedmiotem i tym samym – zwiększenie jego motywacji do nauki.

 

 

Metoda, która umożliwi sprawne omówienie trudnych treści z zakresu podstawowego

Omawianie zagadnień przez pryzmat doświadczeń bliskich uczniowi oraz pokazywanie analogii do życia codziennego to prosty i przyjazny sposób na zrozumienie skomplikowanych treści i skuteczną naukę.

 

Systematyczne przygotowania do matury – już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań do matury powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby ucznia z różnymi typami zadań maturalnych przez ćwiczenie ich rozwiązywania na jak największej liczbie przykładów.

 

Zobacz także