SERIA

Biologia na czasie

Nowa seria do nauczania biologii w zakresach podstawowym i rozszerzonym, z logicznym układem treści, oparta na sprawdzonych i cenionych rozwiązaniach. Została przygotowana z myślą o młodszym uczniu. Pozwala w przystępny sposób nauczać biologii w zakresie podstawowym. Doskonale sprawdza się w systematycznym przygotowaniu do matury już od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym.

Zakres podstawowy

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1006/1/2019
Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Podręcznik „Biologia na czasie 1” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące podstaw biologii. Został przygotowany z myślą o młodszym uczniu w szkole ponadpodstawowej i umożliwia łagodne wprowadzenie go w kolejne zagadnienia biologiczne.

 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Zapewnia sprawną realizację materiału przez dostosowanie ilości treści w każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.
 • Przyspiesza naukę dzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom zamieszczonym na końcu każdego działu.  
 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw biologii na początku działu w elemencie To było w szkole podstawowej oraz praktycznym wskazówkom Jest na to sposób.
 • Wspiera realizację obowiązkowych doświadczeń biologicznych za pomocą samouczków Krok po krokuObserwacji i Doświadczeń.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia biologią dzięki nawiązywaniu do życia codziennego.
 • Pomaga zrozumieć procesy biologiczne dzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

„Karty pracy ucznia” to sprawdzona i ceniona publikacja skorelowana z podręcznikiem, teraz wzbogacona o nowe rozwiązania ułatwiające nauczanie biologii w zakresie podstawowym. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl.  

 • Ułatwiają pracę z młodszym uczniem dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia oraz mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującymi informacje z każdej lekcji.
 • Pomagają zrealizować trudne i obszerne treści dzięki zestawom pytań i odpowiedzi do działu Na wyrywki, kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi po dziale oraz odwołaniom do stron z podręcznika.
 • Skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym kartom pracy do każdej lekcji. 
 • Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych, wykresów i tabel.  
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1006/2/2020
Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Podręcznik „Biologia na czasie 2” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Są one zilustrowane atrakcyjnymi infografikami, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać najważniejsze informacje.

 • Pozwala łatwo zapamiętać przyczyny, objawy, sposoby diagnostyki oraz profilaktykę chorób i zaburzeń opisanych w podstawie programowej.
 • Odwołuje się do życia codziennego i wykorzystywania wiedzy w praktyce poprzez tematy poruszane w elementach O tym się mówi! oraz Bliżej życia.
 • Przypomina ważne informacje, np. dotyczące chorób za pomocą elementu To było w szkole podstawowej!
 • Wskazuje, jak zapamiętać ważne wiadomości dzięki elementowi Jest na to sposób.
 • Wspiera realizację obowiązkowych doświadczeń biologicznych.
 • Przyspiesza naukędzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom znajdującym się na końcu każdego działu.  
 • Umożliwia szybkie sprawdzenie wiedzy przed klasówką, dzięki zadaniom powtórzeniowym.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 2

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Dawid Kaczmarek, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

„Karty pracy ucznia” skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym zestawom zadań do każdej lekcji. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl.  

 • Ułatwiają pracę dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia.
 • Pomagają zrealizować trudne i obszerne treści dzięki mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującymi informacje z każdego działu oraz kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi.
 • Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych, wykresów i tabel.  
przejdź do sklepu

Zakres rozszerzony

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1010/1/2019
Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Podręcznik „Biologia na czasie 1” do zakresu rozszerzonego skutecznie przygotowuje do matury już od pierwszej klasy.

 • Pomaga kształcić umiejętność analizy procesów dzięki przejrzystym infografikom.
 • Kształci umiejętność analizy doświadczeń biologicznych za pomocą samouczków Krok po krokuObserwacji i Doświadczeń.
 • Pomaga w uporządkowaniu wiadomości z każdego działu dzięki przekrojowemu ujęciu treści w postaci tabel, schematów i wykresów.
 • Kształci umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki praktycznym wskazówkom zamieszczonym w Jest na to sposób.
 • Pomaga wyćwiczyć umiejętność udzielania odpowiedzi do określonych typów poleceń dzięki zadaniom typu maturalnego umieszczonym na końcu każdego działu.
 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Wskazuje wymagania egzaminacyjne przez cele lekcji ujęte w Zwróć uwagę na….
 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw biologii na początku każdego działu w elemencie To było w szkole podstawowej.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc

„Maturalne karty pracy” to znana publikacja w nowej odsłonie, skorelowana z podręcznikiem. Została ona udoskonalona nowymi rozwiązaniami zapewniającymi solidne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu maturalnego już od pierwszej klasy.

 • Oswaja z formą zadań maturalnych dzięki zadaniom typu maturalnego uporządkowanym według działów i tematów z podręcznika.
 • Kształci kluczową umiejętność udzielania odpowiedzi adekwatnych do danego typu polecenia dzięki elementowi Jak rozumieć polecenia?
 • Pomaga kształcić umiejętność rozwiązywania zadań przez praktyczne wskazówki zawarte w Przykładach.
 • Pomaga wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE do każdego działu zawartym w To było na maturze!
 • Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 1 za pomocą Zestawu maturalnego zamieszczonego na końcu publikacji.
 • Ma opracowany klucz odpowiedzi, dostępny na dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1010/2/2020
Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

Podręcznik Biologia na czasie 2 do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące różnorodności oraz funkcjonowania organizmów. Skutecznie przygotowuje do matury dzięki rozwiązaniom kształcącym kluczowe umiejętności z podstawy programowej. 

 • Kształci kluczowe umiejętności biologiczne, w tym umiejętności badawcze, a także wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych oraz analizę procesów biologicznych.
 • Rozwija umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego za pomocą elementu Wiesz, umiesz, zdasz.  
 • Wskazuje wymagania egzaminacyjne poprzez cele lekcji ujęte w elemencie Zwróć uwagę na…
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy poprzez powtarzanie istotnych treści z klasy 1, niezbędnych do zrozumienia zagadnień omawianych na lekcji, dzięki elementowi Przypomnij sobie.

 

przejdź do sklepu

Biologia na czasie 2

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc

„Maturalne karty pracy” zawierają zadania typu maturalnego uporządkowane według działów i tematów z podręcznika. Klucz odpowiedzi do kart pracy jest dostępny na dlanauczyciela.pl.

 • Kształcą kluczową umiejętność udzielania odpowiedzi odpowiednich do danego typu polecenia dzięki elementowi Jak rozumieć polecenia?
 • Pomagają kształcić umiejętność rozwiązywania zadań przez praktyczne wskazówki zawarte w Przykładach.
 • Pomagają wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE do każdego działu zawartym w elemencie To było na maturze!
 • Umożliwiają przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 2 za pomocą Zestawu maturalnego  zamieszczonego na końcu publikacji.
przejdź do sklepu

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej w trybie nauki zdalnej z seriami „Biologia na czasie” do zakresów podstawowego i rozszerzonego:

 • generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów do zakresów podstawowego i rozszerzonego, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • dlanauczyciela.pl – liczne materiały dydaktyczne do zakresów podstawowego i rozszerzonego, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego. 
  PRZEJDŹ › 
 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników dla klas 1 i 2 do zakresów podstawowego i rozszerzonego, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Fiszki – pojęcia i ich definicje podzielone na zagadnienia. Uczeń może z nich korzystać, zarówno na telefonie, jak i na komputerze.
  PRZEJDŹ › 
 • Portal terazmatura.pl – portal dla maturzystów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z kalendarzem przygotowań maturalnych, filmami oraz animacjami prezentującymi zagadnienia i procesy biologiczne, zadaniami maturalnymi i arkuszami, a także innymi materiałami, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego. 
  PRZEJDŹ › 
 • dlaucznia.pl – to unikatowy portal dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który pomaga w efektywnej i szybkiej powtórce materiału. Uczeń oszczędza czas, a jednocześnie korzysta z profesjonalnych treści przygotowanych przez ekspertów Nowej Ery.
  PRZEJDŹ › 

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

Na portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, ale także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

Seria „Biologia na czasie” do zakresów podstawowego i rozszerzonego oferuje wiele materiałów, które podzielono na:  

 • dokumentację nauczyciela, m.in.: program nauczania, rozkłady materiału, wymagania edukacyjne,
 • prowadzenie lekcji, m.in.: scenariusze lekcji, karty pracy,
 • sprawdzanie wiedzy, m.in.: kartkówki, testy w Generatorze testów i sprawdzianów,
 • materiały prezentacyjne, m.in.: Multiteka, filmy z doświadczeniami biologicznymi.
przejdź do portalu

 

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny wiadomości i umiejętności uczniów.

Ponad 1000 zadań sprawdzających wiedzę z tematów i działów części 1 i 2 podręczników „Biologia na czasie” do zakresów podstawowego i rozszerzonego umożliwia przygotowanie testów i kartkówek w wersjach dla dwóch grup.

przejdź do portalu

 

 

Multiteka

Aplikacja offline z atrakcyjnymi multimediami, które nie tylko doskonale tłumaczą ważne i trudne zagadnienia, ale i wspierają proces zapamiętywania nowych treści.

W 1 i 2 części Multiteki z serii „Biologia na czasie” do zakresów podstawowego i rozszerzonego znajdują się:

 • 116 animacji,
 • 183 filmy,
 • 42 pokazy slajdów,
 • 60 plansz interaktywnych.
pobierz

 

 

 

Multimedialny atlas anatomiczny

Aplikacja, która świetnie sprawdza się na lekcjach, a ze względu na atrakcyjną multimedialną formę jest też chętnie wykorzystywana przez uczniów.

Interaktywne ilustracje obrazują budowę człowieka, a animacje, filmy i pokazy slajdów z narracjami ułatwiają tłumaczenie ważnych zagadnień. Quizy i plansze ćwiczeniowe pomagają uczniom w przygotowaniach do lekcji i do sprawdzianów.

pobierz

Webinaria

Jak pracować z uczniem niezainteresowanym biologią?

Jakiego zachęcić uczniów do nauki biologii? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Jolantaę Golanko.

Reforma w szkole średniej – biologia

Zgodnie z nową podstawą programową kształcenie biologii w zakresie podstawowym albo w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego i technikum. Dlatego absolwent szkoły podstawowej musi podjąć decyzję, na jakim poziomie chce się uczyć tego przedmiotu. Najczęściej będzie się to wiązało z wyborem klasy o odpowiednim profilu.

Spójna koncepcja nauczania biologii

Spójna koncepcja nauczania oraz wspólne lub podobne rozwiązania dydaktyczne do obu zakresów to gwarancja komfortu pracy nauczyciela podczas realizacji wymagań nowej podstawy programowej na lekcjach biologii.

 

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Atrakcyjna forma przekazu treści oraz język dostosowany do percepcji młodszego, współczesnego ucznia to skuteczny sposób na zainteresowanie go przedmiotem i tym samym – zwiększenie jego motywacji do nauki.

 

 

Metoda, która umożliwi sprawne omówienie trudnych treści z zakresu podstawowego

Omawianie zagadnień przez pryzmat doświadczeń bliskich uczniowi oraz pokazywanie analogii do życia codziennego to prosty i przyjazny sposób na zrozumienie skomplikowanych treści i skuteczną naukę.

 

Systematyczne przygotowania do matury – już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań do matury powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby ucznia z różnymi typami zadań maturalnych przez ćwiczenie ich rozwiązywania na jak największej liczbie przykładów.

 

Zobacz także