Strefa narzędzi

SERIA

Biologia na czasie

Nowa seria do nauczania biologii w zakresach podstawowym i rozszerzonym, z logicznym układem treści, oparta na sprawdzonych i cenionych rozwiązaniach. Została przygotowana z myślą o młodszym uczniu. Pozwala w przystępny sposób nauczać biologii w zakresie podstawowym. Doskonale sprawdza się w systematycznym przygotowaniu do matury już od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym.

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1006/1/2019
Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Podręcznik „Biologia na czasie 1” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące podstaw biologii. Został przygotowany z myślą o młodszym uczniu w szkole ponadpodstawowej i umożliwia łagodne wprowadzenie go w kolejne zagadnienia biologiczne.

 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Zapewnia sprawną realizację materiału przez dostosowanie ilości treści w każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.
 • Przyspiesza naukę dzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom zamieszczonym na końcu każdego działu.  
 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw biologii na początku działu w elemencie To było w szkole podstawowej oraz praktycznym wskazówkom Jest na to sposób.
 • Wspiera realizację obowiązkowych doświadczeń biologicznych za pomocą samouczków Krok po krokuObserwacji i Doświadczeń.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia biologią dzięki nawiązywaniu do życia codziennego.
 • Pomaga zrozumieć procesy biologiczne dzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

„Karty pracy ucznia” to sprawdzona i ceniona publikacja skorelowana z podręcznikiem, teraz wzbogacona o nowe rozwiązania ułatwiające nauczanie biologii w zakresie podstawowym. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl.  

 • Ułatwiają pracę z młodszym uczniem dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia oraz mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującym informacje z każdej lekcji.
 • Pomagają zrealizować trudne i obszerne treści dzięki zestawom pytań i odpowiedzi do działu Na wyrywki, kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi po dziale oraz odwołaniom do stron z podręcznika.
 • Skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym kartom pracy do każdej lekcji. 
 • Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych, wykresów i tabel.  
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1006/2/2020
Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Podręcznik „Biologia na czasie 2” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Są one zilustrowane atrakcyjnymi infografikami, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać najważniejsze informacje.

 • Pozwala łatwo zapamiętać przyczyny, objawy, sposoby diagnostyki oraz profilaktykę chorób i zaburzeń opisanych w podstawie programowej.
 • Odwołuje się do życia codziennego i wykorzystywania wiedzy w praktyce poprzez tematy poruszane w elementach O tym się mówi! oraz Bliżej życia.
 • Przypomina ważne informacje, np. dotyczące chorób za pomocą elementu To było w szkole podstawowej!
 • Wskazuje, jak zapamiętać ważne wiadomości dzięki elementowi Jest na to sposób.
 • Wspiera realizację obowiązkowych doświadczeń biologicznych.
 • Przyspiesza naukędzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom znajdującym się na końcu każdego działu.  
 • Umożliwia szybkie sprawdzenie wiedzy przed klasówką, dzięki zadaniom powtórzeniowym.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 2

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy 2021

Autorzy: Dawid Kaczmarek, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

„Karty pracy ucznia” skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym zestawom zadań do każdej lekcji. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl.  

 • Ułatwiają pracę dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia.
 • Pomagają zrealizować trudne i obszerne treści dzięki mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującymi informacje z każdego działu oraz kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi.
 • Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych, wykresów i tabel.  
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1006/3/2021
Autorzy: Jolanta Holeczek

Podręcznik „Biologia na czasie 3” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące genetyki, biotechnologii, ewolucji organizmów, ekologii oraz różnorodności biologicznej. Są one omówione w przystępny sposób oraz zilustrowane atrakcyjnymi infografikami, fotografiami i rysunkami.

 • Pozwala łatwo zapamiętać i zrozumieć ważne procesy dzięki czytelnemu i uporządkowanemu ich przedstawieniu, m.in. w postaci infografik.
 • Odwołuje się do życia codziennego i wykorzystywania wiedzy w praktyce poprzez tematy poruszane w elementach O tym się mówi! oraz Bliżej życia.
 • Przypomina ważne informacje, np. z genetyki, ewolucji człowieka i ekologii, za pomocą elementu To było w szkole podstawowej!
 • Wspiera realizację obowiązkowych badań biologicznych za pomocą Obserwacji i Doświadczeń.
 • Ułatwia opanowanie umiejętność rozwiązywania zadań, in. krzyżówek genetycznych, dzięki elementowi Krok po kroku.
 • Przyspiesza naukę dzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom znajdującym się na końcu każdego działu.
 • Umożliwia szybkie sprawdzenie wiedzy przed klasówką dzięki zadaniom powtórzeniowym.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 3

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

„Karty pracy ucznia” skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym zestawom zadań do każdej lekcji. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl. 

 • Ułatwiają pracę dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia.
 • Pomagają zrealizować trudne i obszerne treści dzięki mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującym informacje z każdego działu oraz kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi.
 • Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych, wykresów i tabel.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1010/1/2019
Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Podręcznik „Biologia na czasie 1” do zakresu rozszerzonego skutecznie przygotowuje do matury już od pierwszej klasy.

 • Pomaga kształcić umiejętność analizy procesów dzięki przejrzystym infografikom.
 • Kształci umiejętność analizy doświadczeń biologicznych za pomocą samouczków Krok po krokuObserwacji i Doświadczeń.
 • Pomaga w uporządkowaniu wiadomości z każdego działu dzięki przekrojowemu ujęciu treści w postaci tabel, schematów i wykresów.
 • Kształci umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki praktycznym wskazówkom zamieszczonym w Jest na to sposób.
 • Pomaga wyćwiczyć umiejętność udzielania odpowiedzi do określonych typów poleceń dzięki zadaniom typu maturalnego umieszczonym na końcu każdego działu.
 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Wskazuje wymagania egzaminacyjne przez cele lekcji ujęte w Zwróć uwagę na….
 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw biologii na początku każdego działu w elemencie To było w szkole podstawowej.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc

„Maturalne karty pracy” to znana publikacja w nowej odsłonie, skorelowana z podręcznikiem. Została ona udoskonalona nowymi rozwiązaniami zapewniającymi solidne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu maturalnego już od pierwszej klasy.

 • Oswaja z formą zadań maturalnych dzięki zadaniom typu maturalnego uporządkowanym według działów i tematów z podręcznika.
 • Kształci kluczową umiejętność udzielania odpowiedzi adekwatnych do danego typu polecenia dzięki elementowi Jak rozumieć polecenia?
 • Pomaga kształcić umiejętność rozwiązywania zadań przez praktyczne wskazówki zawarte w Przykładach.
 • Pomaga wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE do każdego działu zawartym w To było na maturze!
 • Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 1 za pomocą Zestawu maturalnego zamieszczonego na końcu publikacji.
 • Ma opracowany klucz odpowiedzi, dostępny na dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1010/2/2020
Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

Podręcznik Biologia na czasie 2 do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące różnorodności oraz funkcjonowania organizmów. Skutecznie przygotowuje do matury dzięki rozwiązaniom kształcącym kluczowe umiejętności z podstawy programowej. 

 • Kształci kluczowe umiejętności biologiczne, w tym umiejętności badawcze, a także wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych oraz analizę procesów biologicznych.
 • Rozwija umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego za pomocą elementu Wiesz, umiesz, zdasz.  
 • Wskazuje wymagania egzaminacyjne poprzez cele lekcji ujęte w elemencie Zwróć uwagę na…
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy poprzez powtarzanie istotnych treści z klasy 1, niezbędnych do zrozumienia zagadnień omawianych na lekcji, dzięki elementowi Przypomnij sobie.

 

przejdź do sklepu

Biologia na czasie 2

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc

„Maturalne karty pracy” zawierają zadania typu maturalnego uporządkowane według działów i tematów z podręcznika. Klucz odpowiedzi do kart pracy jest dostępny na dlanauczyciela.pl.

 • Kształcą kluczową umiejętność udzielania odpowiedzi odpowiednich do danego typu polecenia dzięki elementowi Jak rozumieć polecenia?
 • Pomagają kształcić umiejętność rozwiązywania zadań przez praktyczne wskazówki zawarte w Przykładach.
 • Pomagają wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE do każdego działu zawartym w elemencie To było na maturze!
 • Umożliwiają przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 2 za pomocą Zestawu maturalnego  zamieszczonego na końcu publikacji.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1010/3/2021
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski

Podręcznik „Biologia na czasie 3” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące funkcjonowania zwierząt, w tym ludzi. Skutecznie przygotowuje do matury dzięki rozwiązaniom kształcącym kluczowe umiejętności z podstawy programowej.

 • Kształci kluczowe umiejętności biologiczne, w tym umiejętności badawcze, a także wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych oraz analizę procesów biologicznych.
 • Rozwija umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego za pomocą elementu Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Wskazuje wymagania egzaminacyjne poprzez cele lekcji ujęte w elemencie Zwróć uwagę na…
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia biologią dzięki czytelnym infografikom i przybliżaniu zastosowań wiedzy biologicznej innych dziedzinach nauki za pomocą elementów Dowiedz się więcej i Biologia w medycynie.
 • Przypomina najważniejsze informacje ze szkoły podstawowej zebrane w elemencie To było w szkole podstawowej.
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy poprzez powtarzanie istotnych treści z klasy 1 i klasy 2, niezbędnych do zrozumienia zagadnień omawianych na lekcji, dzięki elementowi Przypomnij sobie.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 3

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Bartłomiej Grądzki, Dawid Kaczmarek, Anna Tyc

„Maturalne karty pracy” zawierają zadania typu maturalnego uporządkowane według działów i tematów z podręcznika. Klucz odpowiedzi do kart pracy jest dostępny na dlanauczyciela.pl.

 • Kształcą kluczową umiejętność udzielania odpowiedzi odpowiednich do danego typu polecenia dzięki elementowi Jak rozumieć polecenia?
 • Pomagają kształcić umiejętność rozwiązywania zadań przez praktyczne wskazówki zawarte w Przykładach.
 • Pomagają wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE do każdego działu zawartym w elemencie To było na maturze!
 • Umożliwiają przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 3 za pomocą Zestawu maturalnego zamieszczonego na końcu publikacji.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1010/4/2022
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski

Podręcznik „Biologia na czasie 4” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące genetyki, zmienności organizmów, biotechnologii, ewolucji organizmów, ekologii oraz ochrony różnorodności biologicznej. Skutecznie przygotowuje do matury dzięki rozwiązaniom kształcącym umiejętności sprawdzane na egzaminie. 

 • Pozwala zapoznać się z podstawowymi parametrami statystycznymi dzięki przystępnej lekcji dotyczącej analizy statystycznej.
 • Pomaga kształcić umiejętność zastosowania analizy statystycznej w biologii oraz rozwiązywania krzyżówek genetycznych za pomocą Samouczków, a także elementów Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe.
 • Rozwija umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego za pomocą elementu Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Ułatwia zrozumienie ważnych procesów biologicznych dzięki atrakcyjnym i czytelnym infografikom.
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy poprzez powtarzanie istotnych treści z klas 1, 2 i 3, niezbędnych do zrozumienia zagadnień omawianych na lekcji, dzięki elementowi Przypomnij sobie.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 4

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Bartłomiej Grądzki, Agnieszka Krotke, Anna Tyc

Maturalne karty pracy zawierają zadania typu maturalnego uporządkowane według działów i tematów z podręcznika. Klucz odpowiedzi do kart pracy jest dostępny w portalu dlanauczyciela.pl.

 • Pomagają w utrwalaniu zagadnień i jednoczesnym ćwiczeniu kluczowych umiejętności maturalnych dzięki różnorodnym zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Pomagają kształcić umiejętność rozwiązywania zadańprzez praktyczne wskazówki zawarte w Przykładach i zadaniach analogicznych do nich.
 • Pomagają wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturzedzięki zadaniom CKE do każdego działu zawartym w elemencie To było na maturze!
 • Umożliwiają przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętnościpo klasie 4 za pomocą Zestawu maturalnego zamieszczonego na końcu publikacji.
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię Biologia na czasie?

Seria Biologia na czasie. Zakres podstawowy pozwala w przystępny sposób nauczać biologii w zakresie podstawowym. Seria Biologia na czasie. Zakres rozszerzony doskonale sprawdza się w systematycznym przygotowaniu do matury już od pierwszych lekcji.

Spójna koncepcja

nauczania biologii

Spójna koncepcja nauczania oraz wspólne lub podobne rozwiązania dydaktyczne do obu zakresów to gwarancja komfortu pracy nauczyciela podczas realizacji wymagań nowej podstawy programowej na lekcjach biologii.

Rozwiązania

dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Atrakcyjna forma przekazu treści oraz język dostosowany do percepcji młodszego, współczesnego ucznia to skuteczny sposób na zainteresowanie go przedmiotem i tym samym – zwiększenie jego motywacji do nauki.

Czytaj więcej

Metoda

umożliwiająca sprawne omówienie trudnych treści

Omawianie zagadnień przez pryzmat doświadczeń bliskich uczniowi oraz pokazywanie analogii do życia codziennego to prosty i przyjazny sposób na zrozumienie skomplikowanych treści i skuteczną naukę.

Czytaj więcej

Przygotowanie do matury

już od 1 klasy

Najważniejszym elementem przygotowań do matury powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby ucznia z różnymi typami zadań maturalnych przez ćwiczenie ich rozwiązywania na jak największej liczbie przykładów.

Czytaj więcej

Narzędzia nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

dlanauczyciela.pl

dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

dowiedz się więcej

Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

dowiedz się więcej

Ondorio

Ondorio

Ondorio to nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

dowiedz się więcej

Multiteka

Multiteka

Materiały prezentacyjne Nowej Ery pomogą w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć.

dowiedz się więcej

Strefa wiedzy

Artykuły

Co badania mówią o nauczaniu zdalnym.

Jak nauczanie zdalne wpłynęło na funkcjonowanie uczniów i rodziców?

Webinaria

Jak zaoszczędzić czas i skorzystać z Generatora testów oraz systemu Ondorio Nowej Ery?

Retransmisja webinarium o korzystaniu z Generatora testów i systemu Ondorio.

Jak uniknąć błędów w zadaniach z metodologii?

Zapraszamy na retransmisję webinarium o zadaniach z metodologii.

Ostatnia prosta przed maturą próbną z biologii

Retransmisja webinarium o maturze próbnej.

Matura z biologii 2023 – trochę nowa i trochę stara

Matura z biologii 2023 – trochę nowa i trochę stara

Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także