Oblicza geografii

Spójna koncepcja nauczania geografii w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów, tak aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Zakres rozszerzony doskonale sprawdza się w systematycznym przygotowaniu do matury.

Zakres podstawowy

Oblicza geografii 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 983/1/2019
Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski

Podręcznik „Oblicza geografii 1” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej. Został przygotowany z myślą o młodszym uczniu w szkole ponadpodstawowej i umożliwia łagodne wprowadzenie go w zagadnienia geograficzne.

 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Przyspiesza naukę geografii dzięki wyraźnemu wyróżnieniu treści niezbędnych do dalszego kształcenia, celom lekcji podanym w elemencie Na tej lekcji dowiesz się, podsumowaniom zamieszczanym po każdej lekcji w elemencie Zapamiętaj oraz Podsumowaniom na końcu każdego rozdziału.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią dzięki elementowi Okiem geografa oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że….
 • W przystępny sposób kształci umiejętność pracy z mapą dzięki lekcji z czytelnym arkuszem mapy turystyczno-topograficznej.
 • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianem za pomocą elementu Sprawdź, czy potrafisz!
 • Zapewnia sprawną realizację materiału dzięki dostosowaniu ilości treści w każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Katarzyna Maciążek

Karty pracy ucznia „Oblicza geografii 1” to gotowe zestawy różnorodnych zadań, idealne do wykorzystania zarówno na lekcji, jak i w domu. Ułatwiają pracę z uczniami niezdającymi matury z geografii i pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć.

 • Ułatwiają nauczanie podstaw geografii fizycznej ogólnej dzięki ścisłej korelacji z podręcznikiem „Oblicza geografii 1” do zakresu podstawowego oraz uporządkowaniu zadań zgodnie z kolejnością tematów w podręczniku.
 • Umożliwiają skuteczne opanowanie najważniejszych treści z lekcji dzięki optymalnej liczbie zadań dopasowanych do poziomu i wieku uczniów oraz różnorodności poleceń wymagających od uczniów zastanowienia się nad odpowiedzią.
 • Ułatwiają uczniom uporządkowanie i zapamiętanie informacji z lekcji, a także samodzielne sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy dzięki nowym rozwiązaniom dydaktycznym Zapamiętaj oraz Na wyrywki.
 • Przyspieszają rozwiązywanie trudniejszych zadań dzięki odwołaniom do odpowiednich stron z podręcznika oraz z atlasu geograficznego.
 • Ułatwiają uczniom przygotowania do sprawdzianów dzięki Kartom powtórzeniowym znajdującym się na końcu każdego rozdziału.
 • Zastępują zeszyt przedmiotowy dzięki stronom z miejscem na notatki.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki gotowemu kluczowi odpowiedzi dostępnemu na stronie dlanauczyciela.pl
przejdź do sklepu

Atlas geograficzny dla szkół ponadpodstawowych

Autorzy: Praca zbiorowa

Nowy atlas geograficzny zawiera zestaw aktualnych i czytelnych map, spójnych z wymaganiami nowej podstawy programowej oraz dostosowanych do percepcji młodszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Przedstawia najbardziej aktualne informacje na ponad 300 czytelnych mapach ogólnogeograficznych i tematycznych świata, kontynentów oraz Polski.
 • Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wykorzystując różnorodne formy prezentacji danych liczbowych, takie jak wykresy i diagramy.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki mapom zgodnym z wymaganiami nowej podstawy programowej.
 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bez względu na wybrany podręcznik.
przejdź do sklepu

Zakres rozszerzony

Oblicza geografii 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 973/1/2019
Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Podręcznik „Oblicza geografii 1” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej. Został wzbogacony o nowe rozwiązania dydaktyczne i skutecznie przygotowuje ucznia do matury już od pierwszej klasy.

 • W przystępny sposób kształci i doskonali umiejętność pracy z mapą dzięki samouczkom Krok po kroku oraz czytelnym mapom, m.in. dużej rozkładanej mapie turystyczno-topograficznej.
 • W ciekawy sposób wyjaśniania skomplikowane zjawiska i procesy fizycznogeograficzne dzięki atrakcyjnym i czytelnym infografikom.
 • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianem za pomocą elementów PodsumowanieTest sprawdzający oraz Zadania powtórzeniowe.
 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw geografii na początku każdego rozdziału, w elemencie To było w szkole podstawowej.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią dzięki elementowi Spojrzenie z bliska oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że….
 • Ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych z określonym czasownikiem operacyjnym dzięki elementom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe umieszczonym na końcu każdego rozdziału.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki elementowi Interakcje, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Dorota Burczyk, Violetta Feliniak, Bogusława Marczewska, Sebastian Ropel, Józef Soja

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii 1” to znana publikacja w nowej odsłonie, skorelowana z podręcznikiem, teraz udoskonalona o nowe rozwiązania zapewniające solidne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu maturalnego już od pierwszej klasy.

 • Oswaja z formą zadań maturalnych dzięki zadaniom typu maturalnego uporządkowanym według rozdziałów z podręcznika.
 • Pomaga kształcić umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych dzięki przykładowym zadaniom rozwiązanym krok po kroku.
 • Pomaga wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE wybranym do każdego rozdziału.
 • Wspiera kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki zamieszczeniu wielu różnorodnych map, m.in. mapy turystyczno-topograficznej, jako materiału źródłowego do zadań.
 • Ułatwia wyćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji map, fotografii, rysunków i wykresów dzięki zadaniom zawierającym różnorodny materiał ilustracyjny.
 • Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 1 za pomocą Zestawu zadań maturalnych, który znajduje się na końcu publikacji.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki gotowemu kluczowi odpowiedzi dostępnemu na stronie dlanauczyciela.pl
przejdź do sklepu

Atlas geograficzny dla szkół ponadpodstawowych

Autorzy: Praca zbiorowa

Nowy atlas geograficzny zawiera zestaw aktualnych i czytelnych map, spójnych z wymaganiami nowej podstawy programowej oraz dostosowanych do percepcji młodszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Przedstawia najbardziej aktualne informacje na ponad 300 czytelnych mapach ogólnogeograficznych i tematycznych świata, kontynentów oraz Polski.
 • Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wykorzystując różnorodne formy prezentacji danych liczbowych, takie jak wykresy i diagramy.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki mapom zgodnym z wymaganiami nowej podstawy programowej.
 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bez względu na wybrany podręcznik.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela – zakres podstawowy

Książka Nauczyciela „Oblicza geografii” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego

 • Jest skorelowana z pozostałymi elementami serii „Oblicza geografii” do zakresu podstawowego.
 • Zawiera materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej, m.in. rozkład materiału z planem dydaktycznym, przedmiotowe zasady oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi, scenariusze lekcji z kartami pracy.
 • Stanowi cenne źródło pomysłów ułatwiających przygotowanie lekcji oraz sprawdzenie wiedzy uczniów.

Książka Nauczyciela – zakres rozszerzony

Książka Nauczyciela „Oblicza geografii" dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu rozszerzonego

 • Jest skorelowana z pozostałymi elementami serii „Oblicza geografii” do zakresu rozszerzonego.
 • Zawiera materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej, m.in. rozkład materiału z planem dydaktycznym, przedmiotowe zasady oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi, scenariusze lekcji z kartami pracy.
 • Stanowi cenne źródło pomysłów ułatwiających przygotowanie lekcji oraz sprawdzenie wiedzy uczniów.

 

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Dla Nauczyciela

edukacja przedszkolna i szkolna

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Generator

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę.

Czytaj więcej

Multiteka

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

Czytaj więcej

Reforma w szkole średniej – geografia

Zgodnie z nową podstawą programową kształcenie geografii w zakresie podstawowym albo w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Dlatego absolwent szkoły podstawowej musi podjąć decyzję, na jakim poziomie chce się uczyć tego przedmiotu. Najczęściej będzie się to wiązało z wyborem klasy o odpowiednim profilu.

Spójna koncepcja nauczania geografii

Spójna koncepcja nauczania oraz wspólne rozwiązania dydaktyczne do obydwu zakresów to gwarancja komfortu pracy nauczyciela podczas realizacji wymagań nowej podstawy programowej na każdej lekcji geografii.

 

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Współczesne pokolenie uczniów jest przyzwyczajone do odbioru różnorodnych form przekazu oraz treści podzielonych na małe porcje. Dlatego tak ważne jest dostosowanie form przekazu oraz języka publikacji do wieku i percepcji uczniów.

 

 

Jak pracować z uczniem niezdającym matury z geografii?

W pracy z uczniami w zakresie podstawowym kluczowe jest wzbudzenie ich zainteresowania geografią, zachęcenie do nauki, a przede wszystkim umożliwienie im opanowania podstaw tego przedmiotu.

 

 

Systematyczne przygotowania do matury – już od klasy 1

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby uczniów z różnorodną formą zadań maturalnych.

 

 

Webinarium

GEOGRAFIA W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ – JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM

Zobacz także