Systematyczne przygotowania do matury już od 1 klasy

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby uczniów z różnorodną formą zadań maturalnych.

 

Oswajaj uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi

Treści, które są kluczowe w kontekście przygotowań maturalnych zostały oznaczone ikoną, co znacznie ułatwia ich odszukanie.

Ćwicz z uczniami umiejętność czytania treści map

Czytanie i interpretacja treści map to umiejętność sprawdzana na każdym egzaminie maturalnym z geografii.

„Jak czytać mapę?” to lekcja z arkuszem rozkładanej mapy topograficznej oraz samouczkami Krok po kroku, które ułatwiają uczniom zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących pracy z mapą.

 

Aplikacja Mapy na maturze umożliwia ćwiczenie wykonywania zadań maturalnych związanych z mapami.

Ułatwiaj uczniom rozumienie zjawisk i procesów fizycznogeograficznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z geografii wskazuje, że największy problem sprawiają uczniom zadania związane z rozumieniem i wyjaśnianiem zjawisk i procesów fizycznogeograficznych.

 

Duże i czytelne infografiki pomagają przybliżyć uczniom trudne do wyobrażenia zjawiska i procesy fizycznogeograficzne.

 

Różnorodne zadania w Maturalnych kartach pracy pomagają stopniowo już od pierwszych lekcji kształcić umiejętności dostrzegania prawidłowości oraz rozumienia zależności między komponentami środowiska przyrodniczego.

 

Zawarte w Multitece animacje 3D pobudzają wyobraźnię nawet najsłabszych uczniów i ułatwiają zrozumienie skomplikowanych procesów fizycznogeograficznych.