Javascript is required

Spotkanie 2. Words, words, words...

Autor: Justyna Mak, 25.04.2024

Angielski blog
Podziel się

Nareszcie! Mówmy, nazywajmy, odzywajmy się! Niech język angielski żyje i służy do nazywania (rzeczy po imieniu). Kompetencja komunikacyjna jest jednym z ważniejszych priorytetów w nauce języków…

Mrs Poppy radzi:
Angielski to (nowa) podstawa! Czyli jak się nie dać zmianom?
Spotkanie drugie: Words, words, words…

„Słowa, słowa, słowa”, czyli bardzo ważny wstęp rodem z Szekspira:
Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym – zarówno w mowie, jak i w piśmie – stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych w podstawie programowej.

Nareszcie! Mówmy, nazywajmy, odzywajmy się! Niech język angielski żyje i służy do nazywania (rzeczy po imieniu). Gdybyśmy mieli powiedzieć, co jest najważniejsze w nauce języka obcego, kompetencja komunikacyjna (czyli m.in. znajomość słownictwa) bezwzględnie pojawiłaby się jako priorytet, ramię w ramię ze znajomością struktur gramatycznych i środków językowych.

Na pierwszym etapie edukacyjnym kreatywność i produktywność językowa jest znacznie ograniczona przez wąski zakres środków językowych i leksyki do dyspozycji uczniów. Podstawa programowa zaleca, aby:

 • wspierać naszych podopiecznych w próbach mówienia,
 • rozbudzać pozytywne nastawienie do nauki języka obcego,
 • budować postawę otwartości i tolerancji wobec wielokulturowości otoczenia,
 • wspierać ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.

Dlatego pamiętajmy, że:

I etap edukacyjny – klasy I–III to wprowadzenie do wieloletniego i złożonego procesu rozwijania kompetencji w zakresie języka obcego. W tym okresie język obcy powinien przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju dziecka, a nie stanowić cel sam w sobie, dlatego też jego nauczanie powinno mieć wyjątkową jakość.

Skupiamy się przede wszystkim na zapoznaniu dzieci z bardzo podstawowym zasobem środków językowych, dotyczącym ich najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów takich jak m.in.: rodzina, mój dom, moja szkoła, jedzenie, zakupy czy przyroda.

Jak to zrobić? 7 przykazań wprowadzania leksyki


Na pierwszym etapie edukacyjnym

 1. Pobawmy się! Czyli twórcza zabawa – ruch – multisensoryka. Śpiew, mimika i gesty to podstawanaukę nowych słów wspieramy obrazkami, rekwizytami, ruchem, gestami, dodatkowymi dźwiękami, obrazem.
 2. Zaangażuj mnie! Wykorzystywanie przedmiotów domowego użytku – patyczki, karteczki, klocki, kostki; a co za tym idzie – rozwijanie kreatywności i własna praca dzieci są mile widziane!
 3. Poka mi obrazek! Wizualizacja  karty obrazkowe, wchodzenie w role – przebieranie się, autentyczne przedmioty, dotykanie, nazywanie.
 4. Chcę być królem! Czyli dużo materiałów i sytuacji autentycznych rozwijających leksykę – stwarzanie możliwości edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu kreatywności i pozytywnego nastawienia do nauki języka angielskiego.
 5. Pokaż mi, jak mam się uczyć! Czyli mądre i efektywne organizowanie nauki i dostępnych materiałów leksykalnych – tworzenie fiszek, pudeł –vocabulary boxes, chmur wyrazowych; kreatywne, słownikowe „zbieractwo” słówek (np. w środku zeszytu).
 6. Fitness mózgu, czyli powtarzaj ze mną słówka zawsze i wszędzie! Położenie nacisku na utrwalanie materiału leksykalnego na każdej lekcji z poprzedniej lekcji i z poprzedniego miesiąca, drilling językowy.
 7. Znam się na TIK-ach! Otwarcie na nowoczesne technologie w edukacji – wspieranie uczenia się i nauczania przez TIK, korzystanie z dostępnego oprogramowania do podręczników, pokazywanie internetowych aplikacji do nauki słownictwa, edukowanie rodziców.

  Pobierz materiały Hello Explorer dla klas I – III

Klasy IV–VIII


Na tym etapie pojawia się nacisk na tworzenie i wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły ilustrację przydatności języka obcego do realizacji własnych celów komunikacyjnych oraz stwarzania sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów ich własnych zainteresowań oraz pasji. Wszystkie te działania powinny docelowo służyć rozwijaniu u uczniów świadomości znaczenia języków obcych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym w pracy, również w odniesieniu do ścieżki własnej kariery zawodowej.

 

…CD. PRZYKAZAŃ, czyli poszerzamy LEKSYKALNE co nieco DLA STARSZAKÓW:

 1. POGRAJMY! Twórcza zabawa na lekcji – dlaczego nie? Dobrze jest zaprzyjaźnić się z grami planszowymi, śpiewaniem piosenek czy nauką w ruchu (wykorzystanie metody stacji, gra w państwa-miasta, Story CubesSzalone czoła i wiele innych popularnych gier leksykalnych i planszowych).
 2. KOCHAMY PROJEKTY! Zaangażowanie – rozwijanie kreatywności, pole do chwalenia się wiedzą z dziedziny leksyki, którą uczniowie już posiadają – nastolatkowie pokochają nas za pozwolenie im na wyrażanie własnego zdania, opowiadanie o zainteresowaniach i pasji.
 3. WIZUALIZUJMY! Czyli pokaż mi obraz – szerszy, bardziej wnikliwy, problemowy opis obrazków, zdjęć (na podstawie pytań nauczyciela lub własnych doświadczeń). Powiedz, co widzisz, nazwij, posłuchaj, na końcu sprawdź – podręczniki oferują znakomite obrazy i fotografie do opisywania. Nawet jeśli polecenie o tym nie mówi – opisujmy, dyskutujmy, zastanawiajmy się.
 4. JESTEM AUTENTYCZNY! Nowa leksyka podana w kontekście sytuacji autentycznych – wchodzenie w role, włączanie elementów CLIL(Content and Language Integrated Learning) oraz PBL (Project Based Learning) – międzyprzedmiotowe łączenie treści i słówek; tłumaczenia; wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań audio, tekstów).
 5. POMÓŻ MI TO POUKŁADAĆ – CZYLI ORGANIZOWANIE NAUKI! Tworzenie bazy fiszek, pudeł ze słówkami – vocabulary boxes, chmury wyrazowe, wordlisty (banki słów na końcu każdego rozdziału), tworzenie list słówek, „myślografiki”, kolory, plakaty.
 6. MÓJ MÓZG LUBI POWTÓRKI – DAJ MI JE! Utrwalanie materiału leksykalnego zawsze i wszędzie, na każdej lekcji z poprzedniej lekcji,drilling językowy; wykorzystanie porad z podręcznika np. Skills ExplorerLearn MoreIdeas Focus czy Test yourself.
 7. JESTEM CYFROWYM TUBYLCEM! Wspieranie uczenia się i nauczania poprzez nowoczesne technologie, tablice interaktywne z oprogramowaniem do podręcznika, korzystanie z urządzeń mobilnych. Udostępnienie uczniom narzędzi TIK do utrwalania słownictwa, aplikacji na telefony komórkowe czy tworzenie wspólnej przestrzeni online, w chmurze.

Język to słowa. Zadbajmy o to, aby wzbogacanie zasobu leksykalnego uczniów był dla nas priorytetem. Niech rośnie w siłę w jakościowej, kreatywnej i niekonwencjonalnej atmosferze. Tego Wam, sobie i naszym uczniom serdecznie życzę! 

Pobierz materiały Junior Explorer dla klas IV – VI

Pobierz materiały Teen Explorer dla klas VII – VIII

Zobacz 2 odcinek Mrs Poppy radzi: Leksyka!


MRS POPPY, CZYLI KIM JEST JUSTYNA MAK?
Nauczycielka, trener i coach językowy; zafascynowana narzędziami, które usprawniają proces nauczania/uczenia się i świadomie wspierają w rozwoju; autorka innowacji pedagogicznych oraz szkolna koordynatorka wielu TIK-owych projektów i programów.
Angielski blog
Podziel się