Javascript is required

Chemia Nowej Ery
Seria edukacyjna dla szkoły podstawowej 4-8

 • Treści zaktualizowane zgodnie z najnowszą wiedzą chemiczną
 • Stopniowanie trudności wprowadzanych treści gwarantujące najlepsze efekty nauczania
 • Filmy z doświadczeń i ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania wniosków na podstawie obserwacji
 • NEONbooki podręczników i zeszytów ćwiczeń z nowymi materiałami cyfrowymi
 • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych z konkretną pomocą w codziennej pracy

Zmiany w edukacji23 kwietnia br. MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego. Zmiany polegają m.in. na usunięciu niektórych treści nauczania. Jednocześnie rozpoczął się proces konsultacji publicznych. Ostateczna wersja dokumentu ma zostać opublikowana w czerwcu i zacznie obowiązywać od 1 września 2024 r.

W odpowiedzi na tę sytuację na rok szkolny 2024/2025 Nowa Era przygotowuje oznaczenia treści objętych z

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

 • NEON Strefa ćwiczeń

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Chemia Nowej Ery?Najlepsza koncepcja nauczania chemii – późno wprowadzamy trudne dla ucznia zagadnienia – atom, układ okresowy, równania reakcji chemicznych. Dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na nauczenie się podstaw i oswojenie z przedmiotem. Optymalny podział treści nauczania umożliwia pełną realizację materiału przy siatce godzin 2 + 2, przy zachowaniu dbałości o jakość nauczania. Nowe pomoce dydaktyczne są dostosowane dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.

Wspiera nauczycieli

Wszystkie dane w serii „Chemia Nowej Ery” są zgodne z wartościami opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zostały zaktualizowane:

 • wartości mas atomowych pierwiastków i elektroujemności w układzie okresowymi pierwiastków,
 • tabela rozpuszczalności.

Również nazewnictwo związków organicznych w klasie 8 jest zgodne z zaleceniami IUPAC.

Rzetelnie opracowane pomoce dydaktyczne uzupełniono o:

 • Rozwiązania wszystkich zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zbioru zadań
 • Graficzne karty pracy
 • Karty pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • nowe zadania i testy w Generatorze testów i sprawdzianów.

Optymalnie dzieli treści nauczania

Pełną realizację materiału w klasach 7 i 8. wspiera przypomnienie ważnych informacji z klasy 7 w podręczniku klasy 8.

Krótkie akapity i wyróżnienia ułatwiają znalezienie najważniejszych treści. 

Zainteresowany uczeń łatwiej zrozumie chemię:

 • Infografiki Zastosowania z elementem To Ci się przyda! pokazują współczesne zastosowania z praktycznymi wskazówkami.
 • Skojarz i zapamiętaj! – humor pomaga zapamiętać ważne treści.
 • Chemia wokół nas – powołuje się na obserwacje z życia, co ułatwia zrozumienie.

Lepsze przygotowanie do sprawdzianów dzięki korelacji rozwiązań tradycyjnych i cyfrowych:

 • Podsumowania oraz Sprawdź, czy wiesz i umiesz… pomagają powtórzyć treści i wyćwiczyć umiejętności.
 • Testy w NEONBooku Podręcznika pomogą w sprawdzeniu poziomu przygotowania.

Wspiera różne potrzeby edukacyjne

Układ treści umożliwia stopniowanie trudności, a wykresy, schematy, tabele i infografiki ułatwiają zrozumienie treści.

Symbole i wzory chemiczne są wprowadzane później, dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na nauczenie się podstaw. Wyróżnienie ważnych treści pomaga uczniom w selekcji informacji.

 • Infografiki Przeczytaj – zrozumiesz! ułatwiają zrozumienie zagadnień ważnych w dalszej nauce.
 • Ponad 50 przykładów krok po kroku pomaga w osiągnięciu biegłości w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych i problemowych.
 • Zwięzłe opisy doświadczeń chemicznych, zilustrowane schematem i zdjęciami, są zgodne z dydaktyką przedmiotu oraz zasadami BHP. Wyróżnione obserwacje i wnioski wspierają kształcenie umiejętności opisu doświadczeń chemicznych.

NEONBooki i NEON do domu

W spójnym systemie rozwiązań edukacyjnych publikacje tradycyjne i cyfrowe pomagają osiągnąć najlepsze efekty nauczania

Wszyscy nauczyciele i uczniowie mają dostęp do zeszytu ćwiczeń, a to umożliwia skuteczne ćwiczenie umiejętności z wykorzystaniem zadań spójnych z tematami w podręczniku. NEON do domu to nowe rozwiązanie, które automatycznie sprawdzi zadaną uczniom pracę domową. Cyfrowe materiały w NEONBooku Podręcznika są dostępne też dla uczniów:

 • Filmy do wszystkich doświadczeń.
 • Interaktywne przykłady krok po kroku wyjaśniające zadania problemowe i obliczeniowe.
 • Ćwiczenia interaktywne ułatwiające utrwalenie wiedzy z tematu.
 • Słowniczek pojęć do tematów i działów.
 • Prezentacje z podsumowaniem działu.
 • Testy do działów z informacją zwrotną dla ucznia.

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.
Sprawdź
Ondorio

Ondorio

Nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.
Sprawdź
Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.