Javascript is required


Żyję i działam bezpiecznie

Seria edukacyjna dla klasy 8 szkoły podstawowej

  • Treści zgodne z nową podstawą programową oraz aktualnymi wytycznymi
  • Sposób prezentacji zagadnień uwzględniający potrzeby współczesnego ucznia, m.in.: małe porcje wiedzy, czytelne infografiki, zdjęcia i algorytmy
  • Nowe elementy podsumowujące wiedzę i utrwalające umiejętności po tematach i działach
  • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych, również do nowych treści, ułatwiająca nauczycielowi codzienną pracę

Zmiany w edukacjiMEN nie przewiduje zmian w obowiązującej podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie” kl. 8 został dostosowany do zmian w przedmiocie zgodnie z najnowszymi wytycznymi: Europejskiej Rady Resuscytacji (2021), ustawy o obronie Ojczyzny (2022), rozporządzenia zmieniającego podstawę programową do edukacji dla bezpieczeństwa (2022).

Obecnie podręcznik jest w trakcie procedury MEN.

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

Elementy seriiBrak wyników!

  • NEON Strefa ćwiczeń

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
Multiteka

Multiteka

Biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.
Sprawdź
Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.
Sprawdź
Ondorio

Ondorio

Nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

Wytyczne resuscytacji 2021
Zapoznaj się z prezentacją omawiającą nowe wytyczne RKO Europejskiej Rady Resuscytacji 2021 oraz wytyczne COVID-19, w której przybliżymy dwa dokumenty wydane ostatnio przez Europejską Radę Resuscytacji:

  • Wytyczne resuscytacji 2021 – ukazały się 25.03.2021 r., prezentują aktualne zalecenia dotyczące resuscytacji i pierwszej pomocy.
  • Wytyczne COVID-19 – opublikowane 24.04.2020 r., informują o sposobie udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia podczas pandemii SARS-CoV-2.