Javascript is required

Lubię to
Seria edukacyjna dla szkoły podstawowej 4-8

 • Ciekawe zadania wykorzystujące najnowsze oprogramowanie
 • Kolejność zagadnień z algorytmiki i programowania dostosowana do wieku uczniów
 • Wizualizacje treści ułatwiające przyswajanie podstawowych zagadnień
 • NEONbooki podręczników i ćwiczeń dodatkowych z nowymi materiałami cyfrowymi
 • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych z konkretną pomocą w codziennej pracy nauczyciela

Zmiany w edukacji23 kwietnia br. MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego. Zmiany polegają m.in. na usunięciu niektórych treści nauczania. Jednocześnie rozpoczął się proces konsultacji publicznych. Ostateczna wersja dokumentu ma zostać opublikowana w czerwcu i zacznie obowiązywać od 1 września 2024 r.

W odpowiedzi na tę sytuację na rok szkolny 2024/2025 Nowa Era przygotowuje oznaczenia treści objętych zmianami.

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

 • NEON Strefa ćwiczeń

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Lubię to!?Podręczniki z serii Lubię to! są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów. Prosty i zwięzły język oraz bogaty materiał ilustracyjny ułatwiają przyswojenie wiedzy informatycznej. Ciekawe zadania o różnym stopniu trudności pozwalają opanować kluczowe umiejętności.
NEONbooki zawierają ponad 500 atrakcyjnych zasobów prezentacyjnych i sprawdzających wiedzę. Nowością w serii są Ćwiczenia dodatkowe z zadaniami interaktywnymi, które pozwalają sprawdzić wiedzę teoretyczną po działach.

NEONbooki podręczników

Ponad 400 różnorodnych zasobów, skorelowanych z podręcznikiem, ułatwia uczniom zrozumienie nowych zagadnień.

Zasoby z NEONbooka można wyświetlać w dowolnym momencie lekcji, zatrzymywać i powtarzać. Są one udostępniane również uczniom, dzięki czemu nauczyciel i uczniowie korzystają z tego samego zestawu pomocy dydaktycznych.
Wśród ponad 400 materiałów prezentacyjnych i ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

 • pliki do zadań
 • animacje
 • filmy instruktażowe
 • prezentacje Zapamiętaj! oraz poszerzające wiedzę
 • fiszki Warto powtórzyć
 • ćwiczenia interaktywne do tematów
 • testy do działów


NEONbooki Ćwiczeń Dodatkowych

Ćwiczenia interaktywne pogrupowane według działów pomagają opanować pojęcia teoretyczne.

100 atrakcyjnych i różnorodnych ćwiczeń interaktywnych z możliwością automatycznego sprawdzania odpowiedzi zachęca uczniów do samodzielnego weryfikowania wiedzy.

Mamy sposób na nauczanie informatyki

Stosujemy różnorodne rozwiązania wspierające opanowanie wiedzy oraz utrwalanie umiejętności praktycznych.

 • Zadania w podręcznikach są ułożone od najłatwiejszych do najtrudniejszych, co sprzyja indywidualizacji kształcenia.
 • Podsumowania tematów Zapamiętaj! w NEONbookach podręczników zyskały swoją cyfrową wersję wzbogaconą o materiał ilustracyjny, co ułatwia przyswojenie nowych treści.
 • W klasach 7–8 pytania wprowadzające do tematów Warto powtórzyć zostały uzupełnione o odpowiedzi w formie fiszek dostępnych w NEONBookach podręczników.
 • Ćwiczenia interaktywne do tematów oraz testy po działach Sprawdź się z autosprawdzaniem umożliwiają sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy teoretycznej.

Wykorzystujemy potencjał uczniów

Opracowaliśmy narzędzia, które pomagają uczniom pracować w ich własnym tempie – zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.

 • Animacje w NEONbookach podręczników ułatwiają zapamiętywanie informacji, co jest szczególnie istotne w przypadku uczniów z trudnościami w czytaniu.
 • Tutoriale w NEONbookach podręczników, które uczeń może odtworzyć samodzielnie, kiedy tego potrzebuje, wspierają proces kształcenia i usprawniają pracę na lekcji.
 • NEONbooki ćwiczeń dodatkowych z ćwiczeniami interaktywnymi pogrupowanymi według działów uatrakcyjniają pracę na lekcjach i zachęcają uczniów do samodzielnego weryfikowania wiedzy.
 • Serwisy dla ciekawskich w NEONbookach podręczników wzbogacone o dodatkowe informacje oraz linki do interesujących stron pozwalają poszerzyć wiedzę o przedmiocie.

Idziemy z duchem czasu

Wykorzystujemy doświadczenia nauki zdalnej i dbamy o aktualność przekazywanej wiedzy i stosowanego oprogramowania.

 • Aktualne treści i zdjęcia urealniają omawiane zagadnienia, dzięki czemu łatwiej je przyswoić.
 • Animacje i filmy odwołujące się do otaczającej rzeczywistości i aktualnych realiów ułatwiają naukę i sprzyjają pogłębianiu wiedzy przez uczniów.
 • Tutoriale do oprogramowania LibreOffice w NEONbookach podręczników ułatwiają pracę na komputerach z takim oprogramowaniem.
 • Pliki do zadań dostępne w NEONbookach podręczników (tam, gdzie są potrzebne) znacznie przyspieszają pracę na lekcji.
 • NEONBooki podręczników umożliwiają aktualizację treści na bieżąco, co zapewnia dostęp do aktualnych informacji, niezależnie od wersji papierowej.

Uczymy programowania w rytmie pracy ucznia

Stwarzamy optymalne warunki do opanowania języków programowania przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej.

 • Hiperlinki w NEONbookach podręczników pozwalają się szybko przenieść na stronę Scratcha, co przyspiesza pracę na lekcji.
 • Tutoriale pokazują realizację wszystkich istotnych etapów budowania skryptów.
 • Animacje odwołujące się do sytuacji bliskich doświadczeniom uczniów ułatwiają zrozumienie mechanizmów tworzenia skryptów.
 • Ćwiczenia interaktywne towarzyszące animacjom pozwalają uczniom sprawdzić, czy zrozumieli dane zagadnienie.

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.