Javascript is required

Lubię to
Seria edukacyjna dla szkoły podstawowej 4-8

 • Ciekawe zadania wykorzystujące najnowsze oprogramowanie
 • Kolejność zagadnień z algorytmiki i programowania dostosowana do wieku uczniów
 • Wizualizacje treści ułatwiające przyswajanie podstawowych zagadnień
 • NEONbooki podręczników i ćwiczeń dodatkowych z nowymi materiałami cyfrowymi
 • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych z konkretną pomocą w codziennej pracy nauczyciela

Zmiany w edukacji12 lutego 2024 r. MEN opublikowało do prekonsultacji zmiany w obowiązującej podstawie programowej. Zmiany te polegają na ograniczeniu treści nauczania. Ostateczna wersja dokumentu będzie podana do wiadomości w czerwcu i zacznie obowiązywać od 1 września 2024.

W odpowiedzi na tę sytuację na rok szkolny 2024/2025 Nowa Era przygotowuje oznaczenia treści objętych zmianami.

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Lubię to!?Podręczniki z serii Lubię to! są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów. Prosty i zwięzły język oraz bogaty materiał ilustracyjny ułatwiają przyswojenie wiedzy informatycznej. Ciekawe zadania o różnym stopniu trudności pozwalają opanować kluczowe umiejętności.
NEONbooki zawierają ponad 500 atrakcyjnych zasobów prezentacyjnych i sprawdzających wiedzę. Nowością w serii są Ćwiczenia dodatkowe z zadaniami interaktywnymi, które pozwalają sprawdzić wiedzę teoretyczną po działach.

NEONbooki podręczników

Ponad 400 różnorodnych zasobów, skorelowanych z podręcznikiem, ułatwia uczniom zrozumienie nowych zagadnień.

Zasoby z NEONbooka można wyświetlać w dowolnym momencie lekcji, zatrzymywać i powtarzać. Są one udostępniane również uczniom, dzięki czemu nauczyciel i uczniowie korzystają z tego samego zestawu pomocy dydaktycznych.
Wśród ponad 400 materiałów prezentacyjnych i ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

 • pliki do zadań
 • animacje
 • filmy instruktażowe
 • prezentacje Zapamiętaj! oraz poszerzające wiedzę
 • fiszki Warto powtórzyć
 • ćwiczenia interaktywne do tematów
 • testy do działów


NEONbooki Ćwiczeń Dodatkowych

Ćwiczenia interaktywne pogrupowane według działów pomagają opanować pojęcia teoretyczne.

100 atrakcyjnych i różnorodnych ćwiczeń interaktywnych z możliwością automatycznego sprawdzania odpowiedzi zachęca uczniów do samodzielnego weryfikowania wiedzy.

Mamy sposób na nauczanie informatyki

Stosujemy różnorodne rozwiązania wspierające opanowanie wiedzy oraz utrwalanie umiejętności praktycznych.

 • Zadania w podręcznikach są ułożone od najłatwiejszych do najtrudniejszych, co sprzyja indywidualizacji kształcenia.
 • Podsumowania tematów Zapamiętaj! w NEONbookach podręczników zyskały swoją cyfrową wersję wzbogaconą o materiał ilustracyjny, co ułatwia przyswojenie nowych treści.
 • W klasach 7–8 pytania wprowadzające do tematów Warto powtórzyć zostały uzupełnione o odpowiedzi w formie fiszek dostępnych w NEONBookach podręczników.
 • Ćwiczenia interaktywne do tematów oraz testy po działach Sprawdź się z autosprawdzaniem umożliwiają sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy teoretycznej.

Wykorzystujemy potencjał uczniów

Opracowaliśmy narzędzia, które pomagają uczniom pracować w ich własnym tempie – zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.

 • Animacje w NEONbookach podręczników ułatwiają zapamiętywanie informacji, co jest szczególnie istotne w przypadku uczniów z trudnościami w czytaniu.
 • Tutoriale w NEONbookach podręczników, które uczeń może odtworzyć samodzielnie, kiedy tego potrzebuje, wspierają proces kształcenia i usprawniają pracę na lekcji.
 • NEONbooki ćwiczeń dodatkowych z ćwiczeniami interaktywnymi pogrupowanymi według działów uatrakcyjniają pracę na lekcjach i zachęcają uczniów do samodzielnego weryfikowania wiedzy.
 • Serwisy dla ciekawskich w NEONbookach podręczników wzbogacone o dodatkowe informacje oraz linki do interesujących stron pozwalają poszerzyć wiedzę o przedmiocie.

Idziemy z duchem czasu

Wykorzystujemy doświadczenia nauki zdalnej i dbamy o aktualność przekazywanej wiedzy i stosowanego oprogramowania.

 • Aktualne treści i zdjęcia urealniają omawiane zagadnienia, dzięki czemu łatwiej je przyswoić.
 • Animacje i filmy odwołujące się do otaczającej rzeczywistości i aktualnych realiów ułatwiają naukę i sprzyjają pogłębianiu wiedzy przez uczniów.
 • Tutoriale do oprogramowania LibreOffice w NEONbookach podręczników ułatwiają pracę na komputerach z takim oprogramowaniem.
 • Pliki do zadań dostępne w NEONbookach podręczników (tam, gdzie są potrzebne) znacznie przyspieszają pracę na lekcji.
 • NEONBooki podręczników umożliwiają aktualizację treści na bieżąco, co zapewnia dostęp do aktualnych informacji, niezależnie od wersji papierowej.

Uczymy programowania w rytmie pracy ucznia

Stwarzamy optymalne warunki do opanowania języków programowania przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej.

 • Hiperlinki w NEONbookach podręczników pozwalają się szybko przenieść na stronę Scratcha, co przyspiesza pracę na lekcji.
 • Tutoriale pokazują realizację wszystkich istotnych etapów budowania skryptów.
 • Animacje odwołujące się do sytuacji bliskich doświadczeniom uczniów ułatwiają zrozumienie mechanizmów tworzenia skryptów.
 • Ćwiczenia interaktywne towarzyszące animacjom pozwalają uczniom sprawdzić, czy zrozumieli dane zagadnienie.

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.