Javascript is required

Matematyka z kluczem
Seria edukacyjna dla szkoły podstawowej 4-8

 • Angażujące wprowadzenia do tematów pokazujące przydatność matematyki na co dzień
 • Konstrukcja tematów i przykładyz rozwiązaniami ułatwiające rozumienie nowych treści 
 • Dobór i układ zadań wspierający indywidualizację nauczania
 • NEONbooki podręczników i zeszytów ćwiczeń z nowymi materiałami cyfrowymi
 • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych z konkretną pomocą w codziennej pracy nauczyciela

Zmiany w edukacji23 kwietnia br. MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego. Zmiany polegają m.in. na usunięciu niektórych treści nauczania. Jednocześnie rozpoczął się proces konsultacji publicznych. Ostateczna wersja dokumentu ma zostać opublikowana w czerwcu i zacznie obowiązywać od 1 września 2024 r.

W odpowiedzi na tę sytuację na rok szkolny 2024/2025 Nowa Era przygotowuje oznaczenia treści objętych zmianami.

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

 • NEON Strefa ćwiczeń

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Matematyka z kluczem?Pomagamy zrozumieć matematykę
Zrozumienie to podstawa uczenia się matematyki. Matematyka z kluczem ułatwia przyswojenie nowych treści oraz ich zapamiętanie

Dbamy o to, aby materiały dla uczniów były przyjazne, atrakcyjne graficznie i ciekawe.

 • Przykłady wyjaśniają krok po kroku sposób dojścia do rozwiązania.
 • Ilustracje, schematy i wskazówki pomagają zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.
 • Przemyślane wyróżnienia skupiają uwagę i pobudzają pamięć wzrokową.
 • Animacje i Przypomnij sobie w NEONbookach Podręczników pomagają zrozumieć zagadnienia kluczowe dla danego tematu.
 • Dzięki ćwiczeniom interaktywnym w NEONbookach uczeń od razu po rozwiązaniu zadania otrzymuje informację zwrotną, co pozwala na bieżąco reagować na ewentualne błędy.
 • Język dostosowany do wieku uczniów ułatwia przyswojenie treści.

Dla uczniów o różnych potrzebach
W każdej klasie są uczniowie, którzy uczą się szybko, i tacy, dla których matematyka jest piętą achillesową

Matematyka z kluczem ułatwia zagospodarowanie potencjału wszystkich uczniów.

 • Zadania z kluczem i skorelowane z nimi przykłady pozwalają każdemu uczniowi pracować w tempie adekwatnym do jego możliwości.
 • Czytelne grupowanie zadań ułatwia ich dobór do potrzeb edukacyjnych.
 • Karty pracy Radzę sobie coraz lepiej dla uczniów z problemami w nauce pomagają im zdobywać niezbędne umiejętności.
 • Uczniowie zainteresowani matematyką mogą rozwijać swoje umiejętności, korzystając z Dla dociekliwych oraz Zadań na deser.
 • Dzięki NEONbookowi Zeszytu ćwiczeń oraz NEONbookowi Podręcznika łatwo zadawać prace domowe dopasowane do indywidualnych predyspozycji uczniów.
Sposoby na lektury obowiązkowe

Przyjaźnie opracowane konteksty


Prezentujemy lektury w opracowaniach z cyklu Spotkanie z lekturą, w których przybliżamy sylwetki twórców, podajemy ciekawostki związane z utworami oraz ich adaptacjami. W notatkach O lekturze słów kilka podajemy tylko niezbędne dla utworów informacje kontekstowe, dostosowane do możliwości odbiorczych uczniów. Opracowania są wzbogacone zestawami ćwiczeń podzielonych na kręgi tematyczne, cyfrowymi sketchnotkami Co trzeba wiedzieć o lekturze oraz interaktywnymi escape roomami.

Stawiamy na systematyczność
Regularne, dobrze zaplanowane powtórki to większa skuteczność uczenia się

Matematyka z kluczem pozwala na budowanie solidnych podstaw do dalszej nauki.

 • Czy już umiem? na końcu każdego tematu podręcznika umożliwia uczniom sprawdzenie, czy wystarczająco opanowali dany temat.
 • W podręcznikach dla starszych klas na koniec każdego tematu proponujemy zadanie odświeżające treści niezwiązane z bieżącym zagadnieniem.
 • W powtórkach na koniec działów pomagają zestawy zadań powtórzeniowych w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń i zbiorach zadań.
 • Dopełnieniem przygotowań do sprawdzianów są podsumowania i testy w NEONbookach Podręczników.
 • Generator testów i Ondorio pomagają sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów.

Sprawdzona droga do egzaminu
Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty to przede wszystkim codzienna nauka w zwyczajnym trybie

Matematyka z kluczem oswaja uczniów z formułą egzaminu oraz ułatwia im opanowanie niezbędnych umiejętności.

 • Oznaczenie Wiesz, umiesz, zdasz pomaga odnaleźć typowe zagadnienia i problemy, z którymi uczniowie mogą spotkać się na egzaminie.
 • Już od klasy 4 uczniowie ćwiczą rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego, np. taką formę ma Zadanie na podsumowanie tematu w NEONbookach Podręczników.
 • Wybrane zadania CKE zamieszczone na końcu każdego działu w zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań pozwalają uczniom sprawdzić, jak sobie radzą z zadaniami, które pojawiły się na egzaminach w poprzednich latach.

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.
Sprawdź
Ondorio

Ondorio

Nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.
Sprawdź
Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.
Sprawdź
Multibook

Multibook

Elektroniczne wersje podręczników pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.