Javascript is required

Tajemnice przyrody
Seria edukacyjna dla szkoły podstawowej 4-8

 • Przystępne przedstawienie treści zachęcające do poznawania świata przyrody
 • Instrukcje obserwacji i doświadczeń krok po kroku kształcące postawę badawczą
 • Klucze do rozpoznawania obiektów przyrodniczych uczące wykorzystania wiedzy w praktyce
 • NEONbooki podręczników i zeszytów ćwiczeń z nowymi materiałami cyfrowymi
 • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych z konkretną pomocą w codziennej pracy nauczyciela

Zmiany w edukacjiMEN nie przewiduje zmian w obowiązującej podstawie programowej przedmiotu przyroda.

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

 • NEON Strefa ćwiczeń

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Tajemnice przyrody?Seria Tajemnice przyrody w ciekawy, przystępny i przemyślany sposób przybliża dzieciom tajemnice otaczającego ich świata. Inspiruje uczniów do aktywnego poznawania przyrody i rozwija ich naturalną ciekawość. W tej serii sprawdzone elementy podręcznika i zeszytu ćwiczeń łączą się z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi w jeden spójny system, dlatego nauczyciel może dopasować proces nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Przystępne przedstawienie treści

Odpowiednio dobrane i uporządkowane treści wsparte nowymi rozwiązaniami cyfrowymi są łatwiejsze do zrozumienia i przyswojenia.

 • Staranny dobór treści nie obciąża ucznia materiałem wykraczającym poza podstawę programową.
 • Zachowanie równowagi między tekstem a elementami graficznymi ułatwia tłumaczenie trudnych zagadnień.
 • Język dopasowany do percepcji uczniów klasy 4 ułatwia im zrozumienie przedstawianych treści.
 • Układ treści zgodny z następstwem pór roku i skorelowany z kolejnością omawiania zagadnień na lekcjach matematyki porządkuje materiał oraz ułatwia przyswajanie wiedzy.
 • Filmy i animacje w NEONbooku Podręcznika ułatwiają zapamiętanie przebiegu procesów i zjawisk przyrodniczych.

Angażowanie uwagi uczniów

Wykorzystanie różnorodnych graficznych i multimedialnych form przekazu pozwala skupić uwagę uczniów na ważnych zagadnieniach.

 • Najwyższej jakości zdjęcia i infografiki rozbudzają zainteresowanie przedmiotem.
 • Tabele, schematy i wypunktowania porządkują treści i ułatwiają ich zapamiętywanie.
 • Interaktywne zasoby w NEONbooku Podręcznika, np. prezentacje, animacje i galerie zdjęć, angażują uczniów i skupiają ich uwagę.
 • Różnorodne ćwiczenia interaktywne w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń ułatwiają utrwalenie wiedzy i przygotowanie do sprawdzianów.

Dostosowanie do różnych potrzeb

Zróżnicowanie poziomu trudności treści podręcznika i zeszytu ćwiczeń pozwala na indywidualne podejście do każdego ucznia.

 • Czytelna struktura tematu, podział tekstu na mniejsze partie oraz wyróżnienia ważnych pojęć i definicji ułatwiają przyswajanie wiedzy, szczególnie uczniom mającym problemy z czytaniem.
 • Quizy w NEONbooku Podręcznika stanowią uzupełnienie podsumowań w podręczniku i pozwalają na samodzielne sprawdzanie wiedzy.
 • Zadania o różnym stopniu trudności pozwalają się wykazać zarówno słabszym, jak i zdolniejszym uczniom.
 • Kreator prac domowych w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń umożliwia dostosowanie poziomu zadawanych ćwiczeń do możliwości uczniów.
 • Wyraźnie oznaczone treści dodatkowe poszerzają wiedzę uczniów bardziej zainteresowanych przedmiotem.

Aktywne poznawanie przyrody

Dzięki obserwacjom i doświadczeniom uczniowie mogą rozwijać kreatywność, samodzielnie zgłębiać tajniki przyrody i stosować nabytą wiedzę w praktyce.

 • Instrukcje obserwacji i doświadczeń w podręczniku i w zeszycie ćwiczeń inspirują uczniów do samodzielnego poznawania przyrody.
 • Animacje w NEONbooku Podręcznika pokazujące krok po kroku etapy doświadczeń i obserwacji kształtują postawę badawczą uczniów.
 • Ilustrowane tablice w podręczniku i w atlasie ułatwiają rozpoznawanie różnych obiektów przyrodniczych.
 • Interaktywne galerie zdjęć w NEONbooku Podręcznika poszerzają wiedzę uczniów na temat różnorodności organizmów.

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.
Sprawdź
Ondorio

Ondorio

Nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.
Sprawdź
Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.