Droga do nowej szkoły krok po kroku

Sprawdź, jak dostać się do liceum, technikum albo szkoły branżowej, fot. VGstockstudio / Shutterstock

Sprawdź, jak dostać się do liceum, technikum albo szkoły branżowej. Krok po kroku wyjaśniamy kolejne etapy rekrutacji i przypominamy, na co zwrócić uwagę.

W roku 2020 rekrutacja odbywa się do czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia. 


7 rzeczy, które musisz wiedzieć, by nie zgubić się w gąszczu dat

 1. Dwa etapy (nie w 2020 roku)
  Rekrutacja co roku odbywa się w dwóch etapach zasadniczym i uzupełniającym, czyli jeśli komuś nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym, ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej. Jednak w 2020 roku nie będzie etapu rekrutacji uzupełniającej - przyczyną jest stan epidemii i znacznie skrócony czas naboru do szkół ponadpodstawowych.

 2. Różne terminy
  Zwykle harmonogram rekrutacji ustalany jest przez kuratorów oświaty, a to oznacza, że w każdym z województw obowiązuje nieco inny terminarz. W 2020 roku harmonogram został opublikowany w ostatnich dniach stycznia, jednak z powodu epidemii COVID-19 wiosną stał się on nieaktualny. Tegoroczny harmonogram wyjątkowo opracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, ustalając jednolite daty naboru dla całego kraju. Aktualny harmogram przewiduje początek składania wniosków 15 czerwca. Ostateczna informacja o tym, do której szkoły kandydat został przyjęty, zostanie opublikowana 19 sierpnia.

 3. Dodatkowy egzamin
  Uczniowie, którzy chcą dostać się do szkół/klas sportowych, dwujęzycznych lub innych, w których wymagane są specjalne predyspozycje, dodatkowo zdają sprawdziany predyspozycyjne. W 2020 roku sprawdziany te odbędą się pomiędzy 23 czerwca a 7 lipca. Dokładne terminy tych sprawdzianów  ustalają dyrektorzy szkół.

 4. Wizyta w szkole
  Wniosek o przyjęcie do szkoły można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji lub wypełnić w formie papierowej - zależnie od tego, jaki system obowiązuje w danej jednostce samorządowej. Dotychczas wniosek trzeba było złożyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru – to pierwszy termin w harmonogramach rekrutacji. Drugi ważny moment, w którym trzeba było osobiście stawić się w wybranej szkole to moment, w którym należy dostarczyć poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Trzeci to ten, w którym trzeba potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów tych dokumentów.
  Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2020 roku składanie dokumentów jest możliwe drogą elektroniczną. 

 5. Ważna kolejność
  W zależności od decyzji jednostki samorządku terytorialnego uczniowie mogą zdecydować się na różną liczbę szkół. Wpisują je do wniosku w kolejności od tej klasy i szkoły, którą są najbardziej zainteresowani po tę, która interesuje ich najmniej. Kolejność ma duże znaczenie. Kandydat dostanie się do tej klasy, do której ma wystarczającą liczbę punktów, ale klasy będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością podaną we wniosku.Jeśli kandydat ma 140 punktów, a we wniosku wymieni po kolei klasy do których trzeba mieć 90, 120, 130 punktów, zostanie przez system przydzielony do pierwszej wymienionej (czyli tej stojącej otworem już dla uczniów z 90 punktami).  

 6. Kluczowy moment
  Po złożeniu wszystkich dokumentów szkoły ogłaszają listę zakwalifikowanych do przyjęcia. Nie oznacza to listy przyjętych – wtedy należy koniecznie potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły. Dopiero to potwierdzenie pozwala na stworzenie ostatecznej listy przyjętych w danej szkole.

 7. Krótki czas
  Na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły, podobnie jak na inne działania uwzględnione w harmonogramie, jest wyznaczony czas. Są to terminy nieprzekraczalne, nie można się spóźnić choćby o minutę. Niedotrzymanie terminu oznacza, że uczeń traci szansę na dostanie się do wybranej szkoły.