Droga do nowej szkoły krok po kroku

Sprawdź, jak dostać się do liceum, technikum albo szkoły branżowej. Krok po kroku wyjaśniamy kolejne etapy rekrutacji i przypominamy, na co zwrócić uwagę.

W roku 2020 rekrutacja odbywa się do czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia. 


7 rzeczy, które musisz wiedzieć, by nie zgubić się w gąszczu dat

 1. Dwa etapy
  Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach zasadniczym i uzupełniającym, czyli jeśli komuś nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym, ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej. 

 2. Różne terminy
  Harmonogram rekrutacji ustalany jest przez kuratora oświaty, a to oznacza, że w każdym z województw obowiązuje nieco inny terminarz. Sprawdź aktualny harmogram

 3. Dodatkowy egzamin
  Uczniowie, którzy chcą dostać się do szkół/klas sportowych, dwujęzycznych lub innych, w których wymagane są specjalne predyspozycje, dodatkowo zdają sprawdziany predyspozycyjne, które zwykle odbywają się na przełomie maja i czerwca.

 4. Wizyta w szkole
  Wniosek o przyjęcie do szkoły można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji lub wypełnić w formie papierowej - zależnie od tego, jaki system obowiązuje w danej jednostce samorządowej. Zawsze jednak wniosek trzeba złożyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru – to pierwszy termin w harmonogramach rekrutacji. Drugi ważny moment, w którym trzeba osobiście stawić się w wybranej szkole to moment, w którym należy dostarczyć poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Trzeci to ten, w którym trzeba potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów tych dokumentów.

 5. Ważna kolejność
  W zależności od województwa uczniowie mogą zdecydować się na różną liczbę szkół. Wpisują je do podania w kolejności od tej, którą są najbardziej zainteresowani po tę, która interesuje ich najmniej. Kolejność ma znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków rekrutacji zasadniczej (uczeń może się dostać np. do trzeciej szkoły z listy). Niektóre województwa przewidziały w harmonogramie kilka dni na to, by uczeń mógł zmienić swoją decyzję i przenieść papiery ze szkoły do szkoły lub zmienić kolejność szkół w dokumentach.

 6. Kluczowy moment
  Po złożeniu wszystkich dokumentów szkoły ogłaszają listę zakwalifikowanych do przyjęcia. Nie oznacza to listy przyjętych – wtedy należy koniecznie potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły. Dopiero to potwierdzenie pozwala na stworzenie ostatecznej listy przyjętych w danej szkole.

 7. Krótki czas
  Na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły, podobnie jak na inne działania uwzględnione w harmonogramie, jest wyznaczony czas. Są to terminy nieprzekraczalne, nie można się spóźnić choćby o minutę. Niedotrzymanie terminu oznacza, że uczeń traci szansę na rekrutację w wybranej szkole.