Droga do nowej szkoły krok po kroku

Sprawdź, jak dostać się do liceum, technikum albo szkoły branżowej. Krok po kroku wyjaśniamy kolejne etapy rekrutacji i przypominamy, na co zwrócić uwagę.

Za nami wyjątkowy rok, gdy w procesie rekrutacji wzięło udział ponad 350 tys. absolwentów trzecich klas gimnazjów oraz ponad 370 tys. absolwentów klas ósmych.

Ci pierwsi kandydowali do trzyletniego liceum, czteroletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową startowali do czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej. Choć długość trwania procesu edukacji się różni, to tak naprawdę gimnazjaliści i ósmoklasiści zdawali do tych samych szkół, ale byli do nich przyjmowani w zupełnie różnych trybach. Obowiązywały ich inne egzaminy (gimnazjalistów – trzyetapowy egzamin składający się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego; ósmoklasistów – egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego).

W roku 2020 rekrutacja odbywa się już według jednego schematu: do czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia.


7 rzeczy, które musisz wiedzieć, by nie zgubić się w gąszczu dat

 1. Dwa etapy
  Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach zasadniczym i uzupełniającym, czyli jeśli komuś nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że miejsce w szkole znajdzie każdy uczeń.

 2. Różne terminy
  Harmonogram rekrutacji ustalany jest przez kuratora oświaty, a to oznacza, że w każdym z województw obowiązuje nieco inny terminarz. Aktualny harmogram zamieścimy, gdy daty zostaną podane do publicznej wiadomości. 

 3. Dodatkowy egzamin
  Uczniowie, zarówno absolwenci gimnazjum, jak i szkoły podstawowej, którzy chcą dostać się do szkół/klas sportowych, dwujęzycznych lub innych, w których wymagane są specjalne predyspozycje, w większości województw mają krótszy czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły i dodatkowo zdają sprawdziany predyspozycyjne, które zwykle odbywają się na przełomie maja i czerwca.

 4. Wizyta w szkole
  Wniosek o przyjęcie do szkoły można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji (działają takie w dużych miastach np. Warszawie, Łodzi czy Krakowie) lub wypełnić w formie papierowej. Ale zawsze trzeba go złożyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru – to pierwszy termin w harmonogramach rekrutacji. Drugi ważny moment, w którym trzeba osobiście stawić się w wybranej szkole to moment, w którym należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu. Trzeci to ten, w którym trzeba potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.

 5. Ważna kolejność
  W zależności od województwa uczniowie mogą zdecydować się na trzy-pięć szkół, wpisują je do podania w kolejności od tej, którą są najbardziej zainteresowani po tę, która interesuje ich najmniej. Kolejność ma znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków rekrutacji zasadniczej (uczeń może się dostać np. do trzeciej szkoły z listy). Niektóre województwa przewidziały w harmonogramie kilka dni na to, by uczeń mógł zmienić swoją decyzję i przenieść papiery ze szkoły do szkoły lub zmienić kolejność szkół w dokumentach.

 6. Kluczowy moment
  Po złożeniu wszystkich dokumentów szkoły ogłaszają listę zakwalifikowanych do przyjęcia. Nie oznacza to listy przyjętych – wtedy należy koniecznie potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły (składając w jej sekretariacie dokumenty lub - jeśli była to szkoła pierwszego wyboru i są już w niej dokumenty dziecka – podpisując odpowiednie oświadczenia). Dopiero to potwierdzenie pozwala na stworzenie ostatecznej listy przyjętych w danej szkole.

 7. Krótki czas
  Harmonogram rekrutacji nie tylko wygląda różnie w różnych województwach, ale dodatkowo daje uczniom mniej lub więcej dni np. na dostarczenie niezbędnych dokumentów czy potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Trzeba na to bardzo uważać, bo czasem jest to zaledwie jeden dzień. Niedotrzymanie terminu oznacza, że uczeń traci szansę na rekrutację w wybranej szkole.