Droga do nowej szkoły krok po kroku

Sprawdź, jak dostać się do liceum, technikum albo szkoły branżowej. Krok po kroku wyjaśniamy kolejne etapy rekrutacji i przypominamy, na co zwrócić uwagę.

Co trzeba zrobić, by w 2022 roku dostać się do czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia? 


7 rzeczy, które musisz wiedzieć, by nie zgubić się w gąszczu dat

 1. Dwa etapy
  Rekrutacja co roku odbywa się w dwóch etapach: zasadniczym i uzupełniającym. Jeśli komuś nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym, ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej (w większości województw odbywa się on w sierpniu), choć wtedy dostępnych będzie już mniej miejsc i to raczej w szkołach mało obleganych przez kandydatów. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych reguł jak zasadnicza, choć na złożenie wniosku, zdanie dodatkowego testu, potwierdzenie woli uczęszczania do klasy jest mniej czasu.

 2. Różne terminy
  Harmonogram rekrutacji ustalany jest przez kuratorów oświaty, a to oznacza, że w każdym z województw obowiązuje nieco inny terminarz. Aktualny harmogram w większości województw przewiduje początek składania wniosków na 16 maja. Czas na to jest niemal do końca roku szkolnego, z wyjątkiem tych klas i szkół, do których zdaje się jeszcze dodatkowe egzaminy - w tym przypadku należy złożyć wniosek najdalej do 30 lub 31 maja (dokładne informacje znajdziesz tutaj).

 3. Dodatkowy egzamin
  Uczniowie, którzy chcą dostać się do klas sportowych, dwujęzycznych lub innych, w których wymagane są specjalne predyspozycje, dodatkowo zdają sprawdziany predyspozycyjne. W 2022 roku sprawdziany te odbędą się na przełomie maja i czerwca i w pierwszej połowie czerwca. Dokładne terminy tych sprawdzianów ustalają dyrektorzy szkół. Zawsze przewiduje się także "zapasowy" termin dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w sprawdzianie. O dokładny termin dodatkowy należy dowiedzieć się w wybranej szkole.

 4. Przekazanie wniosku szkole
  Wniosek o przyjęcie do szkoły można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji lub wypełnić w formie papierowej - zależnie od tego, jaki system obowiązuje w danej jednostce samorządowej. Przed pandemią wniosek trzeba było złożyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w bieżącym roku składanie dokumentów jest możliwe drogą elektroniczną. Na stronie internetowej szkoły powinna być dostępna informacja, na jaki adres należy przesyłać wniosek. 
  Jeśli w danej jednostce samorządu terytorialnego nie ma elektronicznego systemu rekrutacji, wniosek należy zanieść/przesłać do każdej ze szkół, którą kandydat wpisał na swoją listę preferencji.

 5. Ważna kolejność
  W zależności od decyzji jednostki samorządku terytorialnego uczniowie mogą zdecydować się na różną liczbę szkół. Wpisują je do wniosku w kolejności od tej klasy i szkoły, którą są najbardziej zainteresowani po tę, która interesuje ich najmniej. Kolejność ma duże znaczenie. Kandydat dostanie się do tej klasy, do której ma wystarczającą liczbę punktów, ale klasy będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością podaną we wniosku.Jeśli kandydat ma 140 punktów, a we wniosku wymieni po kolei klasy do których trzeba mieć 90, 120, 130 punktów, zostanie przez system przydzielony do pierwszej wymienionej (czyli tej stojącej otworem już dla uczniów z 90 punktami).  

  Szkoła średnia - od rekrutacji aż po dobrze zdaną maturę!
  Sprawdź, jaką pomoc przygotowali dla Ciebie eksperci Nowej Ery!
    

 6. Kluczowy moment
  Po złożeniu wszystkich dokumentów, rozpatrzeniu ich przez komisje rekrutacyjne oraz ustaleniu list kandydatów, którzy znaleźli miejsce w wybranych klasach, szkoły ogłaszają listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia i listę tych, którzy się nie zakwalifikowali. W 2022 r. takie informacje będą publikowane między 19 a 21 lipca w systemach naboru elektronicznego i na stronach internetowych szkół. Nie oznacza to jeszcze listy przyjętych. Wkrótce należy koniecznie potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły. Dopiero to potwierdzenie pozwala na stworzenie ostatecznej listy przyjętych w danej szkole.

 7. Krótki czas
  Na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły, podobnie jak na inne działania uwzględnione w harmonogramie, jest wyznaczony czas. Są to terminy nieprzekraczalne, nie można się spóźnić choćby o minutę (w większości terminów przy dacie kończącej kolejny etap widnieje adnotacja, że z formalnościami trzeba się uporać najdalej do godziny 12.00 lub 15.00). Niedotrzymanie terminu oznacza, że uczeń traci szansę na dostanie się do wybranej szkoły.