Składanie wniosków do szkoły średniej

W tym roku składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych miało rozpocząć się 11 maja. To termin nieaktualny z powodu zmian w harmonogramie, koniecznych w sytuacji stanu epidemii. Nowy harmonogram ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przesunął początek składania wniosków na 15 czerwca. 

System składania wniosków w ubiegłych latach przebiegał według następujących trzech scenariuszy (zależnie od specyfiki systemu rekrutacji, wybranego przez jednostkę samorządu terytorialnego). Możliwości są trzy.

Pierwsza to taka, w której wnioski składamy za pośrednictwem systemu elektronicznego, który już wcześniej został wypełniony danymi uczniów, przekazanymi przez dotychczasowe szkoły. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje ze swojej szkoły dane potrzebne do logowania do systemu, w którym ma swoje indywidualne konto. Od wyznaczonego dla danego województwa dnia może się zalogować, a następnie wskazać wybrane klasy (oddziały).

Druga sytuacja również odnosi się do korzystania z elektronicznego systemu umożliwiającego wybór konkretnych klas we wskazanych szkołach, jednak uczeń wraz z rodzicami (opiekunami) musi samodzielnie wprowadzić do systemu swoje dane (dotychczasowa szkoła nie wspiera procesu rekrutacji swojego absolwenta).

W obu wymienionych sytuacjach system elektroniczny pozwala na wypełnienie wniosku i dokonanie wyboru klas i szkół. W ubiegłych latach stworzony w ten sposób wniosek należało wydrukować, podpisać i złożyć w szkole, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu (w szkole pierwszego wyboru), czyli tej, do której uczeń najbardziej chce się dostać. W roku 2020 z powodu utrzymującego się stanu epidemii, Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że wszelkie dokumenty w procesie rekrutacji będzie można złożyć drogą elektroniczną.

Co warto wiedzieć o elektronicznym systemie składania wniosków?

  • Koniecznie trzymamy się podanych w harmonogramie rekrutacji dat. System nie przyjmie wniosków złożonych choćby minutę po terminie.
  • Wniosek muszą podpisać oboje rodzice (jeśli oboje żyją i mają prawa rodzicielskie).
  • Lepiej upewnić się, czy w naszej jednostce samorządowej wniosek na pewno składa się jedynie do pierwszej wskazanej na liście szkoły (w całej Polsce wykorzystywane są różne systemy elektroniczne, a samorządy ustalają różne zasady rekrutacji – dla pewności lepiej wyszukać informację o składaniu wniosków na stronie lokalnego samorządu lub zapytać o procedurę w dotychczasowej szkole, która powinna znać lokalne zasady).
  • Przy składaniu wniosku kandydat powinien otrzymać potwierdzenie jego przyjęcia przez wybraną szkołę.

Trzecia opcja naboru to taka, gdy samorząd nie decyduje się na wykorzystanie elektronicznego systemu. Wtedy wnioski wypełnia się w sposób tradycyjny. Druk można otrzymać bezpośrednio w szkole, zwykle można go także pobrać ze strony internetowej danej placówki. Jeśli uczeń aplikuje do kilku szkół, powinien pobrać wniosek z każdej z nich (mogą się one różnić). Po wypełnieniu i podpisaniu formularzy, każdy z wniosków należy w odpowiednim terminie złożyć w każdej z wybranych szkół (w roku 2020 można to zrobić drogą elektroniczną). Jak widać więc tradycyjna metoda naboru wymaga od kandydatów więcej zachodu. 

Warto pamiętać, że kandydaci, którzy będą zdawać dodatkowe egzaminy do szkół (sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próbę sprawności fizycznej) mają na złożenie wniosku mniej czasu - muszą zdążyć do 22 czerwca. Od 23 czerwca do 7 lipca odbywać się będą wymienione dodatkowe testy.

Między 31 lipca a 4 sierpnia 2020 r. będzie jeszcze możliwość dokonania zmian na liście preferencji. Można zmienić kolejność wymienionych szkół, można także wybrać inną szkołę pierwszego wyboru, ale trzeba przenieść, czyli przesłać do niej wymagane dokumenty: wniosek, świadectwo, wynik egzaminu 8 klas, ewentualnie inne zaświadczenia i dokumenty, potwierdzające, że kandydat spełnia szczególne kryteria, dające mu dodatkową szanse w naborze (te kryteria to: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą).