Składanie wniosków

W większości województw w maju rozpoczyna się proces składania wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły (oraz wskazywania szkół kolejnego wyboru). W kilku województwach przyszli licealiści mogą je składać już od kwietnia. Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Wiele zależy od tego, jaki system przewidział dla nas samorząd. Możliwości są trzy.

Pierwsza to taka, w której wnioski składamy za pośrednictwem systemu elektronicznego, który już wcześniej został wypełniony danymi uczniów, przekazanymi przez dotychczasowe szkoły. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje ze swojej szkoły dane potrzebne do logowania do systemu, w którym ma swoje indywidualne konto. Od wyznaczonego dla danego województwa dnia może się zalogować, a następnie wskazać wybrane klasy (oddziały).

Druga sytuacja również odnosi się do korzystania z elektronicznego systemu umożliwiającego wybór konkretnych klas we wskazanych szkołach, jednak uczeń wraz z rodzicami (opiekunami) musi samodzielnie wprowadzić do systemu swoje dane (dotychczasowa szkoła nie wspiera procesu rekrutacji swojego absolwenta).

W obu wymienionych sytuacjach system elektroniczny pozwala na wypełnienie wniosku i dokonanie wyboru klas i szkół, ale stworzony w ten sposób należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu (w szkole pierwszego wyboru), czyli tej, do której uczeń najbardziej chce się dostać.

Co warto wiedzieć o elektronicznym systemie składania wniosków?

  • Koniecznie trzymamy się podanych w harmonogramie rekrutacji dat. System nie przyjmie wniosków złożonych choćby minutę po terminie.
  • Wniosek muszą podpisać oboje rodzice (jeśli oboje żyją i mają prawa rodzicielskie).
  • Lepiej upewnić się, czy w naszej jednostce samorządowej wniosek na pewno składa się jedynie do pierwszej wskazanej na liście szkoły (w całej Polsce wykorzystywane są różne systemy elektroniczne, a samorządy ustalają różne zasady rekrutacji – dla pewności lepiej wyszukać informację o składaniu wniosków na stronie lokalnego samorządu lub zapytać o procedurę w dotychczasowej szkole, która powinna znać lokalne zasady).
  • Przy składaniu wniosku dobrze jest poprosić o potwierdzenie jego przyjęcia przez wybraną szkołę.

Trzecia opcja naboru to taka, gdy samorząd nie decyduje się na wykorzystanie elektronicznego systemu. Wtedy wnioski wypełnia się w sposób tradycyjny. Druk można otrzymać bezpośrednio w szkole, zwykle można go także pobrać ze strony internetowej danej placówki. Jeśli uczeń aplikuje do kilku szkół, powinien pobrać wniosek z każdej z nich (mogą się one różnić). Po wypełnieniu i podpisaniu formularzy, każdy z wniosków należy w odpowiednim terminie złożyć w każdej z wybranych szkół. Jak widać więc tradycyjna metoda naboru wymaga od kandydatów więcej zachodu.