Javascript is required

Jak wybrać pomoce i narzędzia do terapii, by służyły w szkole przez lata?W jaki sprzęt do prowadzenia terapii wyposażyć szkołę? Które rozwiązania zapewnią uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi najlepszą pomoc?
Co po latach okaże się dobrą inwestycją i będzie efektywnie wykorzystywane przez nauczycieli i specjalistów?
Zakup cyfrowych pomocy z obszaru SPE to niełatwa decyzja. Pytań i wątpliwości pojawia się wiele, ale jest na to rada: sprawdzaj! 
Najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę, dotyczą –  rzecz jasna –  bezpieczeństwa sprzętu przeznaczonego do pracy z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami w nauce, ale jest też kilka innych aspektów, które warto wziąć pod uwagę. Dla ułatwienia zebraliśmy je dla Państwa, tworząc listę najważniejszych pytań, które powinny pomóc w wyborze.

Czy nasz dostawca to zaufany partner? Jakie ma doświadczenie w tak wymagającej dziedzinie, jaką są specjalne potrzeby edukacyjne?

Przyjrzyjmy się, jak może wyglądać to w praktyce: z jednej strony mamy firmy szukające  zastosowania dla swoich produktów cyfrowych w szkolnictwie, a z drugiej znane wszystkim wydawnictwo Nowa Era – sprawdzonego dostawcę edukacyjnego i wydawcę niezwykle cenionych, innowacyjnych programów multimedialnych z serii eduSensus, które już od ponad 20 lat wspierają terapeutów, pedagogów i nauczycieli w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Logopedia PRO, flagowy program z serii eduSensus, jest najczęściej wybierana przez logopedów w szkołach podstawowych, przedszkolach i poradniach.*  
W parze z tym popularnym programem idzie cała  metoda pracy z dzieckiem, zgodna z najlepszymi praktykami pracy terapeutycznej.
*Badanie BCMM 2019

Mamy 20 lat doświadczenia w tworzeniu cyfrowych rozwiązań dla edukacji, a seria eduSensus od początku jest tworzona z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasze programy powstają we współpracy z ekspertami  i praktykami: logopedami, terapeutami, pedagogami. Stałe udoskonalamy je zarówno pod względem technologii, jak i oddziaływania terapeutycznego, a w tym roku jako jedyny producent programów multimedialnych dla SPE uzyskaliśmy certyfikat jakości ISO 9001.

Wydawnictwo Nowa Era może się poszczycić rekomendacją Polskiego Związku Logopedów dla cyklu programów LOGOPEDIA PRO oraz rekomendacją Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji dla programu DYSLEKSJA PRO.

Czy programy są bezpieczne? Czy przeszły proces walidacji?

Czy programy są bezpieczne? Czy przeszły proces walidacji? – na to pytanie bezwzględnie powinniśmy oczekiwać odpowiedzi pozytywnej. Bezpieczeństwo pracy z programem gwarantuje  użytkownikowi między innymi status wyrobu medycznego – ma go większość programów multimedialnych eduSensus. Produkty te otrzymały deklarację zgodności wyrobu medycznego, co oznacza, że uzyskały pozytywną ocenę kliniczną w badaniach, które potwierdziły ich efektywność, niezawodność i wartość merytoryczną.

 

Oczekuj od producenta potwierdzenia, że program przeznaczony do terapii dzieci przeszedł proces walidacji w placówkach terapeutycznych i został pozytywnie oceniony przez praktyków.

Bądź wrażliwy na dane wrażliwe. Sprawdź, czy dostawca rygorystycznie chroni dane osobowe dzieci korzystających z terapii.

Dane związane ze zdrowiem, niepełnosprawnością i przebiegiem terapii uczniów, to dane wrażliwe, które wymagają specjalnej ochrony.

Nie bez powodu najbardziej doświadczony dostawca na runku, Nowa Era, oferuje programy desktopowe, instalowane na komputerze użytkownika, a nie aplikacje online. Dzięki temu ograniczone zostaje ryzyko związane z przesyłaniem i przetwarzaniem danych pacjentów.

W przypadku programów eduSensus Nowej Ery dostęp do danych pacjenta ma tylko terapeuta, którego praca jest backupowana w wybranym przez niego miejscu.

Wielostanowiskowy dostęp do programu, warunki licencji, brak dopłat

Wielostanowiskowy dostęp do programu, warunki licencji, brak dopłat – czyli diabeł tkwi w szczegółach i warto je sprawdzić!

Wielu dostawców wprowadza ograniczenia w liczbie użytkowników programu, a nierzadko również dodatkowe opłaty pojawiające się w trakcie korzystania z licencji. W przypadku aplikacji online spotykamy się np. z limitem 100 kont uczniowskich, powyżej którego szkoła zmuszona jest dokupić kolejny program. Bywa i tak, że szkoła otrzymuje jeden login do programu, z którego korzystają wszyscy specjaliści – nie jest to z kolei rozwiązanie bezpieczne dla ochrony danych uczniów.

Inaczej jest w ofercie wydawnictwa Nowa Era: w związku z rosnącym w szkołach zapotrzebowaniem na różnego rodzaju terapie, wydawnictwo zwiększa w licencji liczbę urządzeń, na których można zainstalować jego programy.

Nowa Era oferuje wielostanowiskowy dostęp do programów, bez limitu kont terapeutów i bez ograniczeń w liczbie uczniów.

Aktualizacja oprogramowania jest bezpłatna, co nie jest standardem w przypadku innych producentów. Wybierając program eduSensus, szkoła otrzymuje licencję na czas nieokreślony i 2-letnią gwarancję. Ważny jest też serwis producenta – w razie pytań lub problemów technicznych wystarczy po prostu zadzwonić lub napisać do wydawnictwa Nowej Era: wsparcie@nowaera.pl, serwisspe@nowaera.pl, tel. 58 768 22 22.

Porównaj aplikacje terapeuty - jak w praktyce będzie wyglądać praca specjalisty?

Należy zwrócić uwagę na możliwości, jakie daje aplikacja: czy terapeuta będzie mógł śledzić postępy podopiecznego? Czy będzie miał możliwość zapisania plików? Czy będzie mógł wygenerować raporty z terapii w formie plików PDF i wydrukować je? Odpowiedź TAK uzyskamy w przypadku programów eduSensus Nowej Ery, które są rozwijane przez wiele lat i doskonale dostosowane do potrzeb praktyków. Aplikacje online oferowane przez firmy technologiczne są zwykle uboższe i nie oferują powyższych możliwości.


 

Innowacyjność – jakimi osiągnięciami w tym zakresie może pochwalić się producent?

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w nauce i terapii jest niezwykle ważne, pomaga bowiem zwiększyć zaangażowanie dziecka w proces uczenia się i osiągnąć zakładane cele terapeu-tyczne. Za nowatorskimi rozwiązaniami edukacyjnymi stoją utalentowane zespoły twórców, dosko-nała znajomość potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsłuchiwanie się w głosy terapeutów oraz inwestycje w rozwój produktów, dzięki którym klient otrzymuje produkt zgodny z aktualnym stanem wiedzy i najlepszymi praktykami pracy terapeutycznej. Najlepszym przykładem jest tu SPEKTRUM AUTYZMU PRO – pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu ze statusem wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skutecznością. Inny przykład to WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO – pierwszy na rodzimym rynku i najobszerniejszy program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjnomotorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Technologia – czy zapewnia wygodę użytkowania i jest dopasowana do realiów szkolnych?

Podobnie jak oferta oparta pomocy terapeutycznych opartych na samych papierowych publikacjach z płytami CD nie jest w nowoczesnej placówce wystarczająca, tak i propozycja pracy wyłącznie online, odbywającej się za pośrednictwem portali internetowych nie wydaje się idealnym wyjściem. Dlatego inne rozwiązanie wybrali twórcy programów w Nowej Erze.

Znając realia placówek szkolnych oraz realia pracy logopedów i specjalistów pedagogicznych, stosu-jemy programy na wygodnym nośniku, jakim jest pendrive, a jednocześnie udostępniamy szkołom ogromną bazę materiałów online w bezpłatnym portalu dlanauczyciela.pl. Programy eduSensus działają w pełni offline, czyli do ich pełnego funkcjonowania nie jest wymagany dostęp do internetu.

Praca terapeuty jest zatem możliwa w każdych warunkach, niezależnie od możliwości placówki w zakresie łącza internetowego, jego szybkości itd.

Programy zostały przygotowane są w technologii Adobe AIR (aktualne i wspierane oprogramowanie) i zawierają wszystkie niezbędne komponenty do obsługi interaktywnych ćwiczeń oraz zasobów flasho-wych, które są wykorzystane w niektórych elementach produktów z serii eduSensus. Programy działają więc niezależnie od zewnętrznych zmian technologicznych.

Jak szerokie zastosowanie mają programy?

Rośnie liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, ale też skala deficytów i niepełnosprawności utrudniających dzieciom naukę, w związku z czym beneficjentami wybranych przez szkołę pomocy multimedialnych mogą być uczniowie z wieloma dysfunkcjami. Z tego też powodu warto zwrócić uwagę na szerokie zastosowanie produktów. Na przykład, program eduSensus Spektrum autyzmu PRO rozwija kompetencje ważne w terapii spektrum autyzmu, ale też istotne w terapii zaburzeń koncentracji i uwagi w przypadku dzieci z ADD i ADHD. Ze względu na szeroki zakres oddziaływania program może być z powodzeniem używany wspomagająco również w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Podobnie wszechstronnym zastosowaniem charakteryzuje się wiele innych programów eduSensus.

Lekcja w klasie – czy programy będą współdziałać ze szkolną infrastrukturą?

Pomoce do terapii mogą być wykorzystywane przez nauczyciela w trakcie stacjonarnej pracy z klasą lub grupą uczniów, pod warunkiem jednak, że współpracują ze szkolnym laptopem czy komputerem, tablicą interak-tywną i monitorem interaktywnym. Ten warunek spełniają wszystkie programy multimedialne marki eduSensus. Nauczyciel może oprzeć na nich całą jednostkę lekcyjną, wprowadzając np. elementy pracy zespołowej i rywalizacji, lub wykonywać z uczniami pojedyncze ćwiczenia.

Dobrze by było, gdyby zakup danego produktu rozwijał też szkolną infrastrukturę, np. o profesjonalny mikrofon logopedyczny (jest taki w zestawach LOGOPEDIA PRO), tablet (wchodzi w skład SPEKTRUM AUTYZMU), komputer z ekranem dotykowym (znajdziemy go w pakiecie LOGOPEDIA. MULTIME-DIALNY GABINET). Wymienione tu przykłady urządzeń doskonale spełniają warunki rządowego pro-gramu „Aktywna tablica” i mogą zostać objęte dofinasowaniem.

Czy zakupione pomoce terapeutyczne sprawdzą się także w nauce zdalnej?

W warunkach edukacji zdalnej czy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość powinniśmy nadal mieć możliwość pracy z uczniami przy pomocy programów multimedialnych. Ostatni czas pokazał, że cyfrowe rozwiązania eduSensus doskonale spisują się i w tym wypadku. Nauczyciel poprzez udostępnianie kontroli ekranu pracuje z nimi podobnie jak w klasie, wskazani uczniowie wykonują ćwiczenie, a ponadto otrzymują motywującą informację zwrotną od ulubionej postaci przewodniej z programu.

Specjalne potrzeby edukacyjne – katalog eduSensus 2021Poznaj pełną ofertę programów służących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej!

W katalogu eduSensus na rok 2021 online, znajdziesz:

  • Nowości w ofercie 2021 
  • Oferta w ramach programu AKTYWNA TABLICA - środki na SPE
  • Wszystko o finansowaniu kształcenia specjalnego – aktualny stan prawny i kwoty
  • Czego nauczyła nas pandemia? – wywiad z Zytą Czechowską i Jolantą Majkowską z bloga Specjalni.pl
  • Jak pracować z multimediami stacjonarnie, hybrydowo i zdalnie?