Javascript is required
header image

Programy multimedialne

Terapia i rozwój

Aktywna tablicaMultimedialne wsparcie w diagnozie i terapii • TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  Ceniona na rynku seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.
 • SPEKTRUM AUTYZMU

  Specjalistyczne programy multimedialne dla nauczycieli i terapeutów przeznaczone do terapii dzieci i młodzieży z ASD.
 • UWAGA SŁUCHOWA

  Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa to kompleksowe rozwiązanie pozwalające prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU

  Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • EMOCJE I ROZWÓJ SPOŁECZNY

  Programy multimedialne wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży - od wieku przedszkolnego do nastoletniego.
 • KONCENTRACJA UWAGI

  Wsparcie profilaktyki i terapię dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji, deficytami uwagi i pamięci.
 • DYSLEKSJA

  Multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię trudności w czytaniu i pisaniu.
 • DYSKALKULIA

  Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.
 • PRZETWARZANIE SŁUCHOWE

  Wsparcie terapii wyższych funkcji słuchowych, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Programy multimedialne w edukacji • Rozwiązania dla przedszkola

  Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych i wypracowaniu gotowości szkolnej.
 • Rozwiązania dla szkoły

  Edukacja włączająca i rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas 1-3, 4-8 i młodzieży.

Konkurs eduSensus Education Awards 2024 • Konkurs eduSensus Education Awards 2024

Poznajmy się lepiejTrendbook edukacyjny 2023/2024Katalog eduSensus 2024
Poznaj pełną ofertę programów służących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej! 

W katalogu eduSensus na rok 2024 online, znajdziesz:

 • Bestsellery dla szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i gabinetów
 • Ofertę SPE w ramach rządowej inicjatywy AKTYWNA TABLICA 2020-2024 - ostatni rok programu!
 • Rekomendacje multimedialnych programów do pracy z uczniami klas 4-8
 • Nasze najważniejsze inicjatywy dla środowiska terapeutów i nauczycieli, jak konkurs eduSensus Education Awards.

eduSensus
20 lat eduSensus

eduSensus to multimedialne programy, pomoce edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt, dzięki którym każde dziecko ma szanse na rozwój. Innowacyjne programy z serii eduSensus od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kontakt