Najnowszy program eduSensus

Multimedialne wsparcie w diagnozie i terapii

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Ceniona na rynku seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

Spektrum autyzmu PRO

SPEKTRUM AUTYZMU

Specjalistyczne programy multimedialne dla nauczycieli i terapeutów przeznaczone do terapii dzieci i młodzieży z ASD.

Czytaj więcej

UWAGA SŁUCHOWA

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa to kompleksowe rozwiązanie pozwalające prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

EMOCJE I ROZWÓJ SPOŁECZNY

Programy multimedialne wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży - od wieku przedszkolnego do nastoletniego.

Czytaj więcej

Koncentracja uwagi

KONCENTRACJA UWAGI

Wsparcie profilaktyki i terapię dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji, deficytami uwagi i pamięci.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA

Multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię trudności w czytaniu i pisaniu.

Czytaj więcej

DYSKALKULIA

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

Czytaj więcej

Programy multimedialne w edukacji

Rozwiązania dla przedszkola

Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych i wypracowaniu gotowości szkolnej.

Rozwiązania dla szkoły

Edukacja włączająca i rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas 1-3, 4-8 i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne – katalog eduSensus 2022

Poznaj pełną ofertę programów służących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej! 

W katalogu eduSensus na rok 2022 online, znajdziesz:

  • Nowości w ofercie 2022
  • Oferta w ramach programu AKTYWNA TABLICA - środki na SPE
  • Diagnoza logopedyczna - wskazówki metodyczne i praktyczne rozwiązania przedstawia dr Anna Walencik-Topiłko 
  • Terapia pedagogiczna ucznia z dysleksją w klasach 4-8. Czym się różni od pracy z młodszymi uczniami?
zobacz broszurę

Najnowsza seria publikacji

Akademia SPE

Otwarta przestrzeń dla specjalistów szukających rzetelnej, aktualnej wiedzy o edukacji włączającej. Praktyczne porady i instrukcje postępowania dotyczące obowiązków placówki wobec dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, realizacji obowiązku pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy zasad współpracy z rodzicami i poradnią. 

Uczeń podwójnie wyjątkowy

Czy można mówić o zdolnościach i mocnych stronach uczniów z dysleksją?

Nowości eduSensus 2022

Poznaj kolejne multimedialne rozwiązania dla różnych grup wiekowych!

Czytaj więcej

Organizacja pomocy w nauce czytania i pisania w szkole

Uczeń z dysleksją w szkole - jakiego rodzaju pomoc może otrzymać?

Czytaj więcej

Webinaria

Inspirujące rozmowy z praktykami i cenne porady dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi, nie tylko o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Edukacja matematyczna w szkole specjalnej – praktyczne porady

Edukacja matematyczna w szkole specjalnej – praktyczne porady

Aktywna tablica 2020-2024 - specjalne potrzeby edukacyjne. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy na retransmisję webinarium z 14 kwietnia. 

Obowiązki szkoły wobec ucznia z ASD

Współpraca szkoły z poradnią i rodzicem

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasady finansowania szkół samorządowych i niesamorządowych

20 lat eduSensus

eduSensus to multimedialne programy, pomoce edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt, dzięki którym każde dziecko ma szanse na rozwój. Innowacyjne programy z serii eduSensus od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

dowiedz się więcej

Kontakt

Nasze serwisy