Konkurs

Nasza oferta

LOGOPEDIA PRO

Ceniona na rynku seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa to kompleksowe rozwiązanie pozwalające prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA PRO

Multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię trudności w czytaniu i pisaniu.

Czytaj więcej

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

Czytaj więcej

Przedszkole

Oprogramowanie multimedialne wspierające proces dydaktyczny dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czytaj więcej

Szkoła podstawowa

Oprogramowanie multimedialne wspierające proces dydaktyczny dzieci w wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czytaj więcej

Lekcjotek@

Bogata baza pomysłów na prowadzenie zajęć dydaktycznych stworzona z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego.

Czytaj więcej

Produkty eduSensus dostępne w sklepie Nowej Ery


Zamów z rabatem 5%!

Webinaria

Ewa Śniegowska, Agnieszka Kowalska

Ewa Śniegowska, Agnieszka Kowalska

Uczeń ze spektrum autyzmu w systemie edukacji - jak pomóc mu osiągnąć sukces?

Zapraszamy na retransmisję webinarium z okazji Światowego Dnia Autyzmu 2 kwietnia 2020r.. Dowiedz się czym jest triada zaburzeń i jak się przekłada na sytuację dziecka? Jak pomóc dziecku ze spektrum skutecznie funkcjonować w środowisku szkolnym? Jaka jest rola nauczyciela wobec dziecka ze spektrum autyzmu? Z jakich narzędzi i jakiego wsparcia może korzystać nauczyciel i terapeuta?

Gośćmi Katarzyny Sirak były Ewa Śniegowska, współautorka programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO, oligofrenopedagog i terapeutka specjalizująca się w pracy z dziećmi z autyzmem, oraz Agnieszka Kowalska, terapeuta i pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Anna Natalia Chlebus

Anna Natalia ChlebusMatematyk, Dyrektor Szkoły Matematyki 2+2 w Trójmieście, Trener szkoleń dla oświaty, coach, doktor fizyki morza

Dlaczego dzieci przestają lubić matematykę?

Zapraszamy na webinarium poświęcone rosnącej skali problemów dzieci ze zrozumieniem i nauką matematyki. W jakim stopniu za przyczynę tego stanu rzeczy odpowiada system edukacji? Co mogą zrobić nauczyciele żeby na nowo rozbudzić zainteresowanie matematyką? W trakcie webinaru podpowiemy jakich błędów może uniknąć nauczyciel i jakie narzędzia będą dla niego pomocą – uczestnicy otrzymają gotowe wskazówki do wdrożenia na lekcjach od zaraz! 

Jan Lewandowski

Jan LewandowskiKierownik Filii DODN w Legnicy. Ekspert prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - obowiązki dla nauczycieli

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji webinarium poświęconego obowiązkowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jaka jest rola nauczyciela w udzielaniu ppp? Jakie zadania i obowiązki nakładają na nauczyciela przepisy prawa w związku z ppp? Z jakimi podmiotami nauczyciel współpracuje w tym procesie? Czym jest IPET i jak prawidłowo dokumentować działania w ramach ppp? Odpowiedzi na te i inne pytania, a także praktyczne informacje z zakresu podstawowych procedur i poszczególnych form pomocy poznasz podczas naszego webinarium.

Jan Lewandowski

Jan LewandowskiKierownik Filii DODN w Legnicy. Ekspert prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - obowiązki dla dyrektorów 

Zapraszamy do obejrzenia webinarium na temat obowiązku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jan Lewandowski, ekspert prawa oświatowego, od ponad 20 lat zajmujący się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek, odpowiada na kluczowe pytania nurtujące dyrektorów. Do czego zobowiązany jest dyrektor placówki i jak przebiega organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jaki sposób dyrektor odpowiada za realizację tego obowiązku i jak prawidłowo przeprowadzić dokumentację z tych działań?

dr Anna Walencik-Topiłko

dr Anna Walencik-TopiłkoDoktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz.2

Zapraszamy na kontynuację tematu dotyczącego podstaw wiedzy logopedycznej w ujęciu praktycznym dla nauczyciela.

Poruszone zostaną kwestie dotyczące słuchowych i motorycznych uwarunkowań rozwoju mowy dziecka oraz stanu jego mowy. Jakie znaczenie dla języka mówionego i pisanego ma słuch fonemowy i fonetyczny? Jak przygotować proste ćwiczenia ortofoniczne, uczące prawidłowej artykulacji? Jakie wady mowy mają wpływ na umiejętność czytania i pisania dziecka? Co może zrobić nauczyciel, by pomóc dziecku z zaburzeniami mowy (np. przy wadach wymowy lub przy jąkaniu)? Odpowiedzi wraz z przykładami praktycznych rozwiązań poznacie podczas naszego webinaru.

dr Anna Walencik-Topiłko

dr Anna Walencik-TopiłkoDoktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz.1

Zapraszamy na część pierwszą webinaru z niezbędną wiedzą logopedyczną dla każdego nauczyciela.

Jak możesz pomóc dziecku, by rozwój jego języka przebiegał w normie? Kiedy i dlaczego powinno się wysłać dziecko na diagnozę logopedyczną? Jak sobie radzić, gdy język dziecka jest zaburzony? Jak współpracować z logopedą? Na te i inne pytania odpowiemy na naszym spotkaniu. 

Magdalena Mętkowska-Walewska

Magdalena Mętkowska-WalewskaPsycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog

Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie – co możemy zrobić, aby pomóc?

Trudne zachowania u uczniów stają się codziennością każdej szkoły. Przyczyny powstawania ich są często złożone i różnorodne, jednak zawsze stanowią dużą przeszkodę w realizacji programu nauczania. Co gorsze, mogą prowadzić do trwałych dysfunkcji ucznia i negatywnych konsekwencji dla każdego zespołu klasowego. Niezwykle ważne jest by móc zatrzymać się w pędzie realizacji zaplanowanych celów i wspólnie zastanowić się co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość trudnych zachowań u ucznia.

Maria Foryś

Maria ForyśDiagnosta, terapeuta, wykładowca

Czy gotowość do nauki czytania i pisania pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju? Czyli o przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole

Rozmowa dotyczy kluczowych umiejętności dzieci 5 i 6 letnich służących rozwijaniu czynności czytania i pisania. Prelegentka odpowiada na pytanie - Czy gotowość pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju? Odwołuje się do badań, które wskazują jaki jest obecnie poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną. Na podstawie własnych doświadczeń opowiada z jakich narzędzi korzysta się przy diagnozowaniu w tej grupie wiekowej. Wskazuje, kto oprócz nauczyciela może wspierać dziecko w jego drodze do osiągnięcia sukcesu w nauce czytania i pisania.

Katarzyna Stryjek

Katarzyna StryjekPedagog, mediator, trener i nauczyciel akademicki

Każde dziecko jest inne, ale razem tworzą jedną grupę - jak pracować z różnicami w klasach?

Różnice, choć tak oczywiste, często są powodem nieporozumień czy sytuacji trudnych między dziećmi. Czy unikanie konfliktów zawsze jest złe, a kompromis to najlepsze rozwiązanie? Chcemy współpracy, ale czy będzie ona możliwa ? Można nauczyć się właściwego stosowania tych strategii, tak by przynosiły korzyści, a nie ograniczenia.

Katarzyna Stryjek

Katarzyna StryjekPedagog, mediator, trener i nauczyciel akademicki

Konflikty dzieci i młodzieży. Dlaczego chłopcy i dziewczynki inaczej reagują w sytuacjach trudnych?

Warto uważnie przyglądać się konfliktom wśród dzieci. Rówieśnicze spory, kłótnie i zatargi są dla dorosłych – rodziców, nauczycieli – bogatym źródłem informacji; pokazują, czy udało się wyposażyć dzieci w jedną z podstawowych kompetencji społecznych, jaką jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Trzeba też dostrzegać różnice w reakcjach na konflikt, które wynikają z płci uczestników. Dzięki udziałowi w webinarium nauczyciele, terapeuci, pedagodzy i wychowawcy dowiedzą się, które sytuacje wymagają interwencji czy obecności osób dorosłych, a kiedy warto pozostawić konflikt jego stronom.

Małgorzata Barańska

Małgorzata BarańskaNauczyciel dyplomowany z ponad trzydziestoletnim stażem, absolwenta pedagogiki w zakresie nauczania początkowego na Uniwersytecie Gdańskim

Dlaczego niektóre dzieci tak szybko przestają lubić szkołę? Jak możemy to zmienić?

Rozmowa dotyczy przyczyn trudności dzieci w opanowaniu najważniejszych umiejętności, wpływu tych trudności na dalszą drogę edukacyjną dzieci, a nawet na dorosłe życie. Zasadniczym przedmiotem rozmowy będą sposoby zapobiegania tym trudnościom. Prelegentka odwoła się do swoich doświadczeń z pracy w „zerówce”, w klasach I-III, a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspomni o najważniejszych metodach, które stosuje w codziennej pracy jako nauczycielka oraz terapeutka. Odwoła się do swojej wiedzy dotyczącej poziomu umiejętności czytania i pisania uczniów klas młodszych.

dr Anna Walencik-Topiłko

dr Anna Walencik-TopiłkoDoktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny

Metody terapii logopedycznej - od teorii do praktyki

RETRANSMISJA WEBINARIUM ROZPOCZYNA SIĘ OD MINUTY: 5:30. ABY OBEJRZEĆ, NACIŚNIJ 'PLAY' I PRZESUŃ PASEK POSTĘPU ODTWARZANIA DO: 5:30.

W logopedii funkcjonuje duży zakres metod wykorzystywanych w terapii – część z nich pełni rolę podstawową, część wspomagającą w działaniu specjalistycznym. O ich doborze i proporcjach decyduje rodzaj i stopień zaburzenia komunikacji językowej, jego etiologia, wiek pacjenta, ale też i wiedza oraz możliwości samego logopedy. Specjalista musi wykazać się biegłą znajomością metod, aby zaproponować optymalny plan terapii. Powinien również w sposób klarowny i przejrzysty metody te tłumaczyć i stosować – tak, by sam pacjent i jego bliscy współuczestniczyli efektywnie w procesie terapeutycznym.

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

dr Joanna Wichlińska-PakirskaPsycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, neuroterapeuta metody Tomatisa, doktor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista psychologii klinicznej i edukacji

Kamienie milowe rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego

RETRANSMISJA WEBINARIUM ROZPOCZYNA SIĘ OD MINUTY: 8:59. ABY OBEJRZEĆ, NACIŚNIJ 'PLAY' I PRZESUŃ PASEK POSTĘPU ODTWARZANIA DO: 8:59.

Kamienie milowe rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego w kontekście osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej. Gdzie leżą przyczyny zaburzeń tego okresu?

Podczas webinarium omówiono następujące zagadnienia:

1. Gdzie leży początek rozwoju intelektualnego człowieka? Geny czy wychowanie? Rozwój prenatalny dziecka jako początek drogi prawidłowego kształtowania się OUN. Inteligencja płynna i skrystalizowana.

2. Rozwój psychomotoryczny jako początek nauki czytania, pisania i liczenia. Czas pierwszych kroków, siadania, raczkowania, pierwszych słów jako kamień milowy w drodze do prawidłowej nauki szkolnej Zabawy i zabawki jako elementy stymulacji sensorycznej. W co się bawić, czym się bawić, czego unikać? Stymulacja sensoryczna dziecka jako istotny element rozwoju poznawczego.

3. Dieta jako istotny czynnik wpływu na procesy poznawcze dziecka. 6 elementów diety wpływających negatywnie na rozwój OUN. Dieta słoiczkowa i gotowych produktów.

4. Emocje jako element niezbędny w osiągnięciu gotowości szkolnej. Relacja rodzic-dziecko (4 wychowawcze typy rodzin). Relacje dziecko-rówieśnicy. Obowiązki i zadania rozwojowe dziecka

Czytaj więcej
Katarzyna Sirak

Katarzyna SirakPedagog specjalny, kierownik rozwoju produktów eduSensus

Postawy, potrzeby, wartości w pracy z uczniami

Część 1 cyklu "Wszystko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i edukacji włączającej"

  • W jaki sposób pielęgnować szkolne relacje społeczne
  •  Jak pomoc dziecku odnaleźć swoją rolę w klasie i w szkole
  • Jak dopasować program do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Katarzyna Sirak

Katarzyna SirakPedagog specjalny, kierownik rozwoju produktów eduSensus

Postawa nauczyciela, a potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Część 2 cyklu "Wszystko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i edukacji włączającej"

  • Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?
  • Jak zbudować płaszczyznę porozumienia z rodzicem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
  • Dlaczego warto zapoznać się z dokumentacja medyczną dziecka?
Katarzyna Sirak

Katarzyna SirakPedagog specjalny, kierownik rozwoju produktów eduSensus

Metody pracy podczas zajęć z klasą o zróżnicowanym poziomie funkcjonowania uczniów

Część 3 cyklu "Wszystko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i edukacji włączającej"

  • Jak zbudować zgrany zespół – z rodzicem, pedagogiem, innymi nauczycielami?
  • Jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
  • Jak dopasować metody pracy do umiejętności uczniów?

Inne materiały

Jak pracować z osobami o specjalnych potrzebach?

Jaki sprzęt wybrać do terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa - cyfrowy czy analogowy?

Jak rozumieć nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Nowe uregulowania prawne a zasady pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Dystrybutorzy produktów eduSensus

Kontakt

Zobacz także