Terapia uwagi słuchowej − czy naprawdę działa?

Metoda stymulacji uwagi słuchowej wykorzystana w programie UWAGA SŁUCHOWA PRO i opracowana przez profesora Alfreda Tomatisa zrewolucjonizowała wiele obszarów terapeutycznych, a także naukę języków obcych. Terapia oparta o odkrycia prof. A. Tomatisa to odpowiedź na potrzeby dzieci i dorosłych z różnymi trudnościami: dysleksją, dysgrafią, wadami słuchu i mowy, problemami z emisją głosu, zaburzeniami koncentracji uwagi czy też pamięci, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Rewolucyjne badania profesora Tomatisa są kontynuowane przez Jozefa Vervoorta, a z tej metody terapii korzystają obecnie specjaliści w 40 krajach na całym świecie.

Zamów publikację bezpłatnie

W publikacji Terapia uwagi słuchowej w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa. Studia przypadków z polskich szkół, przedszkoli i gabinetów terapeutycznych, oddaliśmy głos terapeutom metody i praktykom pracującym w placówkach, a także rodzicom dzieci – uczestników zajęć terapeutycznych. W publikacji znajdziesz:

  • 10 studiów przypadków zastosowania terapii przy różnych trudnościach lub specjalnych potrzebach edukacyjnych, u dzieci i osób dorosłych,
  • opinie rodziców dzieci objętych terapią,
  • wprowadzenie do metody terapii uwagi słuchowej. 

Zastanawiasz się, w jaki sposób UWAGA SŁUCHOWA PRO mogłaby pomóc Twoim uczniom, pacjentom lub podpopiecznym? Zastanawiasz się, w jakim stopniu inwestycja w innowacyjny system UWAGA SŁUCHOWA PRO zwiększy konkurencyjność Twojej placówki i poprawi skuteczność i komfort nauki uczniów? Szukasz kompleksowego rozwiązania do pracy z dziećmi w każdym wieku i z osobami dorosłymi? 

Wypełnij poniższy formularz podając dane adresowe, a bezpłatnie otrzymasz publikację Terapia uwagi słuchowej w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa. Studia przypadków z polskich szkół, przedszkoli i gabinetów terapeutycznych. 

Przekonaj się, dlaczego UWAGA SŁUCHOWA PRO znajdzie zastosowanie również w Twojej placówce!

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Formularz

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form