Dla logopedów

Terapia logopedyczna online

Jak kontynuować terapię na odległość?

Czytaj więcej

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 1

Zapraszamy na część pierwszą webinaru z niezbędną wiedzą logopedyczną dla każdego nauczyciela.

Czytaj więcej

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 2

Zapraszamy na kontynuację tematu dotyczącego podstaw wiedzy logopedycznej w ujęciu praktycznym dla nauczyciela.

Czytaj więcej

Logopeda w pracy online

Zdalna profilaktyka, diagnoza i terapia - czy są możliwe?

Czytaj więcej

Najnowszy cykl: SPE w nauczaniu zdalnym

Praca w programie SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Jak pracować z uczniem stacjonarnie i zdalnie?

Czytaj więcej

Kompetencje kluczowe

Jak je kształtować od najmłodszych lat?

Czytaj więcej

Matematyka nauczana zdalnie

Jak uczyć matematyki zdalnie mając na uwadze potrzeby i możliwości ucznia i nauczyciela?

Czytaj więcej

Logopeda w pracy online

Zdalna profilaktyka, diagnoza i terapia - czy są możliwe?

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna online

Jak kontynuować terapię na odległość?

Czytaj więcej

Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu

Webinarium z cyklu "SPE w nauczaniu zdalnym"

Czytaj więcej

Praca indywidualna i praca grupowa w zdalnym nauczaniu z uczniem ze SPE

Czym charakteryzuje się praca zdalna – zarówno indywidualna, jak i grupowa – z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Czytaj więcej

Webinaria na temat prawa oświatowego i finansów

Obowiązki szkoły wobec ucznia z ASD

Współpraca szkoły z poradnią i rodzicem

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasady finansowania szkół samorządowych i niesamorządowych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki dyrektorów

Zapraszamy na webinarium poświęcone obowiązkowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki nauczycieli

Nauczycielu, czy wiesz, jakie stoją przez Tobą zadania w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Spotkania online - porady praktyków

Praca w programie SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Jak pracować z uczniem stacjonarnie i zdalnie?

Dziecko z ASD w szkole masowej

Dostosowanie form i metod pracy

Kontrakty, systemy motywujące, plany aktywności

Porady dla nauczycieli i pedagogów

Uczeń ze spektrum autyzmu w systemie edukacji – jak pomóc mu osiągnąć sukces?

Zapraszamy na retransmisję webinarium z okazji Światowego Dnia Autyzmu

Dlaczego dzieci przestają lubić matematykę?

Zapraszamy na webinarium poświęcone rosnącej skali problemów dzieci ze zrozumieniem i nauką matematyki.

Metody pracy podczas zajęć z klasą o zróżnicowanym poziomie funkcjonowania uczniów

Część 3 cyklu „Wszystko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i edukacji włączającej”

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 1

Zapraszamy na część pierwszą webinaru z niezbędną wiedzą logopedyczną dla każdego nauczyciela.

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 2

Zapraszamy na kontynuację tematu dotyczącego podstaw wiedzy logopedycznej w ujęciu praktycznym dla nauczyciela.

Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie – co możemy zrobić, aby pomóc?

Trudne zachowania u uczniów stają się codziennością każdej szkoły. Przyczyny ich powstawania są często złożone i różnorodne, jednak zawsze stanowią dużą przeszkodę w realizacji programu nauczania.

Zobacz także