Javascript is required

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku

18.12.2020

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się
Uczennica przystępująca do egzaminu.

W dniu 16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego w roku 2021. Zmiany mają charakter jednorazowy, a ich celem jest uproszczenie formuły wymienionych egzaminów z uwagi na długi okres nauki zdalnej, jaki mają za sobą uczniowie w bieżącym roku szkolnym. W rozporządzeniu szczegółowo opisano modyfikacje, jakie zostaną wprowadzone – zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i na poziomie wymagań z poszczególnych przedmiotów.

Zmiany organizacyjne: matury bez części ustnej i przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

 • Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 • Egzamin maturalny będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej – nie będzie obowiązkowej części ustnej (ALE osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej, oczywiście mogą do niej na własny wniosek przystąpić).
 • Zniesiony zostaje obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 • Umożliwiona zostaje zmiana deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych: ósmoklasiści bez Wańkowicza, past perfect i stereometrii 

 • Zarówno w przypadku egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu maturalnego, nieznacznemu odchudzeniu uległa lista wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów.
 • Przykładowe modyfikacje wymagań przedmiotowych na egzaminie ósmoklasisty:
  - z listy lektur obowiązkowych wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
  - z matematyki ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii,
  - z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.
 • Przykładowe modyfikacje wymagań przedmiotowych na egzaminie maturalnym:
  - z matematyki na poziomie podstawowym ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania dotyczące ostrosłupów,
  - z geografii na poziomie rozszerzonym usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie czy zróżnicowanie językowe ludności świata. 

W celu zapoznania się ze szczegółami wprowadzanych zmian, w tym ze zmianami, jakie obejmą arkusze egzaminacyjne, prosimy o przeczytanie lub pobranie załączników do rozporządzenia dostępnych na stronie MEiN:

Ósmoklasistów zapraszamy na stronę Egzamin ósmoklasisty, a maturzystów na portal Teraz matura. Znajdziecie tam wiele pomocy i informacji przydatnych w przygotowaniu do egzaminów.

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się