NE_EduSensus_logo.jpglogotypy-Edusensusedusensus-LAB_2.png

Kuratoria Oświaty ogłosiły już wszystkie listy placówek, które w 2022 r. otrzymają środki z programu Aktywna tablica. Sprawdź na stronie kuratorium czy Twoja szkoła została zakwalifikowana do programu w tym roku. Jeśli tak się stało, gratulujemy, ale  jednocześnie dziękujemy wszystkim szkołom, które ubiegały się o finansowanie pomocy i narzędzi terapeutycznych dla uczniów ze SPE.

Zgodnie z rozporządzeniem szkoły mogą spodziewać się środków do 31 sierpnia, a już teraz mogą dokonywać zakupów w ramach środków własnych.

Wypełnij wszystkie wymogi programu Aktywna tablica realizując wsparcie finansowe u zaufanego dostawcy edukacyjnego. Jeśli skorzystałeś z gotowych propozycji rozwiązań Nowej Ery, skontaktuj się z nami, aby nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi ze SPE jak najszybciej otrzymali pomoce i niezbędne narzędzia do pracy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również żeby skonfigurować pakiet rozwiązań dostosowany do potrzeb placówki.

Harmonogram projektu

harmonogram Aktywnej tablicy 2022

Pakiety sprzętu, narzędzi i oprogramowania terapeutycznego

grafiki pakietow_012.jpg

grafiki pakietow_01.jpg

Zawartość pakietu MULTITERAPIA

grafiki pakietow_013.jpg

Zawartość pakietu TERAPIA I TECHNOLOGIA

grafiki pakietow_012.jpg

Nowa Era partnerem szkół

Pomagamy szkołom w pozyskaniu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego dyrektorzy szkół mogą zamówić wszystkie narzędzia objęte finansowaniem.

Lpk_diagram.jpg

Przygotowanie wniosku 
Pomagamy w skompletowaniu dokumentów do wniosku w modułach dotyczących uzasadnienia i kalkulacji kosztów.

Konsultacja dotycząca wyboru i zakupu sprzętu
Służymy fachową informacją o sprzęcie i jego praktycznym zastosowaniu w szkole, pomagamy dobrać pomoce terapeutyczne do orzeczeń i opinii. Pomagamy przygotować właściwą dokumentację zakupową.

Wdrożenie technologiczne
Dostarczamy sprzęt do szkół, a w formie szkoleń i instrukcji online zapoznajemy użytkowników z technologią i zapewniamy wsparcie techniczne po zakupie. 

Szkolenia merytoryczne z TIK
Zapraszamy nauczycieli i specjalistów na kompleksowy program rozwojowy nt. TIK w pracy z uczniami ze SPE, realizowany we współpracy z Centrum Kompetencji VULCAN.

Rozliczenie i sprawozdanie z realizacji programu
Gwarantujemy przygotowanie wzorcowego dokumentu sprawozdania do wykorzystania lub dostosowania do indywidualnych potrzeb placówki. 

 

Nowa Era to wydawca innowacyjnych programów z serii eduSensus, które od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wykorzystaj wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania

Zaburzenia koncentracji

Zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder); niepełnosprawność intelektualna; zaburzenia procesów uczenia się, w tym dysleksja, dyskalkulia.

Czytaj więcej

Procesy komunikacji

Procesy komunikacji, w tym zaburzenia przetwarzania słuchowego; centralne zaburzenia słuchu, uczniowie słabosłyszący, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD, autyzm.

Czytaj więcej

Wspomagające metody komunikacji

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniowie z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

Czytaj więcej

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna, psychologiczna

Problemy w edukacji szkolnej z innych przyczyn z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Czytaj więcej

Skorzystaj z kompleksowej oferty

Proponujemy szkołom wszechstronną pomoc w ramach projektu „Aktywna tablica”. Doradzamy, jakie pomoce do terapii wybrać, pomagamy skompletować dokumenty do złożenia wniosku, oferujemy najwyższej jakości sprzęt oraz narzędzia terapeutyczne i przygotowujemy nauczycieli do pracy z uczniami potrzebującymi kształcenia specjalnego.

Oferta eduSensus w programie "Aktywna tablica" to:

 1. Nowoczesny sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne eduSensus do wszystkich rodzajów terapii wskazanych w rządowym rozporządzeniu.
 2. Oferta skrojona na miarę – pomagamy dobrać pomoce terapeutyczne do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów z różnego typu deficytami i problemami w nauce.
 3. Specjalne ceny – gwarantowany zakup z rabatem tylko w ramach wsparcia z programu "Aktywna tablica"!
 4. Wsparcie w zakresie technologii – jako producent zapewniamy szkolenia z użytkowania naszych pomocy edukacyjnych oraz obsługę techniczną po zakupie.
 5. Program rozwoju kompetencji nauczycieli w stosowaniu TIK – poprzez certyfikowane szkolenia i gotowe do wykorzystania materiały dodatkowe pokazujemy, jakie możliwości dydaktyczne oferują nasze programy i jak pracować z uczniami, korzystając z nowych technologii. Program realizujemy razem z Centrum Kompetencji VULCAN, w oparciu o wiedzę 
 6. Bezpłatna baza wiedzy i obudowa metodyczna wiodącego wydawcy edukacyjnego – obok narzędzi multimedialnych programy eduSensus zawierają gotowe pomoce i materiały dydaktyczne, m.in. karty pracy, scenariusze zajęć, przewodnik metodyczny.
 7. Gabinet terapeuty+: komplet dodatkowych publikacji i plakatów, niedostępnych w regularnej sprzedaży, wzbogaci wyposażenie placówki szkolnej i pozwoli urozmaicić warsztat terapeutyczny specjalistów.

4 atuty oferty eduSensus

Ponad 20 lat doświadczenia eduSensus

Szeroka oferta spełniająca 100% wymagań rozporządzenia

Program edukacyjny TIK dla nauczycieli

Baza wiedzy zawierająca ponad 2000 dodatkowych pomocy i materiałów multimedialnych

Dlaczego warto wybrać programy eduSensus do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

 • Nasze programy powstają we współpracy z najlepszymi specjalistami: logopedami, neurologopedami, terapeutami, pedagogami.
 • Status wyrobów medycznych – większość programów multimedialnych eduSensus uzyskała pozytywną ocenę kliniczną, co gwarantuje bezpieczeństwo ich stosowania.
 • Udowodniona skuteczność – w badaniach potwierdzono m.in. efektywność, niezawodność i wartość merytoryczną programów.
 • Dzieci osiągają zakładane cele terapeutyczne – multimedia to dla nich naturalne środowisko nauki, a ćwiczenia interaktywne stymulują i motywują do pracy, zatem efekty przychodzą bardzo szybko.
 • Bogata obudowa metodyczna – programom eduSensus towarzyszą gotowe materiały dydaktyczne, które ułatwiają pracę nauczycieli i innych specjalistów, m.in. karty pracy, scenariusze zajęć, narzędzia diagnostyczne, wzory dokumentów.

Poznaj pełną ofertę eduSENSUS, którą możesz nabyć w ramach programu „Aktywna tablica”.

dowiedz się więcej

Złóż wniosek o udział w programie z myślą o aktualnych i przyszłych potrzebach Twojej szkoły

 • Liczba dzieci ze SPE stale rośnie – już dziś do 25-osobowej klasy uczęszcza średnio 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Nacisk na edukację włączającą w polityce oświatowej sprawia, że w szkołach ogólnodostępnych szybko wzrasta liczba uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami utrudniającymi naukę. Za dwa lata w Twojej placówce najprawdopodobniej przybędzie dzieci z różnego typu orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • MEN przesuwa na szkołę kompetencje w zakresie SPE. Nauczyciel staje się specjalistą, wzrasta też liczba etatów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Dostosuj swoją placówkę do wyzwań szkolnej rzeczywistości: 

 • zapewnij uczniom adekwatne do ich potrzeb wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • przygotuj kadrę do pracy z dziećmi, które mają różnego typu problemy w edukacji szkolnej i potrzebują specjalistycznego podejścia.

Formularz kontaktowy

Zadzwoń: 58 322 45 46, napisz: aktywnatablica@nowaera.pl, 
lub zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.  

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form