NE_EduSensus_logo.jpglogotypy-Edusensusedusensus-LAB_2.png

Trwa edycja 2023 programu rządowego programu „Aktywna tablica”. Nie później niż do 31 grudnia br. szkoły, ktore zakwalifikowały się do programu muszą spożytkować otrzymane środki zgodnie z wymogami rozporządzenia.

O czym trzeba pamiętać realizując zamówienie w ramach programu "Aktywna tablica"?

Sprzęt, pomoce i wyposażenie muszą spełniać wymogi programu określone rozporządzeniem - to m.in. certyfikat ISO, i/lub certyfikat wyrobu medycznego, czy długość gwarancji. Warunkiem koniecznym jest przeznaczenie pomocy i urządzeń do pracy z uczniami ze SPE. Należy koniecznie zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy produktami dopuszczonymi do zakupu za kwotę wsparcia, a tymi za kwotę wkładu własnego (w tym sprzęty do TIK). Niedopełnienie tego obowiązku może być podstawą do zakwestionowania prawidłowości rozliczenia przez organ prowadzący.

Zachęcamy do skorzystania z oferty wydawnictwa Nowa Era, czołowego dostawcy edukacyjnego w Polsce. Nasze materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, inne publikacje i rozwiązania od 30 lat towarzyszą dzieciom i młodzieży na różnych etapach edukacji. W naszej ofercie w programie „Aktywna tablica” znajdą Państwo multimedialne programy eduSensus rozpoznawalne przez pedagogów specjalnych, terapeutów i nauczycieli pracujących nie tylko z uczniami ze SPE. Są to programy terapeutyczne o statusie wyrobu medycznego, a także rozwiązania cyfrowe wspierające nauczycieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W ofercie posiadamy również sprzęt komputerowy renomowanych producentów, urządzenie mulimedialne floorbi® typu interaktywna podłoga, oraz monitory Samsung. 

Aktywna tablica 2023 - co się zmienia?

W tegorocznej edycji obowiazują nowe wzory wniosków. Szkoły podstawowe, które chcą sfinansować zakup pomocy terapeutycznych, narzędzi terapeutycznych i sprzętu do TIK dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, powinny wypełnić nowy wniosek B. W tegorocznym wniosku zwraca uwagę konieczność uwzględniania uczniów niewidomych, w całej liczbie dzieci ze SPE (punkt 11 części I wniosku B). 

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśniło również na swojej stronie wątpliwości szkół dotyczące zmiany zawartości wniosków po ich złożeniu. Po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. MEiN dopuszcza możliwość modyfikacji kwot zakupu, traktując kwoty na wniosku jako wstępną kalkulację kosztów. 

Aktywna tablica 2023. Czas na potrzeby specjalne!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
W latach 2021-2024, dofinansowanie mogą otrzymać szkoły podstawowe (w tym również specjalne), w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia terapii różnego rodzaju zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności oraz do pracy z uczniami mającymi trudności w edukacji szkolnej.

O udział w programie Aktywna tablica w części dotyczącej SPE mogą ubiegać się szkoły podstawowe:

 1. w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na potrzeby programu definiuje się ich, jako uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia (Uwaga! Rozporządzenie nie określa minimalnej liczby takich uczniów w szkole!)
 2. które, w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
 3. które posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jakie środki można otrzymać w ramach programu Aktywna tablica?
43 750 zł – całkowita, maksymalna kwota do zagospodarowania przez szkołę, w tym:
35 000 zł – tyle wynosi maksymalna wysokość wsparcia finansowego przeznaczonego dla szkoły na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do prowadzenia terapii
20% kwoty (do 8750 zł) – wymagany wkład finansowy*, który zapewnia organ prowadzący lub szkoła z własnych funduszy. 
*Wkład własny może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Warunki jego wykorzystania reguluje Rozporządzenie RM z 23.10.2020 r. (Dz.U. poz. 1883)

Ważne!
Udział w programie można wziąć tylko raz. Warto zatem wnioskować o maksymalną do uzyskania kwotę rządowego wsparcia i wykorzystać ją jak najlepiej u jednego dostawcy.

Harmonogram projektu

harmonogram Aktywnej tablicy 2022

Pakiety sprzętu, narzędzi i oprogramowania terapeutycznego

Aktywna tablica SPE 2023

grafiki pakietów w Aktywnej tablicy3.jpg

grafiki pakietów w Aktywnej tablicy4.jpg

grafiki pakietów w Aktywnej tablicy5.jpg

Katalog eduSensus w ramach programu Aktywna tablica dla szkół podstawowych i specjalnych

Poznaj pełną ofertę sprzętu, narzędzi i pomocy do terapii pokrywających 100% wymagań rozporządzenia. W publikacji również pełna oferta monitorów interaktywnych Samsung i przewodnik dla dyrektora po programie Aktywna tablica.

Zobacz katalog eduSensus Aktywna tablica 2023 online.

zobacz broszurę

Nowa Era partnerem szkół

Pomagamy szkołom w pozyskaniu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego dyrektorzy szkół mogą zamówić wszystkie narzędzia objęte finansowaniem.

Lpk_diagram.jpg

Przygotowanie wniosku 
Pomagamy w skompletowaniu dokumentów do wniosku w modułach dotyczących uzasadnienia i kalkulacji kosztów.

Konsultacja dotycząca wyboru i zakupu sprzętu
Służymy fachową informacją o sprzęcie i jego praktycznym zastosowaniu w szkole, pomagamy dobrać pomoce terapeutyczne do orzeczeń i opinii. Pomagamy przygotować właściwą dokumentację zakupową.

Wdrożenie technologiczne
Dostarczamy sprzęt do szkół, a w formie szkoleń i instrukcji online zapoznajemy użytkowników z technologią i zapewniamy wsparcie techniczne po zakupie. 

Szkolenia merytoryczne z TIK
Zapraszamy nauczycieli i specjalistów na kompleksowy program rozwojowy nt. TIK w pracy z uczniami ze SPE, realizowany we współpracy z Centrum Kompetencji VULCAN.

Rozliczenie i sprawozdanie z realizacji programu
Gwarantujemy przygotowanie wzorcowego dokumentu sprawozdania do wykorzystania lub dostosowania do indywidualnych potrzeb placówki. 

 

Nowa Era to wydawca innowacyjnych programów z serii eduSensus, które od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Skorzystaj z kompleksowej oferty

Proponujemy szkołom wszechstronną pomoc w ramach projektu „Aktywna tablica”. Doradzamy, jakie pomoce do terapii wybrać, pomagamy skompletować dokumenty do złożenia wniosku, oferujemy najwyższej jakości sprzęt oraz narzędzia terapeutyczne i przygotowujemy nauczycieli do pracy z uczniami potrzebującymi kształcenia specjalnego.

Oferta eduSensus w programie "Aktywna tablica" to:

 1. Nowoczesny sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne eduSensus do wszystkich rodzajów terapii wskazanych w rządowym rozporządzeniu.
 2. Oferta skrojona na miarę – pomagamy dobrać pomoce terapeutyczne do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów z różnego typu deficytami i problemami w nauce.
 3. Specjalne ceny – gwarantowany zakup z rabatem tylko w ramach wsparcia z programu "Aktywna tablica"!
 4. Wsparcie w zakresie technologii – jako producent zapewniamy szkolenia z użytkowania naszych pomocy edukacyjnych oraz obsługę techniczną po zakupie.
 5. Program rozwoju kompetencji nauczycieli w stosowaniu TIK – poprzez certyfikowane szkolenia i gotowe do wykorzystania materiały dodatkowe pokazujemy, jakie możliwości dydaktyczne oferują nasze programy i jak pracować z uczniami, korzystając z nowych technologii. Program realizujemy razem z Centrum Kompetencji VULCAN, w oparciu o wiedzę 
 6. Bezpłatna baza wiedzy i obudowa metodyczna wiodącego wydawcy edukacyjnego – obok narzędzi multimedialnych programy eduSensus zawierają gotowe pomoce i materiały dydaktyczne, m.in. karty pracy, scenariusze zajęć, przewodnik metodyczny.

Pakiety eduSensus - dodatkowe korzyści

grafiki pakietów w Aktywnej tablicy6.jpg

Dlaczego warto wybrać programy eduSensus do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

 • Nasze programy powstają we współpracy z najlepszymi specjalistami: logopedami, neurologopedami, terapeutami, pedagogami.
 • Status wyrobów medycznych – większość programów multimedialnych eduSensus uzyskała pozytywną ocenę kliniczną, co gwarantuje bezpieczeństwo ich stosowania.
 • Udowodniona skuteczność – w badaniach potwierdzono m.in. efektywność, niezawodność i wartość merytoryczną programów.
 • Dzieci osiągają zakładane cele terapeutyczne – multimedia to dla nich naturalne środowisko nauki, a ćwiczenia interaktywne stymulują i motywują do pracy, zatem efekty przychodzą bardzo szybko.
 • Bogata obudowa metodyczna – programom eduSensus towarzyszą gotowe materiały dydaktyczne, które ułatwiają pracę nauczycieli i innych specjalistów, m.in. karty pracy, scenariusze zajęć, narzędzia diagnostyczne, wzory dokumentów.

Poznaj pełną ofertę eduSENSUS, którą możesz nabyć w ramach programu „Aktywna tablica”.

dowiedz się więcej

Wykorzystaj wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania

Zaburzenia koncentracji

Zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder); niepełnosprawność intelektualna; zaburzenia procesów uczenia się, w tym dysleksja, dyskalkulia.

Czytaj więcej

Procesy komunikacji

Procesy komunikacji, w tym zaburzenia przetwarzania słuchowego; centralne zaburzenia słuchu, uczniowie słabosłyszący, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD, autyzm.

Czytaj więcej

Wspomagające metody komunikacji

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniowie z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

Czytaj więcej

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna, psychologiczna

Problemy w edukacji szkolnej z innych przyczyn z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Czytaj więcej

Złóż wniosek o udział w programie z myślą o aktualnych i przyszłych potrzebach Twojej szkoły

 • Liczba dzieci ze SPE stale rośnie – już dziś do 25-osobowej klasy uczęszcza średnio 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Nacisk na edukację włączającą w polityce oświatowej sprawia, że w szkołach ogólnodostępnych szybko wzrasta liczba uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami utrudniającymi naukę. Za dwa lata w Twojej placówce najprawdopodobniej przybędzie dzieci z różnego typu orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • MEN przesuwa na szkołę kompetencje w zakresie SPE. Nauczyciel staje się specjalistą, wzrasta też liczba etatów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Dostosuj swoją placówkę do wyzwań szkolnej rzeczywistości: 

 • zapewnij uczniom adekwatne do ich potrzeb wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • przygotuj kadrę do pracy z dziećmi, które mają różnego typu problemy w edukacji szkolnej i potrzebują specjalistycznego podejścia.

Formularz kontaktowy

Zadzwoń: 58 322 45 46, napisz: aktywnatablica@nowaera.pl, 
lub zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.  

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form