Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Konfigurator potrzeb szkoły w programie Aktywna tablica - SPE** Uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. 
***Wpisz wybrane pozycje (zaznaczone na zielono) do okienka:

Określ szczegółowe potrzeby swojej placówki (na podstawie par. 2. ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z 23.10.2020 r., Dz.U. poz. 1883), uwzględniając pomoce dydaktyczne, narzędzia lub oprogramowanie
 
 
 
 

Pamiętaj! O udział w programie „Aktywna tablica” w części dotyczącej SPE mogą ubiegać się szkoły podstawowe:

  1. w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia
  2. które zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
  3. które posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ważne! Maksymalna kwota wkładu własnego (w formie finansowej lub rzeczowej) to 8750 zł, a wartość zadania to nawet 43 750 zł!