Oferta edukacyjna

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dedykowane potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także tych w spektrum autyzmu. Publikacje z serii "Pewny start" i "Akademia pomysłów" odpowiadają zakresem nauczaniu na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej, ale mogą również służyć rozwijaniu konkretnych kompetencji uczniów klas starszych. Wszystkie materiały edukacyjne i ćwiczeniowe spełniają wymogi zwiększonej dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów z orzeczeniami. Polecamy również inne metody finansowania zakupu takie, jak subwencja oświatowa dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

3.jpg

Publikacje pomocne w rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów i rozumieniu przez nich emocji własnych i emocji innych osób. Jest wsparciem dla nauczycieli uczniów mających problem ze sferą emocjonalno-społeczną, szczególnie dla nauczycieli pracujących z uczniem ze spektrum autyzmu, a także dla nauczycieli prowadzących trening umiejętności społecznych. To różnorodny materiał dostosowany do wieku ucznia i pozwalający na zindywidualizowanie zajęć w grupie. Zawiera  ćwiczenia z obszaru kształtowania tożsamości, komunikacji oraz rozwoju emocjonalnego.

Materiały ćwiczeniowe

Ja i moja rodzina. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

Publikacja „Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja i moja rodzina ” odnosi się do rodziny dziecka, do próby opisania cech fizycznych oraz cech charakteru jej członków, wspólnych pasji i zainteresowań, sposobu spędzania czasu wolnego oraz obowiązków każdego domownika. To próba odpowiedzenia sobie na pytania: jaki jest mój dom, jakich doświadczam w nim sytuacji przyjemnych, a jakie mogą być dla mnie trudne.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja i moje ciało 1. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

„Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja i moje ciało 1” to zestaw kart, dzięki którym uczeń będzie mógł opisać sam siebie, to jak wygląda oraz jakim jest człowiekiem. W poznaniu siebie pomocne będą działy dotyczące cech fizycznych, cech charakteru czy zainteresowań. W kształtowaniu poczucia tożsamości pomogą karty na temat mocnych i słabych stron. Karty z działu Integracja sensoryczna pozwolą zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi lepiej zrozumieć zmysły i ich funkcjonowanie.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja i moje ciało 2. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka, Adrian Zieliński

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

„Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja i moje ciało 2 ” to zestaw kart, dzięki którym uczeń będzie mógł potrafił opowiedzieć o doczuwanych emocjach, po mowie ciała rozpoznać emocje innych osób, poznać sposoby wyrażania uczuć i emocji. Karty z działu Wychowanie fizyczne mają za zdanie ułatwić nauczanie podstawowych ćwiczeń fizycznych. Z pozoru proste ćwiczenia składają się z różnych faz nauczania. Opracowane materiały pokazują krok po kroku, na co trzeba zwracać uwagę podczas nauki.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja w szkole. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka, Adrian Zieliński


Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

Publikacja „Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja w szkole ” przedstawia sytuacje w szkole.
Uczeń próbuje opisać swoje koleżanki i swoich kolegów: jak wyglądają, czym się od siebie różnią, jakie mają cechy charakteru. Odpowiada na pytania: jak wygląda jego klasa, kto jest jego ulubionym kolegą, przyjacielem, jak wygląda jego nauczyciel, jaki ma z nim kontakt. Mocno rozbudowany został tu aspekt komunikowania się – podejmowania rozmowy, zadawania pytań, odmawiania w kontaktach z innymi. Uwzględniono konieczność przekazywania jasnej informacji, wizualizacji i strukturalizacji w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Materiały ułatwią zrozumienie trudnych zagadnień dotyczących szkoły i kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja w świecie. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Aleksandra Rapacka-Grochala, Paulina Zawadzka, Joanna Latosińska-Kulasek

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

Publikacja „Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja w szkole ” przedstawia sytuacje w szkole.
Uczeń próbuje opisać swoje koleżanki i swoich kolegów: jak wyglądają, czym się od siebie różnią, jakie mają cechy charakteru. Odpowiada na pytania: jak wygląda jego klasa, kto jest jego ulubionym kolegą, przyjacielem, jak wygląda jego nauczyciel, jaki ma z nim kontakt. Mocno rozbudowany został tu aspekt komunikowania się – podejmowania rozmowy, zadawania pytań, odmawiania w kontaktach z innymi. Uwzględniono konieczność przekazywania jasnej informacji, wizualizacji i strukturalizacji w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Materiały ułatwią zrozumienie trudnych zagadnień dotyczących szkoły i kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja i moja rodzina. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

Publikacja „Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja i moja rodzina ” odnosi się do rodziny dziecka, do próby opisania cech fizycznych oraz cech charakteru jej członków, wspólnych pasji i zainteresowań, sposobu spędzania czasu wolnego oraz obowiązków każdego domownika. To próba odpowiedzenia sobie na pytania: jaki jest mój dom, jakich doświadczam w nim sytuacji przyjemnych, a jakie mogą być dla mnie trudne.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja i moje ciało 1. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

„Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja i moje ciało 1” to zestaw kart, dzięki którym uczeń będzie mógł opisać sam siebie, to jak wygląda oraz jakim jest człowiekiem. W poznaniu siebie pomocne będą działy dotyczące cech fizycznych, cech charakteru czy zainteresowań. W kształtowaniu poczucia tożsamości pomogą karty na temat mocnych i słabych stron. Karty z działu Integracja sensoryczna pozwolą zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi lepiej zrozumieć zmysły i ich funkcjonowanie.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja i moje ciało 2. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka, Adrian Zieliński

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

„Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja i moje ciało 2 ” to zestaw kart, dzięki którym uczeń będzie mógł potrafił opowiedzieć o doczuwanych emocjach, po mowie ciała rozpoznać emocje innych osób, poznać sposoby wyrażania uczuć i emocji. Karty z działu Wychowanie fizyczne mają za zdanie ułatwić nauczanie podstawowych ćwiczeń fizycznych. Z pozoru proste ćwiczenia składają się z różnych faz nauczania. Opracowane materiały pokazują krok po kroku, na co trzeba zwracać uwagę podczas nauki.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja w szkole. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka, Adrian Zieliński


Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

Publikacja „Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja w szkole ” przedstawia sytuacje w szkole.
Uczeń próbuje opisać swoje koleżanki i swoich kolegów: jak wyglądają, czym się od siebie różnią, jakie mają cechy charakteru. Odpowiada na pytania: jak wygląda jego klasa, kto jest jego ulubionym kolegą, przyjacielem, jak wygląda jego nauczyciel, jaki ma z nim kontakt. Mocno rozbudowany został tu aspekt komunikowania się – podejmowania rozmowy, zadawania pytań, odmawiania w kontaktach z innymi. Uwzględniono konieczność przekazywania jasnej informacji, wizualizacji i strukturalizacji w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Materiały ułatwią zrozumienie trudnych zagadnień dotyczących szkoły i kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja w świecie. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Aleksandra Rapacka-Grochala, Paulina Zawadzka, Joanna Latosińska-Kulasek

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

Publikacja „Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja w szkole ” przedstawia sytuacje w szkole.
Uczeń próbuje opisać swoje koleżanki i swoich kolegów: jak wyglądają, czym się od siebie różnią, jakie mają cechy charakteru. Odpowiada na pytania: jak wygląda jego klasa, kto jest jego ulubionym kolegą, przyjacielem, jak wygląda jego nauczyciel, jaki ma z nim kontakt. Mocno rozbudowany został tu aspekt komunikowania się – podejmowania rozmowy, zadawania pytań, odmawiania w kontaktach z innymi. Uwzględniono konieczność przekazywania jasnej informacji, wizualizacji i strukturalizacji w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Materiały ułatwią zrozumienie trudnych zagadnień dotyczących szkoły i kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja i moja rodzina. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

Publikacja „Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja i moja rodzina ” odnosi się do rodziny dziecka, do próby opisania cech fizycznych oraz cech charakteru jej członków, wspólnych pasji i zainteresowań, sposobu spędzania czasu wolnego oraz obowiązków każdego domownika. To próba odpowiedzenia sobie na pytania: jaki jest mój dom, jakich doświadczam w nim sytuacji przyjemnych, a jakie mogą być dla mnie trudne.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja i moje ciało 1. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

„Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja i moje ciało 1” to zestaw kart, dzięki którym uczeń będzie mógł opisać sam siebie, to jak wygląda oraz jakim jest człowiekiem. W poznaniu siebie pomocne będą działy dotyczące cech fizycznych, cech charakteru czy zainteresowań. W kształtowaniu poczucia tożsamości pomogą karty na temat mocnych i słabych stron. Karty z działu Integracja sensoryczna pozwolą zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi lepiej zrozumieć zmysły i ich funkcjonowanie.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja i moje ciało 2. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka, Adrian Zieliński

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

„Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja i moje ciało 2 ” to zestaw kart, dzięki którym uczeń będzie mógł potrafił opowiedzieć o doczuwanych emocjach, po mowie ciała rozpoznać emocje innych osób, poznać sposoby wyrażania uczuć i emocji. Karty z działu Wychowanie fizyczne mają za zdanie ułatwić nauczanie podstawowych ćwiczeń fizycznych. Z pozoru proste ćwiczenia składają się z różnych faz nauczania. Opracowane materiały pokazują krok po kroku, na co trzeba zwracać uwagę podczas nauki.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja w szkole. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka, Adrian Zieliński


Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

Publikacja „Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja w szkole ” przedstawia sytuacje w szkole.
Uczeń próbuje opisać swoje koleżanki i swoich kolegów: jak wyglądają, czym się od siebie różnią, jakie mają cechy charakteru. Odpowiada na pytania: jak wygląda jego klasa, kto jest jego ulubionym kolegą, przyjacielem, jak wygląda jego nauczyciel, jaki ma z nim kontakt. Mocno rozbudowany został tu aspekt komunikowania się – podejmowania rozmowy, zadawania pytań, odmawiania w kontaktach z innymi. Uwzględniono konieczność przekazywania jasnej informacji, wizualizacji i strukturalizacji w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Materiały ułatwią zrozumienie trudnych zagadnień dotyczących szkoły i kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Ja w świecie. Karty pracy

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

Autorzy: Aleksandra Rapacka-Grochala, Paulina Zawadzka, Joanna Latosińska-Kulasek

Z roku na rok liczba dzieci ze spektrum autyzmu uczących się w szkołach podstawowych znacząco rośnie. Szkoła powinna zapewnić uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających między innymi umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne przygotowaliśmy serię publikacji „Rozwój emocjonalno-społeczny”.

Publikacja „Rozwój emocjonalno-społeczny. Ja w szkole ” przedstawia sytuacje w szkole.
Uczeń próbuje opisać swoje koleżanki i swoich kolegów: jak wyglądają, czym się od siebie różnią, jakie mają cechy charakteru. Odpowiada na pytania: jak wygląda jego klasa, kto jest jego ulubionym kolegą, przyjacielem, jak wygląda jego nauczyciel, jaki ma z nim kontakt. Mocno rozbudowany został tu aspekt komunikowania się – podejmowania rozmowy, zadawania pytań, odmawiania w kontaktach z innymi. Uwzględniono konieczność przekazywania jasnej informacji, wizualizacji i strukturalizacji w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Materiały ułatwią zrozumienie trudnych zagadnień dotyczących szkoły i kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi.

Publikacja z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

przejdź do sklepu

Pewny start. Nowe cztery pory roku

4.jpg

Cel serii to usprawnianie funkcji poznawczych, koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja przestrzenna. Cechy charakterystyczne serii: duże ilustracje, mało elementów na stronie, liczenie w zakresie 10, poznawanie figur geometrycznych, znajdowanie różnic pomiędzy obrazkami (maksymalnie 3). Zadania w ćwiczeniach polegają na kolorowaniu, rysowaniu, rysowaniu po śladzie, kategoryzacji, wycinaniu, naklejaniu, układaniu puzzli.

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Liczby. Karty matematyczne

Pewny start. Nowe cztery pory roku

„Pewny start. Liczby” to publikacja przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zamieszczono w niej liczby od 0 do 12 – każdej z nich towarzyszy prezentacja zawierająca:

 • liczbę arabską i rzymską,
 • zegar z zaznaczoną odpowiednią godziną,
 • linijkę z odpowiednią miarą,
 • nazwy miesięcy ze wskazaniem odpowiedniego miesiąca.

Dzięki takiemu przedstawieniu liczb uczeń będzie miał możliwość łatwiejszego rozpoznawania, kojarzenia i zapamiętywania.

przejdź do sklepu

Litery i wyrazy. Karty do nauki czytania i pisania

Pewny start. Nowe cztery pory roku

Autorzy: Izabela Jaźwińska, Magdalena Kosecka

"Nowe cztery pory roku. Litery i wyrazy" to publikacja przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawarto w niej prezentacje wszystkich liter polskiego alfabetu oraz dwuznaki.

Prezentacji litery towarzyszy zdjęcie oraz wyraz w podziale na sylaby. Na końcu publikacji znajdują się wyrazy do wycinania i dopasowywania do liter.

Obszerną cześć publikacji stanowią wyrazy do czytania i pisania po śladzie, w wersji drukowanej i pisanej.

przejdź do sklepu

Jesień. Karty pracy

Pewny start. Nowe Cztery pory roku

Autorzy: Magdalena Kosecka, Izabela Jaźwińska, Bożena Kowalska, Agnieszka Mokrzycka, Edyta Izbicka

„Pewny start. Nowe cztery pory roku. Jesień” to 80 kart, które wszechstronnie stymulują rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, uczą logicznego myślenia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.
W materiałach znajdują się ćwiczenia takie jak:

 •  wycinanie i wklejanie,
 •  rysowanie po śladzie,
 • kolorowanie według wzoru lub własnego pomysłu,
 • liczenie,
 • łączenie linią,
 • uzupełnianie szeregów.

Karty pracy ułożone są w porządku pozwalającym na poznanie pory roku i świąt kalendarzowych.

przejdź do sklepu

Umiem to zrobić. Karty zadaniowe.

Pewny start. Nowe cztery pory roku

"Nowe cztery pory roku. Umiem to zrobić" to zestaw kart zadaniowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawiera materiały do wycinania, sklejania, wypychania oraz układania i przeliczania na każdą porę roku.

Różnorodne materiały kształtują poczucie estetyki ucznia, rozwijają jego kreatywność i inspirują do dalszych poszukiwań plastycznych. Wzbogacają także wiedzę o otaczającym świecie.

przejdź do sklepu

Wiosna, lato. Karty pracy

Pewny start. Nowe cztery pory roku

Autorzy: Magdalena Kosecka, Izabela Jaźwińska, Edyta Izbicka, Bożena Kowalska, Agnieszka Mokrzycka

„Pewny start. Nowe cztery pory roku.Wiosna, lato” to 80 kart, które wszechstronnie stymulują rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, uczą logicznego myślenia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.

W materiałach znajdują się ćwiczenia takie jak:

 •  wycinanie i wklejanie,
 •  rysowanie po śladzie,
 •  kolorowanie według wzoru lub własnego pomysłu,
 •  liczenie,
 •  łączenie linią,
 •  uzupełnianie szeregów.

Karty pracy ułożone są w porządku pozwalającym na poznanie pory roku i świąt kalendarzowych.

przejdź do sklepu

Zima. Karty pracy

Pewny start. Nowe cztery pory roku

Autorzy: Magdalena Kosecka, Izabela Jaźwińska, Bożena Kowalska, Agnieszka Mokrzycka, Edyta Izbicka

„Pewny start. Nowe cztery pory roku. Zima” to 80 kart, które wszechstronnie stymulują rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, uczą logicznego myślenia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.

W materiałach znajdują się ćwiczenia takie jak:

 • wycinanie i wklejanie,
 • rysowanie po śladzie,
 • kolorowanie według wzoru lub własnego pomysłu,
 • liczenie,
 • łączenie linią,
 • uzupełnianie szeregów.

Karty pracy ułożone są w porządku pozwalającym na poznanie pory roku i świąt kalendarzowych.

przejdź do sklepu

Liczby. Karty matematyczne

Pewny start. Nowe cztery pory roku

„Pewny start. Liczby” to publikacja przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zamieszczono w niej liczby od 0 do 12 – każdej z nich towarzyszy prezentacja zawierająca:

 • liczbę arabską i rzymską,
 • zegar z zaznaczoną odpowiednią godziną,
 • linijkę z odpowiednią miarą,
 • nazwy miesięcy ze wskazaniem odpowiedniego miesiąca.

Dzięki takiemu przedstawieniu liczb uczeń będzie miał możliwość łatwiejszego rozpoznawania, kojarzenia i zapamiętywania.

przejdź do sklepu

Litery i wyrazy. Karty do nauki czytania i pisania

Pewny start. Nowe cztery pory roku

Autorzy: Izabela Jaźwińska, Magdalena Kosecka

"Nowe cztery pory roku. Litery i wyrazy" to publikacja przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawarto w niej prezentacje wszystkich liter polskiego alfabetu oraz dwuznaki.

Prezentacji litery towarzyszy zdjęcie oraz wyraz w podziale na sylaby. Na końcu publikacji znajdują się wyrazy do wycinania i dopasowywania do liter.

Obszerną cześć publikacji stanowią wyrazy do czytania i pisania po śladzie, w wersji drukowanej i pisanej.

przejdź do sklepu

Jesień. Karty pracy

Pewny start. Nowe Cztery pory roku

Autorzy: Magdalena Kosecka, Izabela Jaźwińska, Bożena Kowalska, Agnieszka Mokrzycka, Edyta Izbicka

„Pewny start. Nowe cztery pory roku. Jesień” to 80 kart, które wszechstronnie stymulują rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, uczą logicznego myślenia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.
W materiałach znajdują się ćwiczenia takie jak:

 •  wycinanie i wklejanie,
 •  rysowanie po śladzie,
 • kolorowanie według wzoru lub własnego pomysłu,
 • liczenie,
 • łączenie linią,
 • uzupełnianie szeregów.

Karty pracy ułożone są w porządku pozwalającym na poznanie pory roku i świąt kalendarzowych.

przejdź do sklepu

Umiem to zrobić. Karty zadaniowe.

Pewny start. Nowe cztery pory roku

"Nowe cztery pory roku. Umiem to zrobić" to zestaw kart zadaniowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawiera materiały do wycinania, sklejania, wypychania oraz układania i przeliczania na każdą porę roku.

Różnorodne materiały kształtują poczucie estetyki ucznia, rozwijają jego kreatywność i inspirują do dalszych poszukiwań plastycznych. Wzbogacają także wiedzę o otaczającym świecie.

przejdź do sklepu

Wiosna, lato. Karty pracy

Pewny start. Nowe cztery pory roku

Autorzy: Magdalena Kosecka, Izabela Jaźwińska, Edyta Izbicka, Bożena Kowalska, Agnieszka Mokrzycka

„Pewny start. Nowe cztery pory roku.Wiosna, lato” to 80 kart, które wszechstronnie stymulują rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, uczą logicznego myślenia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.

W materiałach znajdują się ćwiczenia takie jak:

 •  wycinanie i wklejanie,
 •  rysowanie po śladzie,
 •  kolorowanie według wzoru lub własnego pomysłu,
 •  liczenie,
 •  łączenie linią,
 •  uzupełnianie szeregów.

Karty pracy ułożone są w porządku pozwalającym na poznanie pory roku i świąt kalendarzowych.

przejdź do sklepu

Zima. Karty pracy

Pewny start. Nowe cztery pory roku

Autorzy: Magdalena Kosecka, Izabela Jaźwińska, Bożena Kowalska, Agnieszka Mokrzycka, Edyta Izbicka

„Pewny start. Nowe cztery pory roku. Zima” to 80 kart, które wszechstronnie stymulują rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, uczą logicznego myślenia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.

W materiałach znajdują się ćwiczenia takie jak:

 • wycinanie i wklejanie,
 • rysowanie po śladzie,
 • kolorowanie według wzoru lub własnego pomysłu,
 • liczenie,
 • łączenie linią,
 • uzupełnianie szeregów.

Karty pracy ułożone są w porządku pozwalającym na poznanie pory roku i świąt kalendarzowych.

przejdź do sklepu

Liczby. Karty matematyczne

Pewny start. Nowe cztery pory roku

„Pewny start. Liczby” to publikacja przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zamieszczono w niej liczby od 0 do 12 – każdej z nich towarzyszy prezentacja zawierająca:

 • liczbę arabską i rzymską,
 • zegar z zaznaczoną odpowiednią godziną,
 • linijkę z odpowiednią miarą,
 • nazwy miesięcy ze wskazaniem odpowiedniego miesiąca.

Dzięki takiemu przedstawieniu liczb uczeń będzie miał możliwość łatwiejszego rozpoznawania, kojarzenia i zapamiętywania.

przejdź do sklepu

Litery i wyrazy. Karty do nauki czytania i pisania

Pewny start. Nowe cztery pory roku

Autorzy: Izabela Jaźwińska, Magdalena Kosecka

"Nowe cztery pory roku. Litery i wyrazy" to publikacja przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawarto w niej prezentacje wszystkich liter polskiego alfabetu oraz dwuznaki.

Prezentacji litery towarzyszy zdjęcie oraz wyraz w podziale na sylaby. Na końcu publikacji znajdują się wyrazy do wycinania i dopasowywania do liter.

Obszerną cześć publikacji stanowią wyrazy do czytania i pisania po śladzie, w wersji drukowanej i pisanej.

przejdź do sklepu

Jesień. Karty pracy

Pewny start. Nowe Cztery pory roku

Autorzy: Magdalena Kosecka, Izabela Jaźwińska, Bożena Kowalska, Agnieszka Mokrzycka, Edyta Izbicka

„Pewny start. Nowe cztery pory roku. Jesień” to 80 kart, które wszechstronnie stymulują rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, uczą logicznego myślenia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.
W materiałach znajdują się ćwiczenia takie jak:

 •  wycinanie i wklejanie,
 •  rysowanie po śladzie,
 • kolorowanie według wzoru lub własnego pomysłu,
 • liczenie,
 • łączenie linią,
 • uzupełnianie szeregów.

Karty pracy ułożone są w porządku pozwalającym na poznanie pory roku i świąt kalendarzowych.

przejdź do sklepu

Umiem to zrobić. Karty zadaniowe.

Pewny start. Nowe cztery pory roku

"Nowe cztery pory roku. Umiem to zrobić" to zestaw kart zadaniowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawiera materiały do wycinania, sklejania, wypychania oraz układania i przeliczania na każdą porę roku.

Różnorodne materiały kształtują poczucie estetyki ucznia, rozwijają jego kreatywność i inspirują do dalszych poszukiwań plastycznych. Wzbogacają także wiedzę o otaczającym świecie.

przejdź do sklepu

Wiosna, lato. Karty pracy

Pewny start. Nowe cztery pory roku

Autorzy: Magdalena Kosecka, Izabela Jaźwińska, Edyta Izbicka, Bożena Kowalska, Agnieszka Mokrzycka

„Pewny start. Nowe cztery pory roku.Wiosna, lato” to 80 kart, które wszechstronnie stymulują rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, uczą logicznego myślenia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.

W materiałach znajdują się ćwiczenia takie jak:

 •  wycinanie i wklejanie,
 •  rysowanie po śladzie,
 •  kolorowanie według wzoru lub własnego pomysłu,
 •  liczenie,
 •  łączenie linią,
 •  uzupełnianie szeregów.

Karty pracy ułożone są w porządku pozwalającym na poznanie pory roku i świąt kalendarzowych.

przejdź do sklepu

Zima. Karty pracy

Pewny start. Nowe cztery pory roku

Autorzy: Magdalena Kosecka, Izabela Jaźwińska, Bożena Kowalska, Agnieszka Mokrzycka, Edyta Izbicka

„Pewny start. Nowe cztery pory roku. Zima” to 80 kart, które wszechstronnie stymulują rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, uczą logicznego myślenia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.

W materiałach znajdują się ćwiczenia takie jak:

 • wycinanie i wklejanie,
 • rysowanie po śladzie,
 • kolorowanie według wzoru lub własnego pomysłu,
 • liczenie,
 • łączenie linią,
 • uzupełnianie szeregów.

Karty pracy ułożone są w porządku pozwalającym na poznanie pory roku i świąt kalendarzowych.

przejdź do sklepu

Funkcje psychofizyczne

5.jpg

NOWOŚĆ

Publikacje pomogą rozwinąć funkcje poznawcze, poszerzać słownictwa czynne i bierne, ćwiczyć umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, wzbudzać zainteresowania światem, motywować do wykonywania i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą. 
Wspierają uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z dysleksją w codziennej pracy w szkole. Zadania o różnym stopniu trudności pozwalają na pracę indywidualną oraz grupową.

Materiały ćwiczeniowe

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Karty demonstracyjne i materiały interaktywne

Poziom 1

Autorzy: Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, Katarzyna Smolińska, Ewa Pisarek, Radosław Piotrowicz, Agnieszka Górska, Marta Pągow

„Funkcje psychofizyczne Poziom 1 Karty demonstracyjne i materiały interaktywne” to zestaw kart i ćwiczeń interaktywnych:

 • usprawniających zaburzone funkcje psychofizyczne,
 • wspomagających funkcje dobrze rozwijające się, aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych.


Proponowane ćwiczenia stymulują i usprawniają:

 • koncentrację uwagi,
 • orientację przestrzenną,
 • percepcję słuchową,
 • percepcję wzrokową,
 • grafomotorykę,
 • komunikację i funkcjonowanie społeczne.


Materiały interaktywne uatrakcyjnią zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i pomogą wspierać rozwój funkcji psychofizycznych.

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Funkcjonowanie społeczne

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Konieczna Iwona, Kosewska Bernadetta, Smolińska Katarzyna, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Grafomotoryka

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Pisarek Ewa, Piotrowicz Radosław, Ekert Marcin

Publikacja Grafomotoryka zawiera wstępne ćwiczenia przygotowujące do zadań grafomotorycznych: rysowania i pisania, przygotowane z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem kart pracy jest m.in. wzbudzenie zainteresowania plamą, wykształcenie umiejętności skupienia wzroku na wzorze, kontroli wzrokowej ruchu ręki, wdrukowanie wzorca i schematów ruchów, nauka planowania motorycznego dłoni pod kontrolą wzroku.

Tematyka publikacji:

 • Plama
 • Linie ukierunkowane
 • Ukierunkowane kolorowanie figur
 • Łączenie punktów – tworzenie wzorów
 • Rysowanie wzorów – linie i wzory ukierunkowane (linie proste: pionowe, poziome, ukośne)
 • Rysowanie wzorów linie i wzory ukierunkowane (linie faliste i łamane)
 • Wzory tematyczne – ukryte obrazy

Seria Funkcje psychofizyczne na poziomie 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole. Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywania i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

Zobacz przykładowe strony: https://www.nowaera.pl/ksztalcenie-specjalne/srodki

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Koncentracja uwagi

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Górska Agnieszka, Ekert Marcin

Publikacja Koncentracja uwagi zawiera karty pracy rozwijające i stymulujące koncentrację uwagi, przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Materiał składa się z dwóch części: pierwsza część zawiera karty odnoszące się do pór roku, druga część to karty o zróżnicowanej tematyce. Proponowane materiały usprawniają również spostrzeganie, pamięć, motorykę małą, orientację wzrokowo-przestrzenną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Tematyka publikacji:

 • Przyroda
 • Pory roku
 • Ubrania
 • Święta
 • Przedmioty codziennego użytku
 • Figury geometryczne
 • Litery
 • Liczby

Seria Funkcje psychofizyczne na poziomie 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole. Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywania i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

Zobacz przykładowe strony: https://www.nowaera.pl/ksztalcenie-specjalne/srodki

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Orientacja przestrzenna

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Pągowska Marta, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Percepcja słuchowa

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Kuprowska-Stępień Kamila, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Percepcja wzrokowa

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Walczak Grażyna, Aksamit Diana, Ekert Marcin

Publikacja Percepcja wzrokowa. Karty pracy. Poziom 1 zawiera karty pracy o zróżnicowanym poziomie trudności z zakresu percepcji wzrokowej. Materiał został ułożony zgodnie z etapami rozwoju umiejętności widzenia opracowanymi przez Natalie C. Barragę i Ann Collins (1997). Proponowane karty pracy usprawniają również motorykę małą, czynności poznawcze, percepcję słuchową.

Tematyka publikacji:

 • Przyroda – rośliny i zwierzęta
 • Dom i rodzina
 • Transport 
 • Kierunki
 • Figury geometryczne
 • Owoce i warzywa
 • Przedmioty codziennego użytku
 • Litery i liczby

W ramach publikacji mogą Państwo pobrać dodatkowo 12 stron z ćwiczeniami z platformy dlanauczyciela.pl.

Seria Funkcje psychofizyczne na poziomie 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole.

Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywać i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Wypowiedzi ustne i pisemne

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Konieczna Iwona, Młynarczyk Ewelina, Smolińska Katarzyna, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Karty demonstracyjne i materiały interaktywne

Poziom 1

Autorzy: Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, Katarzyna Smolińska, Ewa Pisarek, Radosław Piotrowicz, Agnieszka Górska, Marta Pągow

„Funkcje psychofizyczne Poziom 1 Karty demonstracyjne i materiały interaktywne” to zestaw kart i ćwiczeń interaktywnych:

 • usprawniających zaburzone funkcje psychofizyczne,
 • wspomagających funkcje dobrze rozwijające się, aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych.


Proponowane ćwiczenia stymulują i usprawniają:

 • koncentrację uwagi,
 • orientację przestrzenną,
 • percepcję słuchową,
 • percepcję wzrokową,
 • grafomotorykę,
 • komunikację i funkcjonowanie społeczne.


Materiały interaktywne uatrakcyjnią zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i pomogą wspierać rozwój funkcji psychofizycznych.

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Funkcjonowanie społeczne

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Konieczna Iwona, Kosewska Bernadetta, Smolińska Katarzyna, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Grafomotoryka

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Pisarek Ewa, Piotrowicz Radosław, Ekert Marcin

Publikacja Grafomotoryka zawiera wstępne ćwiczenia przygotowujące do zadań grafomotorycznych: rysowania i pisania, przygotowane z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem kart pracy jest m.in. wzbudzenie zainteresowania plamą, wykształcenie umiejętności skupienia wzroku na wzorze, kontroli wzrokowej ruchu ręki, wdrukowanie wzorca i schematów ruchów, nauka planowania motorycznego dłoni pod kontrolą wzroku.

Tematyka publikacji:

 • Plama
 • Linie ukierunkowane
 • Ukierunkowane kolorowanie figur
 • Łączenie punktów – tworzenie wzorów
 • Rysowanie wzorów – linie i wzory ukierunkowane (linie proste: pionowe, poziome, ukośne)
 • Rysowanie wzorów linie i wzory ukierunkowane (linie faliste i łamane)
 • Wzory tematyczne – ukryte obrazy

Seria Funkcje psychofizyczne na poziomie 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole. Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywania i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

Zobacz przykładowe strony: https://www.nowaera.pl/ksztalcenie-specjalne/srodki

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Koncentracja uwagi

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Górska Agnieszka, Ekert Marcin

Publikacja Koncentracja uwagi zawiera karty pracy rozwijające i stymulujące koncentrację uwagi, przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Materiał składa się z dwóch części: pierwsza część zawiera karty odnoszące się do pór roku, druga część to karty o zróżnicowanej tematyce. Proponowane materiały usprawniają również spostrzeganie, pamięć, motorykę małą, orientację wzrokowo-przestrzenną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Tematyka publikacji:

 • Przyroda
 • Pory roku
 • Ubrania
 • Święta
 • Przedmioty codziennego użytku
 • Figury geometryczne
 • Litery
 • Liczby

Seria Funkcje psychofizyczne na poziomie 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole. Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywania i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

Zobacz przykładowe strony: https://www.nowaera.pl/ksztalcenie-specjalne/srodki

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Orientacja przestrzenna

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Pągowska Marta, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Percepcja słuchowa

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Kuprowska-Stępień Kamila, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Percepcja wzrokowa

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Walczak Grażyna, Aksamit Diana, Ekert Marcin

Publikacja Percepcja wzrokowa. Karty pracy. Poziom 1 zawiera karty pracy o zróżnicowanym poziomie trudności z zakresu percepcji wzrokowej. Materiał został ułożony zgodnie z etapami rozwoju umiejętności widzenia opracowanymi przez Natalie C. Barragę i Ann Collins (1997). Proponowane karty pracy usprawniają również motorykę małą, czynności poznawcze, percepcję słuchową.

Tematyka publikacji:

 • Przyroda – rośliny i zwierzęta
 • Dom i rodzina
 • Transport 
 • Kierunki
 • Figury geometryczne
 • Owoce i warzywa
 • Przedmioty codziennego użytku
 • Litery i liczby

W ramach publikacji mogą Państwo pobrać dodatkowo 12 stron z ćwiczeniami z platformy dlanauczyciela.pl.

Seria Funkcje psychofizyczne na poziomie 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole.

Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywać i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Wypowiedzi ustne i pisemne

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Konieczna Iwona, Młynarczyk Ewelina, Smolińska Katarzyna, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Karty demonstracyjne i materiały interaktywne

Poziom 1

Autorzy: Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, Katarzyna Smolińska, Ewa Pisarek, Radosław Piotrowicz, Agnieszka Górska, Marta Pągow

„Funkcje psychofizyczne Poziom 1 Karty demonstracyjne i materiały interaktywne” to zestaw kart i ćwiczeń interaktywnych:

 • usprawniających zaburzone funkcje psychofizyczne,
 • wspomagających funkcje dobrze rozwijające się, aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych.


Proponowane ćwiczenia stymulują i usprawniają:

 • koncentrację uwagi,
 • orientację przestrzenną,
 • percepcję słuchową,
 • percepcję wzrokową,
 • grafomotorykę,
 • komunikację i funkcjonowanie społeczne.


Materiały interaktywne uatrakcyjnią zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i pomogą wspierać rozwój funkcji psychofizycznych.

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Funkcjonowanie społeczne

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Konieczna Iwona, Kosewska Bernadetta, Smolińska Katarzyna, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Grafomotoryka

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Pisarek Ewa, Piotrowicz Radosław, Ekert Marcin

Publikacja Grafomotoryka zawiera wstępne ćwiczenia przygotowujące do zadań grafomotorycznych: rysowania i pisania, przygotowane z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem kart pracy jest m.in. wzbudzenie zainteresowania plamą, wykształcenie umiejętności skupienia wzroku na wzorze, kontroli wzrokowej ruchu ręki, wdrukowanie wzorca i schematów ruchów, nauka planowania motorycznego dłoni pod kontrolą wzroku.

Tematyka publikacji:

 • Plama
 • Linie ukierunkowane
 • Ukierunkowane kolorowanie figur
 • Łączenie punktów – tworzenie wzorów
 • Rysowanie wzorów – linie i wzory ukierunkowane (linie proste: pionowe, poziome, ukośne)
 • Rysowanie wzorów linie i wzory ukierunkowane (linie faliste i łamane)
 • Wzory tematyczne – ukryte obrazy

Seria Funkcje psychofizyczne na poziomie 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole. Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywania i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

Zobacz przykładowe strony: https://www.nowaera.pl/ksztalcenie-specjalne/srodki

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Koncentracja uwagi

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Górska Agnieszka, Ekert Marcin

Publikacja Koncentracja uwagi zawiera karty pracy rozwijające i stymulujące koncentrację uwagi, przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Materiał składa się z dwóch części: pierwsza część zawiera karty odnoszące się do pór roku, druga część to karty o zróżnicowanej tematyce. Proponowane materiały usprawniają również spostrzeganie, pamięć, motorykę małą, orientację wzrokowo-przestrzenną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Tematyka publikacji:

 • Przyroda
 • Pory roku
 • Ubrania
 • Święta
 • Przedmioty codziennego użytku
 • Figury geometryczne
 • Litery
 • Liczby

Seria Funkcje psychofizyczne na poziomie 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole. Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywania i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

Zobacz przykładowe strony: https://www.nowaera.pl/ksztalcenie-specjalne/srodki

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Orientacja przestrzenna

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Pągowska Marta, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Percepcja słuchowa

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Kuprowska-Stępień Kamila, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Percepcja wzrokowa

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Walczak Grażyna, Aksamit Diana, Ekert Marcin

Publikacja Percepcja wzrokowa. Karty pracy. Poziom 1 zawiera karty pracy o zróżnicowanym poziomie trudności z zakresu percepcji wzrokowej. Materiał został ułożony zgodnie z etapami rozwoju umiejętności widzenia opracowanymi przez Natalie C. Barragę i Ann Collins (1997). Proponowane karty pracy usprawniają również motorykę małą, czynności poznawcze, percepcję słuchową.

Tematyka publikacji:

 • Przyroda – rośliny i zwierzęta
 • Dom i rodzina
 • Transport 
 • Kierunki
 • Figury geometryczne
 • Owoce i warzywa
 • Przedmioty codziennego użytku
 • Litery i liczby

W ramach publikacji mogą Państwo pobrać dodatkowo 12 stron z ćwiczeniami z platformy dlanauczyciela.pl.

Seria Funkcje psychofizyczne na poziomie 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole.

Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywać i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

przejdź do sklepu

FUNKCJE PSYCHOFIZYCZNE. Wypowiedzi ustne i pisemne

Karty pracy. Poziom 1

Autorzy: Konieczna Iwona, Młynarczyk Ewelina, Smolińska Katarzyna, Ekert Marcin
przejdź do sklepu

Pewny start. Dzisiaj w szkole

6.jpg

Cel serii: kształtowanie umiejętności społecznych oraz usprawnianie funkcji poznawczych. Publikacje zawierają  duże obrazki i ilustracje, proste zadania i polecenia. Zadania polegają na kolorowaniu, rysowaniu, rysowaniu po śladzie, kategoryzacji, wycinaniu, naklejaniu, układaniu puzzli, dopasowywaniu elementów.

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Dzisiaj w Szkole. Zabawy matematyczne. Plansze magnetyczne.

Dzisiaj w Szkole. Zabawy matematyczne. Plansze magnetyczne.

Pewny Start.

Autorzy: Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka

„Pewny start. Dzisiaj w szkole. Zabawy matematyczne. Plansze magnetyczne” to zestaw pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, które koncentrują się na kształtowaniu kompetencji matematycznych.

Plansze magnetyczne wielokrotnego użytku sprawdzają się podczas zajęć, których celem jest przekazanie uczniom wiedzy związanej ze światem liczb oraz działań w podstawowym zakresie. W zestawie znajdują się:

 • 1 plansza ćwiczeniowa z drzewem,
 • 4 plansze z magnesami prezentującymi m.in. owoce, warzywa, znaki matematyczne, cyfry oraz postacie Oli i Adama, bohaterów serii „Dzisiaj w szkole”,
 • 30 kart o 3 poziomach trudności – zostały oznaczone kolorami i cyframi dla ułatwienia doboru.

To komplet materiałów, który pozwala w obrazowy sposób, w atmosferze zabawy, omówić rozmaite zagadnienia matematyczne, takie jak:

 • klasyfikowanie elementów,
 • wykluczanie ze zbiorów i tworzenie ich,
 • układanie serii przedmiotów lub liczb,
 • rozumienie stosunków przestrzennych i określanie stron na płaszczyźnie,
 • przeliczanie elementów w zbiorze,
 • dobieranie liczby do wzoru,
 • wykonywanie prostych działań matematycznych, w tym działań na zbiorach.

Karty mogą zostać również wykorzystane do pracy nad umiejętnością koncentracji uwagi, spostrzegawczości, koordynacji ruchowo-wzrokowej oraz do ćwiczenia pamięci.

Nauczyciele mogą również korzystać z szeregu innych materiałów dydaktycznych z cyklu „Dzisiaj w szkole”.

przejdź do sklepu

Poznajemy Olę i Adama. Czytanki

Pewny start. Dzisiaj w szkole

Autorzy: Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna

Publikacja „Pewny start. Dzisiaj w szkole. Poznajemy Olę i Adama. Czytanki” jest częścią serii materiałów dydaktycznych dla uczniów ze szczególnymi potrzebami dydaktycznymi. Została przygotowana zwłaszcza z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną – tak, aby kompleksowo wesprzeć ich rozwój w zakresie kompetencji poznawczych czy społecznych.

Ta książka:

 • zawiera aż 20 prostych, bogato ilustrowanych czytanek, których bohaterami są Ola i Adam,
 • jest poświęcona tematyce bliskiej uczniom – m.in. związanej z relacjami z rówieśnikami, porami roku, codziennymi obowiązkami w domu, rodzinie itp.,
 • zawiera angażujące ćwiczenia, które zwiększają rozumienie każdej czytanki oraz wspomagają naukę czytania globalnego,
 • sprawdza się w codziennej pracy z uczniami, jak i podczas zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjno-korekcyjnych.

Czytanki z publikacji mogą być swobodnie wykorzystane przez nauczyciela w toku realizacji dowolnego programu dydaktycznego – jako wsparcie materiałów podstawowych

Układam, opowiadam. Historyjki obrazkowe

Pewny start. Dzisiaj w szkole

Autorzy: Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, umiejętności koncentrowania uwagi i kształtowanie pojęć związanych z czasem – oto niektóre cele, dla których powstała publikacja „Pewny start. Dzisiaj w szkole. Układam, opowiadam. Historyjki obrazkowe”. To część serii wydawniczej przeznaczonej do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Krótkie i proste historyjki obrazkowe:

 • prezentują rozmaite sytuacje bliskie uczniowi, kształtując jego kompetencje społeczne i modele prawidłowych zachowań,
 • mają zróżnicowany stopień trudności – kolejne historyjki są 2-, a następnie 3- i 4-elementowe, co pozwala dopasować poziom ich zaawansowania do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia z niepełnosprawnością,
 • wyróżniają się przyjazną szatą graficzną – kolorowe ilustracje połączone z treściami zapisanymi dużymi, drukowanymi literami zapewniają komfort odbioru materiałów,
 • pozwalają rozszerzyć zakres słownictwa powiązanego z tematyką historyjek.

Łącznie publikacja zawiera 12 historyjek obrazkowych poświęconych tematom takim jak:

 • malowanie obrazka,
 • ubieranie się,
 • zabawa z klockami,
 • jedzenie owoców,
 • mycie rąk,
 • jedzenie kanapki,
 • prezent,
 • dzielenie się z kolegami,
 • pieczenie ciasta,
 • zawody sportowe,
 • ulewa,
 • wypadek.

To materiały dydaktyczne, które nauczyciel może wykorzystać w dowolnym momencie w toku realizacji planu nauczania. Są sposobem na urozmaicenie zajęć i wspierają wszechstronne budowanie kompetencji poznawczych oraz społecznych i komunikacyjnych ucznia z niepełnosprawnością.

przejdź do sklepu

Poznajemy siebie. Karty pracy

Pewny start. Dzisiaj w szkole

Autorzy: Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna

Zestaw materiałów dydaktycznych „Pewny start. Dzisiaj w szkole. Poznajemy siebie. Karty pracy” to pierwsza część pakietu kart pracy przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Zostały przygotowane przez ekspertów, z nastawieniem na wszechstronne budowanie i wzmacnianie kompetencji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne.

Ciekawe, wszechstronne karty pracy, które poruszają tematy istotne dla dzieci, wspierają rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych czy poznawczych.

Publikacja:

 • zawiera aż 81 kart pracy, których tematyka sprzyja realizacji lekcji w miesiącach jesienno-zimowych – dotyczą m.in. Dnia Edukacji Narodowej, zjawisk pogodowych typowych dla jesieni, warzyw i owoców czy Wszystkich Świętych oraz Święta Niepodległości,
 • jest bogato ilustrowana i przystosowana do użytkowania przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przejrzysta szata graficzna ułatwia zapoznawanie się z prezentowanymi materiałami,
 • porusza tematykę związaną z tożsamością, wyrażaniem emocji czy rolami społecznymi – wspierając budowanie niezbędnych kompetencji społecznych,
 • przygotowuje do nauki czytania i pisania oraz usprawnia małą motorykę.

Pracę z cyklem uczniowie mogą kontynuować, sięgając po kolejne zestawy kart pracy: „Uczymy się” oraz „Wiemy więcej” – przeznaczone na kolejne miesiące roku szkolnego. Nauczyciel może również dobrać inne materiały dydaktyczne z cyklu „Dzisiaj w szkole”, nakierowane na rozwój konkretnych umiejętności.

przejdź do sklepu

Uczymy się. Karty pracy

Pewny start. Dzisiaj w szkole

Autorzy: Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna

Publikacja „Pewny start. Dzisiaj w szkole. Uczymy się. Karty pracy” to druga część materiałów dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawarte w niej karty pracy są przeznaczone do realizacji w zimowych miesiącach roku – są powiązane tematycznie ze zjawiskami i wydarzeniami charakterystycznymi dla tej pory roku.

Karty z ćwiczeniami w książce „Uczymy się” dotyczą m.in.: zimowej aury, choinki, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Nowego Roku, a także świata zwierząt i balu karnawałowego.

Publikacja:

 • zawiera aż 82 karty pracy o zróżnicowanym charakterze, które ułatwiają harmonijny rozwój kompetencji,
 • wspiera wszechstronny rozwój uczniów z lekkim, umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej 
 • zawiera materiały dydaktyczne o zróżnicowanym poziomie trudności,
 • buduje kompetencje poznawcze oraz społeczne, emocjonalne i komunikacyjne, a także związane z małą i dużą motoryką – wspierając stopniowy rozwój umiejętności ucznia,
 • zawiera ciekawe, inspirujące zadania, które podobają się uczniów i zachęcają ich do pracy.

Zadania usprawniają spostrzegawczość, koncentrację, koordynację ruchowo-wzrokową, a także umiejętności komunikacyjne (w tym proszenia o pomoc) oraz związane z nazywaniem i wyrażaniem emocji.

Po zakończeniu pracy z tą częścią kart nauczyciel może kontynuować przygodę z cyklem „Dzisiaj w szkole”, sięgając po publikację „Wiemy więcej”. Praca z nią zamknie roczny cykl nauki.

przejdź do sklepu

Wiemy więcej. Karty pracy

Pewny start. Dzisiaj w szkole

Autorzy: Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna

„Pewny start. Dzisiaj w szkole. Wiemy więcej. Karty pracy” to trzecia część materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz zaawansowanym.

Znajdujące się tu bogato ilustrowane ćwiczenia:

 • wspierają wszechstronny rozwój kompetencji ucznia: poznawczych, społecznych, emocjonalnych, komunikacyjnych czy powiązanych z dużą i małą motoryką,
 • są powiązane tematycznie z wiosną i latem – dotyczą m.in. Świąt Wielkanocnych, Dnia Matki i Dnia Ojca, wakacji, a także zjawisk pogodowych charakterystycznych dla cieplejszych pór roku,
 • zawierają zróżnicowane, ciekawe ćwiczenia, które motywują uczniów do poszerzania horyzontów,
 • są osadzone w bliskim uczniowi kontekście, przez co pozwalają mu lepiej zrozumieć otaczający go świat.

Łącznie zestaw zawiera aż 80 kart pracy o zróżnicowanym stopniu trudności. Nauczyciel może je wykorzystywać na bieżąco, w trakcie lekcji, jak również na zajęciach rewalidacyjnych czy w ramach terapii pedagogicznej.

Publikacja jest częścią trzech serii kart pracy – poprzedzają ją tytuły „Poznajemy siebie” oraz „Uczymy się”. Nauczyciele mogą również skorzystać z dodatkowych materiałów dydaktycznych z cyklu „Dzisiaj w szkole” – to m.in. historyjki obrazkowe oraz zeszyty matematyczny i plastyczno-grafomotoryczny.

Zapoznaj się ze wszystkimi elementami tej serii wydawniczej i zapewnij swoim uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ciekawe i skuteczne materiały dydaktyczne.

przejdź do sklepu
Poznajemy siebie. Uczymy się więcej. Wiemy więcej

Poznajemy siebie. Uczymy się więcej. Wiemy więcej

Pewny Start. Dzisiaj w szkole. Pakiet

Pakiet „Pewny start. Dzisiaj w szkole. Poznajemy siebie, Uczymy się, Wiemy więcej” powstał z myślą o kształtowaniu wszechstronnych kompetencji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną.

Jeżeli jako nauczyciel poszukujesz kompletnego zestawu materiałów dydaktycznych – takich, które są nastawione na wsparcie uczniów w zakresie zdolności poznawczych i społecznych – te publikacje sprostają Twoim oczekiwaniom. Umożliwią Ci stworzenie długofalowego planu dydaktycznego, opartego o angażujące pomoce dydaktyczne, które zainspirują uczniów do działania.

W skład tego pakietu wchodzą 3 publikacje z kartami pracy:

 • „Poznajemy siebie”,
 • „Uczymy się”,
 • „Wiemy więcej”.

Łącznie zawierają one aż 243 karty z ćwiczeniami o zróżnicowanej formie, tematyce i stopniu trudności. Korzystając z nich, nauczyciel może dostosować poziom zajęć do specjalnych potrzeb edukacyjnych każdego z ucznia.

Ten zestaw:

 • porusza ważne tematy związane z edukacją społeczną, emocjonalną i poznawczą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – to m.in. zagadnienia takie jak: proszenie o pomoc, nazywanie emocji, budowanie własnej tożsamości, role społeczne etc.,
 • wspomaga rozwój małej i dużej motoryki, jak również przygotowuje do nauki czytania, pisania i liczenia,
 • ma przyjazną, kolorową szatę graficzną, która zwiększa komfort odbioru materiałów dydaktycznych.

W serii wydawniczej „Dzisiaj w szkole” znajdziesz również wiele innych materiałów dydaktycznych. Poznaj je bliżej i dobierz te, których potrzebujesz w pracy ze swoimi podopiecznymi.

Poznajemy Olę i Adama. Czytanki

Poznajemy Olę i Adama. Czytanki

Pewny Start. Dzisiaj w szkole

Autorzy: Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna, Gajda Robert

Publikacja „Pewny start. Dzisiaj w szkole. Poznajemy Olę i Adama. Czytanki” jest częścią serii materiałów dydaktycznych dla uczniów ze szczególnymi potrzebami dydaktycznymi. Została przygotowana zwłaszcza z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną – tak, aby kompleksowo wesprzeć ich rozwój w zakresie kompetencji poznawczych czy społecznych.

Ta książka:

 • zawiera aż 20 prostych, bogato ilustrowanych czytanek, których bohaterami są Ola i Adam,
 • jest poświęcona tematyce bliskiej uczniom – m.in. związanej z relacjami z rówieśnikami, porami roku, codziennymi obowiązkami w domu, rodzinie itp.,
 • zawiera angażujące ćwiczenia, które zwiększają rozumienie każdej czytanki oraz wspomagają naukę czytania globalnego,
 • sprawdza się w codziennej pracy z uczniami, jak i podczas zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjno-korekcyjnych.

Czytanki z publikacji mogą być swobodnie wykorzystane przez nauczyciela w toku realizacji dowolnego programu dydaktycznego – jako wsparcie materiałów podstawowych

przejdź do sklepu

Pewny start. Codziennik szkolny

7.jpg

Seria służąca nauce czytania, pisania, liczenia, rozwijania percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi oraz orientacji w przestrzeni. Ćwiczenia są w stopniu skomplikowania adekwatnym do możliwości dziecka o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Zadania polegają na dopasowywaniu, segregowaniu, pisaniu liter, sylab, wyrazów, zdań, cyfr po śladzie i samodzielnie, kolorowaniu według kodu, łączeniu obrazków.

 

Materiały ćwiczeniowe

Moi przyjaciele. Karty pracy 1

Pewny start. Codziennik szkolny

Autorzy: Praca zbiorowa

Publikacja Pewny start. Codziennik szkolny. Moi przyjaciele jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Pewny start. Codziennik szkolny. Moi przyjaciele to 80 kart pracy do nauki czytania, pisania, liczenia, rozwijania percepcji wzrokowej, uwagi słuchowej, koncentracji uwagi oraz orientacji w przestrzeni i rozumienia stosunków przestrzennych.

Tematyka:

 • nauka liter: o, a, m, t, e, l, i, d, y, u, k, ł, p
 • poznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 0
 • znaki drogowe
 • bezpieczeństwo na ulicy
 • dobre zachowanie
 • relacje rodzinne.

  Zadania z zakresu:

 • dopasowywania
 • segregowania
 • kształtowania słuchu fonemowego
 • pisania liter, sylab, wyrazów i zdań po śladzie
 • odróżniania liter i głosek
 • dzielenia na sylaby
 • układania wyrazów z liter i sylab
 • czytania
 • pisania cyfr po śladzie, samodzielnie
 • dodawania
 • odejmowania
 • przeliczania,
 • kolorowania według kodu,
 • liczenia pieniędzy.

  Karty pracy pomogą uczniowi w zrozumieniu i wyćwiczeniu podstawowych umiejętności szkolnych.
przejdź do sklepu

Moja klasa. Karty pracy 2

Pewny start. Codziennik szkolny

Publikacja zawiera 80 kolorowych kart pracy, które można wykorzystać w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej w klasach 1-3, a także z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Uczy czytania i pisania, liczb i liter, wspomaga kształtowanie percepcji wzrokowej, uwagi słuchowej, koncentrację uwagi oraz orientację w przestrzeni i rozumienie stosunków przestrzennych.

Karty pomagają uczniowi w zrozumieniu i wyćwiczeniue podstawowych umiejętności szkolnych, dzięki czemu łatwiej mu będzie przyswoić materiał w kolejnych latach edukacji.

przejdź do sklepu

Moja szkoła. Karty pracy 3

Pewny start. Codziennik szkolny

Autorzy: Praca zbiorowa

Publikacja "Pewny start. Codziennik szkolny. Moja szkoła" zawiera 80 kolorowych kart pracy, które można wykorzystać w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej w klasach 1-3, a także z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Uczy czytania i pisania, liczb i liter, wspomaga kształtowanie percepcji wzrokowej, uwagi słuchowej, koncentrację uwagi, stosunki przestrzenne. Karty pracy pomagają uczniowi w zrozumieniu i wyćwiczeniu podstawowych umiejętności szkolnych, dzięki czemu łatwiej mu będzie przyswoić materiał w kolejnych latach edukacji.

TEMATYKA: 

 • Litery: ch, sz, ś, si, ż, rz, cz, ć, ci, ń, ni, ź, zi, dz, dź, dzi, dż.
 •  Ćwiczenia na dopasowywanie, segregowanie, kształcenie słuchu fonemowego, pisanie liter , sylab, wyrazów i zdań po śladzie i samodzielnie, odróżnianie liter i głosek, dzielnie na sylaby, układanie wyrazów z liter i sylab, układanie zdań, rozwiązywanie krzyżówek, uzupełnianie zdań; czytanie.
 •  Liczby: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
 •  Pisanie liczb po śladzie i samodzielnie, dodawanie, odejmowanie, przeliczanie, kolorowanie według kodu, liczenie pieniędzy, zadania tekstowe, czas , znaki rzymskie, pojęcie składników i sumy.
 •  Gospodarstwo domowe, żywność, relacje rodzinne.
przejdź do sklepu
Moi przyjaciele, Moja klasa, Moja szkoła Pakiet

Moi przyjaciele, Moja klasa, Moja szkoła Pakiet

Codziennik szkolny. Pewny start

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

"Pewny start. Codziennik szkolny. Moi przyjaciele, Moja klasa, Moja szkoła" to pakiet 240 kart pracy, które wspierają rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczących się w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
W skład zestawu wchodzą:

 •  Pewny start. Codziennik szkolny. Moi przyjaciele
 •  Pewny start. Codziennik szkolny. Moja klasa
 •  Pewny start. Codziennik szkolny. Moja szkoła

Pewny start. Zaśpiewajmy razem

8.jpg

Publikacje wspierające w codziennej pracy nauczycieli, terapeutów i pedagogów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem. Materiały są dedykowane dzieciom posługującym się mową, a także – dzięki elementom komunikacji alternatywnej – dzieciom niewerbalnym, które w procesie komunikacji korzystają z metod AAC. 

Akademia pisania

9.jpg

Materiał edukacyjny i ćwiczeniowy

Zaśpiewajmy razem. Śpiewnik z symbolami PSC. Materiał edukacyjny

Pewny start. Zaśpiewajmy razem

Autorzy: Karina Szczypta-Cieślak, Katarzyna Kosińska

„Zaśpiewajmy razem. Śpiewnik z symbolami PCS” jest przeznaczony dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności dla uczniów z niepełnosprawnością intelektulną. Zawiera 20 utworów z zapisem nutowym wraz z propozycjami zabaw i pląsów ruchowych o różnym stopniu trudności. Do publikacji dołączono dwie płyty z:

 • nagraniami muzycznymi,
 • karaoke
 • oraz zadaniami interaktywnymi.

Teksty utworów opracowano z wykorzystaniem symboli PCS (ang. picture communication symbols). Publikacja jest doskonałą pomocą dla nauczycieli i terapeutów do pracy z uczniami posługującymi się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji. Symbole będą pomocne wszystkim uczniom – zastosowanie tego rodzaju znaków stanowi skuteczną i atrakcyjną metodę nauki słów utworów.

przejdź do sklepu

Zaśpiewajmy razem. Zeszyt plastyczno-grafomotoryczny z symbolami PCS

Pewny start. Zaśpiewajmy razem

Autorzy: Magdalena Chlebowska

Zeszyt plastyczno-grafomotoryczny to zbiór 60 kart, które można wykorzystać na zajęciach rozwijających kreatywność. Karty powstały w oparciu o piosenki i zabawy muzyczne nagrane na płycie dołączonej do publikacji „Zaśpiewajmy razem. Śpiewnik z symbolami PCS”. Ćwiczenia nawiązują do słów oraz muzyki, ale z zeszytu można korzystać również niezależnie od śpiewnika.
Zaletą publikacji jest opracowanie poleceń z wykorzystaniem symboli PCS (ang. picture communication symbols), dzięki czemu są to gotowe materiały do wykorzystania w pracy z uczniami posługującymi się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji.

Zaproponowane karty pracy zachęcają uczniów do spontanicznej aktywności, przybliżają znajomość zapisów nutowych, inspirują do rysowania różnorodnych wzorów i ćwiczenia pamięci sekwencyjnej, stosowania rytmów, kolorowania fragmentów rysunków konturowych, posługiwania się zakodowanymi informacjami przy kolorowaniu obrazków, dorysowywania na ilustracjach zgodnie z własną percepcją i możliwościami motorycznymi.

Karty zawierają różne zadania, w tym:

 •  zadania nawiązujące do zagadnień związanych z muzyką – uczą poznawać rytm, aktywnie słuchać muzyki
 •  zadania związane z emocjami – uczą ich nazywania, rozpoznawania u siebie i innych osób
 •  rysunki do samodzielnego uzupełniania – aktywizują, rozwijają kreatywność, budują satysfakcję z        samodzielnego  tworzenia obrazka, wzmacniają poczucie własnej wartości
 •  zadania z labiryntami i kodowaniem – ćwiczą orientację przestrzenną, utrwalają rozróżnianie strony lewej i prawej oraz pojęcia związane z określaniem położenia przedmiotów
 •  zadania grafomotoryczne – ćwiczą precyzję ruchów dłoni, wyrównują napięcie mięśniowe, ćwiczą koncentrację uwagi i percepcję wzrokową
 •  zadania plastyczne – zachęcają do zabawy kolorami, poznawania barw ciemnych i jasnych, zimnych i ciepłych.
przejdź do sklepu

Materiały służące utrwalaniu poprawnej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Dzięki nim zajęcia związane z ćwiczeniem poprawnej pisowni stają się interesujące, motywują do dalszej pracy, a także sprzyjają osiąganiu pozytywnych wyników w szkole. Odbiorcami publikacji są nauczyciele uczniów zmagających się z trudnościami w pisowni, w tym uczniów zagrożonych dysleksją oraz uczniów z dysleksją, a także uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.                                                                                                     

Akademia pisania.png

Materiały edukacyjne

Układanki obrazkowo-wyrazowe. Poznaję i utrwalam poprawną pisownę u/ó

Układanki obrazkowo-wyrazowe. Poznaję i utrwalam poprawną pisownę u/ó

Akademia pisania

Autorzy: Helena Grzelachowska

"Układanki obrazkowo-wyrazowe. Poznaję i utrwalam poprawną pisownię u/ó" to publikacja składająca się książeczki z rebusami i kilkudziesięciu kart z materiałami do manipulacji, takimi jak:

 •  koła sylabowo-wyrazowe,
 •  dobieranki obrazkowo-wyrazowo-literowe,
 •  składanki,
 •  domina,
 •  karty gramatyczno-ortograficzne,
 •  suwaki sylabowo-wyrazowe,

 układanki.
Materiały zawarte w teczce ćwiczą spostrzegawczość, logiczne myślenie, a jednocześnie rozwijają umiejętność analizy i syntezy. Wspierają pracę rodzica, nauczyciela i nauczyciela specjalisty zarówno z uczniem mającym problem z przyswojeniem zasad ortograficznych, jak i z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca z różnorodnymi materiałami wyzwala u ucznia chęć dalszego działania, podnosi jego motywację do ćwiczeń, a także korzystnie wpływa na zapamiętywanie i poczucie satysfakcji z wykonywanych zadań.

przejdź do sklepu
Układanki obrazkowo-wyrazowe. Poznaję i utrwalam poprawną pisownię rz/ż

Układanki obrazkowo-wyrazowe. Poznaję i utrwalam poprawną pisownię rz/ż

Akademia pisania

Autorzy: Helena Grzelachowska

"Układanki obrazkowo-wyrazowe. Poznaję i utrwalam poprawną pisownię rz/ż" to publikacja składająca się książeczki z rebusami i kilkudziesięciu kart z materiałami do manipulacji, takimi jak:

 •  koła sylabowo-wyrazowe,
 •  dobieranki obrazkowo-wyrazowo-literowe,
 •  składanki,
 •  domina,
 •  karty gramatyczno-ortograficzne,
 •  suwaki sylabowo-wyrazowe,
 •  układanki.

Materiały zawarte w teczce ćwiczą spostrzegawczość, logiczne myślenie, a jednocześnie rozwijają umiejętność analizy i syntezy. Wspierają pracę rodzica, nauczyciela i nauczyciela specjalisty zarówno z uczniem mającym problem z przyswojeniem zasad ortograficznych, jak i z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca z różnorodnymi materiałami wyzwala u ucznia chęć dalszego działania, podnosi jego motywację do ćwiczeń, a także korzystnie wpływa na zapamiętywanie i poczucie satysfakcji z wykonywanych zadań.

przejdź do sklepu

Pewny start. Uczymy się pisać

7.jpg

Materiały ćwiczeniowe o powiększonej liniaturze, mające pomóc uczniom z niepełnosprawnościami w płynnym przejściu przez różne etapy nauki pisania – od pisania po śladzie liter i cyfr, przez wyrazy po zdania. Pisanie po śladzie usprawnia także koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację uwagi.

Materiały ćwiczeniowe

Piszę po śladzie 1. Wyrazy. Owoce, Warzywa, Drzewa, Kwiaty, Zwierzęta.

Pewny start. Uczymy się pisać

Piszę po śladzie Wyrazy to publikacja, któa ułatwi naukę pisania zarówno dzieciom rozpoczynającym naukę, jak i uczniom, którzy mają problemy z pisaniem.
Książka zawiera 252 wyrazy do pisania po śladzie w powiększonej liniaturze. Publikacja pomoże uczniom opanować umiejętność sprawnego pisania.

Pisanie po śladzie - poza nauką samego pisania - usprawni także koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację uwagi.

 

przejdź do sklepu

Piszę po śladzie 1. Zdania. Owoce, Warzywa, Drzewa, Kwiaty, Zwierzęta

Pewny start. Uczymy się pisać

Autorzy: Monika Pouch, Dorota Szczęsna

Piszę po śladzie Zdania to publikacja, któa ułatwi naukę pisania zarówno dzieciom rozpoczynającym naukę, jak i uczniom, którzy mają problemy z pisaniem.
Książka zawiera 96 zdań do pisania po śladzie w powiększonej liniaturze. Publikacja pomoże uczniom opanować umiejętność sprawnego pisania.

Pisanie po śladzie - poza nauką samego pisania - usprawni także koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację uwagi.

przejdź do sklepu

Piszę po śladzie. Litery i cyfry

Pewny start. Uczymy się pisać

Piszę po śladzie Wyrazy to publikacja, któa ułatwi naukę pisania zarówno dzieciom rozpoczynającym naukę, jak i uczniom, którzy mają problemy z pisaniem.
Książka zawiera 234 strony z literami i cyframi do pisania po śladzie w powiększonej liniaturze. Każda litera i cyfra jest w wersji drukowanej oraz pisanej.
Dziecko zaczyna naukę od pisania bardzo dużych liter, następnie przechodzi do mniejszych, co ułatwia opanowanie umiejętności sprawnego i płynnego pisania.

Pisanie po śladzie - poza nauką samego pisania - usprawni także koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację uwagi.

przejdź do sklepu

Przykładowe strony

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące publikacji "Pewny start" i "Akademia pomysłów" dedykowanych kształceniu specjalnemu?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach dotacji celowej dla dzieci z niepełnosprawnościami? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: spe.publikacje@nowaera.pl  
lub wypełnij poniższy formularz. 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form