Javascript is required
header image

Kształcenie specjalne

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas 1-3

Oferta edukacyjnaMateriały edukacyjne i ćwiczeniowe dedykowane potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także tych w spektrum autyzmu. Publikacje z serii "Pewny start" i "Akademia pomysłów" odpowiadają zakresem nauczaniu na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej, ale mogą również służyć rozwijaniu konkretnych kompetencji uczniów klas starszych. Wszystkie materiały edukacyjne i ćwiczeniowe spełniają wymogi zwiększonej dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów z orzeczeniami. Polecamy również inne metody finansowania zakupu takie, jak subwencja oświatowa dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Pewny start. Poziom ACel serii: kształtowanie umiejętności społecznych, usprawnianie funkcji poznawczych, nauka liczenia w zakresie 10.
Cechy charakterystyczne: duże obrazki i ilustracje, proste zdania i polecenia.

Brak wyników!

Akademia pomysłów. Uczeń ze spektrum autyzmu.Kompleksowe materiały z zakresu rozwijania kompetencji społecznych przygotowane przez praktyków na co dzień pracujących z uczniami ze spektrum autyzm. Zestaw zawiera różnorodne pomoce dydaktyczne, które pomogą zintegrować grupę, rozwinąć umiejętności komunikacyjne, myślenie abstrakcyjne oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.
Z materiałami można pracować na zajęciach terapeutycznych oraz rewalidacyjnych, zarówno indywidualnych, jaki i grupowych. Sprawdzą się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach treningi umiejętności społecznych.
Zestaw zawiera: 4 zeszyty a w nich 660 stron z kartami pracy oraz teczkę z zestawem 23 pomocy dydaktycznych.

Brak wyników!

Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawczeUczniowie z trudnościami w nauce potrzebują dodatkowego wsparcia w trakcie zajęć wyrównawczych. „Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawcze” to angażujące i wszechstronne materiały edukacyjne, które ułatwią planowanie i  przeprowadzenie dodatkowych lekcji tak, aby każdy z uczniów opanował niezbędne mu umiejętności.
Zajęcia wyrównawcze realizowane w oparciu o ten pakiet są spójne i mają przejrzystą strukturę, co sprawia, że uczniowie radzą sobie jeszcze sprawniej z rozwiązywaniem kolejnych zadań, a trudne tematy stają się dla nich łatwiejsze do zrozumienia.
W skład zestawu wchodzą: trzy zeszyty a w nich aż 660 kart pracy i teczka z 22 pomocami dydaktycznymi

Brak wyników!

Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społecznyPublikacje pomocne w rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów i rozumieniu przez nich emocji własnych i emocji innych osób. Jest wsparciem dla nauczycieli uczniów mających problem ze sferą emocjonalno-społeczną, szczególnie dla nauczycieli pracujących z uczniem ze spektrum autyzmu, a także dla nauczycieli prowadzących trening umiejętności społecznych. To różnorodny materiał dostosowany do wieku ucznia i pozwalający na zindywidualizowanie zajęć w grupie. Zawiera  ćwiczenia z obszaru kształtowania tożsamości, komunikacji oraz rozwoju emocjonalnego.

Brak wyników!

Pewny start. Nowe cztery pory rokuCel serii to usprawnianie funkcji poznawczych, koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja przestrzenna. Cechy charakterystyczne serii: duże ilustracje, mało elementów na stronie, liczenie w zakresie 10, poznawanie figur geometrycznych, znajdowanie różnic pomiędzy obrazkami (maksymalnie 3). Zadania w ćwiczeniach polegają na kolorowaniu, rysowaniu, rysowaniu po śladzie, kategoryzacji, wycinaniu, naklejaniu, układaniu puzzli.

Brak wyników!

Funkcje psychofizycznePublikacje pomogą rozwinąć funkcje poznawcze, poszerzać słownictwa czynne i bierne, ćwiczyć umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, wzbudzać zainteresowania światem, motywować do wykonywania i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą. 
Wspierają uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z dysleksją w codziennej pracy w szkole. Zadania o różnym stopniu trudności pozwalają na pracę indywidualną oraz grupową.


Brak wyników!

Pewny start. Dzisiaj w szkoleCel serii: kształtowanie umiejętności społecznych oraz usprawnianie funkcji poznawczych. Publikacje zawierają  duże obrazki i ilustracje, proste zadania i polecenia. Zadania polegają na kolorowaniu, rysowaniu, rysowaniu po śladzie, kategoryzacji, wycinaniu, naklejaniu, układaniu puzzli, dopasowywaniu elementów.

Brak wyników!

Pewny start. Zaśpiewajmy razemPublikacje wspierające w codziennej pracy nauczycieli, terapeutów i pedagogów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem. Materiały są dedykowane dzieciom posługującym się mową, a także – dzięki elementom komunikacji alternatywnej – dzieciom niewerbalnym, które w procesie komunikacji korzystają z metod AAC. 

 

Brak wyników!

Akademia pisaniaMateriały służące utrwalaniu poprawnej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Dzięki nim zajęcia związane z ćwiczeniem poprawnej pisowni stają się interesujące, motywują do dalszej pracy, a także sprzyjają osiąganiu pozytywnych wyników w szkole. Odbiorcami publikacji są nauczyciele uczniów zmagających się z trudnościami w pisowni, w tym uczniów zagrożonych dysleksją oraz uczniów z dysleksją, a także uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.       

Brak wyników!